Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Samostatné inovační řešení nového výrobku nebo návrh nového technologického postupu KTM/PR1- 2008 – Projekt I. © Ing. Václav Klička, CSc., Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Samostatné inovační řešení nového výrobku nebo návrh nového technologického postupu KTM/PR1- 2008 – Projekt I. © Ing. Václav Klička, CSc., Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Samostatné inovační řešení nového výrobku nebo návrh nového technologického postupu KTM/PR1- 2008 – Projekt I. © Ing. Václav Klička, CSc., Ph.D.

2 2 Příklad Inovační řešení výrobku Rieter CZ a.s. Ústí nad Orlicí v projektu UTB Zlín PRACUJEME CHYTŘEJI KTM/PR1- 2008 – Projekt I.

3 3 Cíl: Projekt obhájený formou prezentace Práce musí obsahovat: Zprávu, rozvržení, vyhodnocení, výkresy, laboratorní testy a jejich vyhodnocení.

4 4 Zpráva, rozvržení, vyhodnocení…. 1.Stručně a výstižně popište celkové řešení problému a uplatněné metody a postupy navrhovaného řešení. 2.Podrobněji vysvětlete jen speciální techniky. 3.Doplňte podstatné reference. 4.Hodláte-li použít novou techniku, je nutné představit stávající výsledky s ní. 5.Popište očekávané výsledky včetně kritických míst realizace dané techniky. 6.Vysvětlete jak dále pokračovat v případě, že očekávané efekty budou negativní. Cíl: Projekt obhájený formou prezentace

5 5 Bill Gates mnohokrát dokázal, že inovace na jedné straně a výzkum a vývoj na druhé, nejsou nezbytně totéž. Gates si myslí, že čistá inovace se přeceňuje. Raději se ohlíží po existujících řešeních, které lze vytříbit, než aby neustále znovu vynalézal kolo.“ [1] Dearlove, D.: Bill Gates a byznys. PRAGMA, Praha 1999.

6 6 Inovace, z latinského“innovare“ – obnovovat. Z významu slova je zřejmé, že jde o novinku, novost či obnovu v lidské činosti, myšlení, především pak ve výrobě. [2] Švejda, P. a kol.: Základy inovačního podnikání. Asociace inovačního podnikání ČR, Praha 2002. Inovační proces Vedle technické stránky lze rozlišit další oblasti tvůrčí realizace (OECD, 1992) 1.vybavení nástroji a průmyslový inženýring 2.zahájení výroby a příprava výroby 3.marketing nového produktu 4.obstarání nehmotné technologie 5.obstarání hmotné technologie 6.projektování a konstruování Inovační firmy musí zvládnout všechny oblasti inovačních činností. Schopnost organizovat a řídit inovační proces je odpovědnost managementu.

7 7 Výrobkové inovace jsou zaměřeny na: nové nebo vyšší potřeby uživatele nové trhy odlišují se podstatně: konstrukčním řešením vlastnostmi a funkcemi Inovace, která vytváří nová použití a nové trhy, by měla být orientována na nějakou jasnou a předem stanovenou aplikaci. Měla by se soustředit na konkrétní potřebu, kterou uspokojí, na konkrétní konečný výsledek, který přinese. [3] Drucker, P.F.: Inovace a podnikavost. Management Press. Praha 1993.

8 8 Materiálové inovace sledují zlepšení: kvality materiálové složky výrobku snazší udržovatelnosti ekologické nezávadnosti zvýšení: atraktivnějšího vzhledu výrobku snížení: hmotnosti zpracovatelských nákladů Všechny zdroje inovačních příležitostí by měly být podrobeny systematické analýze a systematickému studiu. [4] Holme, I. : Agenda for Change, Nonwoven Report International 5/2008

9 9 Technologické inovace zahrnují změny: výrobních technologií a postupů zvýšení: ekologické spolehlivosti výroby celkové hospodárnosti výroby snížení: energetické náročnosti Tradičně platí, že většina produktů se vyvíjí spíše v důsledků změn technologií než v důsledku změn, jejichž nositeli jsou spotřebitelé. [5] Prahalad, C.K., Ramaswamy, V.: Budoucnost konkurence. Spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem. Management Press, Praha 2005

10 10 Konkurenční faktory trhu 1. Ekonomické podmínky – cena výrobku 2. Užitná hodnota – nové vlastnosti 3. Energetická náročnost – šetrná technologie výroby 4. Ekologičnost výroby – odpady, recyklovatelnost výrobku Inovace bez zřetele k hodnotě mívá tendenci nechávat se unést technologií, takže často jde až za hranici toho, co jsou zákazníci schopni přijmout a co jsou ochotni zaplatit. [6] Tellis, G.J., Golder, P.N.: Will and Vision. McGraw Hill. New York 2002

11 11 cena (+) užitná hodnota (-) cena (-) užitná hodnota (+) A B D C E GH F A – standardní výrobek B, C – nový specifický výrobek D – náhrada stávajícího výrobku E, G – náhrada stávajícího výrobku F, H - ideální případ inovace Cena vs. užitná hodnota

