Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak vytvořit onen ekosystém ticha, slova, obrazů a zvuků? SCS. Lic. Kateřina Regendová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak vytvořit onen ekosystém ticha, slova, obrazů a zvuků? SCS. Lic. Kateřina Regendová."— Transkript prezentace:

1 Jak vytvořit onen ekosystém ticha, slova, obrazů a zvuků? SCS. Lic. Kateřina Regendová

2 Vztah mezi tichem a slovem Poselství Benedikta XVI. 2012 „Ticho a slovo: cesta evangelizace“ komunikace získá hodnotu a význam rovnováha následování doplnění při vzájemném vyloučení komunikace chátrá, způsobuje ohlušení nebo chlad

3  původní vývojová forma poznávání  prostřednictvím vnímání naplňujeme základní potřebu organizmu: orientaci v životním prostředí  vnímání je předpokladem komunikace Vnímání  vlastnosti prostředí, objekty, vztahy mezi nimi  obraz celé situace, v níž se organismus nachází Co vnímáme:

4 Vnímání  prostřednictvím určitého senzorického (smyslového) kanálu: zrak, sluch, hmat, chuť, čich Jak vnímáme: Poměry dopadu vnímání mezilidské komunikace  55 % je určeno jazykem těla (pozice, gesta, postoj, práce s prostorem, pohledy apod.)  38 % tónem hlasu (barva, rytmus, tempo, apod.)  7 % obsahem slova používaných v procesu komunikace

5 OBRAZ – ZVUK – SLOVO – TICHO  nesrozumitelnost  monotónnost (modlitba řádových sester ano, ale…)  redundance (nadbytečnost) gest, slov, obrazů, zvuků  asymetrie v aktivitách komunikujících  neudržování zájmu o komunikanta a komuniké  chybějící vzájemný respekt (vztahový i prostorový) Faktory narušující vnímání čili proces komunikace

6 Vztah mezi tichem a slovem Poselství Benedikta XVI. 2012 „Ticho a slovo: cesta evangelizace“ TICHO  prostor pro mne: poznáváme sami sebe  prostor pro druhého: umožníme mu se vyjádřit  prostor pro vztah: jeho kvalitu, plnost, autentický dialog  prostor pro uvažování: rozlišení, souvislosti, analýzy, hodnocení a následné autentické sdílení promyšleného

7 Vztah mezi tichem a slovem Poselství Benedikta XVI. 2012 „Ticho a slovo: cesta evangelizace“ „Ekosystém“  udržuje v rovnováze ticho, slovo, obrazy a zvuky  vhodné prostředí pro autentické sdílení poznání SLOVO „Ekosystém“ ZVUK TICHO OBRAZ

8 Ekosystém  základní funkční jednotka přírody  vzájemný vztah živých organizmů a jejich neživého prostředí  dynamický cirkulační koloběh hmoty a jednostranný tok energie  4 složky: stanoviště, producenti, konzumenti a dekompozitoři (rozkladné procesy)

9 Vztah mezi tichem a slovem Poselství Benedikta XVI. 2012 „Ticho a slovo: cesta evangelizace“ PROUD ENERGIE  náš vztah: prostředí, komunikační situace  u mne: sděluji sebe  u druhého: umožním mu se vyjádřit  prostor pro uvažování: dekompozice - rozlišení, souvislosti, analýzy, hodnocení a následné autentické sdílení promyšleného

10 Nerovnováha „ekosystému“  PŘÍRODA: přemnožení, ztráta původní fauny a flóry, kyselost či zásaditost apod.  ČLOVĚK: přílišné namáhání vede k přetížení organizmu: bolesti zad, záněty karpálních tunelů, únava očí a zhoršení zraku, poškození sluchu  KOMUNIKACE: jednostranné přetěžování vede k ukončení komunikace Řešením je rovnováha ekosystému

11 Vzájemné poměry obsahu  poměr obrazu a zvuku (i jeho prostředků) kolísá  každý prostředek na nás nemůže klást stejné nároky OBRAZ ruchy hudba mluvené slovo ZVUKY

12 Citlivá práce s výrazovými prostředky obraz prostor, kde se zvuk a obraz překrývají zvuk volný prostor pro vlastní myšlení Kapacitu vnímání nelze využívat stále zplna: bylo by to únavné a pozornost by ochabla

13 Vztah mezi tichem a slovem Poselství Benedikta XVI. 2012 „Ticho a slovo: cesta evangelizace“ Vyhledávače a sociální sítě  výchozí bod komunikace pro velké množství lidí  hledají názory, podněty, rady a informace  od otázek k odpovědím: smysl lidské existence  odpovědi na otázky, které jsme si nekladli TICHO je v této souvislosti drahocenné

14 Vztah mezi tichem a slovem Poselství Benedikta XVI. 2012 „Ticho a slovo: cesta evangelizace“ TICHO na internetu  umožní rozpoznat skutečně podstatné otázky  umožní dialog, který jde na hlubinu Nezbytným předpokladem je kultivace vlastního nitra

15 Vztah mezi tichem a slovem Poselství Benedikta XVI. 2012 „Ticho a slovo: cesta evangelizace“ Bůh mluví k člověku i v TICHU  v tichu kříže mluví výmluvnost Boží lásky  v tichu zůstává zem na Bílou sobotu, kdy Král budí ty, kteří po staletí spali Tiché rozjímání o Bohu  vypoví o velikosti Boží lásky víc než jakýkoliv jazyk  dá vyniknout věčnému Slovu, které stvořilo svět  vyobrazí spásu prostřednictvím slov a gest, která Bůh konal v průběhu dějin lidstva

16 Vztah mezi tichem a slovem Poselství Benedikta XVI. 2012 „Ticho a slovo: cesta evangelizace“ V TICHU  nachází zásadní otázka po smyslu lidského života uklidňující odpověď v osobě Ježíše Nazaretského  poznáváme pravou Tvář Boha Otce  se rodí misijní poslání Církve, které vede křesťany k tomu, aby hlásali naději a spásu, byli svědky lásky, hájili důstojnost člověka, spravedlnost a mír

17 Vztah mezi tichem a slovem Poselství Benedikta XVI. 2012 „Ticho a slovo: cesta evangelizace“ Vychovávat se ke komunikaci  znamená nejen učit se mluvit  ale také učit se naslouchat, uvažovat a rozjímat Ticho a slovo  základní a doplňující se prvky komunikativního jednání Církve  umožňují obnovené hlásání Krista v současném světě Mariino ticho naslouchá a nechává vykvést Slovu

18 Jak onen ekosystém tvořit?  Formovat sebe (duchovní cvičení, sebereflexe…)  Pracovat s myšlenkou na ekosystém (zpětná vazba v práci)  Vzdělávat sebe (semináře, publikace – inspirace v Itálii)  Vzdělávat druhé (výchova ke komunikaci)


Stáhnout ppt "Jak vytvořit onen ekosystém ticha, slova, obrazů a zvuků? SCS. Lic. Kateřina Regendová."

Podobné prezentace


Reklamy Google