Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

2 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR – vývojový pohled
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR – vývojový pohled SVĚTOVÉ AGENTURY Shromažďují a šíří zprávy po celém světě, mají vlastní síť stálých zpravodajů v nejvýznamnějších zemích světa, vysílají zpravodaje do zemí, které jsou předmětem obecného zájmu světové veřejnosti – REUTER - GB, AFP - F, AP – USA, UPI – USA MEZINÁRODNÍ AGENTURY Informují o dění ve vlastní zemi, zprávy vysílají do zahraničí, spolu s informacemi, které jim dodali jejich zahraniční zpravodajové, nebo které získaly od jiných agentur a komentují je – ČTK NÁRODNÍ AGENTURY Soustřeďují se na zpravodajství z vlastní země, zásobují vlastní média, zpracovávají komentované zpravodajství i z mezinárodního prostředí a vysílají zpravodaje na pokrytí významných akcí doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

3 4. HLAVNÍ VÝVOJOVÁ OBDOBÍ
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ VÝVOJE TISKOVÝCH AGENTUR 4. HLAVNÍ VÝVOJOVÁ OBDOBÍ 1.OBDOBÍ – DO ROKU 1870 2. OBDOBÍ – OD ROKU 1870 DO ZAČÁTKU 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 3. OBDOBÍ – OD 1. SVĚTOVÉ VÁLKY DO KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 4. OBDOBÍ – OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

4 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ VÝVOJE TISKOVÝCH AGENTUR TECHNICKÉ PODMÍNKY
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ VÝVOJE TISKOVÝCH AGENTUR TECHNICKÉ PODMÍNKY TŘICÁTÁ LÉTA 19. STOLETÍ – VZNIK LEVNÉHO TISKU – předpoklad i důsledek vzniku zpravodajských – telegrafních kanceláří. Podmínka vycházení periodického tisku – zajištěné zpravodajství, aktuální, pestré = zajištěná zpravodajská síť Technické podmínky – OPTICKÝ TELEGRAF – přelom 18. /19. století Semaforové věže – km, na návrších – Francie 1794 poprvé, tři černá ramena, abeceda, sledování dalekohledem a předávání dál. Např. Štrasburk –Paříž – 6 hodin v příznivém počasí. V r – Francie – km linek, 220 semaforových stanic.1850 – již dvojnásobek délky. Ale jen na pevnině doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

5 TECHNICKÉ PODMÍNKY POŠTOVNÍ HOLUBI
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY TECHNICKÉ PODMÍNKY POŠTOVNÍ HOLUBI 40. léta 19. století – HAVAS, Paříž – Londýn – 6 hodin, Julius Reuter –pol.19. stol. Stanice poštovních holubů Berlín / Cáchy telegraf – Cáchy / Paříž – holubi – burzovní zpravodajství. Např. Antverpy – 1846 Havas, redakce novin a podnikatelé holubů Ale i mnohem později – invaze spojenců do Francie červen 1944 – zpravodajství pomocí holubů doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

6 TECHNICKÉ PODMÍNKY ELEKTRICKÝ TELEGRAF
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY TECHNICKÉ PODMÍNKY ELEKTRICKÝ TELEGRAF ROZHODUJÍCÍ ZMĚNA KVALITY – RYCHLOST, SPOLEHLIVOST Buduje se jako součást výstavby železničních sítí – součást zabezpečovacích zařízení – V.Britanie, USA, Prusko 24. května 1844 – Baltimor/ Washington – 1. zpravodajský telegram Francie – 1845 Paříž/Rouen 1850 – pokládka podmořského kabelu Evropa – VB 1852 – Wales / Irsko, 1853 Anglie / Belgie, Švédsko / Dánsko atd, 1860 – Francie / Alžír, 1864 Evropa propojena do Indie, z Evropy do USA – 1866 Vysílání v Morseově znacích – druhá pol. 19. stol až do 20. let 20. stol. Pak ji nahrazují dálnopisy – elektrický psací stroj na děrnou pásku, velká rychlost přenosu. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

