Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REALIZACE PROJEKTU „JADERNÉ PŘEMĚNY VERSUS PROMĚNY NÁS A SVĚTA“ REALIZACE PROJEKTU „JADERNÉ PŘEMĚNY VERSUS PROMĚNY NÁS A SVĚTA“ Vojtěch Žák KDF MFF UK,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REALIZACE PROJEKTU „JADERNÉ PŘEMĚNY VERSUS PROMĚNY NÁS A SVĚTA“ REALIZACE PROJEKTU „JADERNÉ PŘEMĚNY VERSUS PROMĚNY NÁS A SVĚTA“ Vojtěch Žák KDF MFF UK,"— Transkript prezentace:

1 REALIZACE PROJEKTU „JADERNÉ PŘEMĚNY VERSUS PROMĚNY NÁS A SVĚTA“ REALIZACE PROJEKTU „JADERNÉ PŘEMĚNY VERSUS PROMĚNY NÁS A SVĚTA“ Vojtěch Žák KDF MFF UK, Praha KDF MFF UK, Praha

2 Obsah příprava, příprava, průběh, průběh, zhodnocení a reflexe zhodnocení a reflexe interdisciplinárního projektu, interdisciplinárního projektu, který je určen pro studenty gymnázií. který je určen pro studenty gymnázií.

3 Téma projektu - zasazení fenoménů jaderné fyziky do historického, společenského do historického, společenského a politického kontextu, a politického kontextu, - důsledky a vyhlídky jaderného výzkumu, výzkumu, - jaderná problematika versus občanská společnost.

4 Obecné cíle posilovat zodpovědné rozhodování, posilovat zodpovědné rozhodování, zamýšlení se nad tím, co, proč a jak dělám; zvětšení možnosti seberealizace, zamýšlení se nad tím, co, proč a jak dělám; zvětšení možnosti seberealizace, pružnost při řešení problémů, pružnost při řešení problémů, kritický přístup k informacím, kritický přístup k informacím, podpora spolupráce, partnerství, výměny informací, názorů podpora spolupráce, partnerství, výměny informací, názorů a zkušeností, a zkušeností, uvědomění si, že příčiny mají následky, uvědomění si, že příčiny mají následky, ocenění přínosu vědeckého bádání, ocenění přínosu vědeckého bádání, pochopení důležitosti morálky a zodpovědnosti při vědecké práci. pochopení důležitosti morálky a zodpovědnosti při vědecké práci.

5 Interdisciplinarita fyzika (fyzika mikrosvěta, fyzika v širších souvislostech), fyzika (fyzika mikrosvěta, fyzika v širších souvislostech), chemie, chemie, biologie, biologie, občanský a společenskovědní základ, občanský a společenskovědní základ, zeměpis, zeměpis, dějepis, dějepis, český jazyk a literatura. český jazyk a literatura.

6 Povinné části projektu 1. Úvodní vyučovací hodiny (4 vyuč. hodiny). 2. Aplikace jaderné fyziky v praxi (1 vyuč. hodina). 3. Jaderné reakce, princip jaderné elektrárny (1 vyuč. hodina). (1 vyuč. hodina). 4. Exkurze na pracovišti Leksellova gama nože. 5. Návštěva organizace ekologických aktivistů Greenpeace. Greenpeace. 6. Studenti zvažují, kterými tématy se budou zabývat a s kým budou pracovat ve skupince (průběžně). 7. Test znalostí studentů (1 vyuč. hodina).

7 Dobrovolné části 8. Někteří studenti se zavazují k práci na následujících tématech: tématech: –havárie v jaderné elektrárně Černobyl, –následky černobylské havárie v Evropě, –nehody v jaderných elektrárnách, jaderné zbraně, –Hitler vs. jaderné zbraně, –výroba a použití atomové bomby, –historie řetězové jaderné reakce, svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki, a Nagasaki, –Albert Einstein a jaderný výzkum, –Marie Curie-Skłodowská, –jaderné pokusy v atmosféře, vliv na životní prostředí, –jaderný odpad.

8 Úkol studentů vyhledat důvěryhodné informace, vyhledat důvěryhodné informace, zpracovat je do takové podoby, aby mohly být zprostředkovány ostatním studentům, zpracovat je do takové podoby, aby mohly být zprostředkovány ostatním studentům, toto zprostředkování provést. toto zprostředkování provést.

