Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STALKING A KYBERSTALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STALKING A KYBERSTALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1

2 STALKING A KYBERSTALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. - Mgr. Veronika Krejčí Univerzita Palackého v Olomouci - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

3 Definujeme kyberstalking
KYBERSTALKING je zneužívání internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií ke stalkingu. STALKING v překladu znamená pronásledování, opakované stupňované obtěžování, které může mít různou podobu a intenzitu (např. slídění, vyhrožování, případně fyzické napadání a ve vzácných případech dokonce zabití). U oběti vzbuzuje pocit strachu. V ČR se se stalkingem setkalo cca 10 % lidí. 2 % případů stalkingu končí smrtí. Stalking je v ČR trestným činem (od ).

4 Projevy A. Opakované dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť (pomocí dopisů, ů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním vzkazů na ICQ, Skype, v chatu, zasíláním různých zásilek s dárky apod.). B. Demonstrování moci a síly stalkera (výhrůžky). C. Ničení majetku oběti (např. rozbíjí okna, auta, zasílá počítačové viry apod.), ubližování blízkým osobám, domácím zvířatům nebo oběti. Stalker označuje sám sebe za oběť, snaží se poškodit pověst oběti, a tím získat sympatie lidí z okolí oběti.

5 Identita stalkera Oběť stalkera:
a) osobně zná a ví, že ji pronásleduje, b) osobně zná, ale neví, že ji pronásleduje, c) osobně nezná (stalker si ji vyhlédne např. na internetu nebo si ji vytipuje podle přezdívky v ICQ, Skypu atd.).

6 Statistika stalkingu 10 % populace (tj. 8 % žen a 2 % mužů) se celosvětově stalo obětí stalkingu 2 % případů končí smrtí za 1. čtvrtletí roku 2010 bylo hlášeno cca 153 případů stalkingu, 22 osob bylo obviněno (statistiky Bílého kruhu bezpečí a Policie ČR) 14,6 % obyvatel ČR pod 18 let má zkušenosti se stalkingem (výzkum E-Bezpečí, 2009)

7 Typologie stalkerů 1. Bývalý partner, který nezvládl ukončení vztahu (může jít o vztah pracovní, obchodní nebo např. terapeutický). 2. Uctívač, který se snaží navázat kontakt se zbožňovanou osobou. Do této skupiny patří i stalkeři celebrit, politiků… 3. Neobratný milovník, který má malé seznamovací schopnosti. 4. Poblouzněný milovník, který žije v iluzi, že ho oběť miluje. 5. Sexuální útočník, který se snaží o sexuální útok (často je to deviant). 6. Ublížený pronásledovatel, který se chce pomstít za skutečné nebo domnělé zranění, jenž mu oběť způsobila. 7. Kyberstalker, který k pronásledování používá ICT.

8

9 Případy stalkingu (ČR, 2007)
Sadistický stalker Petr Hanuš více než 2 roky ( ) pronásledoval svou kolegyni Michaelu Maličkou (33 let). Psal jí výhrůžné y, SMS, špehoval ji, fyzicky napadal, zničil jí automobil. Za to byl odsouzen k 250 hodinám veřejně prospěšných prací. Pro jejich neplnění mu byl trest změněn na 125 dnů vězení. Nástup trestu si Hanuš odložil kvůli špatnému psychickému stavu. Maličká na agresora opakovaně upozorňovala policii, příběh zveřejnila. Marně. Důsledky: Ubil ji před jejím domem čtyřkilovou větví. Za to byl odsouzen na 15 let vězení.

10 Případy stalkingu (ČR, 2008)
50letý kroměřížský podnikatel - stalker Štefan Zámec obtěžoval o 20 let mladší ženu. Vulgárně ji urážel, špehoval a naháněl autem, bombardoval ji SMS zprávami, nechtěnými pozornostmi, nakonec i výhrůžkami (likvidace ženy i jejího partnera). Za 7 měsíců ji telefonicky kontaktoval nejméně ve 498 zjištěných případech. Důsledky: Odsouzen za vydírání a násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci ke 2 letům odnětí svobody do věznice s dozorem. „Podívej se, ty špinavá couro, ještě jednou uvidím měšťáky u svého auta, tak se tvůj dozví o tvých úchylárnách. To, co bylo doteď, byl jen pionýrský tábor, teď zažiješ peklo. Zničím tě, ode dneška tě bude sledovat chlap, i kdyby mě to mělo stát sto tisíc. Nebudu šetřit nikoho, ani bratra, ani rodiče, zničím tě.“

