Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: Masaryk, Drtina, Krejčí, Čáda, Úlehla, Kádner, Hendrich, Chlup, Uher, Příhoda VÝVOJ ŠKOLSTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ V LETECH 1918-1945 VY-32-INOVACE-PED-114

2 Vznik samostatného Československého státu v roce 1918 vyvolal živou diskusi k otázkám koncepce školské soustavy. Významné místo v těchto debatách zaujal První sjezd československého učitelstva a přátel školství v osvobozené vlasti, který se konal v létě roku 1920 pod záštitou prezidenta T.G.Masaryka. Malý školský zákon v roce 1922, provedl změny školství v národním a demokratickém duchu.

3 Po formální stránce byla přejata struktura školství z posledních desetiletí Rakouska – Uherska. S oficiálním školstvím se také rozvíjeli tzv. pokusné školy. Celkem fungovalo přes 50 školských zařízení koncipovaných jako reformní škola s důrazem na svobodu dítěte, jeho samostatnost a tvořivost. Profesionální výchova učňů probíhala většinou spojením teoretické přípravy v učňovských školách a praktické přípravy u učebního mistra.

4 Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937) spis Ideály humanitní má významné pedagogické konsekvence pedagogický význam má již jeho důraz na aktivní stránku filozofie, na konkrétní činy založené na hlubokém poznání a přesvědčení v centru výchovy stojí podle Masaryka mravní formování osobnosti Zdroj: http://ustava.wz.cz/pouzito.html

5 František Drtina (1861 – 1925) byl Lindnerovým nástupcem na Karlově univerzitě obrátil pozornost k vývoji pedagogického myšlení a položil svými studiemi základy historicko – srovnávacího studia v naší pedagogice v roce 1930 byl soubor Drtinových prací vydán pod názvem Ideály výchovy Zdroj: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/drt.html

6 František Krejčí (1858 – 1934) přední český psycholog ve spise Pozitivismus a výchova vystupuje s požadavkem jednotné všeobecné vzdělávací školy pro mládež do 14 let a vysokoškolské přípravy učitelstva Zdroj: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/krejfr.html

7 František Čáda (1865 – 1918) zakladatel české pedopsychologie věnoval se hlavně výzkumu dětské řeči a dětské kresby Rozpravy z psychologie dítěte a žáka Etika individuální Zdroj: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/cadaf.html

8 Josef Úlehla (1852 – 1933) vyšel z kritiky herbartovské školy, požaduje svobodný a harmonický rozvoj dítěte na základě sebevýchovy a samoučení ruší učební plán a rozvrh hodin, zavádí volné besedy se žáky, hlavním zdrojem jejich poznání má být osobní zkušenost, pozorování a experiment, výrazně posiluje činnosti výtvarné a pracovní

9 Otakar Kádner (1870 – 1936), je nejvýznamnější postavou české pedagogiky v předmnichovské republice profesor pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze,prosadil v české pedagogice exaktní historicko – srovnávací myšlení Dílo: Dějiny pedagogiky Základy obecné pedagogiky Vývoj a dnešní soustava školství Zdroj: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/kadner.html

10 Josef Hendrich (1888 – 1950) významně se podílel na rozvoji československé pedagogiky mezi dvěma válkami z jeho prací je dodnes zajímavý spis Filozofické proudy v současné pedagogice, ve kterém podrobně rozebral základní směry pedagogiky dvacátého století Zdroj: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/hendri.html

11 Otokar Chlup (1875 – 1965) ve své pedagogice kritizuje formalismus ve výchově, který viděl v nedoceňování obsahové stránky Dílo: Vývoj pedagogických idejí v novém věku Středoškolská didaktika Pedagogika Zdroj: http://www.muni.cz/history/gallery/221/1?lang=cs

12 Jan Uher (1891 – 1942) profesor Masarykovy univerzity, který zahynul v nacistickém koncentračním táboře zabýval se sociologickým pohledem na výchovnou problematiku Dílo: Problém kázně Základy americké výchovy Středoškolský student a jeho svět Zdroj: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/uherjn.html

13 Václav Příhoda (1889 – 1979) profesor pedagogiky a psychologie na Univerzitě Karlově v Praze Dílo: Racionalizace školství Teorie školského měření Úvod do pedagogické psychologie Ontogeneze lidské psychiky Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_P%C5%99%C3%ADhoda

14 Za Příhodova vedení vzniká v roce 1929 „Organizační a učební plán reformních škol “, pokusné školy v Praze Nuslích, Michli a Hostivaři, v Humpolci apod. Plán usiluje o racionalizaci výuky, o jednotnou třístupňovou školu (škola obecná, Komenium, Atheneum) a o vnitřní diferenciaci (v rámci třídy jsou žáci rozděleni podle intelektuálních schopností A,B,C a D)

15 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz JŮVA, V. a JŮVA, V.: Stručné dějiny pedagogiky. 1.vyd. Brno: Paido, 1997. 80 s. ISBN 80-85931-43-5 CHARVÁT,J.: Světové dějiny. 5.vyd. Praha: SPN, 1967. 584 s.


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google