Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické řízení IS Základní pojmy. Informatika „Informatika je multidisciplinární obor, jehož předmětem je tvorba a užití informačních systémů v podnicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické řízení IS Základní pojmy. Informatika „Informatika je multidisciplinární obor, jehož předmětem je tvorba a užití informačních systémů v podnicích."— Transkript prezentace:

1 Strategické řízení IS Základní pojmy

2 Informatika „Informatika je multidisciplinární obor, jehož předmětem je tvorba a užití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a komunikačních technologií“

3 Informační systém podniku „Informační systém podniku je systém pro sběr, přenos, uchování, zpracování a poskytování dat využívaných při činnosti podniku.“

4 Informační systém Komponenty ICT Data, informace znalosti Lidé a jejich znalosti Aspekty Organizační aspekty Ekonomické aspekty Právní aspekty Sociální aspekty … další aspekty

5 Informační a komunikační technologie „Informační a komunikační technologie jsou hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, uchování, zpracování informací a pro vzájemnou komunikaci lidí a technologických komponent IS.“

6 Informační a komunikační technologie ICT HW Servery PC, notebooky, PDA Spec. koncová zařízení Komunikační zařízení Nosiče dat Další HW SW Aplikační SW (ASW) Typový (TASW) Individuální (IASW) Software pro řízení provozu IS Software pro modelování a vývoj IS Základní software (ZSW)

7 Vývoj řešení podnikového IS Izolované aplikace Propojené aplikace na podporu vybraných podnikových útvarů Komplexní ICT podpora podnikových činností Podpora dodavatelských řetězců a podpora komunikace s partnery

8 Izolované aplikace Počátky podnikové informatiky Do 70. let 20. století Snadno automatizované činnosti Př.: výpočet mezd, evidence zásob Hlavním cílem najít vhodný algoritmus a převést ho do programovacího jazyka Popis dat součástí kódu Hlavní profese: programátor analytik – zajišťuje i zpracování – není oddělen vývoj od provozu

9 Propojené aplikace pro podporu vybraných podnikových útvarů 70. a 80. léta Snaha o propojení aplikací 1 vybraného útvaru Profese: byznys analytik, programátor Provoz oddělen od vývoje ◦ Operátoři, technici, pracovníci přípravy dat

10 Komplexní ICT podpora podnikových činností Konec 80. a 90. léta Integrovaná podpora podnikových činností Specializace ICT firem ◦ Vývoj TASW ◦ Instalace a integrace = systémoví integrátoři ERP balíky Hlavní profese ◦ Byznys analytik,ICT architekt, vývojář, implementátor, vedoucí projektu ◦ Vedoucí informatiky, manažer provozu, klíčový uživatel

11 Komplexní ICT podpora podnikových činností Přechod z funkčně orientovaného na procesní řízení Klíčové problémy na straně výrobců ◦ Jak vyhovět požadavkům různých firem ◦ Jak navrhnout SW flexibilní ◦ Jak integrovat s dalšími aplikacemi Klíčové problémy na straně uživatelů ◦ Jak optimalizovat podnikové procesy a podpořit je SW ◦ Jak výstupy projektů integrovat ◦ Jak vyhodnocovat návratnost

12 Podpora dodavatelských řetězců a podpora komunikace s partnery Rozšíření stávající funkcionality o interakci mezi podniky Nové aplikace EDI, CRM, SCM, e-byznys Řízení celých dodavatelských řetězců (SCM, APS) Problémy ◦ Jak propojit IS různých podniků ◦ Jak zajistit bezpečnost ◦ Jak podpořit kvalitu a včasnost vzájemných dodávek Roste počet specialistů Nutnost řízení IS jako celku Metodická podpora – ITIL, COBIT, ISO 20 000

