Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejčastější otázky a odpovědi (e-Aukční síň)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejčastější otázky a odpovědi (e-Aukční síň)"— Transkript prezentace:

1 Nejčastější otázky a odpovědi (e-Aukční síň)

2 NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI e-Aukční síň
Domácnosti Podnikatelé Motorová nafta Benzín Elektrická energie Zemní plyn

3 NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI e-Aukční síň
Je účast v aukci pro podnikatele / domácnost nějakým způsobem zpoplatněna? Ne, nehradí žádné poplatky. Aukce je pro podnikatele/domácnosti zcela ZDARMA! Jak velký objem komodity musí být, aby se dosáhlo očekávané snížení cen? Čím větší bude objem poptávané komodity, tím nižší ceny je možné dosáhnout. Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, musí podnikatel / domácnost uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli? Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým (vítězným) dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto nezávislé. Běžně však v elektronických aukcích na dodávky komodit elektřina a zemní plyn dosahujeme úspor v rozmezí %. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti neušetřily. V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů? Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů záleží na výpovědních lhůtách smluv stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy různé. Standardně bývá výpovědní lhůta 3 měsíce počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. V takovém případě, když bude výpověď podána do konce března, může dodávka od nového dodavatele na základě nové smlouvy začít od července. Pokud má podnikatel / domácnost více míst odběru (například 2 v Městě A a 1 v Městě B), bude aukce zahrnovat všechna tato místa odběru? Záleží jen na jeho vůli. Může do e-Aukce dát obě odběrná místa, ale také nemusí. Logické ovšem je mít obě místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do e-Aukce také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory. Mohou se domácnosti / podnikatelé účastnit e-Aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, např. do dubna 2014? Ano mohou. Pravidlem však je, že klientovo odběrné místo, například se stávající smlouvou o dodávkách elektřiny s platností do , bude do aukce zařazeno ve chvíli, kdy doba mezi konáním elektronické aukce a termínem možného zahájení odběru elektřiny bude kratší, než 12 měsíců. Termín aukce k tomuto odběrnému místu tedy proběhne nejdříve v květnu V soutěži je k tomuto odběrnému místu informace, že možný začátek dodávky elektřiny je od Smlouva je uzavřena ve standardním režimu po aukci v červnu 2013, termín zahájení dodávek je od Termín ukončení dodávek , tj. na 24 měsíců. Domácnosti Podnikatelé Zpět

4 NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI e-Aukční síň
Jaké podklady je třeba eCENTRE ze strany podnikatelů / domácnosti předat? Kopii smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn) Kopii ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn) Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem Kde mohou podnikatelé/domácnosti zjistit, na jak dlouhé období mají uzavřenou smlouvu se stávajícím dodavatelem, pokud to není z jejich smlouvy zcela zjevné? Tuto informaci jim musí poskytnout stávající dodavatel. Co využitím této možnosti výběru dodavatele podnikatelé / domácnosti kromě snížení ceny ještě získají? Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti / podnikatelé tímto způsobem také 100% administrativní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek. V elektronické aukci jsou jasně stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé nabízejí během aukčního kola své ceny. Máte v plánu řešit takto i další služby, například telekomunikace? Ano, máme. V případě zájmu podnikatelů / domácnosti jsme schopni uspořádat e-Aukci i na jiné komodity, například právě telekomunikace, nebo PHM. Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem psána na jednoho člena manželského páru, může smlouvu s námi podepsat člen druhý, nebo je nutno, aby smlouvu podepsal ten, na jehož jméno je stávající smlouva? Z důvodu nutnosti jednání se stávajícím dodavatelem, před kterým Vás budeme zastupovat, je nutno, aby smlouvu s námi podepsal ten člen rodiny, na kterého je psána smlouva se stávajícím dodavatelem. Domácnosti Podnikatelé Zpět

