Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BARVA KOLEM NÁS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BARVA KOLEM NÁS."— Transkript prezentace:

1 BARVA KOLEM NÁS

2 konec

3 Vliv barvy na živé organismy
Nejde o účinky barev samotných, barevný vjem je vyvolán světelným zářením. Jaké účinky má viditelně spektrum barev, proč by nemělo na organismy působit vlnové délky které jsou jen o málo větší než rentgenové paprsky? Infračervené paprsky prohřívají, ultrafilalové zabíjejí mikrooganismy. Oboje mají jen minimální rozdíly ve vlnových délkách oproti bílému světlu. Jak je to vlastně s účinky barev? Zjišťování tak nepatrných změn na člověku

4 Vliv barvy na živé organismy
Jak je to vlastně s účinky barev? Zjišťování tak nepatrných změn na člověku je složité a obtížné, kvůli komplikované stavbě jeho těla. Jednodušší je zjišťovat vliv slunečního světla a jeho barevných složek na životní fce nižších organismů.

5 Vliv barvy na živé organismy - ROSTLINY
Pokusy s ozařováním rostlin mají dlouhou tradici, ale teprve v našem století přinesly použitelné výsledky. Nejde ale jen o účinky délky působení denního světla, nýbrž i o konkrétní působení barev (barevných světel). Rostliny „dlouhého dne“ rostly nejlépe při oranžovém a červeném světle, při žlutém zeleném a modrém nerostly do výšky a nekvetly, ale měly husté a bohaté listí. Rostliny „krátkého dne“ bránilo červené světlo vývoji květů.

6 Vliv barvy na živé organismy - ROSTLINY
Lewis H. Flint zjistil, že krátkovlná světla (fialové, modré, zelené) tlumí klíčení semen salátu, dlouhé vlny (červené oranžové) působí opačně. To znamená že barva, barevné světlo, dokáže ovlivnit růst salátu. Pokusy s barvami jsou už prováděny i v praxi. Holanďané rozsvěcují rostlinám v noci červené neony,aby rychleji rostly atd.

7 Vliv barvy na živé organismy - ŽIVOČICHOVÉ
Je známo že některé jednobuněčné organismy silně reagují na světlo tedy i na jeho barevné složky. U vyšších živočichů jsou účinky barev sporné. Světlo vnímají všichni, ale jen někteří dokáží vnímat barvy (např. hmyz,ryby, plazi, někteří ptáci a někteří čtvernožci).

8 Vliv barvy na živé organismy - ŽIVOČICHOVÉ
Rozsáhlé pokusy s hmyzem dokazují, že dokáže vnímat různé barvy a jejich vlnové délky, vosy upřednostňují mezi modrou a černou - černou, ale mezi modrou a červenou – modrou. Včely jsou naopak schopné vnímat barvy neznámé lidskému oku. Stejně tak dokáží vnímat barvy i ptáci a ryby, tato schopnost se liší v závislosti na druzích a prostředí v němž žijí.

9 živočichové – ČLOVĚK Stejně jako barva ovlivňuje rostliny a živočichy, je naprosto jasné že musí působit i na vnímání a chování člověka, když žije v prostředí kde je obklopen barvami. A to jak vědomě tak podvědomě, psychicky i fyzicky. Barva může evokovat zvuk, nebo naopak jiné abstraktní vjemy můžou evokovat barvu. Ovlivnění člověka barvou dokazuje jeho preference barev, přiřazení barvy k určitému pocitu a hlubokému zakotvení těchto spojení v kultuře (černá – smrt, červená vášeň), je následně využíváno v komerci, kde použití barev v různých situacích usnadňuje prodej, nabídku atd.