13 Typická struktura současného IS Řízení a správa obsahu ERP Prodej, nákup, sklady Finance, Control ing, … Zdroje, výroba Aplikační architektura podnikové informatiky Business Intelligence, manažerské aplikace CRM e/m Business Obchodní partneři Vlastníci, management Obchodníci, referenci, kontaktní centrum

14 Vývoj modelů dodávky ICT služeb Dvě základní otázky ◦ Kdo a jakým způsobem má zajišťovat vývoj aplikací ◦ Kdo a jakým způsobem má zajišťovat provoz aplikací Fáze ◦ Externí dávkové zpracování ◦ Vlastní vývoj a provoz IS ◦ Externí vývoj a provoz vlastními zdroji (licence) ◦ Komplexní outsourcing ◦ Software jako služba

15 Externí dávkové zpracování Počítače velmi drahé Vznik servisních středisek (PVT) Zákazník vyděroval svoje data a obdržel vytištěné sestavy Úspory z rozsahu ◦ Účtuje se hlavně čas počítače Někdy se účtuje i podle agendy ◦ Zpracování dat jako služba

16 Vlastní vývoj a provoz 70. léta Rostou požadavky na rychlost a aktuálnost Zlevňují počítače Rostou požadavky na funkcionalitu a na trhu není potřebný SW Vývoj vlastními zdroji ◦ Potřeba specialistů – podnik řeší, čemu nerozumí Na uživatele se začíná nahlížet jako na zákazníky ICT služeb ◦ Přiřazení nákladů jednotkám

17 Externí vývoj, provoz vlastní 80. léta, vznikají první TASW externích firem Software jako licence Dlouhou dobu nejefektivnější varianta

18 Problémy (SW jako licence) Náklady ICT projektů mimo kontrolu ◦ 20 % nedokončeno, 20 % překročilo rozpočet, 40 % bez plánovaných přínosů Vynucené náklady nesouvisející s podporou byznysu Nevhodná struktura investic a provozních nákladů ◦ Dimenzováno na maximální zatížení Vysoké nároky na počty ICT specialistů

19 Problémy (SW jako licence) ERP ◦ Obtížná customizace ◦ Vysoké náklady na školení a help desk ◦ Nízké využití celkové funkcionality ◦ Vysoké nároky na počítačové zdroje ◦ Složitost ovládání

20 Komplexní outsourcing provozu Převedení všech zdrojů IT na specializovanou firmu Výhody ◦ Soustředění se na vlastní předmět činnosti ◦ Odbourání investic do ICT ◦ Škálování služeb dle potřeby Příliš neuspělo protože ◦ Došlo k převodu vysoce customizovaných aplikací  Nejsou úspory z rozsahu ◦ Dedikování HW prostředků jednomu zákazníkovi Přínos ◦ Vznik SLA

21 SaaS

22 Běžná definiční kritéria Software centrálně spravovaný v datacentru poskytovatele Model 1:N Specifický licenční model Generický balíčkový software Obecně dostupný software

23 Centrální umístění Systém poskytován prostřednictvím Internetu Dříve často proprietární prostředky, dnes přes browser (SaaS) Poskytovatel má zkušenosti se správou serverů Není třeba kupovat drahý hardware Problémy s integrací databáze ◦ Řešení: webové služby

24 Model 1:N Cenově výhodné Dříve poskytováno i pro jednu firmu Po neúspěchu modelu ASP se paradigma posouvá k modelu 1:N Dle řady autorů je nezbytné, aby N bylo vysoké číslo ◦ Co však se specifickými aplikacemi

25 Specifický licenční model Nekupuje se licence Software je pronajímán Cenový model ◦ Přesně změřené užití ◦ Paušál (cenová pásma)

26 Generický balíčkový software Je předpokladem modelu 1:N Pro mnoho aplikací netřeba vytvářet unikátní řešení Customizovatelnost ◦ Je třeba ◦ U ASP spíše nižší