7 TECHNICKÉ PODMÍNKY RADIOTELEGRAF DNES zcela jinak
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY TECHNICKÉ PODMÍNKY RADIOTELEGRAF Do roku 1910 – technika radiového spojení pevnina- lodě, 1912 – již 400 pobřežních radiotelegrafických stanic typu MORSE a 250 stanic na lodích. Vznikají společnosti provozující radiotelegrafii, sdružení TA a VELKÝCH LISTŮ Významné zpravodajské využití – rusko-japonská válka v prvním desetiletí 20. století. Počátku ještě šifrováno, určeno jen některým odběratelům, ale už roku 1931 REUTER zahajuje nešifrované vysílání. Po druhé světové válce – dálnopisné vysílání. 1970 – cca 1 strana A4 za minutu Někdy také využití rozhlasového vysílání jako nástroje zpravodajství TA – za války pro rozšiřování zpráv na cizím území. DNES zcela jinak doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

8 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ VÝVOJE TISKOVÝCH AGENTUR – 1.
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ VÝVOJE TISKOVÝCH AGENTUR – 1. Charles HAVAS – Maďar 1825 – Paříž – vznik informační kanceláře, zprávy od kurýrů, nebo poštou. Odběratelé zpráv – obchodníci, diplomaté. 1826 – nabídka zpráv tisku – ale nezájem o aktuální zprávy. Aktuálnost jako tržní argument v polovině 30. let, etapa industrializace států = konkurenční výhoda. 1835 – vznik AGENCE HAVAS – 1. zpravodajská agentura světa. Přenos pomocí telegrafu, HAVAS a optický telegraf, 1840 – poštovní holubi. Kapitál je přitahován takovými odvětvími, kde jsou příležitosti k velkým ziskům = agenturní zpravodajství. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

9 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ VÝVOJE TISKOVÝCH AGENTUR – 1. FRANCIE 1835 - HAVAS
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ VÝVOJE TISKOVÝCH AGENTUR – 1. FRANCIE HAVAS USA 1848 – HARBOUR NEWS ASSOCIATION (čluny na oceán, aby měly nejrychleji zprávy – 6 listů z New Yorku) Německo spolupracovník HAVASE – dr. Wolff – WOLFFSCHES TELEGRAPHENBÜRO Nejprve služby obchodníkům – obchodní a burzovní zprávy, pak novinám Až 1855 politické informace. Následovníci – jen role následníků, WOLFF výsadní postavení. Vlastní zpravodaje nebo nákup ve světě, v Německu vlastní zpravodajská síť přes odběratelů. V ústředí 100 pracovníků, v pobočkách v Německu 150 dalších. Akciový kapitál 1 mil. marek, dividendy 11%. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

10 3 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ – SVĚTOVÝ VÝZNAM - HAVAS, WOLFFSCHES, REUTER
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ VÝVOJE TISKOVÝCH AGENTUR USA 1850 – TELEGRAPHIC AND GENERAL NEWS ASSOCIATION ANGLIE 1850 – REUTER ITÁLIE 1853 – AGENCIA TELEGRAFICA STEFANI RAKOUSKO KK / TELEGRAPHEN – KORRESPONDENZ BUREAU 3 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ – SVĚTOVÝ VÝZNAM - HAVAS, WOLFFSCHES, REUTER Udržely si světový význam do konce 19. století, kdy se v USA spojily tiskové agentury do AP. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

11 ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR – 1.
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR – 1. Paul Julius REUTER - Němec prošel praxí u Havase 1850-Obdobně nejprve obchodní zpravodajství / 1851 kabelové spojení s Paříží – Londýn 1858 nabídl služby listu Morning Advertiser – na několik týdnů zdarma, zda se osvědčí Zprávy byly rozmanitější, zajímavější a aktuálnější než v konkurenčních TIMES TIMES proto přijal tyto služby a za nimi další anglické listy Téměř 20 let REUTER byla jediná britská TA, pak PA – PRESS ASSOCTIATION – pro zprávy z domova Heslo SLEDUJ KABEL doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

12 ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR-1.
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR-1. USA – 1850 – vznikají další uskupení zpravodajských agentur, s nimi obchodní svazky HAVAS, WOLF i REUTER, nekolegiální jednání. Pokrývají USA jako regionální agentury, různě fúzují, New York Associated Press. 1870 – dohoda o rozdělení sfér vlivu a výlučného zpravodajského postavení. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

