Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název: Karel IV. – český král a římský císař Autor: Mgr. Eva Vondrková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název: Karel IV. – český král a římský císař Autor: Mgr. Eva Vondrková"— Transkript prezentace:

1 Název: Karel IV. – český král a římský císař Autor: Mgr. Eva Vondrková
číslo: VY_32_INOVACE_19_14 Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/ Název: Karel IV. – český král a římský císař Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis Ročník: 7. ročník

2 Metodický list – anotace:
Výuková prezentace Karel IV. – český král a římský císař je třetím didaktickým učebním materiálem (předchozí dvě Karel IV., Manželky Karla IV.), který ukončuje tematický celek o osobnosti Karla IV. V závěru prezentace jsou kontrolní otázky, řešení není uvedeno, neboť odpovědi vyplývají z uvedeného textu.

3 český král a římský císař
Karel IV. český král a římský císař

4 Korunovace Karla IV. českým králem
Po otcově smrti byl Karel r korunován na Pražském hradě českým králem. Pro tuto příležitost nechal zhotovit královskou korunu zasvěcenou sv. Václavovi, patronu české země (proto se jí říká svatováclavská koruna). ZOPAKUJ SI, CO VÍŠ O ŽIVOTĚ A VLÁDĚ SV.VÁCLAVA?

5

6 Svatováclavská koruna
Je to plochá zlatá čelen- ka skládající se ze 4 dílů ve tvaru lilií, na vrcholku opatřená křížkem ukrýva- jící prý trn z Kristovy ko- runy. Je ozdobena 20 perlami a 91 drahými kameny (sa- fíry, smaragdy, rubíny, spinely).

7 Koruna nebyla panovníkovým majetkem, král si ji jenom půjčoval.
K svatováclavské koruně se váže legenda, že kdokoli si ji neoprávněně nasadí na hlavu, do roka zemře. Klenoty jsou uloženy v Korunní komoře v chrámu sv. Víta. Dveře jsou opatřeny sedmi zámky, k nimž mají klíče prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor hl. města Prahy.

8 Ke korunovačním klenotům dále patří žezlo a jablko, jež byly zhotoveny až v 16. století.

9 Za vlády Karla IV. byly korunovační klenoty uloženy na hradě Karlštejn (který byl za tímto účelem postaven v letech ) v kapli sv. Kříže.

10

11

12 Je vyzdobena 129 deskovými obrazy MistraTheodorika
Kaple svatého Kříže Je vyzdobena 129 deskovými obrazy MistraTheodorika (malíř neznámého původu, zřejmě ze severní Itálie). Autoportrét

13 Země Koruny české Karel IV. zřídil velké soustátí nazývající se země Koruny české (existovaly až do vzniku ČSR r. 1918). Náležely sem české království, Morava, slezské vévodství, Horní Lužice, od r Dolní Lužice, Braniborsko, Horní Falc.

14 Karlova univerzita Karel IV. založil 7. dubna 1348 v Praze první univerzitu ve střední Evropě. Tvořily ji 4 fakulty: - svobodných umění - medicínská - bohoslovecká - právnická

15 Nové Město pražské Ve snaze Prahu rozšířit a zvelebit založil Karel IV. r Nové Město pražské. Na tu dobu vydal Karel IV. moderní nařízení, které osvobozovalo stavebníky od daní na dobu 12 let za podmínky, že zahájí stavbu do jednoho měsíce po zakoupení pozemku a do roka a půl ji dokončí. Nové domy musely být kamenné a jednopatrové. Praha se stala střediskem Svaté říše římské.

16

17 Karlův most Na místě zničeného Juditina mostu nechal Karel IV. postavit nový kamenný most. Most je 516 m dlouhý a 9,5 m široký. Říká se, že most byl stavěn z kamene a malty, do níž se pro zpevnění přidávala syrová vejce. Na mostě nebyly sochy, dodány až v 17. – 18. století. ZA VLÁDY KTERÉHO ČESKÉHO KRÁLE BYL POSTAVEN JUDITIN MOST? CO SE S MOSTEM STALO?

18

19 Další Karlovy zakladatelské a stavební zásluhy:
Úprava Pražského hradu – královský palác.

20 Stavba katedrály sv. Víta.

21 Založil Emauzský klášter benediktinů, tím byla obnovena slovanská liturgie.

22 Založil Karolinum = nejstarší univerzitní kolej ve střední Evropě
Založil Karolinum = nejstarší univerzitní kolej ve střední Evropě. V současnosti je sídlem rektora Univerzity Karlovy.

