Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky"— Transkript prezentace:

1 Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky
ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 1

2 ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, Z/Zk
Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence. Sjednání obchodu – příprava jednání, obchodní vyjednávání, nefinanční zisky. Obchodní plán, další nástroje řízení obchodu. Obchodní pohledávky, jejich řízení a zajištění. Platební nástroje. Forecasty. Obchodní dokumentace – klíčová ujednání. Obchodní zastoupení – smluvní úprava. Distribuce a distribuční strategie. Dodací podmínky. Zahraniční obchod. Formy vstupu na zahraniční trh. Kulturní odlišnosti. Řízení rizik spojených s obchodem. Kulturní odlišnosti. Specifika jednání. SWOT českých firem. 2. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 2

3 Podniková strategie => operativa
VLASTNICKÁ strategie MANAŽERSKÁ strategie Manažerská PERS strat. Manažerská VÝR strat. Manažerská FIN strat. Manažerská OBCH strat. Manažerská MKTG strat. MKTG plán Obchodní plán Finanční plán Plán výroby Personální plán 3. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 3

4 Podklad rozpočtu (strategický dokument firmy)
OBCHODNÍ PLÁN = zásadní dokument OBCH oddělení (i součást mktg-obch plánu firmy) = zásadní nástroj řízení obchodu ÚČEL obchodního plánu: Podklad rozpočtu (strategický dokument firmy) Vliv na sklad Vliv na cash flow – fixace zdrojů Plán investic Plán marketingových akcí Motivátor obchodníků ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

5 OBCHODNÍ PLÁN - podoba - Pro každé teritorium / obchodníka zvlášť (přehlednost, efektivita, přiřazování režijních N) => celkový OBCH plán pak součtem dílčích obch. plánů ČLENĚNÍ OP zpravidla podle: TERITORIÍ (podskupiny regiony) PRODUKTOVÝCH SKUPIN (výrobky, komodity, řady) ZÁKAZNÍKŮ n. zákaznických segmentů ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

6 OBCHODNÍ PLÁN - ukazatele
obrat / tržby období (měsíce) zisk / marže (příp. náklady) měrné jednotky Členění podle produktových skupin, teritorií, zákazníků Základní zásady: Jednotná měřitelná měna (Kč, EUR apod.) / nikoli jen v Mj. Optimálně na jednom listě Průběžná kontrola, monitor rozdílů a hodnocení, očekávky ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

7 nejjednodušší a nejdostupnější metoda (je-li historie)
OBCHODNÍ PLÁN - tvorba Údaje čerpané z minulých období nejjednodušší a nejdostupnější metoda (je-li historie) Průzkum trhu z hlediska KONK a VZDÁLENÉHO prostředí zajímá nás konkurence, trendy, nákupní chování ZÁK, cenová politika DOD, hrozba substitutů, kapacita trhu… Profesní intuice, zkušenosti a odhady trhu Řízení plánu: odpovědnost: obch / mktg ředitel Sestavuje dle dílčích plánů Objektivní posouzení Oponentura + dohoda finální podoby (čísla) => vliv na motivační složku (při překročení plánu: základ + odměna z překročení) ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

8 Další nástroje řízení obchodu
Interní řízení vztahu se ZÁK (systém a zpětná kontrola, přehledy současných, potenciálních a nepravděpodobných ZÁK, pravidelný kontakt, záznamy) Reporting Přehled návštěv zák., efektivita práce se zák., záznamy z jednání Databáze, monitor frekvence, kontinuita, feedback Porady (hodnocení, operativní změny, komunikace) Smluvní ujednání (podmínky plynoucí z dříve sjednaných podmínek) ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

9 BACK office FRONT office
ADMINISTRACE obchodu FRONT office - Realizace přímých obchodů - Údaje od ZÁK, komunikace s nimi BACK office - Administrativní a obchodní zázemí pro obchodní a mktg aktivity 9. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 9

10 komunikace se zákazníkem řízení obch pohledávek řízení obch forecastů
FRONT office [FO] přímý prodej řízení obch plánů komunikace se zákazníkem řízení obch pohledávek řízení obch forecastů získávání impulsů z trhu spoluvytváření výzkumu trhu 10. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 10

