Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"— Transkript prezentace:

1 Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz
Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Přehled dějin literatury Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_05_02 Název DUMu: Antická literatura Pro obor vzdělávání: L/41 Předmět: Český jazyk Ročník: první Autor: Mgr. Pavla Brunová Datum:

2 Antická literaura = literatura starověkého Řecka a Říma
1. tisíciletí př. n. l. většinou psána řecky

3 Starořecká literatura
Periodizace: archaické období klasické (attické) období helénistické (alexandrijské) období římské období

4 Archaické období (8. – 6. st. př.n.l.)
Homér – 8. st. př. n. l. podle tradice slepý básník autor nejznámějších řeckých eposů Ilias – o Trojské válce Odysseia – o putování krále Odysea od Tróji zpět na Ithaku

5 Archaické období Sapfó - básnířka
vedla dívčí kroužek, který uctíval hudbou a poezií bohyni lásky Afroditu a devět Múz. rodiště (Lesbos)

6 Ezop - autor bajek 6. st. př. n. l. žil v Aténách
bajky přednášel ústně vystupovala v nich zvířata, která přebírají lidské vlastnost užívá dialogy na konci poučení

7 Archaické období Anakreón Teu básník milostná poezie
motivy poezie láska, opilství, láska k vínu, láska k hýření

8 citáty „Kdykoli piji víno, starosti usínají.“
„Nepřemožitelný na válečném poli snadno podléhá v milostném boji.“ „Láska je přelétavá jako motýl z květu na květ. Zdržovat se na jednom místě ji nebaví.“ „Bolest z lásky je pro ženu největší rozkoší.“ zdroj -

9 Klasické období ( 5. – 4. st. př. n. l.)
Koncem 6. st. př. n. l. vzniká ze sborového tance a zpěvu přidáním herce (při Dionýsiích) drama V 5. st. př. n. l. se rozvíjí historická próza V Athénách se rozvíjí filosofie

10 Divadlo hrají herci (původně jen jeden) a sbor
doprovázen sborovým zpěvem herci mění masky

11 Tragédie Aischylos mythologické náměty Peršané Sedm proti Thébám
Oresteia

12 Tragédie Sofokles napsal 123 tragédií, dochovalo se 7
přidal třetího herce, zvýšil dramatičnost děje Antigona Král Oidipus Élektra

13 Antigoné Oidipova dcera Antigoné pohřbila svého bratra Polyneika, který zemřel při útoku na své město Théby, přestože nový vládce Kreón pohřeb zakázal. Kreón dal Antigonu uvěznit a ta se pak oběsila. Haimón, její snoubenec, Kreontův syn, se probodl a Kreontova manželka spáchala sebevraždu. V tragédií je proti sobě postaven zákon lidský a nepsaný zákon božský, přikazující příbuzným pohřbít mrtvého člena rodiny. V Sofoklově podání samozřejmě vítězí zákon božský, který je nad všechny lidské zákony. Verš k zamyšlení: „Delší čas se musím líbit mrtvým pod zemí, než těmto zde; tam budu spočívat přec věčně.“

14 Král Oidipus V Thébách vypukne mor a král Oidipús ve snaze napravit provinění, které bylo příčinou božího hněvu, zjistí, že se splnilo to, co bylo předpověděno jeho otci a později i jemu. Jako novorozence ho jeho otec, thébský král Láios, dal odložit v horách, protože měl podle věštby až doroste otce zabít a s matkou se oženit. Dospělý Oidipús (po odložení se ho ujal král sousedního Korintu a vychoval jej jako vlastního) dostal stejnou věštbu, proto odešel od svých domnělých rodičů, cestou v hádce zabil nepoznaného Láia, pak zbavil Théby Sfingy a vděční Thébané mu jako odměnu nabídli sňatek s ovdovělou královnou. Když se teď po mnohaletém, zdánlivě šťastném životě tajemství odhalí, Iokasté se oběsí a Oidipús se oslepí její sponou. Při jeho odchodu do vyhnanství sbor konstatuje, že nelze nikoho považovat za blaženého, dokud nedosáhl konce života, neutrpěv nic nešťastného.

15 citáty „Braň se každým těm, kdož slov by nedbali.“
„Chtít provést nemožné je nerozum.“ „Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře je věc druhá.“ „Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího  člověka.“ „Ne moudrost, hloupost je umíněná.“ „Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk.“ „Pravda je vždycky nejsilnější argument.“ „S nutností je marno bojovat.“ „Zahodit oddané přátelství je jako skoncovat se životem.“ „Zlého posla nikdo nemá rád.“ zdroj -

16 Tragédie Euripídés Trójanky Ifigénie Orestés Médeia
jeho postavy se podobají více soudobým Athéňanům než mytickým hrdinům Trójanky Ifigénie Orestés Médeia

17 Médeia Hra zpracovává pověst o dávných plavcích Argonautech, usilujících o zlaté rouno (ovčí kůže). Královská dcera Médeia zachránila vůdce Argonautů Iásóna a pomohla mu získat zlaté rouno, zamilovala se do něj a odplula s ním do Korintu. Zde si Iásón oblíbil dceru krále Kreonta Glauku, se kterou se chystal ke svatbě. Médeia jako zrazená žena, poslala nevěstě jako dar ozdobu do vlasů a šaty napuštěné jedem. Ty se na ní vzňaly a Glauka i se svým otcem uhořela. Medéia zabije i své dva syny, které měla s Iásonem a prchá do Athén ke králi Aigovi.

18

19 Klasické období Historická próza Hérodotos : Historie – řecko – perské války Thúkýdikés – současné dějiny Řečnictví Démosthenés: Filipiky – řeči proti Filipu Makedonskému

20 Klasické období Filosofie Platón škola Akademie
díla mají formu dialogu Faidros – o kráse Gorgías – o morálce Symposion – o lásce Politikos Zákony

21 Klasické období Aristoteles Poetika Rétorika Fysika Etika Nikomachova
Platónův žák škola Lýkeion učitel Alexandra Makedonského ovlivnil na řadu století přírodní vědy Poetika Rétorika Fysika Etika Nikomachova Politika

22 Helénistické období (3. st. – 1. st. př. n. l.
centrem kultury se stává Alexandrie založena alexandrijská knihovna

23 Helénistické období V dramatu se rozvíjí hlavně komedie (Aristofanés)
V poezii převládá hymnus, satira, epigram, elegie Rozvíjí se rétorika Objevují se první dějiny umění, píší se díla lékařská, matematická (Eukleides, Archimédes)

24 Římské období (1. st. př. n. l. – 6. st. n. l.)
Řecko je římskou provincií Úpadek Stav se zlepšuje po přenesení hlavního města do Konstantinopole rozvíjí se různé filosofické školy Od 1. st. n. l. křesťanské texty (dnes Nový zákon)

25 Zdroj materiálů: MGR. BLÁHOVÁ, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol, učebnice. Brno: DIDAKTIS spol. s. r. o., 2008, ISBN MGR. BLÁHOVÁ, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol, pracovní sešit. Brno: DIDAKTIS spol. s. r. o., 2008, ISBN

26 Zdroj materiálů: Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"

Podobné prezentace


Reklamy Google