5 NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI e-Aukční síň (nákup benzínu a motorové nafty)
Část 1 – Dodávky cisternou do nádrží zákazníka Odpovědi na často kladené dotazy týkající se změny dodavatele PHM Za změnu dodavatele klient nehradí žádný poplatek Změnit dodavatele PHM může každý Garance ceny je jeden týden Soutěž v elektronické aukci probíhá vždy v úterý Ceny platí od středy do následujícího pondělí, pak se aukce opakuje Zákazník nahlásí administrátorovi aukce do pátku před aukcí předpokládaný počet litrů, které bude potřebovat nakoupit následující týden. Tyto predikce nákupů administrátor vloží do aukční síně Délka splatnosti faktury za dodávku výrazně snižuje cenu nafty. Při požadavku na delší splatnost dnů požaduje dodavatel podepsanou rámcovou smlouvu o dodávkách Dodavatelé si vyhrazují právo na posouzení kredibility klienta Jak se dostane dodavatel do aukce, kdo zaručuje kvalitu dodávek? Dodavatel prokazuje kvalifikaci před aukcí. Zasílá dokumenty o bezdlužnosti, výpis z obchodního rejstříku, licenci pro velkoobchod s pohonnými hmotami. Požadavky na kvalitu Zboží musí splňovat minimálně funkční, provozní, technické a kvantitativní požadavky a kvalitativní parametry ve smyslu ČSN EN A1, ve znění pozdějších úprav, resp. ČSN pro směsnou motorovou naftu s tím, že bude zaručena filtrovatelnost (CFPP) v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách. Prodávající bude dodávat naftu v odpovídající kvalitě na použití podle ročních období se zaručenou filtrovatelností. Dodavatel prokazuje způsob nabytí stáčecím listem. Motorová nafta Benzín Zpět

6 NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI e-Aukční síň (nákup benzínu a motorové nafty)
Dělení motorové nafty motorová nafta třídy (B) se zaručenou filtrovatelností °C, motorová nafta třídy (D) se zaručenou filtrovatelností -10°C, motorová nafta třídy (F) se zaručenou filtrovatelností °C, motorová nafta arktická se zaručenou filtrovatelností °C. Co je předmětem soutěže Dodávka PHM na místo určení ke klientovi včetně dopravy. Jsou jiní dodavatelé PHM v aukci solidní? Mohu se na ně spolehnout? Obchodovat s PHM mohou pouze licencovaní obchodníci, což znamená, že musí splňovat náročná kritéria. Dodavatelé v aukci dodávají zejména do veřejných institucí, za celou dobu aukcí na PHM nebyla podána nesolidní nabídka.    Co když máme s jistým dodavatelem špatné zkušenosti? Aukční síň umožňuje zamezit podání nabídky jednotlivým dodavatelům, pokud si klient nepřeje nakupovat u určitého dodavatele sdělí tuto skutečnost administrátorovi a ten znemožní dodavateli účast. Co když dostane klient výbornou nabídku před aukcí? Administrátor tuto nabídku vloží do aukce jako vyvolávací, pokud v aukci není této nabídky dosaženo může zákazník využít tu svou. Jak to probíhá, když klient nekupuje PHM pravidelně každý týden? Klient administrátorovi jednoduše hlásí požadavky pouze v případě, že hodlá objednávat. Jak probíhá fakturace? Na základě rámcové smlouvy dodavatel vystavuje fakturu na základě potvrzeného stáčecího listu o dodávce PHM. Nájemníkům je možno přeúčtovat pouze bez jakéhokoliv navýšení platbu za elektřinu dle podílu spotřeby (např. dle odečtů podružných elektroměrů, či jinak dohodnutého poměru) z celkové dodávky a to jako jednu ze služeb, spojených s nájmem (další služby mohou být např. úklid, vytápění, spotřeba vody, atd.). Motorová nafta Benzín Zpět

