Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KNIHOVNY soutěže Vesnice roku 2011. Do soutěže bylo přihlášeno 19 obcí, všechny zřizovaly knihovnu Hodnocení proběhlo od 30.5.-2.6.2011 Komise měla 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KNIHOVNY soutěže Vesnice roku 2011. Do soutěže bylo přihlášeno 19 obcí, všechny zřizovaly knihovnu Hodnocení proběhlo od 30.5.-2.6.2011 Komise měla 10."— Transkript prezentace:

1 KNIHOVNY soutěže Vesnice roku 2011

2 Do soutěže bylo přihlášeno 19 obcí, všechny zřizovaly knihovnu Hodnocení proběhlo od 30.5.-2.6.2011 Komise měla 10 členů Každá obec předvedla svoji prezentaci během 2 hodin

3 30.5.2011 Vavřinec – okres Blansko Úsobrno – okres Boskovice Železné – okres Brno-venkov Rudka – okres Brno-venkov Horní Dubňany – okres Znojmo

4 Obec Vavřinec – vítěz soutěže Obec má 840 obyvatel. Její mimořádná rozloha vznikla sloučením samostatných obcí pod jednu – Vavřinec. Ve své působnosti má 3 knihovny, každá z nich pracuje samostatně V soutěži obec prezentovala knihovnu ve Veselici Počet svazků 1945 Půjčovní doba 3 hodiny týdně Knihovna používá AKS ClaviusREKS, shromažďuje regionální literaturu Moravského krasu, má vlastní web stránky: http://mk-veselice.webnode.czhttp://mk-veselice.webnode.cz

5 Vstup do knihovny

6

7 Veřejný internet

8 Regionální literatura – oblast Moravského krasu

9

10 Knihovnice paní Hájková při své prezentaci

11 Obec Úsobrno Obec má 436 obyvatel Knihovna je umístěna v budově ZŠ V letošním roce zahájí automatizaci Má vlastní webové stránky: http://www.knihovnausobrno.webk.cz http://www.knihovnausobrno.webk.cz Nejvíce aktivit je zaměřeno na podporu dětského čtenářství Počet svazků: 3960 Půjčovní doba: 3 hodiny

12 Dětský koutek

13

14 Veřejný internet

15 3. Obec Železné Obec má 408 obyvatel Knihovna byla v říjnu 2010 přestěhovaná do budovy obecního úřadu Je automatizovaná v systému ClaviusReks Součástí činnosti knihovny jsou volnočasové aktivity dětí – centrum Ráček Webové stránky knihovny jsou umístěny na stránkách obce: www.zelezne.czwww.zelezne.cz Počet svazků: 1680 Půjčovní doba: 9 hodin

16 Prezentace knihovnice

17

18

19 Centrum Ráček

20 4. Obec Rudka Obec má 353 obyvatel Knihovna dosud není automatizovaná, má zájem o Cl.REKS v roce 2012 Půjčovní doba 2 hodiny týdně Počet svazků 2070 Základní informace o knihovně na stránkách obce: http://www.obecrudka.cz/knihovna.htm http://www.obecrudka.cz/knihovna.htm

21 Přivítání v obci

22 Veřejný internet

23

24

25 5. Obec Horní Dubňany Obec má 294 obyvatel Knihovna je zapojena do systému REKS při MěK Znojmo Počet svazků 2044 Půjčovní doba 2 hodiny za 2 týdny (knihovna slouží pouze jako výpůjční místo) Nemá vlastní web a není uvedena ani na stránkách obce

26

27

28 31.5.2011 Horní Dunajovice – okres Znojmo Výrovice – okres Znojmo Hnanice – okres Znojmo Chvalovice – okres Znojmo Božice – okres Znojmo

29 6. Obec Horní Dunajovice Obec má 650 obyvatel Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu Počet svazků: 4400 Půjčovní doba: 10 hodin Knihovna je automatizovaná v systému Clavius Nemá vlastní webové stránky, ale dostatečnou prezentaci na webu obce: http://www.hornidunajovice.cz/knihovna http://www.hornidunajovice.cz/knihovna Velmi dobrá je spolupráce se základní a mateřskou školou

30 Veřejný internet

31

32

33

34

35 7. Obec Výrovice Počet obyvatel 171 Knihovna je v budově obecního úřadu Počet svazků: 1556 Půjčovní doba: 1 hodina Knihovna nemá vlastní web a nejsou o ní informace ani na webu obce Spolupráce s regionální knihovnou je minimální, omezuje se na využívání výměnných fondů

36

37

38 8. Obec Hnanice Obec má 326 obyvatel Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu a je spojena s informačním centrem Počet svazků: 2216 Půjčovní doba: 1 hodina V současné době pracuje v AKS REKS Od ledna 2011 má knihovna vlastní web: http://knihovnaknihovnahnanice.webk.cz http://knihovnaknihovnahnanice.webk.cz

39 Veřejný internet a ICT

40

41 9. Obec Chvalovice Obec má 522 obyvatel Knihovna je umístěna v nových prostorách, společně s malým fit-centrem a dětským koutkem Počet svazků: 1968 Půjčovní doba: 6 hodin Informace o knihovně je možné získat na stránkách obce: http://www.chvalovice.cz/knihovna-klubovnahttp://www.chvalovice.cz/knihovna-klubovna Knihovna není automatizovaná a není tedy k dispozici žádný on-line katalog

42

43

44

45 Propojení knihovny a sportovní klubovny

46 10. Obec Božice Obec má 1539 obyvatel Knihovna je spojena s IC DSO Niva a má profesionální pracovníky Počet svazků: 11098 Půjčovní doba: 16 hodin Pracuje s AKS Clavius, on-line katalog na webu není k dispozici Informace o knihovně jsou umístěny na stránkách obce: http://www.bozice.cz/knihovna-2/knihovnahttp://www.bozice.cz/knihovna-2/knihovna