27 Srovnání SaaS a ASP Odlišný pohled na Internet (platforba budoucnosti x realita) Jiné technologické prostředí (broadband) Jiná očekávání poskytovatelů a zákazníků SaaS vždy one-to-many Poskytovatel zároveň výrobcem Aplikace SaaS založeny na Internetu a jeho protokolech Polanský, Voříšek: SaaS model dodávky a plikací a z něho vyplývající transformace IT průmyslu

28 Názor vyučujícího Do budoucna hojně používaný model Úžasný potenciál Není samospasitelný Články často srovnávají přínosy se stavem tak z počátku 90. let

29 Očekávané přínosy nízké nebo žádné kapitálové investice úspora celkových nákladů aplikace má vždy aktuální verze překonání nedostatku expertízy interních zaměstnanců škálovatelnost infrastruktury předvídatelnost nákladů

30 Nízké kapitálové investice Minimální nákup HW Software pronajímán Ale – customizace, parametrizace Lze dosáhnout u lokálně instalovaného HW? Lze dosáhnout u lokálně instalovaného SW?

31 Nízké kapitálové investice Možnosti mimo ASP (HW) ◦ Pronájem, leasing hardware ◦ Externí správce serverů Možnosti mimo ASP (SW) ◦ Průběžné roční platby za užívání (bez úvodních nákladů)

32 Úspora celkových nákladů Sdílení nákladů na vývoj a provoz mezi firmami Je to jen u ASP? Jaká jsou rizika? ◦ Vlastnosti software ◦ Ceny

33 Úspora celkových nákladů Sdílení nákladů na vývoj U každého krabicového SW Ale – customizace Sdílení nákladů na provoz Externí správa Bez ASP nelze sdílet servery Rizika Zisk ASP Oportunistické chování ASP

34 Aplikace vždy v aktuální verzi Provozována jen jedna verze aplikace Jaké jsou přednosti? Jaké jsou nevýhody?

35 Kde užít Vhodnost roste s ◦ Mírou standardizace ◦ Ustáleností, případně změnami pouze v závislosti na změnách obecně platných předpisů ◦ Vzdáleností od hlavního předmětu podnikání ◦ Zaměřením na rychle se rozvíjející firmy, produkty, nebo odvětví ◦ Malým počtem uživatelů v hodně firmách ◦ Neexistencí potřeby off-line řešení

36 Aplikace vždy v aktuální verzi Výhody ◦ Všichni uživatelé užívají nejmodernější SW ◦ Netřeba záplatovat staré verze Nevýhody ◦ Upgrade integrovaných aplikací

37 Překonání nedostatku expertízy interních zaměstnanců Expertíza v oblasti vývoje ◦ Vzniká jen u ASP? Expertíza v oblasti provozu ◦ Jaká jsou rizika přesunu na poskytovatele?

38 Škálovatelnost infrastruktury ASP vždy počítá s růstem (i když neroste firma, přibývají zákazníci) Jaká jsou rizika sdílení infrastruktury?

39 Předvídatelnost nákladů Specifický licenční model Jsou náklady opravdu předvídatelné? ◦ Placení podle užití ◦ Jsou jinde nepředvídatelné?

40 Škálovatelnost infrastruktury Periodicita potřeby ◦ Např. všichni potřebují dělat mzdy počátkem měsíce ◦ Koncem roku účetní závěrka Periodicita nákupu HW ◦ Houpání výkonnosti

41 Varianty vývoje a provozu IS Vývoj ◦ Proces, jehož cílem je změna IS podniku ◦ Může se týkat libovolné komponenty ◦ Podstatné změny se realizují projektem ◦ Ukončením vzniká nová verze IS ◦ Z pohledu byznysu jsou nejpodstatnější změny ty, kdy vzniká, nebo se mění aplikace ovlivňující byznys proces ◦ Menší změny se nerealizují projektem, ale operativní činností „drobná údržba“