23 Karel IV. nechal postavit tzv
Karel IV. nechal postavit tzv. hladovou zeď na Petříně, aby chudým poskytl příležitost k výdělku.

24 Založil hrad Kašperk.

25 Založil lázně Karlovy Vary.

26 Karel IV. římským císařem
R byl Karel IV. korunován římským císařem. R se mu nepodařilo přes odpor šlechty prosadit zemský zákoník Maiestas Carolina /majestas karolina/. Tento zákoník měl vymezovat vztah mezi králem a šlechtou, upravoval také majetkové a trestní právo. R vypracoval právní dokument Zlatá bula, v němž se zabýval způsobem volby říšského krále. Říšský zákoník platil až do zániku říše r Svůj životopis Vita Caroli sám celý nadiktoval svému písaři.

27 Význam vlády Karla IV.: Byl mimořádným panovníkem. Za jeho vlády byl v zemi klid a bezpečí, vzkvétala řemesla a obchod. Rozšířil České království o nová území. V politice dával přednost vyjednávání před zbraněmi. Zval do Prahy učence, stavitele, umělce i řemeslníky.

28 Karel IV. zemřel r. 1378 ve věku 62 let.
Je pochován v katedrále sv. Víta.

29 Odpověz na otázky: Vyjmenuj alespoň 4 stavby, které nechal Karel IV. postavit. Jakou knihu Karel IV. napsal? Kde je Karel IV. pochován? Jakou politiku Karel IV. prosazoval? Co víš o svatováclavské koruně? Kde byly uloženy korunovační klenoty? Co víš o tomto hradě?

30 Napiš stručný životopis Karla IV.:

31 Zdroje – citace: HROCH, Miroslav. Dějepis: Středověk : Učebnice pro zákl. školy. 2., přeprac. vyd. Ilustrace Karel Zpěvák, Michal Skalník. Praha: SPN, 1991, 97 s. Učebnice pro základní školy. ISBN ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2001, 160 s. ISBN VYKOUPIL, Libor, Robert ANTONÍN a Marie FEJFUŠOVÁ. Dějepis: vzdělávací oblast Člověk a společnost. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2008, 136 s. Duhová řada. ISBN Strana 3, 13, 26, 27, 28: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Karel IV. [online]. c2013 [citováno 23. 03. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karel_IV.&oldid= > Strana 5, 6, 8, 9: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Svatováclavská koruna [online]. c2013 [citováno 23. 03. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svatov%C3%A1clavsk%C3%A1_koruna&oldid= > Strana 10, 11, 12: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Karlštejn [online]. c2013 [citováno 23. 03. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl%C5%A1tejn&oldid= > Strana 12: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Mistr Theodorik [online]. c2013 [citováno 23. 03. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistr_Theodorik&oldid= > Strana 14: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Univerzita Karlova [online]. c2013 [citováno 23. 03. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Univerzita_Karlova&oldid= > Strana 15, 16: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Nové Město (Praha) [online]. c2013 [citováno 23. 03. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_(Praha)&oldid= >

32 Strana 17, 18: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Karlův most [online]. c2013 [citováno 23. 03. 2013]. Dostupný z WWW: Strana 19: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Pražský hrad [online]. c2013 [citováno 23. 03. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad&oldid= > Strana 20: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha [online]. c2013 [citováno 23. 03. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha&oldid= > Strana 21: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Emauzský klášter [online]. c2013 [citováno 23. 03. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Emauzsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter&oldid= > Strana 22: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Karolinum [online]. c2013 [citováno 23. 03. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karolinum&oldid= > Strana 23: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Hladová zeď [online]. c2013 [citováno 23. 03. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hladov%C3%A1_ze%C4%8F&oldid= > Strana 24: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kašperk [online]. c2013 [citováno 23. 03. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ka%C5%A1perk&oldid= > Strana 25: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Karlovy Vary [online]. c2013 [citováno 23. 03. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karlovy_Vary&oldid= >


Stáhnout ppt "Název: Karel IV. – český král a římský císař Autor: Mgr. Eva Vondrková"

Podobné prezentace


Reklamy Google