47 V budově OÚ je umístěna také knihovna

48

49 Prostor pro děti

50 Výměnný fond

51 1.6.2011 Unkovice – okres Brno-venkov Strachotín – okres Břeclav Němčičky – okres Břeclav Želetice – okres Hodonín Násedlovice – okres Hodonín

52 11. Obec Unkovice Obec má 674 obyvatel Knihovna byla přestěhovaná do samostatných prostor Půjčovní doba: 3 hodiny Počet svazků: 2951 Knihovna není automatizovaná, nemá vlastní web a informace o ní nejsou uloženy na webu obce

53 Budova knihovny

54 Po přestěhování

55

56 Výměnný fond

57 12. Obec Strachotín Obec má 789 obyvatel Knihovna se pravidelně účastní republikových knihovnických akcí Počet svazků: 5221 Půjčovní doba: 4 hodiny Automatizace v systému Lanius, k dispozici je on-line katalog Knihovna má vlastní webové stránky: http://www.knihovnastrachotin.webk.cz http://www.knihovnastrachotin.webk.cz Knihovna se zapojuje do aktivit obce a pracovnice se věnuje především dětským čtenářům

58 Budova knihovny

59

60

61

62 13. Obec Němčičky Obec má 604 obyvatel Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu Počet svazků: 3992 Půjčovní doba: 5 hodin Knihovna dosud není automatizovaná, ale informace je možné vyhledat na vlastním webu: http://www.knihovnanemcicky.webk.cz http://www.knihovnanemcicky.webk.cz Nová knihovnice velmi dobře spolupracuje s reg.knihovnou a knihovna má dobrou šanci zvýšit celkovou úroveň

63 Vstup do knihovny v přízemí OÚ

64 Aktualizovaný a přehledně uspořádaný fond

65 Dětské knihy v nových regálech

66 Veřejný internet

67 14. Obec Želetice V obci žije 510 obyvatel Knihovna je umístěna v 1. poschodí budovy OÚ V roce 2010 byla za svoji činnost oceněna krajskou knihovnou na Slavnostním setkání knihoven obcí JMK Půjčovní doba: 3 hodiny v letním období, 6 hodin v zimě Knihovna je automatizovaná a od roku 2011 také v rámci systému půjčuje Vlastní webové stránky s informacemi jsou na: http://knihovnazeletice.wz.cz http://knihovnazeletice.wz.cz Od listopadu 2010 je součástí knihovny komunitní centrum

68

69

70

71 15. Obec Násedlovice Počet obyvatel obce je 827 Knihovna je umístěna v prostorách OÚ V současné době probíhá ukládání fondu do AKS Clavius Knihovna má vlastní webové stránky na http://knihovnanasedlovice.webk.cz http://knihovnanasedlovice.webk.cz Půjčovní doba: 3 hodiny

72 Zápis o knihovně v obecní kronice

73

74

75

76 2.6.2011 Ždánice – okres Hodonín Hýsly – okres Hodonín Petrov – okres Hodonín Tvrdonice – okres Břeclav

77 16. Město Ždánice Město má 2602 obyvatel Městská knihovna má profi pracovníky a je spojena s Infocentrem Umístěna je v přístavbě ZŠ Půjčovní doba: 27,5 hodiny Knihovna v současné době ukládá knižní fond do AKS Clavius, proto dosud nenabízí služby on-line katalogu Významně se zapojuje do života obce a účastní se také celostátních knihovnických akcí Webové stránky: http://www.infocentrumzdanice.czhttp://www.infocentrumzdanice.cz

78 Dospělé oddělení

79

80 Přednášková místnost

81 Dětská část knihovny

82 17. Obec Hýsly Obec má 399 obyvatel Knihovna je umístěna v přízemí budovy OÚ Půjčovní doba: 4 hodiny Počet svazků: 2135 Vlastní webové stránky knihovna nemá, informace lze nalézt na stránkách obce: http://www.hysly.eu/obecni-knihovna http://www.hysly.eu/obecni-knihovna Pořádá besedy se spisovateli a zapojuje se do akcí obce

83 Logo knihovny

84 Nejžádanější knihy

85

86 Veřejný internet

87 18. Obec Petrov Obec má 1332 obyvatel Knihovna je umístěna od roku 2010 v přízemí budovy ZŠ. Půjčovní doba: 3 hodiny Počet svazků: přes 5000 Knihovna má vlastní webová stránky: http://knihovnapetrov.webk.cz http://knihovnapetrov.webk.cz Není dosud automatizovaná a proto nenabízí služby on-line katalogu

88

89

90

91 19. Obec Tvrdonice Obec má 2129 obyvatel Knihovna je profesionální, je automatizovaná, má vlastní webové stránky: http://www.knihovnatvrdonice.webk.cz a nabízí on-line katalog knihhttp://www.knihovnatvrdonice.webk.cz Půjčovní doba: 16 hodin Počet svazků: 9163 Knihovna prošla celkovou rekonstrukcí asi ve výši 550.000,-- Kč. Dvě pracovnice se knihovně věnují i nad rámec svých povinností Knihovna má výbornou spolupráci s svým zřizovatelem. V soutěži obdržela DIPLOM za knihovnu JMK roku 2011

92

93

94 Nové dětské oddělení

95

96 Poslední dotazy

97 Děkuji za pozornost Věra Štěpánová Kuřim 2011


Stáhnout ppt "KNIHOVNY soutěže Vesnice roku 2011. Do soutěže bylo přihlášeno 19 obcí, všechny zřizovaly knihovnu Hodnocení proběhlo od 30.5.-2.6.2011 Komise měla 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google