Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná správa v SRN Prezentace podléhá autorským právům a její používání k jiným než studijním účelům je zakázáno!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná správa v SRN Prezentace podléhá autorským právům a její používání k jiným než studijním účelům je zakázáno!"— Transkript prezentace:

1 Veřejná správa v SRN Prezentace podléhá autorským právům a její používání k jiným než studijním účelům je zakázáno!

2 Politický systém SRN SRN je dle článku 20 GG: demokratický a sociální spolkový stát (Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.) 16 spolkových zemí (Bundesländer): 13 = teritoriální státy (Flächenländer), 3 = tzv. samostatná města se zvláštním statutem (tzv. Stadtstaat). Všech 16 spolkových zemí společně se Spolkem (Bund) tvoří celiství stát (Gesamtstaat).

3 Organizace VS v SRN 1. VS je součástí moci výkonné a spadá do gesce Spolkového ministra vnitra (Bundesministerium des Innern). 2. VS v dnešní sjednocené SRN vychází z organizace VS NSR. 3. Vývoj VS v NSR a NDR byl diametrálně odlišný! 4. Po znovusjednocení Německa přešly právní normativy a správní pravidla i na „nové“ spolkové země (v roce 1952 zrušeny a nahrazeny kraji).

4 Základní úrovně VS v SRN
Veřejná správa se v Německu organizuje do 3 základních úrovní: spolkové zemské obecní

5 Meziúrovně na zemské úrovni
vládní oblasti (Regierungbezirke) – pouze v některých spolkových zemích, okresy (Land) – Kreise. ( + krajská úroveň pouze pro Bavorsko). Systém VS v německém podání je reprezentován (většinou) pěti úrovněmi správy.

6 Organizace VS v Německu
Spolek Spolkové země (teritoriální státy) Městské státy Vládní oblasti Kraje (pouze v Bavorsku) Okresy/Městské okresy Obce .

7 Zemská úroveň teritoriálních států
Organizace VS může být (je) v každé zemi odlišná → tzv. Ländersache!!!!!!

8 Vládní oblasti (kraje)
= Regierungsbezirk (e), = dekoncentrované orgány střední úrovně zemské státní správy (Mittelinstanz) - jsou přímo podřízeny zemským ministerstvům, - tzv. slučovací úřady (Bündelungsbehörde).

9 Vládní oblasti na příkladu Bavorska

10 Vládní oblasti zřizované pouze ve větších teritoriálních státech,
5 spolkových zemí v SRN: Bádensko-Virtembersko (4) Bavorsko (7) Hesensko (3) Sasko (3 Krajská ředitelství) Severní Porýní-Vestfálsko (5)

11 Funkce vládních oblastí:
= Bündelungsbehörde (bündeln) odborný dohled nad jednotkami státní správy, které jim jsou z hlediska správní hierarchie podřízeny, kontrola zákonností jejich počínání (kontrolní orgán), orgán poradní.

12 Správní úřad vládní oblasti
Názvosloví Ländersache: např. v Bádensko-Virtembersku či Hesensku: Vládní prezídium (Regierungspräsidium). Bavorsko: Vláda (Regierung), V Severním Porýní-Vestfálsku (a dříve v Dolním Sasku): Krajská vláda (Bezirksregierung), Sasko: Zemské ředitelství (Landesdirektion a Präsident der Landesdirektion), !!! Duryňsko a od roku 2004 také Sasko-Anhaltsko disponují jedním Zemským správním úřadem (Landesverwaltungsamt), který zajišťuje úkoly orgánu střední úrovně zemské správy. Porýní-Falc zřídilo tzv. ředitelství (Direktionen)!!!!!

13 Die Stellung der mittleren Landesbehörden im Staatsaufbau - NrW

14 Vedoucí správního úřadu
vládní prezident (Regierungspräsident) x (Präsident der Landesdirektion), státní úředník, do funkce jmenován ministerským prezidentem.

15 Okresy mezistupeň mezi nejnižší a nejvyšší úrovní správy (mezi obcemi a zemí), Landkreis (např. Bavorsko, Sasko-Anhaltsko, Sasko, Bádensko-Virtembersko) x Kreis (např. v Severním Porýní-Vestfálsku či Šlesvicko-Holštýnsku).

16 Okresy → → tzv. zemská okresní uspořádání či okresní pořádky (Landkreisordnungen, v některých spolkových zemích analogicky Kreisordnungen) »»» Kommunalrecht

17 Orgány okresu: Okresní rada (Landrat) Okresní sněm (Kreistag)
( x Bayerischer Landkreistag) Okresní úřad (Landratsamt)

18 Funkce okresů Dvě základní funkce: 1. dozorčí a kontrolní orgán obcí, 2. zabezpečují výkon těch záležitostí, jež jsou mimo finanční možnosti obcí.

19 Mapa okresů v SRN

20 Komunální politika a obce v SRN
SRN = smíšený model veřejné správy: obce, jako nejnižší územně administrativní jednotky vykonávají jak samosprávu (tj. samostatná působnost), tak v jistém smyslu státní správu (tj. přenesená působnost). eingene Wirkungskreis (Selbstverwaltung), übertragene Wirkungskreis (Staatsverwaltung).

21 Základní práva garantována GG
„Obcím musí být zaručeno právo upravovat všechny záležitosti místního společenství v rámci zákonů a s vlastní odpovědností. Také svazy obcí (Gemeindeverbände) mají v rámci svého zákonného okruhu působnosti podle ustanovení zákona právo na samosprávu“ (čl. 28 odst. 2 GG).

22 Organizace místní správy:
→ → tzv. komunální ústavy (Kommunalverfassung): obecní pořádky či obecní uspořádání (Gemeindeordnungen). V některých zemích jsou do této kategorie zahrnuty i Okresní pořádky (Landkreisordnung).

23 Typy obecního (obecních) uspořádání:
naprosto unikátní situace, historická tradice formování, rozlišujeme 4 typy, v současné době se používají pouze 2: tzv. jihoněmecké radní uspořádání a magistrátní obecní zřízení.

24 Struktura a organizace obce
odlišná dle komunálního typu!!!! obecní rada (Gemeinderat) starosta (Bürgermeister)

25 VS v Bavorsku země (Land) okres (Landkreis) obec (Gemeinde) + kraje (Bezirke) a vládní oblasti (Regierungbezirke). V Bavorsku jako v jediné spolkové zemi tvoří kraje třetí úroveň samosprávy. .

26 Vládní oblasti a kraje v Bavorsku

27 Organizace a struktura kraje
krajský sněm (Bezirkstag) krajský výbor (Bezirksausschuß), krajský prezident (Bezirkstagspräsident) a jeho zástupci. Krajský prezident a jeho zástupce jsou voleni z řad členů krajského sněmu (= nepřímo).

28 Okresy 71 v Bavorsku viz referát

29 Obce v Bavorsku – Jihoněmecké radní uspořádání
Právní postavení obcí v Bavorsku je upraveno (kromě GG) zejména v: obecním pořádkem (Gemeindeordnung – GO), komunálním volebním pořádkem (Kommunalwahlordnung für den Freistaat Bayern – KWO) a komunálním volebním zákonem (Kommunalwahlgesetz – KWG), právním normativem upravující sdružování obcí do tzv. správních společenství (Verwaltungsgemeinschaftsordnung - VGemO).


Stáhnout ppt "Veřejná správa v SRN Prezentace podléhá autorským právům a její používání k jiným než studijním účelům je zakázáno!"

Podobné prezentace


Reklamy Google