13 ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR-2.
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR-2. 1870 – konec 1. sv.války 1870 – dohoda o rozdělení sfér vlivu a výlučného zpravodajského postavení. ROZDĚLENÍ SFÉR VLIVU HAVAS – FR, SCH, IT, ES, PORTUG, STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA, EGYPT REUTER – britské impérium, TURECKO, Dálný vých., WOLF – Německo, A, NL, Skandinávie, Rusko, Balkán NEW YORK ASSOCIATED PRESS - USA Po celou dobu bojuje REUTER o monopolní postavení v uskupení, 1907 zakládá Edward Scrips agenturu UNITED PRESS- USA 1909 William Hearst – TA INTERNATIONAL NEWS SERVICE / INS doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

14 OD KONCE 1. SVĚTOVÉ VÁLKY DO KONCE 2. SV. VÁLKY
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR-3. OD KONCE 1. SVĚTOVÉ VÁLKY DO KONCE 2. SV. VÁLKY Rusko předrevoluční – ROSSIJSKOJE TELEGRAFNOJE AGENSTVO – ROSTA – závislé na TA WOLFF, jeho nástupce PETROGRADSKOJE TELEGRAFNOJE AGENSTVO 1925 – zřízen TASS – TELEGRAFNOJE AGENSTVO SOVĚTSKOGO SOJUZA a systém národních TA v jednotlivých svazových republikách TASS – sběr informací ze svazových republik, doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

15 OD KONCE 1. SVĚTOVÉ VÁLKY DO KONCE 2. SV. VÁLKY
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR-3. OD KONCE 1. SVĚTOVÉ VÁLKY DO KONCE 2. SV. VÁLKY NĚMECKO – VÁLKA A JEJÍ DŮSLEDKY – IZOLACE Německa a zemí po jeho boku – informační bojkot – chybějí zprávy z Evropy, USA, Dálného východu. NĚMECKO – 1915 – snaha obejít bojkot – TA TRANSOCEAN. Jako první používá radiotelegraf. Ostatní TA soukromé, TRANSOCEAN – vládní. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

16 OD KONCE 1. SVĚTOVÉ VÁLKY DO KONCE 2. SV. VÁLKY
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR-3. OD KONCE 1. SVĚTOVÉ VÁLKY DO KONCE 2. SV. VÁLKY I.sv.válka - rostoucí význam mezinárodního politického zpravodajství Za války se zkompromitovaly německá TA WOLFF a rakouská KORESPONDENZBUREAU. Do jejich prostoru nastupuje HAVAS, REUTER. V evropských zemích vznikají národní agentury, jednají s velkými – zásobování národními informacemi a získávání mezinárodních. Národní TA – tendence velkých neodebírat národní zpravodajství – mnohdy zcela záměrně - proto více bilaterálních smluv mezi sousedními státy Návazně i světové TA REUTER a HAVAS smlouvy s národními TA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

17 OD KONCE 1. SVĚTOVÉ VÁLKY DO KONCE 2. SV. VÁLKY
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR-3. OD KONCE 1. SVĚTOVÉ VÁLKY DO KONCE 2. SV. VÁLKY USA – AP ASSOCIATED PRESS – až do r se zabývá hlavně organizací vnitřního zpravodajství – velikost země, industrializace, atd. Budování sítě. Významná konkurence UP – UNITED PRESS – kradení zpráv AP, UP již za 1. sv. války proniká do Evropy a sfér vlivu evropských agentur, zakládá své odbočky v Evropě. AP – proniká do jižní Ameriky. Dohody s redakcemi významných listů v Brazílii – HAVAS ustupuje. Obecně – tvrdý konkurenční boj o sféry vlivu AP - další tlak na Dálný východ – proti REUTER, 1926 ho vytlačila z Číny, 1933 – s japonskou RENGO – šíření zpravodajského servisu v Japonsku a využití servisu RENGO v USA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

