Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Vývoj kultury a literatury od začátku 19. století do současnosti Název DUMu: Česká kultura na přelomu 19. a 20. století Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_07 Pro obor vzdělávání: Uměleckořemeslné zpracování dřeva Uměleckořemeslné zpracování kovů Předmět: Český jazyk Ročník: Třetí Autor: Milan Demela Zpracováno – září, říjen 2012

2 Střední škola Oselce Přelom 19. a 20. stol. - období nejistoty, spěch, stres, rychlý vědecko technický pokrok sice usnadňuje život a působí na psychiku jedince, zdánlivý rychlejší život, kratší vzdálenosti, komunikace, informace, ale i chaos Úsilí států i kolonií o samostatnost Obrovský šok – 1. světová válka, nový způsob boje, zbraně, zasaženo i civilní obyvatelstvo, miliony mrtvých, invalidé, trvalé memento na utrpení výsledek VŘSR – vzor pro obyvatele, organizovanost v polit. stranách, demokratizace přes očekávání nemá úspěch Hospodářský boom končí krizí - 1929 – půda pro extremistické názory Německo, Španělsko, Itálie, Země západní Evropy nezvládají situaci Kultura – odráží společenské změny, reaguje na vědecko technický pokrok, na vynálezy, na jedné straně obdiv, na druhé nebyl každý schopen změny akceptovat a hledá únik z chaotického a stresujícího života Konec 19. stol. přináší vyšší životní úroveň, kratší pracovno dobu, co s časem? - spolky, turistika, sport, divadla, četba, noviny – vyšší vzdělanost, film, rozhlas, Film – současně vývoj ve Francii, USA, Německu a Anglii – prvenství přiznáno bratrům Lumiérovým ( August a Louis), utratily ohromný majetek za techniku

3 Střední škola Oselce Lumiérovým ( August a Louis), utratily ohromný majetek za techniku různé pokusy a systémy 1. film – příjezd vlaku – 1895 – kavárna – Grand Café Kinematoskop, kinematograf, tragédie při promítání Z Francie přesun do USA – Hollywood – ateliéry, filmová velmoc utváří hnězdy Charlie Chaplin Filmové společnosti Goldwin Pictures, Paramount, Unversal, Thomas Alva Edison – nejdřív nevěřil v budoucnost filmu Později v Evropě film tvoří Německo – zakládá další společnosti DEFA, UFA, Česká kultura – na stejné úrovni jako ostatní země, vývoj přerušen válkami S kulturou souvisí školství – uznávané a respektované, další VŠ, Rozhlas pravidelně vysílá od r. - 1923 Film – oblíbená zábava, ohromné množství filmů a k tomu týdeníky Divadla – tradiční „velké“ scény, k tomu konkurence především Osvobozené divadlo

4 Střední škola Oselce Impresionismus - původně malířství, okamžitý dojem, vjem barvy Monet, Manet, Degas, Lautrec, Slavíček, Purkyně, Kupka V literatuře pocity, emoce, nálady, nevyjadřuje se přímo, ale v náznacích, Přírodní náměty, osobní prožitky, milostná témata Verše mají blízko k hudebním textům Antonín Sova Karel Hlaváček Jiří Mahen Fráňa Šrámek Postimpresionismus Navazuje na impresionismus Cézané, Gaughin, Symbolismus původ z Francie v r. 1866, největší rozmach byl na přelomu 19. a 20. století. Symbolismus byl reakcí na popisnost realismu a naturalismu. Hnutí navazuje na romantismus. Jejich cílem bylo zobrazovat věci těžko popsatelné – city, nálady, myšlenky, Usilovali, aby člověk vnímal vše kolem sebe všemi smysly. Pokud chyběla přesná a výstižná slova – hledali symboly – nepřímé pojmenovaní, ale zase dostatečně zřejmé. Symbolisté se snažili vytvořit umění, a to soustředěným vnímáním celé umělcovy bytosti, všemi pěti smysly, které měly splynout. Symbolisté věřili, že umění by mělo chtít zachytit více absolutních pravd, které mohly být zpřístupněné jen nepřímými metodami.

5 Střední škola Oselce Symbolisté se dělili na několik skupin. Jejich chápání symbolu bylo radikálně odlišné. Základní představy byly symboly jako – barvy – smutky, radosti… Antonín Sova 1864 – 1928 Představitel české symbolistické a sociální tvorby, aktivní mezi modernímu tvůrci, umělecký vývoj od dekadence, přes symbolismus k impresionismu, po 1. sv. v. levicový tvůrce Květy intimních nálad - umělcovy pocity při návratu do rodné oblasti, okouzlení i dojmy okamžiku v proměnách, patří k přírodní lyrice, prvky impresionismu Ještě jednou se vrátíme - symbolismus Z mého kraje Zpěvy domova – radost z nově vzniklého svobodného Československa Viktor Dyk – 1877 – 1931 Překladatel, básník, dramatik, politik, poslanec, vlastenec Aktivní člověk v mnoha oborech, Nejznámější je Krysař – dílo je původně německá pověst, krysař se za službu nedočká slíbené odměny, pomstí se a odvede pomocí píšťaly obyvatele ke zkáze, postava odpovídá romantickém osamělému člověku. V české literatuře : Jan Maria Ployhar, Julius Zeyer