7 NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI e-Aukční síň (nákup benzínu a motorové nafty)
Kolik mohu nejméně objednat zboží (PHM)? Minimální objednací množství je 5000/7000 L na závoz Můj stávající dodavatel PHM mi dává takové podmínky, které mi jiný dodavatel není schopen zajistit. Má pravdu? Každý obchodník tvrdí, že prodává to nejlepší na trhu! Nezbývá, než si to ověřit v situaci, kdy licencovaní obchodníci při stejných - vámi naformulovaných soutěžních podmínkách, v on-line elektronické aukci nabídnou nejnižší konečnou cenu. Nikdo z obchodníků neví kolik má v e-aukci konkurentů, ani kdo z nich uvedl aktuální nejnižší nabídku. Část 2 – Tankovací karty Určeno pro klienty s garantovanou platební morálkou (firmy) Jak to probíhá, když máme flotilu služebních automobilů? eCENTRE vyhlásí elektronické výběrové řízení na dodání služby „Karty na odběr pohonných hmot“ součástí aukce je posouzení ekonomické výhodnosti – sleva na 1 l a dostupnost čerpacích stanic pro klienta Na jak dlouho se uzavírá smlouva? Smlouva o službě se uzavírá na 1 rok, častěji však na dva roky Jak často se platí? Faktury dodavatele jsou vystavovány 2x měsíčně Koho do aukce eCENTRE zve? Jedná se o sítě čerpacích stanic v rámci ČR. Ty nejvýznamnější si vzájemně tankovací karty akceptují. Klient používá platební kartu CCS, jedná se o to samé? Ne s využíváním karet CCS jsou spojeny administrativní poplatky, které platí klient. Tyto poplatky nejsou v rámci soutěže povoleny. Motorová nafta Benzín Zpět

8 NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI e-Aukční síň (nákup benzínu a motorové nafty)
Nebude mít naše firma chaos v placení? Tankovací karta je vždy vystavena pro konkrétní vozidlo včetně SPZ(RZ), vždy tak budete mít přehled o tom, kdy a kde vaše vozidlo tankovalo Soutěžit slevu je vhodné jen pro nákladní vozidla? Není tomu tak, ušetřit lze při tankování jak u nákladní dopravy tak i u osobních vozidel Slevu dostanu pouze na PHM? Nemusí tomu tak být, do soutěže lze v rámci zadávacích podmínek poptávat i jiné služby (sleva na mytí aut, nemrznoucí kapaliny, oleje či maziva). Motorová nafta Benzín Zpět

9 Elektrická energie Zemní plyn
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI e-Aukční síň (elektrická energie a zemní plyn) Odpovědi na často kladené dotazy týkající se změny dodavatele elektrické energie/zemního plynu Za změnu dodavatele klient nehradí žádný poplatek Změnit dodavatele může každý Při změně nemůže dojít k přerušení dodávek, ani se nemění elektroměr/plynoměr Co je to Energetický regulační úřad (ERÚ), co a jak řídí? Energetický regulační úřad (ERÚ) je zřízen zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Je zcela nezávislou a samostatnou organizační složkou státu. Do působnosti ERÚ náleží podpora hospodářské soutěže a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech, kde není možná konkurence. ERÚ vydává licence na podnikání ve výrobě, přenosu a distribuci elektřiny a také na obchod s elektřinou. V jeho pravomoci je uložení povinnosti dodávek nad rámec licence, uložení povinnosti poskytnout v naléhavých případech energetické zařízení pro výkon dodávek nad rámec licence. Dále ERÚ dostal do vínku cenovou regulaci. Jsou jiní dodavatelé silové elektřiny či zemního plynu solidní? Mohu se na ně spolehnout? Přestože se pohybujeme na liberalizovaném trhu s elektrickou energií, tak obchodovat se silovou energií mohou pouze licencovaní obchodníci, což znamená, že musí splňovat náročná kritéria. Jsou dobře známí a je možné se na ně spolehnout. Naší společnost má na starosti manažer obchodu dodavatelské a zároveň distribuční společnosti, který nám zajišťuje zajímavé ceny pro dodávku energií. Manažer nás vždy informuje o výhodné ceně za energii, která je momentálně na burze. Na nás pak vždy zůstává rozhodnutí, které musíme udělat ve velmi krátkém časovém intervalu cca do dvou hod., zda energii nakoupit za nabídnutou centu či nikoliv. Je vždy nabízená cena energii tak výhodná? Každý z licencovaných obchodníků s elektřinou má možnost nakupovat z různých zdrojů. Cena na burze tedy nemusí být v dané chvíli nejvýhodnější na trhu. V dotazu není uvedeno na jaké období dodávky je nákup elektřiny za tuto výhodnou cenu pro klienta realizován. Elektrická energie Zemní plyn Zpět

