Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Charakteristika nositelů veřejného mínění dr.Ján Mišovič, CSc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Charakteristika nositelů veřejného mínění dr.Ján Mišovič, CSc"— Transkript prezentace:

1 1.1. Charakteristika nositelů veřejného mínění dr.Ján Mišovič, CSc misovic@volny.cz

2 2.2. r Charakteristika veřejnosti Úvod Veřejnost a její role v dějinných procesech K chápáni veřejnosti jako tvůrce směrodatného mínění Veřejnost z pohledu sociologických škol Veřejnost pohledem sociologických škol a příruček.

3 3.3. r Charakteristika veřejnosti K pochopení kategorie veřejnost je potřebné prozkoumat pojem z různých stránek Základní pojmy tématu : veřejnost, veřejná sféra, zveřejnění

4 4.4. r Charakteristika veřejnosti Veřejnost a její role v dějinných procesech Helénská veřejnost Literární veřejnost Liberální veřejnost Masová veřejnost

5 5.5. r Charakteristika veřejnosti Procesy a mechanismy rozšiřování veřejnosti - veřejné diskuse - rozvoj občanské společnosti - rozvoj práv a svobod - politické a sociální změny - transformace státu

6 6.6. r Charakteristika veřejnosti Působení médií Základ změn spojený s jejich působením spočíval v atomizování původní veřejnosti a v rozdrobení svobodné, neformální diskuse.

7 7.7. r Charakteristika veřejnosti Masová společnost pěstovala v lidech formální a pasivní přístup, stavěla spíše do role diváků, než aktérů.Působení médii v masové společnosti vedlo k tomu, že prakticky celá populace se shodne na několika problémech, které stojí v centru její pozornosti. Kromě toho existují témata, která jsou blízká jen určitým skupinám

8 8.8. r Charakteristika veřejnosti Analýzy na konci 20. století poukázaly na nepřiměřenost rozsáhlé kritiky masové společnosti. „Nová“ veřejnost se nadále skládá, v duchu tradic demokratické koncepce, z okruhu voličů, nositelů veřejného mínění a nepřestává být základním zdrojem legitimity vlády.

9 9.9. r Charakteristika veřejnosti Zdokonalené komunikační technologie iniciovaly nový typ diskusí a začaly přispívat k přímé, či zprostředkované sociální integraci. Popularizovaly takové aktivity jako feministické hnutí, ochránce životního prostředí, sdružení za rovnoprávnost lidí stejné sexuální orientace.

10 10. r Charakteritika veřejnosti Informační sítě umožňují transformaci politiky, konzultace mezi různými skupinami, vytvářejí základnu „kontrolované demokracie“.

11 11. r Charakteristika veřejnosti Veřejnost jako tvůrce směrodatného mínění Historicky prvotní i pozdější vliv veřejnosti se spojoval s názory, soudy a jejich dopadem do oblasti politiky. „Tribunálu“ veřejnosti se dovolávali osvícenci. J.J. Rousseau se pokusil zabudovat veřejné mínění do politické teorie státu. Poznatky o fungování veřejného mínění v USA formuloval A. Tocquieville.

12 12. r Charakteristika veřejnosti Teoretici liberálního typu viděli ve veřejném mínění základní faktor demokracie. Mínění veřejnosti tvořilo základ každé demokratické vlády, pokud se mu poskytnul prostor v svobodných volbách.

13 13. r Charakteristika veřejnosti Někteří autoři vnímali existenci veřejného mínění ve všech historických obdobích, či systémech a podle nich jakákoliv vláda, uplatňovaná autorita se zakládá na veřejném mínění. (Gasset O.J).

14 14. r Charakteristika veřejnosti Současné chápání pojmu souvisí se schopností podřídit si jednání subjektů působících na občanské nebo politické scéně, přebírat funkci sociální a politické kontroly, vyjádřením souhlasu, či odmítnutí, vykrystalizovalo s rozvojem kapitalismu, s rozšiřováním občanské společnosti

15 15. r Charakteristika veřejnosti Veřejnost z pohledu sociologických škol F. Tönnies - Gemeinschaft und Gesellschaft- zavedl pojem vůle společenské a vůle charakteristické pro společnost. Ta se projevuje prostřednictvím dohody, zákonodárství a veřejného mínění.

16 16. r Charakteristika veřejnosti Tarde porovnával veřejnost a dav. Dav je seskupen ve stejném prostoru a čase ve stavu jednoty citů, nadějí a jednání. Veřejnost je čistě duševní seskupení jednotlivců, prostorově rozesetých, spojených čistě myšlenkově.

17 17. r Charakteristika veřejnosti Francouzští historici zdůraznili činnost mas. Historický materialismus jejich tezi rozvinul „lid je hlavní subjekt a tvůrce dějin”. Marxističtí sociologové aplikovali poznatek na roli veřejnosti a hovoří o mínění lidu, mínění základních sociálních vrstev.

18 18. r Charakteristika veřejnosti Chicagská škola – Robert Park Veřejnost- volně organizovaná skupina, jejíž vzájemná interakce má formu kritického rozvažování mezi částmi s odlišnými zájmy. Rovněž srovnává dav a veřejnost.

19 19. r Charakteristika veřejnosti Blumer Herbert -Dále rozpracoval téma kolektivního chování a rovněž srovnával masu a veřejnost. Veřejnost je schopna reagovat na problém a angažovaně diskutovat, u masy zaznamenal obtížnou mobilizovatelnost.

20 20. r Charakteristika veřejnosti Dewey John- reprezentant am. pragmatismu. Přirozenost vlády vidí v péči veřejně činných osob o zájmy občanů. Veřejnost je kolektivní název pro velký počet osob. Je pluralitní a variabilní v prostoru a čase.Vyjadřuje svou vůli jako reprezentant veřejných zájmů, stejně jako senátor nebo šerif.

21 21. r Charakteristika veřejnosti Mills C.W.-am. kritická sociologie - institucionalistická škola. Podrobně popsal přeměnu veřejnosti v masu. Rozdíly vyplynuly: 1) z vlivu médií, 2 z možností občanů svobodně reagovat na problémy 3) z míry podílu na rozhodnutích, 4) z míry zásahu institucionální autority prostřednictvím sankcí veřejnosti.

22 22. r Charakteristika veřejnosti Nástupem nových médií už nejde o kolektivitu existující v konkrétním sociálním prostoru, ale o soubor jednotlivců ovlivňovaných hlavně masovými médií. Přístup ovlivnil empirické zkoumání. Jednotlivec je umisťován do centra pozornosti jako subjekt dotazování.

23 23. r Charakteristika veřejnosti Mezinárodní, nadnárodní veřejnost vzniká uvědomováním si společných zájmů lidí v různých zemích. Dnes jejímu formování napomáhají globální problémy lidstva, ochrana přírody, hrozby terorismu, chudoby. Někteří autoři uvažují o mezinárodním, evropském, světovém veřejném mínění, resp. veřejnosti.


Stáhnout ppt "1.1. Charakteristika nositelů veřejného mínění dr.Ján Mišovič, CSc"

Podobné prezentace


Reklamy Google