12 12 Příklad – netkané textilie 100 různých aplikací od jednoho výrobce

13 13 Výšivka může být velká až 38x27cm a mít až 16 barev, používáme vysoce kvalitní vyšívací nitě FALC, MARATHON a GUNOLD. Péče o vyšívané výrobky je prakticky bezproblémová. K výšivce můžete přistoupit tak jako k materiálu na kterém je výšivka aplikovaná Materiály viskózové hedvábí: Nejpoužívanějším materiál. Hodí se pro běžné vyšívání do trik, mikin, košil apod. Hlavní předností je perfektní vzhled, a životnost barev. polyester: Hodí se zejména pro vyšívání pracovních oděvů, kde jsou materiály extrémě namáhány při čištění, ať už chemickým nebo vyvářením. Výšivka tímto materiálem nevybledne. akryl a bavlna: Méně používané materiály. Jsou méně odolné než dva předchozí a hodí se především pro vyšívání oděvů pro běžné nošení a tam kde je nežádoucí lesk viskózových a polyesterových nití. Působí též dojmem ručního vyšití. Jsou dostupné i materiály, které absorbují světlo a ve tmě svítí. Příklad – atraktivnost výrobku

14 14 Reklamní rohožky s logem Pokud jste velkou organizací a chcete působit jednotným dojmem na všech místech, umístíme vaše logo na jakoukoliv zátěžovou čistící rohožku z našeho sortimentu, což dodá profesionální vzhled každému pracovišti, obchodu nebo jinému prostoru ve vašem podniku. Vysoká účinnost. Je možné využít širokou řadu barev a designů. Dodává profesionální vzhled. Široký sortiment velikostí. Jednotný vzhled v rámci celé organizace. Příklad – atraktivnost výrobku

15 15 Čistící a úklidové materiály Jedná se o netkané proplétané textilie, netkané textilie kalandrované, nebo bavlněnou přízi. Jednotlivé typy se uplatňují při výrobě mycích hader a jako čisticí materiály pro údržbu strojů a zařízení. Novinkou sortimentu je netkaná textilie MALERVLIES, pojená technologií práškování s protismykovou folií. Používá se v oboru malířských a natěračských prací, jako dočasná ochrana podlah a nábytku proti poškrábání a znečištění barvami či nátěry. Příklad – nové užitné vlastnosti

16 16 Příklad – funkcionalita výrobku Operační pláště ACHIRA 05 Operační pláště jsou vyrobeny z PES mikrovlákna s uhlíkovým vláknem, s úpravou fluorkarbonovou. Jsou určeny pro opakované použití v provedení „standard“. Pláště představují maximální ochranua komfort pro operační tým. Vykazují minimální prašnosti, jsou odolné vůči mechanickému poškození. Pláště jsou certifikovány dle evropské normy EN 13 795.

17 17 Příklad – funkcionalita výrobku

18 18 Thomas Alva Edison (1847 – 1931) Já jsem vlastně jen příživník. Vstřebávám myšlenky a uvádí je do praxe. [7] Jacobson, G., Hillkirk, J.: American Samurai. Collier. New York 1986. 1914 1879 1871 1902

19 19 Móda: Pojmem popisujeme zpravidla krátkodobou odchylku od uspokojování jinak stále stejných potřeb (odívání, stravování, komunikace apod.). Móda je svázaná se subjektivním chováním jedinců, které podléhá náhodným vlivům, a nápodobě. Odchylku od způsobu uspokojování potřeb mohou vyvolat i výrazné události. Módy přicházejí a odcházejí stejně náhle, jako přišly. Jejich trvání zpravidla nepřesáhne časové rozpětí jednoho - dvou, nejvýše tří let. Prostě móda přichází i odchází rychle. Trend: Obsahuje mnohem více předpokladů o vývoji, který není příliš vázán na subjektivní rozhodování jedinců. Trendy stojí na vývojových zákonitostech, pravidelnostech, o kterých máme dobrý důvod předpokládat, že budou ještě nějaký čas působit. Změny lze statisticky dokumentovat. To umožňuje vyslovit názor o tom, jak zapůsobí. Megatrend: Pojem zavedl v roce 1982 americký futurolog John Naisbitt. Pojem se používá k popisu možných vývojů v globálních dimenzích a v dlouhodobém horizontu. Naisbitt například v roce 1982 popsal deset možných scénářů vývoje. V řadě případů se jeho popisy blíží poznané skutečnosti. Ovšem na tom má svůj podíl i to, že jím popisované megatrendy jsou založeny do značné šířky. Móda, trend nebo megatrend? [8] Potůček, M. a kol.: Manuál prognostických metod. SLON. Praha 2006.

20 20 KTM/PR1- 2008 – Projekt I. Samostatné inovační řešení nového výrobku nebo návrh nového technologického postupu Obhajoba formou prezentace. Individuální konzultace v průběhu tvorby projektu.

21 21 Simulace přípravy konkrétního projektu VaV podle vlastního výběru 1.Výběr technického projektu ( max. 1str A4). Kolektiv 3 lidí 1 týden 2.Výběr a upřesnění tématu (kolokviálně) 2 týden 3.Vlastní zpracování projektu 3 -10 týden 4.Oponentury projektu 11 – 12 týden 5.Závěrečný seminář13 týden

22 22 Simulace přípravy konkrétního projektu VaV podle vlastního výběru Charakteristika řešeného problému a) Stručný popis problému (uveďte důvody projektového řešení): b) Předmět řešení (uveďte co se bude konkrétně řešit): c) Výchozí stav (uveďte současný stav, který se má změnit řešením projektu): d) Současný stav řešení problému ve světě :


Stáhnout ppt "Samostatné inovační řešení nového výrobku nebo návrh nového technologického postupu KTM/PR1- 2008 – Projekt I. © Ing. Václav Klička, CSc., Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google