Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK SE ŽIVÍ ROSTLINY? Barbara Bajd Dušan Krnel Faculty of Education University of Ljubljana Project SOPHIA Semniar for the teachers.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK SE ŽIVÍ ROSTLINY? Barbara Bajd Dušan Krnel Faculty of Education University of Ljubljana Project SOPHIA Semniar for the teachers."— Transkript prezentace:

1 JAK SE ŽIVÍ ROSTLINY? Barbara Bajd Dušan Krnel Faculty of Education University of Ljubljana Project SOPHIA Semniar for the teachers

2 Sophia project Module 2 Jak se živí rostliny? Struktura modulu 2 1. Úvod do problematiky (National external assessment in biology in Slovenia)

3 Práce ve skupinách Anketa o pojmu fotosyntéza Vyvození konceptu a realizace způsobu, který učitelé využijí ve vyučování. Pochopení a vysvětlení tématu. Prezentace Individuálně: Dotazník: Co je potravou? Co a jak zvířata a rostliny dýchají?

4 Meeting 2 1. Úvod a plány Diskuze výsledků dotazníku 2. Práce v e skupinách Hledání pojmu v učebnici a zhodnocení testu. Klasifikace pojmu v těchto kategoriích: rostlina, část rosltiny, látka, energie, procesy atd.

5 Celkově Výběr pojmů spojených s procesy, které umožňují život u rostlin: Dýchání Živné látky Potrsva 4. Práce ve skupinách Definování a detailní vysvětlení vybraných pojmů.

6 Meeting 3 Úplný úvod Prezentace výsledků práce ve skupinách: Nejlepší definice a vysvětlení pro dýchání a přijímání živin u rostlin. 2. Práce ve skupinách Experiment zaměření na dýchání a tvorbu potravy u rostlin. Zaměření diskuse na navrhovaná tvrzení. Předložení Van Helmontova experimentu. Design experimentu, důkazy správnosti. Prezentace a diskuze 3. Práce ve skupinách Vytvoření experimentu, kterým se dokáže, že rostliny dýchají a produkují kyslík. Úvod do Priestleyho a Ingen –Houszlova experimentu.

7 Práce ve skupinách Navrhnutí způsobu učení kapitoly “Jak se živí rosltiny” Prezentace posteru Individuálně Vyhodnocení Modulu 2

8 Porozumění žáků fotosyntéze: Dotazník a současné stanovení hledisek Panagiota Marmaroti in Dia Galanopoulou International Journal of Science Education Vol. 28, No.4, 18 March 2006, pp.383-403

9 290 řeckých žáků ve věku 13 let

10 Ve kterých částech rostliny se odehrává fotosyntéza? V listech42.1 % Ve všech zelených částech rostliny32.2 % V celé rostlině21.2 % V kořenech 4.4 %

11 Která část rostliny obsahuje chlorofyl? Zelené části rostliny 45.2 % Listy 40.1 % Kořeny 6.8 % Celá rostlina 6.2 %

12 V které části rostliny se odehrává fotosyntéza a která část obsahuje chlorofyl? F. se odehrává v zelených částech rostliny a chlorofyl obsahují zelené části rosltiny 10.3 % F. se odehrává v listech a listy obsahují chlorofyl 20.7 % F. se odehrává v listech a chlorofyl obsahují zelené části rostliny 15.5 % F. se odehrává v zelených částech rostliny a chlorofyl obsahují listy 15.5 % F. se odehrává v celé rostlině a chlorofyl je v listech 13.8 %

13 Kdy dochází i k fotosytéze Během dne63.0 % Když je světlo22.9 % Pořád11.0 %

14 Jakou roli má při fotosyntéze slunce? Slunce poskytuje energii potřebnou k fotosyntéze 78.4 % Slunce ohřívá rostliny 4.1 % Slunce poskytuje rostině živiny 7.9 %

15 Jakou roli má slunce při fotosyntéze a kdy se odehrává? Slunce poskytuje energii potřebnou k fotosyntéze během dne 49.5 % Slunce poskytuje energii potřebnou k fotosyntéze, za světla 9.2 % Slunce poskytuje energii potřebnou k fotosyntéze a fotosyntéze běží pořád 9.2 % Slunce ohřívá rostliny a fotosyntéza probíhá během dne 4.8 %

16 Jaká forma energie je potřebná k fotosyntéze ? Sluneční energie 45. 9 % Sluneční energie a teplo 38.7 % Teplo 2.7 % Žádná z možností 11.3 %