10 Člověk – OBJEV BAREV Do teorie barev zasáhl v 18. stol. nový obor – fyziologie. Významnou osobností která se zaobírala fcí barvy byl J.W. Goethe. Na základě pozorování přírody a sebepozorování poznal a popsal mnohé zákonitosti vidění a vnímání barev. Goethe rozdělil brvy na tři základní žlutou, modrou, červenou, tvrdil že vznikají ze světla a tmy, rozdělil barvy na teplé a studené, na pasivní a aktivní, objevil komplementárnost barev, připsal barvám „moc působit na naši duši.“ 2. významným badatel byl J.E. Purkyně objevil a popsal řadu jevů týkajících se barevného vidění.

11 Člověk – OBJEV BAREV Mnoho poznatků o barvě přineslo i bádání fyziků:
T. Young – vytvořil teorii z níž se dodnes vychází při zkoumání barevného vidění J.C. Maxwell – položil základy pro přesné měření barev

12 Objev barev - VLIV NA DIVÁKA
Přímý vliv na životní fce, nejsou tak výrazné jako u účinků el. proudu zanechávající výrazné stopy na těle. Účinky barev nezanechávají na těle člověka viditelné stopy ani neohrožují jeho fyzické zdraví, ale přece působí na naše city, nervovou soustavu, psychiku. J. Itten ukazuje že barvy mají na člověka hluboké účinky: „Jistý průmyslník uspořádal slavnostní večeři. Hosty přivítala příjemná hudba a vůně linoucí se od stolu, ke kterému s chutí dosedli. Tu se náhle rozsvítilo červené světlo. Maso na mísách vypadalo čerstvě, až syrově, ale špenát byl černý a brambory zářivě rudé. Všichni byli překvapeni když se náhle osvětlení změnilo v modré. Pečeně vypadala jako ztrouchnivělá, brambory jako plesnivé. Hosté ztráceli chuť k jídlu. Když se rozsvítilo žluté světlo obličeje spolustolovníků působily mrtvolně, červené víno se proměnilo v tmavý olej. Nikdo nemohl jíst, přestože všichni věděli že změny působí jen barva osvětlení. Při bílém světle se obnovila dobrá nálada i chuť k jídlu.“

13 Objev barev - VLIV NA DIVÁKA
U účinků barev, k nimž dochází prostřednictvím zrakových vjemů, lze vystopovat jejich příčiny. Člověk se neustále setkává s barvami a to v různých situacích v různém rozpoložení. Např. krev na místě dopravní nehody – červená navždy spojena s barvou krve. Psychologové hovoří o tomto spojení jako o sdružování představ, nebo asociacích. Řetězce asociací můžou být velice bohaté: bílá – sníh, peří, zeď domu, nemocnice. Asociace přispívají k naplnění barevných vjemů a mohou mít značný význam pro výtvarníky, architekty, kteří řeší úpravu životního prostředí.

14 Vliv na diváka – INFORMACE / VAROVÁNÍ
Informační role barvy v dnešní době je nepopřetelná a setkáváme se s ní na každém kroku. Dělníci na cestách mají výrazné oblečení které informuje řidiče o jejich práci na vozovce a brání tak nehodám. V továrnách jsou černo žluté pruhy na místech kde hrozí nebezpečí úrazu, na stojích blikají barevná světla informující o stavu jejich činnosti či nečinnosti. K bezpečnému rozvodu el. Proudu slouží různobarevné bůžírky drátů v kabelu. Díky nim hned poznáme který drát je nulový a který vede proud.

15 Vliv na diváka – INFORMACE / VAROVÁNÍ
Samostatnou kapitolou je dopravní značení Dopravní značení barevností poroučí řidičům jak se ve které situaci zachovat. Semafory – přikazují kdy stát, kdy jet Značky – tabulky využívající barvu jako nositele základní informace. Jsou výrazné, jejich sdělení je jasné, výrazné, zřetelné a stručné. Barvy lze rozlišit podle funkce na základní tyto: červená – nebezpečí (alarmy, majáky), modrá – informace (informace), zelená upozornění (šipky k exitu)