10 Elektrická energie Zemní plyn
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI e-Aukční síň (elektrická energie a zemní plyn) Dokáže Vaše společnost nabídnout nižší cenu na celé období 12 měsíců, když by e-aukce probíhala např. v listopadu, ale dodávka energie pro společnost by začala až březnu následujícího roku? Ve specifikaci poptávky pro elektronickou aukci je možno požadovat zahájení dodávky vítězným obchodníkem od zvoleného data, samozřejmě při respektování nutnosti ukončení současného smluvního vztahu na dodávky k tomuto datu. Delší časový úsek mezi konáním e-aukce a vlastním zahájením dodávky však může (ale nemusí) mít za následek uplatnění určitého rizikového koeficientu k nabídkové ceně (uvedený časový úsek listopad – březen však zřejmě žádný vliv na cenu mít nebude). Výrazný vliv na cenu však má doba závazné platnosti vítězné ceny. To znamená, za jak dlouho po ukončení e-aukce dojde k uzavření dodavatelské smlouvy s vítěznou cenou mezi klientem a vítězným dodavatelem (požadovanou dobu závazné platnosti si zvolí klient jako jednu z podmínek do specifikace e-aukce). Uspoří klient přes e-aukci, nebo když nakoupí na burze za aktuálnější cenu, kterou mu doporučí manažer příslušného dodavatele? Jedná se o klienta, který má slévárenské pece s velkým odběrem energií. Rozhodujícím parametrem pro nabídkovou cenu elektřiny je charakteristika odběru – tzv. hodinový odběrový diagram za období posledních 12-ti měsíců. Je-li předpoklad zřetele hodné odchylky v požadovaném období dodávky oproti současnému, je nutno hodnoty předpokládaných odběrů upravit. V e-aukci jsou pak obchodníci schopni nabízet nejlepší ceny dle svých aktuálních obchodních možností. Jak to probíhá, pokud společnost bude mít dodavatele přes aukci na určitý objem energie a v průběhu roku nebude výroba a energii neodeberou. V současné době to nahlásí stávající dodavatelské společnosti tak aby mohla nakoupenou energii prodat jinde. Fungovalo by to i s novým dodavatelem, kterého bychom zajistili přes aukci? Ve specifikaci e-aukce je uvedena podmínka účasti obchodníka jeho akceptování 100% tolerance odběru elektřiny klientem bez uplatnění jakékoliv sankce za neodebrání či překročení sjednaného předpokládaného odběru. Klient má ve svém areálu vlastní trafostanici. Chtěl by zároveň poradenství, jestli je jeho současný rezervovaný výkon dostačující a jestli mu nehrozí sankce za překročení? Zároveň by chtěl vědět, jakým způsobem přepočítávat ceny za elektrickou energii dalším nájemníkům v areálu, aby se nedostal za hranici zákona. Měl by stačit pohled do detailu faktury a porovnání naměřeného ¼ hodinového maxima v daném měsíci se sjednanou roční rezervovanou kapacitou, případně součtem roční a sjednané měsíční rezervované kapacity pro daný měsíc. Pokud je naměřené ¼ hodinové maximum menší, pak sankce v podobě zvýšené ceny za překročení nehrozí. Moje podrobnější odpověď je možná po bližším seznámení buď z podkladu (faktury) nebo u klienta přímo. Jsem připraven řešit. Elektrická energie Zemní plyn Zpět