18 OD KONCE 1. SVĚTOVÉ VÁLKY DO KONCE 2. SV. VÁLKY
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR-3. OD KONCE 1. SVĚTOVÉ VÁLKY DO KONCE 2. SV. VÁLKY REUTER vypovídá dohody s AP 1934, návazně se agentury dohodly o zrušení tradičního rozdělení z roku 1870, volný konkurenční boj - konference světových agentur 1934 v Rize. Sféry vlivu, na které se zaměřují – stále více totožné s sférami politického zájmu vlastních metropolí. Takže vlastně nové rozdělení, již negarantované smlouvou. Německo – 1934 – WOLF a DEUTSCHE ÜBERSEEPRESEEDIENST ztrácejí vliv , nacisté zakládají DEUTSCHES NACHRICHTEN – BÜRO / DBN – oficiální zdroj nacistické propagandy až do r HAVAS – koncem 30. let ekonomický problém - vláda 1936 rozhoduje oddělit reklamní agenturní část. Renesance až 1944 – nová TA – AGENCE FRANCE-PRESSE / AFP GB – REUTER od roku 1941 de facto oficiální TA britské vlády doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

19 OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR- 4. OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE OBDOBÍ VELKÉHO ROZMACHU TA V NOVÉ EVROPĚ USA – bohaté TA – AP, UP, INS - snaží se o informační monopol v Evropě UNESCO výzkum – v letech 1945 – 1949 vznik 24 TA USA – 1958 – sloučení INS a UP = UPI –UNITED PRESS INTERNATIONAL vznik 23 nových TA v nových státech AFRIKY, v ASII, AMERICE, OCEÁNII, SSSR. Razantní vstup techniky – telex, radio spojení, dálnopis, úvahy o využití družic Země pro radiové spojení, faksimile novinových stran – TA účastníky experimentu spojení prostřednictvím družice. 1964 – REUTER – překonání kalamity v dopravě Londýna – poštovními holuby. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

20 OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR- 4. OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE Snaha po objektivizaci zpravodajství – ověřování výsledné zprávy z více zdrojů – snaha zamezit ideologickým a ekonomickým interpretacím Rozvoj národních TA a světových TA Výrazný nástup techniky – v ČSR – květen 1974 provoz stanice družicových spojů – výrazné zrychlení přenosu informací doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

21 OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR- 4. OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE REUTER dnes spolu s americkou AP jedna z nejvýznamnějších agentur světa přestává být rodinnou firmou , dnes nejen TA, ale i podnikání v bankovnictví, průmyslu apod. REUTER – společný majetek britského tisku – správní rada ze zástupců majitelů – od r do 1941 – postupně majetkově vstupují některé listy, sdružení v GB, Novém Zélandu a Austrálii. Vláda využívá TA jako oficiální či polooficiální orgán - prohlášení Spolu s REUTER v GB také PA – PRESS ASSOCIATION – dohoda z r – PA zprávy z domova, REUTER ze zahraničí. 1997 – zpravodaje v 542 měst, 175 zemí, denně vysílal slov 204 redaktorů v Londýně, 223 v 72 odbočkách v zahraničí 1997 – denně zprávy deníkům, v celk. nákl ex., 488 milionům posluchačům rádia – a 158 mil. posluch. TV doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

22 OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR- 4. OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE PA – PRESS ASSOCIATIATION ve Velké Britanii – 1868 zal. provinčními listy v GB, Skotsku, Walesu, Irsku. rozsáhlé obrazové zpravodajství, 1997 – 800 zaměstnanců, z toho 270 novinářů, reportérů na britských ostrovech – smluvně. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

23 OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR-4. OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE AGENCE FRANCE – PRESSE / AFP – založen HAVAS , AFP jeho nástupce. HAVAS 1940 ukončena činnost – obsazení Francie nacisty. 1944 založena AFP – do r statut oficiální tiskové agentury vlády Francie. 1957 soukromý subjekt. 1977 – FRANCIE a zámořská území 11 odboček a 6 kanceláří, v ostatním zahraničí 69 odboček a 24 kanceláří 1977 – ústředí 961 zaměstnanců, v zahraničí 810. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