11 Případy stalkingu (ČR, 2003)
Michal Ulom chodil 8 let k psychiatrům, aniž mu dokázali pomoci (diagnóza pedofilní sadismus). Nakonec si umanul, že psychiatr Karel Hynek může za jeho utrpení. Byl lékařem posedlý, psal na něj stížnosti, začal vyhrožovat smrtí jemu i jeho 90leté matce. Psychiatr na něj podal 20 trestních oznámení. Ulom lékaře pronásledoval 1,5 roku. Dále plánoval, že zabije náhodně několik dospělých a dětí, aby si prý společnost všimla, jak trpí. Důsledky: Ulom v ordinaci psychiatra těžce zranil mačetou. Trestní stíhání proti němu bylo nakonec zastaveno, protože byl umístěn do psychiatrické léčebny. Nyní je v ochranné sexuologické léčbě ústavní formou.

12 Stalkeři celebrit

13 Stalkeři celebrit

14 Stalkeři celebrit

15 Stalkeři celebrit

16 Projevy kyberstalkingu
A. Pronásledování a trvalé zaměření se na jedince. B. Nabádání ostatních, aby uráželi a zastrašovali oběť. C. Útoky na oběť pod více identitami. D. Manipulace, které v oběti vytváří dojem, že může být útočníkem vystopována v reálném světě. E. Obtěžující nebo zastrašující chování (např. vyhrožování zabitím). F. Osobní napadení formou emocionálních nebo drsně vyjádřených názorů. G. Urážky se mohou šířit i na , mobil a pravděpodobně i do skutečného světa. H. Pokusy o zničení počítače (zaslání nebezpečného programu do počítače oběti, např. počítačových virů).

17 Stalking a škola Problém stalkingu svou závažností překračuje kompetence školy. Škola by se měla při jeho řešení obrátit na policii, neboť stalker se svým jednáním dopouští trestného činu.

18 Stalking a zákony Aby mohla policie pachatele obvinit ze stalkingu, musí být dodrženy zejména tři podmínky: 1. Musí být jednoznačné, že pronásledovatel tak činí proti vůli oběti. 2. Pronásledování musí být intenzivní. 3. Pronásledování musí být dlouhodobé (min. 4-6 týdnů). Lhůta se počítá od Nebezpečné pronásledování (stalking) a nebezpečné vyhrožování (§ 354 a § 353) vymezuje od Zákon č. 40/2009 Sb. (=trestní zákoník). .

19 Stalking a zákony Ustanovení § 354 o nebezpečném pronásledování zní takto: (1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje, d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchal-li čin uvedený v odstavci a) vůči dítěti nebo těhotné ženě, b) se zbraní, nebo c) nejméně se dvěma osobami.

20 Stalking a zákony § 353 Nebezpečné vyhrožování
(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) jako člen organizované skupiny, b) vůči dítěti nebo těhotné ženě, c) se zbraní, d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetkuvyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

21 Možnosti obrany Privátní možnosti obrany
Institucionální možnosti obrany Nepodceňujte riziko stalkingu! V případě, že pociťujete intenzivní Strach, kontaktujte Policii ČR!

22 Privátní možnosti obrany
1. Přerušit osobní kontakty s pronásledovatelem (neodpovídat na telefonáty, nereagovat na SMS, nescházet se). Jakýkoli kontakt s útočníkem může vést k prohloubení zájmu o oběť. 2. Vyhýbat se místům možného setkání, změnit své návyky. 3. Snažit se projevy pronásledování evidovat a zdokumentovat (=schovávat si důkazy), informovat své blízké o pronásledování a totožnosti útočníka. 4. Vyhledat pomoc. 5. Mimo domov se pohybovat s další osobou – členem rodiny či jinou důvěryhodnou osobou. 6. Nosit u sebe legální prostředky pro svou obranu (pepřový sprej, 7. alarm). Nosit u sebe mobilní telefon pro případ přivolání pomoci. 7. Nezveřejňovat své osobní údaje (telefonní číslo, adresu). Kontakty na sebe dávat jen lidem, kterým důvěřujete.

23 Institucionální možnosti obrany
1. Kontaktovat odborné instituce: Bílý kruh bezpečí ( a další organizace pro pomoc obětem trestných činů. 2. Kontaktovat Policii ČR.

24 Další informace Centrum prevence rizikové virtuální komunikace ( Projekt E-Bezpečí ( Poradna E-Bezpečí ( SaferInternet ( E-Nebezpečí pro učitele ( Konference E-Bezpečí (konference.e-bezpeci.cz)

25 Děkujeme za pozornost! Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Mgr. Veronika Krejčí Centrum prevence rizikové virtuální komunikace & projekt E-Bezpečí Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


Stáhnout ppt "STALKING A KYBERSTALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google