17 Je během fotosyntézy energie (E) produkována, zachycována nebo ztrácena? E je během fotosyntézy produkována 69.5 % E je během fotosyntézy zachycivána 9.2 % E se během fotosyntézy ztrácí3.4 % Žádná z možností17.5 %

18 Jaké látky jsou potřebné k fotosyntéze? Oxid uhličitý a voda33.9 % Kyslík a voda30.1 % Kyslík a glukóza23.3 % Oxid uhličitý a kyslík11.0 %

19 Jaké látky jsou produkované během fotosyntézy? Kyslík a glukóza62.3 % Oxid uhličitý a glukóza14.7 % Kyslík a voda14.4 % Oxid uhličitý a voda 7.9 %

20 Jaké látky jsou potřebné k fotosyntéze a které se během ní produkují? Rostliny potřebují oxid uhličitý a vodu a produkují glukózu a kyslík 25.9 % Rostliny potřebují kyslík, vodu a produkují glukózu a kyslík 22.4 % Rostliny potřebují glukózu a kyslík a produkují glukózu a kyslík 12.1 % Rostliny potřebují kyslík, vodu a produkují kyslík a vodu 8.6 % Rostliny potřebují oxid uhličitý a kyslík a produkují glukózu a oxid uhličitý 6.9 % Rostliny potřebují glukózu a kyslík a produkují glukózu a oxid uhličitý 5.2 %

21 Jaká je role a osud chlorofylu během fotosyntézy ? Chlorofyl je nepostradatelný pro fotosyntézu 42.8 % Chlorofyl se produkuje během fotosyntézy 22.6 % Chlorofyl není důležitý pro fotosyntézu 20.8 % Chlorofyl je během fotosyntézy spotřebován 9.6 %

22 Jaký je původ živin pro rostliny? Rostliny produkují živiny z vody a oxidu uhličitého 34.2 % Rostliny produkují živiny z vody a kyslíku 31.8 % Rostliny získávají živiny z prostředí 25.7 % Rostliny nepotřebují živiny z prostředí 5.5 %

23 Proč se nazývají rostliny autotrofními organismy a Jaký je původ živin pro rostliny? Protože si sami produkují výživu a mohou produkovat živiny z vody a kyslíku 34.5 % Protože si sami produkují výživu a mohou produkovat živiny z vody a oxidu uhličitého 20.7 % Protože si sami produkují výživu a získávají všechny živiny z prostředí 17.2 % Protože si sami mohou produkovat výživu a mohou produkovat živiny z vody a oxidu uhličitého 5.2 % Protože si sami mohou produkovat výživu a mohou produkovat živiny z vody a kyslíku 5.2 %

24 Fotosyntéz a dýchání

25 Jaká výživa se nabízí rostlinám? Energie40.8 % Živiny pro produkci látek32.2 % Živiny pro přímé použití 8.6 % Všechny předchozí možnosti17.5 %

26 Které rostlinné buňky dýchají? Buňky v listech62.7 % Všechny buňky rostliny26.4% Buňky v kořenech 8.2 % Žádné buňky rostlin nedýchají 2.0 %

27 V kterých částech rostliny probíhá fotosyntéza (F.) které části dýchají? (F.) probíhá v listech a buňky listů dýchají 25.9 % (F.) probíhá v zelených částech rostliny a buňky listů dýchají 20.0 % (F.) probíhá v listech a všechny buňky dýchají 17.2 % (F.) probíhá v celé rostlině a buňky listů dýchají 10.3 % (F.) probíhá v zelených částech rostliny a všechny buňky dýchají 8.6 %

28 Kdy rostliny dýchají? Dýchají pořád64.6 % Dýchají během dne19.9 % Dýchají během noci12.3 %

29 Kdy probíhá fotosyntéza a kdy dýchání? F. probíhá během dne a dýchání také ve dne 27.0 % F. probíhá během dne a dýchání pořád21.3 % F. probíhá během dne a dýchání v noci18.5 % F. probíhá pořád a dýchání také15.2 % F. probíhá během za světla a dýchání pořád 12.5 %

30 Vztah fotosyntézy a dýchání F. a dýchání se odehrává v rostlině současně 55.5 % F. se odehrává když rostlina nedýchá 21.9 % F. je dýchání rostlin17.1 % Rostliny nedýchají 3.0 %