24 OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR- 4. OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE AP – ASSOCIATED PRESS – 1848 WESTERN AP – USA - ILLINOIS, 1900 přejmenována na UP a odchod do N.Y. 60. leta – 111. kanceláří s redaktory a tisíci stringrů v USA / stringer – novinář za řádkový honorář, novinář spolupracující s více listy, v zahraničí 58 odboček, stálých novinářů, stovky stringrů, 1964 – info pro listů, rozhlasových a TV stanic, 1968 – zprávy do 104 zemí zajímavost pro MK – od konce 60.let speciální zpravodajství o životním stylu – pro let – jak vydávají mladí peníze, výchova dětí, zařízení bytů, chování apod. 1970 – poprvé v TA samočinné počítače 1972 –dálnopisy s displejem – náhrada psacích strojů – rozšíření zpravodajství p 15% doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

25 OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR-4. OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE UPI – UNITED PRESS INTERNATIONAL – 1958 – USA spojení UP a International News Service. UP založena 1907 – Edwardem Scrippsem, rychlá expanze za 1. sv.války, 1925 – abonentů v 36 zemích, Jižní Amerika -95% odběratelů TA od UP 1935 UP zahajuje přenos zpráv radiem = konec monopolu REUTER na Dálném Východě 1957 – předplatitelů, zaměstnanců, od 1951 zásobuje TV zpravodajskými filmy! Zavádí dálnopis, telefoto 1909 – INS – Hearst – krádeže zpráv UP, zavádí speciální služby – IN Photo, agenturu pro komiksy, 1948 – zpravodajství obrazové pro televizní trh – % USA TV zpravodajství Hearsta. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

26 OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR- 4. OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE po vzniku UPI pokračují speciální služby pro specifické segmenty - foto, filmy, zvukové zpravodajství, – odběratelů, z toho TV a RV stanic, speciální segment – cestující na 160 lodích léta 1977 – USA – 151 kanceláří, v zahr. 246 odboček v 62 zemích, více než zaměstnanců. 1958 – denně slov Morseovou abecedou, 1967 – tolik slov za 12 minut, za den 4-5 milionů slov. 1962 – 1. západní agentura s přímým spojením s Moskvou 1973 – počítače pro dokumentaci a archivaci doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

27 OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR-4. OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE ČTK – ČESKOSLOVENSKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ Založena 28.října 1918 v Praze – ředitel Emil Čermák – vybudoval agenturu s rozsáhlou sítí domácích i zahraničních zpravodajů ČTK – smlouvy s nejvýznamnějšími TA – REUTER, HAVAS, WOLFF, členem a spoluzakladatelem organizace evropských tiskových agentur AGENCES ALLIÉES Dvacátá léta – založeno obrazové zpravodajství, vznik obrazového archívu ČTK – dnes přes 5 milionů fotografií od září 1930 v Opletalově ulici Za války – domácí zpravodajství zcela ovládnuto Němci – v květnu 1945 požár, shořel domácí archív doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

28 OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR- 4. OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE 1948 – oficiální propagandistický zdroj, silná cenzura zpravodajství, 2 druhy informací – pro média a veřejnost – pro politický aparát Formálně ČTK podřízena vládě, fakticky ÚV KSČ ve 2. pol. 50. let ČTK expanduje – pobočky Dálný východ, Latinská Amerika, Afrika. Zpravodajství v A,F,R,Š. ČTK – hospodářské aktivity v době hospodářského a pol. uvolnění - vydav. PRESSFOTO, ZZ, Made in publicity – 1964 – propagační agentura 1968 – ČTK v srpnu vysílá z náhradních pracovišť, 70.a 80. leta – tvrdá normalizace. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

29 OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLENĚNÍ TISKOVÝCH AGENTUR- 4. OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE 80.leta – zavedení počítačů 1988 – 1.databanka , zpravodajství archivuje v elektronické podobě. 1989 – úsilí o nezávislost, nestrannost zpravodajství 1992 oddělení slovenské části vznik veřejnoprávní ČTK nemá konkrétního vlastníka, je podřízena RADĚ ČTTK - 7 členů volí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přenos informací satelitem, INFOBANKA ČTK výrazné posílení regionálního zpravodajství, vydává internetové noviny, podíl v NEWTONU, kupuje ČEKIA, multimedializace agentury. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::


Stáhnout ppt "POČÁTKY AGENTURNÍ ŽURNALISTIKY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google