11 Elektrická energie Zemní plyn
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI e-Aukční síň (elektrická energie a zemní plyn) Nájemníkům je možno přeúčtovat pouze bez jakéhokoliv navýšení platbu za elektřinu dle podílu spotřeby (např. dle odečtů podružných elektroměrů, či jinak dohodnutého poměru) z celkové dodávky a to jako jednu ze služeb, spojených s nájmem (další služby mohou být např. úklid, vytápění, spotřeba vody, atd.) V současnosti má instalován digitální elektroměr, kterému nerozumí a neumí si přečíst, kolik spotřeboval. Od nového dodavatele by tedy chtěl dostávat pravidelné informace (reporty) o spotřebované energii např. za uplynulý týden. Bude nějaký dodavatel ochoten na tuto podmínku přistoupit? S dodavatelem lze dohodnout zajištění „On-line“ přístupu k naměřeným hodnotám spotřeby, které dle typu měření v odběrném místě poskytuje provozovatel distribuční soustavy. Současný dodavatel je společnost xxx. Klient byl zvyklý na servisní práci této společnosti. Již jsem mu naznačil, že servis xxx je odlišná společnost než je dodavatel, ale pro jistotu se na potvrzení této skutečnosti chci zeptat ještě Vás. Rád bych klienta jednoduše ujistil, že servis xxx k němu na opravy může jezdit i nadále bez ohledu na dodavatele. Je tomu skutečně tak? Vedení vysokého napětí až po předávací místo v trafostanici včetně měřícího zařízení je majetkem provozovatele distribuční soustavy. Veškeré opravy a servisní činnost na tomto svém zařízení tedy dle potřeby provádí provozovatel distribuční soustavy na své náklady. Pokud jde o servisní činnosti na zařízení, které je majetkem klienta, mohou být tyto činnosti pro klienta prováděny na základě smluvního vztahu o poskytování servisu ve smluveném rozsahu s jakýmkoliv poskytovatelem, kvalifikovaným pro dané servisní činnosti. Co zahrnuje regulovaná část ceny zemního plynu? poplatky za distribuci plynu cena za službu operátora trhu Co zahrnuje neregulovaná část ceny zemního plynu, kterou můžete ovlivnit? cena za odebraný plyn náklady na obchodní činnost dodavatele obchodní marže dodavatele Může se stát, že zůstaneme bez proudu či plynu? Ano - v důsledku poruchy nebo havárie distribuční nebo přenosové soustavy. V žádném případě to nemá souvislost s tím, kdo nám prodává elektřinu nebo plyn. Elektrická energie Zemní plyn Zpět

12 Elektrická energie Zemní plyn
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI e-Aukční síň (elektrická energie a zemní plyn) Kdo nám garantuje kvalitu dodávek proudu či plynu? Standardy kvality dodávek elektřiny jsou dány Vyhláškou 540/2005 Sb. Standardy kvality dodávek zemního plynu jsou dány Vyhláškou 545/2006 Sb. a novelizovány ve Vyhlášce 396/2011 Sb. Jedná se především o případné problémy provozovatele distribuční sítě. Už se někdy stalo, že se v e-aukci neušetřilo? Ne. V e-aukci je vždy dosaženo nejlepší ceny na trhu v ČR v daném okamžiku. Vyplatí se soutěžit na delší dobu, třeba na 4 roky? Při rozkolísaném cenovém vývoji uplatňují obchodníci s energiemi ve svých nabídkových cenách tzv. rizikový koeficient v závislosti na délce období požadované dodávky. Doporučuje se proto volit období požadované dodávky kratší – obvykle 1 rok. Jak je ošetřeno, že za elektřinu či plyn sice ušetřím, ale dodavatel mi naúčtuje skryté poplatky? Již ve specifikaci zadání e-aukce a v pozvánce obchodníkům do aukce je uvedeno, že svou účastí současně deklaruje neuplatnění žádných skrytých poplatků v souvislosti se změnou dodavatele. Všechny neregulované platby jsou obsaženy v nabídkové ceně. Co mám dělat, když nemůžu najít smlouvu se stávajícím dodavatelem? Požádejte současného dodavatele (jehož faktury hradíte) o vyhotovení kopie smlouvy. Kde seženu odběrový diagram? Na vyžádání vám jej dodá v elektronické podobě (tabulka excel) váš současný dodavatel elektřiny. Změnou dodavatele dojde k demontáži elektroměru / plynoměru? V souvislosti s případnou změnou obchodníka s elektřinou či zemním plynem nedochází k demontáži elektroměru či plynoměru. Elektroměr či plynoměr jsou majetkem provozovatele distribuční sítě, což je vždy jiný právní subjekt než obchodník. Elektrická energie Zemní plyn Zpět

