Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: Československá pedagogická společnost, školský zákon, zákon o vysokých školách, pedagogický slovník, Česká asociace pedagogického výzkumu VÝVOJ ŠKOLSTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE VY-32-INOVACE-PED-115

2 Koncepce našeho školství, zasaženého v letech 1939 – 1945 fašistickou ideologií, byla v letech 1945 – 1948 v centru pozornosti všech politických stran Po roce 1948 přebírá odpovědnost KSČ, je zavedena důsledná koncepce jednotného školství formulovaná řadou školských zákonů a reforem, které však prakticky nikdy nebyly plně realizovány a nepřinesly očekávané výsledky. Vedla k pasivitě a průměrnosti i k nižší odborné úrovni našeho školství

3 v roce 1964 vzniká Československá pedagogická společnost jako organizace, která usiluje o rozvoj a integraci pedagogických snah ve společnosti zájem pedagogické vědy se rozšířil z oblasti školské, kam tradičně směřoval, i na oblast výchovy mimoškolské a rodinné a vedle výchovy dětí a mládeže se stále více zaměřoval i na oblast dospělých, a to i v postproduktivním věku

4 didaktika tohoto období se (ve shodě se zahraničními tendencemi) musela vyrovnat především s problematikou programovaného učení, s inovací didaktických prostředků na úrovni soudobé techniky, s modernizací vyučovacích metod apod. 1984 vydán školský zákon, který je platný v současné době (novela z května 1990) – snížil desetiletou povinnou školní docházku na devítiletou

5 Česká pedagogická teorie se rychle vrací ke svým kořenům, k husitskému odkazu, ke Komenskému, k Lindnerovi, Masarykovi a především k tradicím rozvíjených za předmnichovské republiky obnovují se a prohlubují tradiční kontakty se západní pedagogikou, roste zájem o alternativní školu, hledá se odpověď na základní problémy výchovy v moderním světě koncipování teoretických základů liberální výchovy naší mladé generace v podmínkách demokracie

6 vedle státních škol vzniká široká síť škol soukromých, liberalizují se cíle, obsah, formy i metody výchovy a vzdělávání podstatně se rozšířila síť vysokých škol, zvláště univerzit 1995 – novela školského zákona, stanovila devět let školní docházky plnit na základních školách

7 1995 byl novelizován zákon o předškolních a školských zařízeních (původně z roku 1976) duben 1998 – zákon o vysokých školách – umožnil rozvoj neuniverzitního a soukromého sektoru v oblasti vysokého školství. Změnil právní postavení vysokých škol, které už nejsou institucemi státními, ale veřejnoprávními a disponují vlastním majetkem

8 k významnému rozvoji došlo po roce 1990 také v oblasti pedagogické teorie. Do centra pozornosti se dostaly zvláště tyto oblasti pedagogického zkoumání:  filozofie výchovy a obecná pedagogika – podstata a proměny alternativního školství  didaktické problémy  speciální pedagogika  pedagogika rodinná

9 významným počinem bylo v roce 1995 vydání Pedagogického slovníku (Průcha, Walterová,Mareš) v roce 1992 je založena Česká asociace pedagogického výzkumu, která sdružuje výzkumné pracovníky, učitele i další odborníky k podpoře pedagogického výzkumu.

10 současné trendy pedagogiky deideologizace vědy – žádný vědní obor by neměl být poznamenám politikou humanizace – polidštit vztah učitel – žák, respektování žáka jako svobodné osobnosti demokratizace – všichni by se měli učit všemu podle svých schopností, demokratické je dostat každého žáka na úroveň maxima, nedemokratické je srovnávání žáků – u dětí se objevuje fenomén neúspěšnosti autentičnost – žák ve škole prožívá to, co v životě

11 konkretizace – snaha odklonit se od obecných tezí o výchově a vzdělávání, které stejně nepomáhají dovednostní zřetel induktivní přístup – od jednotlivostí k závěrům psychologizace – psychické poznatky je třeba uplatňovat při poznávání dítěte subjektivizace – chápat žáka, studenta jako samostatnou a zodpovědnou bytost, dítě by mělo mít možnost volby atraktivnost – motivovat žáky

12 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz JŮVA, V. a JŮVA, V.: Stručné dějiny pedagogiky. 1.vyd. Brno: Paido, 1997. 80 s. ISBN 80-85931-43-5 PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. 1.vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google