31 Národní ohodnoceníve Slovinsku 2006 Biologie 20 833 žáků

32 Kdy rostliny dýchají? A Rostliny dýchají během dne a noci B Rostliny dýchají jen během noci C Rostliny dýchají během dne D Rostliny nedýchají IT=0,53

33 Co je charakteristické pro buněčné dýchání? A Výměna kyslíku a oxidu uhličitého v plicích, vylučování vody B Transport kyslíku do buněk a uvolnění energie, vylučování vody a oxidu uhličitého C Rozklad živin v buňce za pomoci kyslíku na oxid uhličitý a vodu, uvolnění energie D Výměna kyslíku a oxidu uhličitého mezi buňkami akrví IT= 0,27

34 Pojmy spojené s fotosyntézou Rostliny a jejich části LátkyEnerieProcesyOstatní Floem Chlorofyl Chloroplast Xylem List Zeleníé části rosltin Stromata Kořen CO 2 Glucóza Živiny Chlorofyl Mineraly Kyslík Cukr Škrob Voda Proteiny Tuky Vzduch Celulosa Barevné spektrum Foton Slunce Světlo Energie Teplo Spánek Výměna látek Růst Využití Uvolňování Energie vazeb Buněčné dýchání producers

35 Prezentace posteru Co je fotosyntéza? Studenti biologie

36

37

38

39

40

41 Prezentace posteru Rostliny dýchají Studenti biologie

42 Rostliny dýchají kyslík

43

44

45 Růst

46 Důkaz toho, že rostliny dýchají kyslík

47 Jak dýchají rosltiny? 2. Vdechují O 2, vydechují CO 2 3. O 2 4. Dýchají jako lidé a zvířata O 2 5. Vzduch (Kyslík) 6. Kyslík 7.Rostliny potřebují k dýchání cukr a kyslík 8. Kyslík je pohlcen a produkován CO 2 9. Kyslík 10. Dýchají vzduch (oxygen, CO 2, N..). Rostliny potřebují k dýchání kyslík a vydechují CO 2 a vodu 11. Rostliny dýchají jako my kyslík 12. Rostliny dýchají kyslík a vydechují CO 2 14. Kyslík a jeho výměna za CO 2 15. Kyslík 18. Kyslík. Fotosyntéz a je opačný proces dýchání 20. Kyslík jako všechny živé bytosti kyslík 13. Rostliny při dýchání využívají CO 2 a každá buňka dýchá 17. Rostliny dýchají CO 2, který je ve vzduchu. 19. Vzduch (CO 2, N,..) CO 2 1. Zaměňují O 2 za CO 2, který využijí při fotosyntéze 16. Dýchají plyny. Skrz průduchy CO 2 vstupuje a při foto syntéze a váže se na chlorofyl a produkuje se kyslík ostatní

48 2. From the roots they pump water and minerals 3. Plants pump food with the roots. Some food they produce by themselves 4. They use solved substances in water, from the soil they pump minerals and other nutritious substances. The whole process is connected with the transport of the liquid (water) through the veins. Roots (surrounding)

49 Diskuse

50 Výživa rostlin, jak rostliny dýchají? Historické experimenty

51 Jan Baptista van Helmont 1580-1644 Experiment s vrbou publikovaný v Ortus Medicinae 1648 Po 5 letech rostlina byla větší a těžší a povstala jen z vody

52 John Woodward 1665-1728 Experiment, kdy byla zamítnutá voda a živiny Nová hypotéza: Většina vody kterou rosltina nasaje je odpařena póry v listech

53 Joseph Priestley 1733- 1804

54

55 Jan Ingen- Housz (1730-1799) Hypotéza: ve tmě se rostliny chovají jako zvířata, dýchají vzduch. Ve skutečnosti potřebují světlo.

56 Prezentace posteru Design experimentů, které dokazují, že rostliny dýchají a produkují kyslík Učitelé biologie

57

58

59

60

61

62

63 Experimenty, které dokazují, že rostliny dýchají a produkují kyslík

64 Astra sp. Svíčka hořela 6 minut

65

66

67

68 Po několika týdnech svíčka hořela jen několik sekund

69 Elodea canadensis

70


Stáhnout ppt "JAK SE ŽIVÍ ROSTLINY? Barbara Bajd Dušan Krnel Faculty of Education University of Ljubljana Project SOPHIA Semniar for the teachers."

Podobné prezentace


Reklamy Google