13 Elektrická energie Zemní plyn
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI e-Aukční síň (elektrická energie a zemní plyn) Jak se vypočítá úspora – odběr v letošním roce přece bude jiný než v předchozím? Výpočet úspor předpokládá stejný odběr jako v minulém období. Pokud je odběrateli známo, že se bude v následujícím období odběr výrazně lišit, musí tento předpoklad při poskytování podkladů sdělit. Proč Vám mám platit třetinu z úspory, když nevím, jaký bude odběr v letošním roce? Předpokládaný odběr v následujícím období si podle vám známých skutečností stanovíte vy. Pokud nedojde k zásadní změně v počtu a energetické náročnosti spotřebičů, předpokládá se spotřeba stejná jako v uplynulém období. Na koho se můžu obrátit, když si nebudu vědět rady? Informace o dodávkách a poskytovaných službách je vám povinen podávat váš aktuální dodavatel elektřiny či plynu. (ten, kdo vám posílá a komu platíte faktury) Můj stávající dodavatel elektřiny či plynu mi dává takové podmínky, které mi jiný dodavatel není schopen zajistit. Má pravdu? Každý obchodník tvrdí, že prodává to nejlepší na trhu! Nezbývá, než si to ověřit v situaci, kdy licencovaní obchodníci při stejných - vámi naformulovaných soutěžních podmínkách, v on-line elektronické aukci nabídnou nejnižší konečnou cenu. Nikdo z obchodníků neví kolik má v e-aukci konkurentů, ani kdo z nich uvedl aktuální nejnižší nabídku. Dobrý den, když chci po klientovi odběrový diagram – je to záležitost, kterou má klient běžně k dispozici nebo si ji musí vyžádat u svého dodavatele? Nebo kde jej získá? Odběrový diagram běžně klient nedostává, je třeba ho vyžádat od současného dodavatele pouze v případě vysokého napětí. Odběrový diagram by měl být nejlépe za období, pro které bude předkládat fakturaci např. prosinec listopad 2012, doloží 12 faktur za toto období včetně odběrové diagramu od dodavatele, je to potřeba pro nového dodavatele k nacenění. Klient akceptoval nabídku na fixaci ceny u stávajícího dodavatele. Má to vliv na vypovězení smlouvy u stávajícího dodavatele? Množí se případy, kdy klienti opomenout fakt, že akceptovali nabídku na fixaci ceny u stávajícího dodavatele a následně tímto jednáním provedli změnu smlouvy odesláním zaslaného dopisu s nabídkou. Tento stav může zkomplikovat vypovězení stávající smlouvy. Doba dodávky stávajícího dodavatele se prodlužuje od termínu zahájení dodávek dle dodatku smlouvy a nikoliv od data uzavření původní smlouvy. U smluv na dodávku elektřiny a zemního plynu uzavřených po prosím uvádějte i termín zahájení dodávek. Elektrická energie Zemní plyn Zpět


Stáhnout ppt "Nejčastější otázky a odpovědi (e-Aukční síň)"

Podobné prezentace


Reklamy Google