Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inteligentní multimediální e-learningový portál- Prostor pro pokročilé vzdělávání vzdělanější, kvalitnější a také úspěšnější absolvent Cíl Projekt spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inteligentní multimediální e-learningový portál- Prostor pro pokročilé vzdělávání vzdělanější, kvalitnější a také úspěšnější absolvent Cíl Projekt spolufinancován."— Transkript prezentace:

1 Inteligentní multimediální e-learningový portál- Prostor pro pokročilé vzdělávání vzdělanější, kvalitnější a také úspěšnější absolvent Cíl Projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Část prezentace výsledků práce spojené s optimalizací richformátu záznamů přednášek vznikajících v rámci projektu

2 Místo realizace projektu Fakulta mechatroniky, informatiky a Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií mezioborových studií Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 2 Studentská 2 461 17 Liberec 1 461 17 Liberec 1 klara.cisarova@tul.cz igor.kopetschke@tul.cz martin.vlasak@tul.czartin.vlasak@tul.cz & kol. řešitelů

3 Zaznamenáváme různé TYPY přednášek = různá technika snímání Základní způsoby přednášení: Přednes a prezentace (PP): přednáška provázána s počítačovou prezentací základních myšlenek – obvykle powerpointová či jiná dnes běžně používána prezentace, …. Přednes a prezentace (PP): přednáška provázána s počítačovou prezentací základních myšlenek – obvykle powerpointová či jiná dnes běžně používána prezentace, …. Přednes a výklad pojmů zápisem na tabuli (PVP): výklad matematiky, fyziky, technických přemětů – grafy, obrázky, náčrty apod. Přednes a výklad pojmů zápisem na tabuli (PVP): výklad matematiky, fyziky, technických přemětů – grafy, obrázky, náčrty apod. Přednášky IT přemětů (PIT): přednáška bývá doplněna ukázky práce na počítači, programování, prostředí case systémů, databázových serverů apod. Přednášky IT přemětů (PIT): přednáška bývá doplněna ukázky práce na počítači, programování, prostředí case systémů, databázových serverů apod. Přednášky doplněné videoprezentací (PAV): – záznamy experimentů, operací v medicíně, animace výtvarné, technologické Přednášky doplněné videoprezentací (PAV): – záznamy experimentů, operací v medicíně, animace výtvarné, technologické

4 Doporučené technické vybavení pro automatické snímání Pro přednášku typu PP vyhoví i skromnější minimální varianta vybavení posluchárny, Mediasite nebo Acordent, mikrofón, kamera, projektor, jednoduché řízení Pro přednášku typu PP vyhoví i skromnější minimální varianta vybavení posluchárny, Mediasite nebo Acordent, mikrofón, kamera, projektor, jednoduché řízení Pro přednášku PVP rozhodující je snímání zápisu na tabuli. Záznam tabule se přes počítač přenese do datového projektoru, aby se ve výsledné webové stránce objevil v datovém okně čitelný a postupný záznam výkladu – vizualizér, mimo nebo smartboard či activboard Pro přednášku PVP rozhodující je snímání zápisu na tabuli. Záznam tabule se přes počítač přenese do datového projektoru, aby se ve výsledné webové stránce objevil v datovém okně čitelný a postupný záznam výkladu – vizualizér, mimo nebo smartboard či activboard Pro přednášku PIT vybavení podobné jako PP, ale je problém s počtem snímků v datovém proudu Pro přednášku PIT vybavení podobné jako PP, ale je problém s počtem snímků v datovém proudu Pro přednášku PAV – lze řešit různě podle toho jestli se jedná o výjimečnou situaci – pak přímým zásahem servisní služby, pokud je to běžná situace, pro automatický provoz je třeba upravit řízení Pro přednášku PAV – lze řešit různě podle toho jestli se jedná o výjimečnou situaci – pak přímým zásahem servisní služby, pokud je to běžná situace, pro automatický provoz je třeba upravit řízení

5 Největší problém přednáška PVP Umíme kvalitně snímat TABULI Jedná se o technologii firmy Virtual Ink Corporation (www.mimio.com), která vytvoří z běžné bílé magnetické tabule tabuli elektronickou. Patentovaná „Stylus Tracking Technology“ umožňuje pomocí přenosného snímače (IR záření + ultrazvuk) určit přesnou polohu 4 barevných popisovačů, které jsou vložené do pouzder s vestavěnými vysílači. Obsah psaného projevu přednášejícího je trvale ukládán v reálném čase do počítače a lze jej kdykoliv vytisknout, uložit ve formátech BMP, JPEG, nebo exportovat ve formátu HTML nebo jej promítnout přes dataprojektor a tím jej dostat do richmedií v příslušné části webové stránky. www.mimio.com Spokojenější matematici a ti, co k výkladu nutně potřebují hodně psát