9 Vrcholná část 9. Studenti získávají a zpracovávají informace (od aktivistů Greenpeace, odborníků z pracoviště gama nože, z odborných publikací, Internetu, novinových a časopiseckých článků, učebnic, jiných knih, televize, od vyučujících fyziky, chemie a biologie). (od aktivistů Greenpeace, odborníků z pracoviště gama nože, z odborných publikací, Internetu, novinových a časopiseckých článků, učebnic, jiných knih, televize, od vyučujících fyziky, chemie a biologie). 10. Závěrečná prezentace a hodnocení práce ( referáty, vlastní plakáty, ofocené obrázky, fotografie, schémata, texty, mapky, použitím zpětného projektoru a počítače). ( referáty, vlastní plakáty, ofocené obrázky, fotografie, schémata, texty, mapky, použitím zpětného projektoru a počítače).

10 Hodnocení studentů Dvojím způsobem A) studenti hodnoceni ostatními studenty, B) hodnocení pedagogy. Bodování, poznámky a postřehy, Bodování, poznámky a postřehy, studenti nebyli známkováni. studenti nebyli známkováni.

11 Souhrnné informace projekt se odehrál během 5 týdnů, projekt se odehrál během 5 týdnů, po dobu projektu nebyla zrušena běžná předmětově uspořádaná výuka, po dobu projektu nebyla zrušena běžná předmětově uspořádaná výuka, zúčastnila se sekunda, kvarta a kvinta osmiletého cyklu (celkem asi 45 studentů), zúčastnila se sekunda, kvarta a kvinta osmiletého cyklu (celkem asi 45 studentů), z toho 23 studentů se aktivně zapojilo i do ostatních částí projektu, z toho 23 studentů se aktivně zapojilo i do ostatních částí projektu, až na 2 výjimky úspěšně zvládli problém seznámit ostatní s informacemi, jejich souvislostmi, postupem své práce a obtížemi s ní spojenými. až na 2 výjimky úspěšně zvládli problém seznámit ostatní s informacemi, jejich souvislostmi, postupem své práce a obtížemi s ní spojenými.

12 Reflexe I široké vymezení projektu » široké vymezení projektu » větší svoboda v jednání, větší svoboda v jednání, větší aktivita i motivace, větší aktivita i motivace, blíže k zájmům žáků. blíže k zájmům žáků. různí žáci se zabývali různými dílčími tématy (!), různí žáci se zabývali různými dílčími tématy (!), aby jen žáci rozhodovali, čím se zabývat aby jen žáci rozhodovali, čím se zabývat a čím ne, není obecně vhodné (!), a čím ne, není obecně vhodné (!),

13 Reflexe II nedošlo ke zrušení běžného vyučování v plné šíři, nedošlo ke zrušení běžného vyučování v plné šíři, práce studentů ve věkově heterogenních skupinkách (12 až 15 let), práce studentů ve věkově heterogenních skupinkách (12 až 15 let), naprostou většinu studentů, kteří se dobrovolně zapojili, práce opravdu bavila, naprostou většinu studentů, kteří se dobrovolně zapojili, práce opravdu bavila, zájem i humanitně zaměřených studentů. zájem i humanitně zaměřených studentů.

14 Na závěr učitel přestává být jediným zdrojem informací, učitel přestává být jediným zdrojem informací, stává se spíš konzultantem, stává se spíš konzultantem, pomáhá žákům, pomáhá žákům, podporuje a usměrňuje jejich práci na řešení daného problému, podporuje a usměrňuje jejich práci na řešení daného problému, jeho řídicí role ale trvá, jeho řídicí role ale trvá, učitel a žák se stávají partnery. učitel a žák se stávají partnery.

15 Kontakty pro inspiraci Leksellův gama nůž, Nemocnice Na Homolce, Leksellův gama nůž, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5 Roentgenova 2, Praha 5 257 272 917, 257 272 552 257 272 917, 257 272 552 roman.liscak@homolka.cz roman.liscak@homolka.czroman.liscak@homolka.cz Greenpeace CS, Českomalínská 27, Praha 6 Greenpeace CS, Českomalínská 27, Praha 6 224 319 667, 224 320 448, 233 332 289 224 319 667, 224 320 448, 233 332 289 greenpeace@ecn.cz greenpeace@ecn.czgreenpeace@ecn.cz Vojtěch Žák Vojtěch Žák zak.vojtech@seznam.cz. zak.vojtech@seznam.cz.zak.vojtech@seznam.cz


Stáhnout ppt "REALIZACE PROJEKTU „JADERNÉ PŘEMĚNY VERSUS PROMĚNY NÁS A SVĚTA“ REALIZACE PROJEKTU „JADERNÉ PŘEMĚNY VERSUS PROMĚNY NÁS A SVĚTA“ Vojtěch Žák KDF MFF UK,"

Podobné prezentace


Reklamy Google