42 Varianty vývoje a provozu IS Provoz ◦ Proces, který zajišťuje plynulý běh jednotlivých aplikací a dodávání jednotlivých ICT služeb jednotlivým uživatelům ◦ Služby musí být zajištěny tak, aby dosahovaly vlastností dohodnutých s uživatelem ◦ U provozu převládá situace, kdy celý IS zajišťuje jeden subjekt ◦ S nástupem outsourcingu a SaaS se situac mění ◦ V současné době může být IS provozován různými subjekty

43 Alternativy provozu a vývoje IS IASW TASW / OSS Integrovaný balík Integrované komponenty Vlastními zdroji (interně v organizaci) Vlastními zdroji (interně v organizaci) Cizími zdroji (dodavatelsky, outsourcing, SaaS) Cizími zdroji (dodavatelsky, outsourcing, SaaS)

44 IASW v. TASW/OSS IASW = Individuální Aplikační SoftWare TASW = Typový Aplikační Software OSS = Open Source Software

45 IASW Aplikace na míru dle potřeb podniku Funkcionalita přesně podporuje proces, pro který je navržena Dražší Můžeme podpořit specifické procesy a získat konkurenční výhodu Nemá smysl pro standardizované procesy (e-mail, účetnictví)

46 TASW Aplikace vyvinuta specializovaným výrobcem, generalizací požadavků určité skupiny podniků Celkové náklady vyšší, ale rozpustí se mezi víc zákazníků Doba nasazení kratší, instaluje se hotový produkt (srovnej SAP) Proces se musí přizpůsobit produktu Vhodný pro vysoce standardizované aplikace

47 Činnosti související s TASW Lokalizace ◦ Přízpůsobení místní legislativě, národnímu jazyku, kulturním zvyklostem Customizace ◦ Úprava podle specifických potřeb zákazníků ◦ Většinou nastavení parametrů, může být i vývoje Integrace SW produktu ◦ Propojení s dalšími komponentami Personalizace ◦ Individuální nastavení chování a vzhledu uživatelem

48 Open source software Dodává se v podobě zdrojového kódu, který si zákazník může přizpůsobit Obvykle tvořen týmem dobrovolných vývojářů Neexistují garance kvality a opravy chyb ve stanovené lhůtě ◦ Ale mnohdy k nim dochází dříve než u komerčních produktů Vhodný pro nekritické standardizované aplikace Nízké náklady -> stále oblíbenější V roce 2008 bylo na Sourcefoge.net evidováno téměř 200 000 ISS produktů z toho 771 ERP

49 Vlastními zdroji vs. Cizími zdroji Vývoj ◦ Dříve převážně vlastními ◦ Již dlouho převážně cizími Provoz ◦ Převážně vlastními ◦ Začíná se prosazovat cizími a má velkou budoucnost

50 Varianty vývoje a provozu 1. Vlastní vývoj IASW, nákup ostatních komponent, integrace a provoz vlastními silami 2. Vývoj IASW externí firmou, nákup ostatních komponent, integrace a provoz vlastními silami 3. Nákup všech komponent formou TASW od různých výrobců, integrace a provoz vlastními silami 4. Nákup celého IS od generálního dodavatele, provoz vlastními silami 5. Tvorba IS generálním dodavatelem a externí provoz celého IS 6. Nákup informatických služeb od různých poskytovatelů, externí provoz

51 Integrovaný balík vs. integrované komponenty Komponentové řešení ◦ Pro každý problém lze využít nejvhodnější komponentu ◦ Nezávislost na 1 dodavateli ◦ Vysoké náklady na integraci komponent ◦ Žádný z dodavatelů negarantuje celkovou funkčnost IS Integrovaný balík ◦ Závislost na 1 dodavateli ◦ Dodavatel garantuje funkčnost celku


Stáhnout ppt "Strategické řízení IS Základní pojmy. Informatika „Informatika je multidisciplinární obor, jehož předmětem je tvorba a užití informačních systémů v podnicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google