6 Znehodnocena navigace v Rich_formátu Nejčastější typ přednášky, tj výklad podpořený prezentací, tam mediasite zcela vyhovuje. Navigace ve výsledku je podpořená jednotlivými snímky prezentace, které vytvářejí obsahové záložky a práce s výslednou webovou stránkou je pohodlná. Nejčastější typ přednášky, tj výklad podpořený prezentací, tam mediasite zcela vyhovuje. Navigace ve výsledku je podpořená jednotlivými snímky prezentace, které vytvářejí obsahové záložky a práce s výslednou webovou stránkou je pohodlná. Bohužel pro záznam přednášeného tématu, které je nutné podporovat „výkladem na tabuli“, nebo ukázkami práce v PC, nebo videozáznamem, to mediasite neřeší. Bohužel pro záznam přednášeného tématu, které je nutné podporovat „výkladem na tabuli“, nebo ukázkami práce v PC, nebo videozáznamem, to mediasite neřeší. Technické řešení, které jsme na fakultě připravili a propojili s mediasite, vygenerovalo velký problém ve znehodnocené navigaci ve výsledném richformátu webových stránek. Navigaci v tomto případě tvoří stovky až tisíce jpeg obrázků v jedné 90 minutové přednášce. Technické řešení, které jsme na fakultě připravili a propojili s mediasite, vygenerovalo velký problém ve znehodnocené navigaci ve výsledném richformátu webových stránek. Navigaci v tomto případě tvoří stovky až tisíce jpeg obrázků v jedné 90 minutové přednášce. Při každé změně obrazu posílaného na dataprojektor se generuje jeden jgeg Při každé změně obrazu posílaného na dataprojektor se generuje jeden jgeg A to až do 4 snímků za sekundu A to až do 4 snímků za sekundu

7 ŘEŠENÍ Nejdříve dešifrovat kód webových prezentací mediasite Najít rozhodující místa pro navigaci Navrhnout vhodné algoritmy pro hledání „nepodobnosti“ v řadě po sobě jdoucích obrázků Generovat novou navigační řadu „slidů“ Přepsat původní kód webové prezentace …… a další testy a nastavení parametrů…. Vytvořit aplikaci, která by vše realizovala obecně a automaticky pro různé typy přednášení a různé používané techniky. VZNIKLA aplikace RichMedia Slider a to v rámci řešení diplomové práce

8 Co s redukcí řady slidů komplikujících navigaci Na straně MediaSite v souvislosti s richformátem jsme zkoumali a programovali v souvislosti s richformátem jsme zkoumali a programovali Definici struktury slidů Definici struktury slidů Chování seznamu náhledů Chování seznamu náhledů Provázání videa a obrázků Provázání videa a obrázků Definice systémových událostí MediaSite Definice systémových událostí MediaSite Rozšíření systémových událostí Rozšíření systémových událostí Úpravu po redukci Úpravu po redukci Úpravu chování, zobrazení a akcí Úpravu chování, zobrazení a akcí Úpravu provázání prezentace Úpravu provázání prezentace Úpravu systémových událostí a časování videa Úpravu systémových událostí a časování videa Návrh optimalizované navigace v MediaSite Návrh optimalizované navigace v MediaSite

9 Redukce slidů Zkoušeli jsme několik algoritmů pro hledání nepodobnosti po sobě jdoucích slidů Zkoušeli jsme několik algoritmů pro hledání nepodobnosti po sobě jdoucích slidů Testovali jsme různé typy přednášek Testovali jsme různé typy přednášek Porovnáním výsledků vznikla aplikace s orginalním řešením, kterou lze v rámci postprocesingu nahraných přednášek automaticky nebo ručně použít k optimalizaci navigace ve výsledném formátu záznamů přednášek Porovnáním výsledků vznikla aplikace s orginalním řešením, kterou lze v rámci postprocesingu nahraných přednášek automaticky nebo ručně použít k optimalizaci navigace ve výsledném formátu záznamů přednášek RichMedia Slider v první verzi bude nasazen do provozu od ZS 2011/2012 Autorem aplikace je Ing.Ondřej Kratochvíl pod vedením Kláry Císařové

10 Řešení a budoucí vize Očekáváme změny mediasití šablony HTML v reakci nové formáty HTML 5.0, nebo zákonitý vývoj podoby webové stránky mediasití nahrávky Naše řešení je tedy BOHUŽEL dočasné a je nutné domluvit spolupráci se Sonic Foundry tak, aby problém redundandních slidů řešili sami nebo ve spolupráci s námi.

11 Výhled plánovaných úkolů Další investice do vybavení E9 (aktuálně) a místnosti, kde učí matematici a fyzici základní kurzy vize 2012 Další investice do vybavení E9 (aktuálně) a místnosti, kde učí matematici a fyzici základní kurzy vize 2012 Implementace aplikace pro redukce slidů při snímání přednášek typu PVP, PIT, PAV Implementace aplikace pro redukce slidů při snímání přednášek typu PVP, PIT, PAV Posílit prvky automatizovaného provozu – až ke zpracování výsledku Přednášející bude mít časem SW nástroj, kterým sám doplní popisné informace k záznamu název, popis, odkazy. Posílit prvky automatizovaného provozu – až ke zpracování výsledku Přednášející bude mít časem SW nástroj, kterým sám doplní popisné informace k záznamu název, popis, odkazy.

12 Závěr – stojí to za námahu Zpětná vazba od studentů Zpětná vazba od studentů Jednoznačně pozitivní – příjemná pochvala i povzbuzení Jednoznačně pozitivní – příjemná pochvala i povzbuzení Zlepšení výsledků studentů KS – dostávají k dispozici celý přednáškový cyklus jako studenti denního studia !!! Zlepšení výsledků studentů KS – dostávají k dispozici celý přednáškový cyklus jako studenti denního studia !!! Zlepšení výsledků studentů denního studia – zatím nekvantifikováno Zlepšení výsledků studentů denního studia – zatím nekvantifikováno Opakovaně sdělovaný názor studentů Opakovaně sdělovaný názor studentů Kéžby byly k dispozici všechny přednášky nebo alespoň ty „rozhodující“


Stáhnout ppt "Inteligentní multimediální e-learningový portál- Prostor pro pokročilé vzdělávání vzdělanější, kvalitnější a také úspěšnější absolvent Cíl Projekt spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google