16 Vliv na diváka – KOMERCE
O reklamní funkci barvy dnes už nikdo nepochybuje, ale zvládnout její správné použití je nesnadné. Obaly dovedou nejen odlišit zboží, ale dokáží přilákat kupce. Kultivované a decentní – dojem luxusu a kvality, křiklavé – prozradí brak. Plakáty lákají diváky na kulturní akce, vhodně zabarvené letáky nenápadně, ale o to účiněji, nabízejí výrobky

17 Vliv na diváka – KOMERCE
Barva ovlivňuje nejen prezentování výrobků, ale i prezentování člověka ve společnosti. Zejména móda je ovlivněna barvami, které jsou nejdůležitější vlastností šatů. 1. nás upoutají ještě dříve než střih, značka atp. pomáhají dotvářet celkový dojem. Sladěný módní outfit pomůže vytvořit dobrý dojem. Pestrobarevný nesehraný oděv působí opačně, lacině.

18 Vliv na diváka – KOMERCE
Make-up – působí stejně jako barva oblečení. Barva pomáhá zvýraznit přednosti či potlačit nedokonalosti a vylepšit tak celkový vzhled. Dává obličeji zdravější vzhled (tvářenka). Make up může vypovídat i o sociálních kruzích ve kterých se pohybujeme, nebo o osobnosti kterou jsme. Design – mnoho výrobců si uvědomilo, že tvar a barva ovlivňuje prodej výrobků. Mohou li si lidé vybrat, dají přednost výrobku který je nejen kvalitní ale i hezký. Proto se snaží vytvářet moderní tvary a působivou vkusnou barevnost, která bude působit elegantně.

19 Vliv na diváka – PREFERENCE BAREV
Lidé mají k barvám různý vztah, každý člověk dokáže více či méně dobře určit kterou barvu má nejraději – jde o barevnou preferenci. Tato preference se projevuje v oblékání v zařízení bytu, nebo místa které nás obklopuje. Naopak existují také barvy, které jsou člověku protivné. Výzkumy ukázaly že cca 20 osob ze 100 určí jako svou oblíbenou barvu modrou, 19 červenou. Nejméně lidí označí barvu žlutou a fialovou.

20 Vliv na diváka – PREFERENCE BAREV
Vědci dokonce sestavili pořadí od nejoblíbenější barvy. Nejoblíbenější barva u většiny dospělých osob je modrá, oranžová, poté zelená, červená, fialová a nakonec žlutá. Preference barev je závislá na psych. Typu jedince, jeho zdravotním stavu i na pohlaví, existují rozdíly mezi muži a ženami, etniky, věkovými skupinami… Ženy (20-30 let) preferují barvy v tomto pořadí modrá, oranžová, žlutá, zelená, červená, fialová. Děti a starší lidé zas upřednostňují červenou před modrou. Normová řada preferencí barev má jen omezenou platnost.

21 Preference barev – PODLE TYPU
Rozdělení člověka podle různých typů je velice staré (Hypokrates). Jde hlavně o vnější a vnitřní rozdělení. Vnější – celkové tělesná konstituce (E. Kkretschmer – astenik, piknik), vnitřní – chrakterové rysy (Hypokrates, I.P. Pavlov). Pro Hypokratovy typy se někdy uvádí tato barevná charakteristika: cholerik – červená sangvinik - žlutá flegmatik - zelená melancholik - modrá

22 Preference barev – PODLE TYPU
Podobně přiřadil barvy ke svým typům i Lüscher. Autonomní – červená, heteronomní – zelená/modrá. Itten tvrdí že barva dokáže odhalit povahu, i fyziognomii. Podle prací svých studentů si troufal předpovídat jejich budoucí vývoj a radit jim s výběrem povolání. Z jeho výzkumu vyplývá např.: blondýny dávají přednost širokému tónovému výběru, ale s malým rozdílem světlosti, kdežto brunety milují ostré protiklady, ale omezenější tónovou škálu. konec


Stáhnout ppt "BARVA KOLEM NÁS."

Podobné prezentace


Reklamy Google