Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Frázová slovesa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Frázová slovesa."— Transkript prezentace:

1 Frázová slovesa

2 Obecné info Většinu z nich můžeme nahradit jiným anglickým slovíčkem
Např: Give up Surrender (vzdát se) Pull down Demolish (zbourat) Slovesa se skládají ze dvou částí – zákl. slovesa (např. break, come, look, get, give, goatd.) a příslovce (např. in, out; on, off; up, down; away, back; round, through; about, along, over, forward, by atd.) Pro Angličana je používání frázových sloves přirozené, jednodušší a snazší než používání slov typu DEMOLISH nebo SURRENDER.

3 Neformální angličtina tíhne spíše k používání původně anglických výrazů (tedy jednoslabičných, mezi které patří také frázová slovesa) Zatímco formální angličtina tíhne k používání slov přejatých (cizích) Chcete-li něco formulovat jinak, abyste se frázovému slovesu vyhnuli, budete muset použít slovo víceslabičné (tedy přejaté, cizí), které se běžně používá spíše ve formálním projevu

4 Můžeme je dělit na dvě skupiny:
100% frázová slovesa Slovesa, jejichž částice má vazbu pouze na sloveso a ne na předmět za ní take off the hat (=sundat klobouk)- částice 'off' má vazbu pouze se slovesem 'take', podstatné jméno 'hat' je předmětem slovesa fill in the form (=vyplnit formulář)- částice se opět váže jen ke slovesu, a podstatné jméno 'form' je předmětem tohoto slovesa

5 2. 50% frázová slovesa Slovesa, jejichž částice se částečně pojí se slovesem a částečně s předmětem věty get off the bus (=vystoupit z autobusu)- částice 'off' upravuje význam slovesa 'get' a zároveň se jedná o předložku, která se pojí se slovem 'the bus‚. Samotná vazba 'off the bus' dává smysl, zatímco v předchozích případech 100% frázových sloves by tato vazba smysl nedávala: 'off the hat' nemá žádný význam walk through the park(=procházet se parkem)- i zde je částice 'through' spíše předložka a ‘the park’ je spíše předmětem předložkové vazby než předmětem slovesa

6 Toto rozdělení je důležité pro používání správného slovosledu
100% slovesa mohou mít svůj předmět před a nebo za částicí (take off the hat nebo take the hat off), pokud je předmět nahrazen zájmenem, připadá v úvahu pouze pozice před částicí (take it off, ne take off it) U 50% sloves je možné pouze jediné umístění předmětu a to za částicí (get off the bus, ne get the bus off). I v případě, že je předmět nahrazen zájmenem, je nutný tento slovosled: get off it a ne get it off

7 Frázová slovesa s GO GO on = pokračovat
=What´s going on? „Co se děje?“ GO for= usilovat o něco, vybrat si něco So, what shall we have? -- I'll go for the chocolate tart. Go out(with)=jít ven, jít na rande(We usually go out every Saturday night go out = zhasnout (The lights went out and the movie started) go off = začít zvonit (My alarm clock didn't go off.) = zkazit se (The milk's gone off. ) go ahead = vybídnutí (Go ahead!Tell her how you feel!) go up, go down=stoupat, klesat (The prices of gas are constantly going up go down with - onemocnět (něčím) (He went down with a bug.) go together-hodit se k sobě (Family and career, the two don't go together very well. )

8 Frázová slovesa s LOOK look for - hledat, shánět (What are you looking for?) look up =vyhledat If you don't know a word, you should look it up in a dictionary look after = starat se o, pečovat o Can you look after our plants while we're on holiday? look into = prošetřit, prověřit The police are looking into the disappearance of a teenage girl look out - pozor! (Look out! Teacher´s coming) look forward to - těšit se na(Are you looking forward to Christmas?) look back on - vzpomínat na (I often look back on my youth.) look up to - vzhlížet k někomu He was a hero and many young people looked up to him look down on - pohrdat, opovrhovat Everyone looked down on me because I was fat.

9 look at - dívat se na něco Toto vlastně není frázové sloveso, ale je poměrně důležité vědět, že sloveso LOOK se často pojí s předložkou AT ve významu 'dívat se na'. Studenti totiž často dělají tu chybu, že místo LOOK AT používají LOOK ON. LOOK ON se používá ve významu 'dívat se na povrch něčeho', LOOK AT je ale 'dívat se na něco jako celek, dívat se, jak něco vypadá' apod.: Look at my new desk. Do you like it? Where are the keys? -- Look on my desk.

10 Frázová slovesa s GIVE GIVE UP = vzdát něco, přestat s něčím, vzdát se
Cigarette? -- No thanks, I'm trying to give up. GIVE BACK = vrátit něco (They had to give all the money back.) GIVE AWAY = prozradit něco (It's a secret so don't give it away) =rozdávat něco zadarmo(They're giving away old books in the library) GIVE OUT = rozdávat / vydávat něco (They were giving out these flyers in the street today.) GIVE OUT = selhat, vypovědět službu (His heart finally gave out) GIVE OFF = vydávat (světlo, vůni, teplo...) His socks were giving off an unpleasant odor) GIVE IN = vzdát se, dát se poddat (Okay, I give in. Tell me the correct answer?) GIVE IN = odevzdat(He gave in his HW two days after the deadline)

11 Frázová slovesa s GET GET ON= dařit se (How do you get on at school?)
= vycházet s někým (How do you get on with your students?) GET ON/OFF= nastoupit do / vystoupit z (Get off the bus) GET UP = vstát, vstávat (I get up at 6 o'clock) GET BACK = vrátit se(He got back from his trip yesterday) GET OVER = vyrovnat se s něčím (He still hasn't got over the flu.) GET AWAY WITH=Uniknout bez trestu (You won't get away with cheating.) GET DOWN TO = pustit se do … (Let's get down to work!) GET ROUND TO= Odhodlat se k … (I finally got round to writing a book) GET INTO=dostat se do …, začít s … (He got into drinking and smoking.) GET DOWN= deptat (někoho) (This rain really gets me down)

12 GET TO= vytočit, naštvat … (This rain is starting to get to me)
GET AT = mířit někam (What are you getting at?) GET OUT OF = vyhnout se … , vyvlíknout se z … My hand is broken but at least I got out of doing the dishes) GET TOGETHER= dát se dohromady I've heard the story about how my parents got together) GET BY (ON) = obejít se, vystačit si (s něčím) The job doesn't pay very well but I manage to get by.)

13 THE END


Stáhnout ppt "Frázová slovesa."

Podobné prezentace


Reklamy Google