11 celní a logistická administrativa
BACK office [BO] fakturace celní a logistická administrativa vytváří systém obch výkazů (obch plán, pohledávky..) vyřizuje korespondenci zajišťuje admin výběrových řízení, tenderů apod. spolupodíl na přípravě mktg podpory (veletrhy, PR, reklama) spoluvytváření výzkumu trhu vyřizuje administrativu nákupů 11. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 11

12 Personální předpoklady pro práci ve FO / BO
FRONT office BACK office Analytické a admin schopnosti Systematičnost Schopnost naslouchat Vyřizovat nepříjemné záležitosti Zvládat nepříjemné formy komunikace Pružně získávat a předávat info Práce s daty Komunikační dovednosti Tvořivost Přesvědčivost Umění dobývat, nadchnout Získávat trhy a ZÁK 12. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 12

13 Příklad BO / FO v teritoriální org.struktuře
Viceprezident pro prodej Řed.prodeje pro EU BO EU FO EU Řed.prodeje pro USA BO USA FO USA Řed.prodeje pro Lat.Ameriku BO LA FO LA Řed.prodeje pro ASII 13. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 13

14 FORECAST (očekávky / prognózování)
Stojí na OBCHODNÍM PLÁNU [OP] principem: znát odchylku oproti OP v příštím období (např. 3-6 měsíců) = Manažerský nástroj přesahující řízení obchodu ÚČEL forecastování: aktuální zajištění klíčových ukazatelů, jenž činí firmu úspěšnou: Obrat ZÁSOB Obrat POHLEDÁVEK Obrat ZÁVAZKŮ řízení zdrojů k naplnění OP (FIN, HR, MAT) 14. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 14

15 OBCHODNÍ POHLEDÁVKY ZAJIŠTĚNÍ pohledávek (tj. „obchodních úvěrů“)
Řízení pohledávek je výhradně v kompetenci OBCHODU v rámci firmy (nikoli např. účetního odd.): Preskoring partnera Zajištění pohledávek Vztah se zákazníkem Dluhy BONITA zákazníka / obchodní rating – výsledek prescoringu KREDIT / SPLATNOST – a platební podmínky (next slides) - poskytuje obchodník (zkušenost, odhad, zvyklosti v oboru) - institut skonta ZAJIŠTĚNÍ pohledávek (tj. „obchodních úvěrů“) Pojištění pohledávky Zajištění pohledávky bankou zákazníka - bankovní záruka Směnka Akreditiv (L/C) a další nástroje dokumentární a nedokumentární 15. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 15

16 nástroje NEDOKUMENTÁRNÍ
PLATEBNÍ PODMÍNKY nástroje NEDOKUMENTÁRNÍ Hotovost (legislativně limitováno) Bankovní úhrada – hladké platby Barter Faktoring (regresní x neregresní) / Forfaiting Clearing ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

17 nástroje DOKUMENTÁRNÍ
PLATEBNÍ PODMÍNKY nástroje DOKUMENTÁRNÍ dokumentární INKASO - prodávající přikazuje své bance, aby předala dokumenty k zásilce kupujícímu proti zaplacení nebo proti akceptaci směnky, proti výměně dokladů při protidodávce dokumentární AKREDITIV - platba proti dokladům, dlužná částka je již předem zablokována na zvláštním (akreditivním) účtu _________________________ možností VÁZANÝ ÚČET ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

18 SHRNUTÍ + KLÍČOVÉ POJMY
Shrnutí přednášky: Obchodní strategie Obchodní plán: účel, podoba, ukazatele, tvorba Další nástroje řízení obchodu Obchodní pohledávky – řízení, zajištění Platební podmínky – nástroje dokumentární / nedokumentární Forecast – manažerský nástroj přesahující řízení obchodu Klíčové pojmy: Obchodní plán - účel, tvorba, rozdělení, ukazatele Reporting, řízení obchodních vztahů se ZÁK Obchodní pohledávky –řízení, způsoby zajištění, splatnost, kredit, bonita, rating Forecast Barter, faktoring, clearing, dokumentární a nedokumentární platební nástroje 18. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 18

19 Děkuji za pozornost Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz 19.
ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19


Stáhnout ppt "Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google