6 Střední škola Oselce Stoupenci předevší ve Francii : Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, V Německu bratři Mannovi, Rainer Maria Rilke, V Irsku Oscar Wilde – obraz Doriana Graye V české literatuře : Jan Maria Ployhar, Julius Zeyer Otakar Březina – Václav Jebavý 1887 – 1929 Učitel, spisovatel, básník – vrcholný představitel českého symbolismu Je mu blízký mysticismus, dumá o smrti, životě, Bohu, Tvorba je pod vlivem osobních prožitků – úmrtí rodičů – téma smrti, osamělost v místě působení – pesimismus, opuštěnost, deprese, pochybování o své práci, Studuje soudobé filozofy, předpokládá, že člověk nemůže dosáhnout uspokojení, to umožní pouze sen – v něm je člověk svobodný, nespoutaný – je velmi uznáván, Získává doktorát na UK, opakovaně navržena na Nobelovu cenu Tajemné dálky – je odkázán sám na sebe, hledá vazbu člověk – vesmír, Svítání na západě – opakem života na zemi je smrt a jí začíná něco nového Stavitelé chrámů – vývoj na Zemi je dílem geniů, Ruce – i jedinec svou prací je přínosem pro celý svět

7 Střední škola Oselce Fráňa Šrámek – 1877 – 1952 spisovatel mládí a lásky Spisovatel dramatik, antimilitarista, představitel českého impresionismu, stoupenec anarchismu ___________________________________________________ ___________________________________________________________________ Modrý a rudý – barvy symboly - modrá – uniforma ______________ - rudá ____________________ Splav – žena, příroda, harmonie, milostné poezie x válce, Stříbrný vítr – Jan Ratkin - téma lásky, zklamání, mládí, dospívání a přerod chlapce v muže, milostné téma, chuť se prát s osudem, částečná autobiografie Života bído, přec tě mám rád – kontrasty radosti, elánu a únavy, skepse, Léto – milostný mnohoúhelník, příběh z venkova, sirotek vyrůstající na faře se zamiluje do vdané ženy, vzdálené příbuzné, ona však volí jiného milence, chlapec nachází štěstí u kamarádky z dětství Měsíc na řekou – generační problém, mladí prožívají to, co před lety generace rodičů, konfrontace při setkání bývalých spolužáků….

8 Střední škola Oselce Petr Bezruč - Vladimír Vašek 1867 – 1958 Výjimečný ve své době málo pochopený,autor, psal pod pseudonymem, nestál o popularitu. Těžko zařaditelný básník, neakceptoval žádný z tehdy módních směrů, autor jediné sbírky, přesto je významnou osobností české poezie. Po gymnáziu nedokončil VŠ, začal pracovat na poště v Brně, ve Frýdku Místku a opět v Brně 4 fotografie Milan Demela

9 Střední škola Oselce Ojedinělé dílo, občas je zpochybňováno autorství, verši poukazuje na silný sociální a národnostní útlak českých obyvatel a slezského lidu ve Slezsku. Teoretici literatury ho řadí mezi anarchisty, symbolisty, realisty. V Praze byl společností zklamán, uzavírá se do sebe, po návratu na Moravu žije samotářsky, není schopen pomáhat rodině, pije, sám tráví čas, vyhýbá se lidem. Poznává kolegu básníka, spisovatele, ten mu ukazuje Frýdecko-M ístecko, tam vnímá bídu, po smrti matky se stará o bratra a poznává Hanou, Básně byly napsány víceméně ze zoufalství, autor byl nemocný a chtěl upozornit na neutěšený stav ve Slezsku. Báseň – Kdo na moje místo Útlak – Maryčka Magdónova, Ostrava, Škaredý zjev, – sociální problematika Národnostní tématika – Kantor Halfar, 70 000, Za 1. světové války souzen, hrozila mu poprava za básně, které nenapsal.

10 Střední škola Oselce František Gellner – 1881 – 1914, básník, novinář, kreslíř, anarchista, Radosti života – reakce a nenávist na maloměšťáctví, provokující verše, téma sexu, Po nás ať přijde potopa – marnost, pohrdání hodnotami, alkohol, prostitutky, ale už i pocity rezignace, Josef Svatopluk Machar 1864 – 1942 Básník, novinář, prozaik, aktivní příslušník mladé nastupující generace Spoluautor textu České moderny – manifest mladých autorů Rozčarován a zklamán životem - Confiteor I. – III. Magdaléna – román ve verších o prostitutce, kterou se snaží vrátit k normálnímu životu její chlapec, ale ona poznává, že společnost je horší a ráda se vrací zpět – obžaloba a kritika společnosti Svědomím věků – podobnost s Legendou věků od V.H. a J.V.

11 Střední škola Oselce Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku. Zdroj materiálů: ANDREE, Lukáš; DVOŘÁK, Jan; FRÁNEK, Michal a kol. Literatura středních škola pro 3. ročník středních škol, učenice. Brno: Didaktis, 2009, ISBN 978-80-7358-135-0. ANDREE, Lukáš; DVOŘÁK, Jan; FRÁNEK, Michal a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol, Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2009, ISBN 978-80-7358-136-7.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google