Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do morfologie a systému krytosemenných kresby Jan Košnar Jitka Kocková, Alžběta Manukjanová 2012 upraveno dle Libora Ekrta UNB – Cvičení 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do morfologie a systému krytosemenných kresby Jan Košnar Jitka Kocková, Alžběta Manukjanová 2012 upraveno dle Libora Ekrta UNB – Cvičení 5."— Transkript prezentace:

1 Úvod do morfologie a systému krytosemenných kresby Jan Košnar Jitka Kocková, Alžběta Manukjanová 2012 upraveno dle Libora Ekrta UNB – Cvičení 5

2 Magnoliophyta – obecná charakteristika květ = seskupení reprodukčních orgánů a sterilních listů (tzv. květních obalů – funkce: ochrana reprodukčních orgánů, lákání opylovačů) pestík květní lůžko korunní lístek kališní lístek okvětní lístektyčinka

3 Magnoliophyta – ♂ reprodukční orgány ♂ reprodukční orgány (mikrosporofyly) = tyčinky soubor všech tyčinek v květu = andreceum (A) nitka prašník

4 ♀ reprodukční orgány (megasporofyly) = plodolisty mají zpravidla srostlé okraje a vytvářejí uzavřené útvary – pestíky soubor všech plodolistů v květu = gyneceum (G) Magnoliophyta – ♀ reprodukční orgány semeník čnělka blizna semeník blizna

5 Magnoliophyta – ♀ reprodukční orgány postavení semeníku v květu: svrchnípolospodníspodní květní obaly a tyčinky vyrůstají pod semeníkem květní obaly a tyčinky vyrůstají nad semeníkem květní obaly a tyčinky vyrůstají v polovině semeníku; někdy toto postavení semeníku není rozlišováno, je přiřazováno buď ke svrchnímu, nebo ke spodnímu typu

6 květní vzorce (RS=počet rovin souměrnosti) Magnoliophyta – květ K kališní lístky C korunní lístky P okvětní lístky A tyčinky (andreceum) G gyneceum G _ g. svrchní, apokarpní G ( _ ) g. svrchní, coenokarpní G ( ¯ ) g. spodní, coenokarpní ( ) tangenciální srůsty (např. C navzájem) [ ] radiální srůsty (např. C s A) květ oboupohlavný květ samičí (pestíkový) květ samčí (prašníkový) květ pravidelný (RS>2) květ souměrný (RS=1) květ bisymetrický (RS=2) květ asymetrický (RS=0) květ acyklický (spirální)

7 Listy Magnoliophyta – listy Heterofylie – výrazně odlišné tvary listů na jedné rostlině př. břečťan (Hedera helix), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), parožnatka (Platycerium)

8 listy jednoduché s celistvou čepelí: Magnoliophyta – listy 1 – čárkovitý, 2 – eliptický, 3 – hrálovitý, 4 – jehlicovitý, 5 – klínovitý, 6 – kopinatý, 7 – kopisťovitý, 8 – kosníkovitý, 9 – kosočtverečný, 10 – kracovitý, 11 – ledvinitý, 12 – lyrovitý, 13 – obkopinatý, 14 – obsrdčitý, 15 – obvejčitý, 16 – široce eliptický, 17 – páskovitý, 18 – podlouhlý, 19 – srdčitý, 20 – střelovitý, 21 – štítkovitý, 22 – trojúhelníkovitý, 23 – vejčitý, 24 – šídlovitý, 25 – niťovitý. Převzato z Kubát K. [ed.] (2002): Klíč ke květeně ČR. – Academia, Praha.

9 listy jednoduché s členěnou čepelí: Magnoliophyta – listy dlanitolaločný peřenolaločný

10 listy složené: Magnoliophyta – listy lichozpeřený sudozpeřený dvakrát zpeřený Převzato z Kubát K. [ed.] (2002): Klíč ke květeně ČR. – Academia, Praha. trojčetný mnohočetný

11 listové pochvy, jazýčky, ouška (hlavně u Poaceae – lipnicovité = trávy): Magnoliophyta – listy jazýček čepel pochva jazýček čepel ouška Převzato ze Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. – Karolinum, Praha.

12 palisty = párové listovité výrůstky na bázi řapíku Magnoliophyta – listy listeny = listy v oblasti květu nebo květenství; z jejich úžlabí vyrůstá květní stopka nebo větev květenství Převzato ze Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. – Karolinum, Praha. zákrov

13 květenství (=soubor květů na rostlině) hroznovitá (monopodiálně větvená) – rozkvétají odspoda nebo od okraje: Magnoliophyta – květenství latahrozenklasjehnědapalice hlávka (strboul) úborchocholíkchocholičnatá lataokolík

14 Magnoliophyta – květenství vrcholičnatá (sympodiálně větvená) – rozkvétají od středu k okraji: vidlan vijan

15 vajíčko semeno plodolisty plod uvnitř semena 2n embryo oplození vajíčko plodolist

16 Magnoliophyta – plody plod vzniká ze semeníku uzavírá (chrání) semena a napomáhá jejich šíření někdy se na vzniku plodu podílejí i další květní orgány nebo jejích části (češule, kalich, květní stopky, listeny) pravé plody – jen z pestíku – přeměnou plodolistů během zrání semene nepravé plody (malvice – jablko, hruška) – z pestíku a spodních částí květních obalů Následující obrázky převzaty ze Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. – Karolinum, Praha.

17 apokarpní plody (vznikají z apokarpního gynecea – 1 plodolist) – otvírají se měchýřek – vývojově nejpůvodnější typ plodu, vícesemenný, suché oplodí, otevírá se 1 švem (Magnolia – šácholan, Caltha – blatouch) lusk – vícesemenný až 1-semenný, suché oplodí, otevírá se 2 švy (Fabaceae – bobovité) Magnoliophyta – apokarpní plody

18 Magnoliophyta – coenokarpní plody coenokarpní plody (vznikají z coenokarpního gynecea – více plodolistů): tobolka – vícesemenná, suché (vzácně dužnaté) oplodí, otevírá se (různými způsoby: podélnými trhlinami, zuby, děrami, víčkem aj.) šešule, šešulka – vícesemenná, suché oplodí, zploštělá, s blanitou přepážkou uvnitř, mnohem delší než široká, otevírá se odpadnutím chlopní (Brassicaceae – např. Arabidopsis thaliana)

19 Magnoliophyta – coenokarpní plody nažka – 1-semenná, suché oplodí (které nepřirůstá k semeni), neotevírá se (Asteraceae, Quercus, Fagus, Ulmus) obilka – 1-semenná, suché oplodí (které srůstá se semenem), neotevírá se (Poaceae – lipnicovité) oříšek – 1-semenný, suché tvrdé (sklerenchymatické) oplodí (které nepřirůstá k semeni), neotevírá se (Corylus – líska, Tilia – lípa)

20 Magnoliophyta – coenokarpní plody peckovice – 1-semenná (Juglans – ořešák, Olea – olivovník) až vícesemenná (Sambucus – bez), blanité, dužnaté a sklerenchymatické (pecka) oplodí, neotevírá se bobule – vícesemenná, blanité a dužnaté oplodí, neotevírá se (Vaccinium – brusnice, Solanum lycopersicum – lilek rajče, Capsicum annuum – paprika roční, Musa – banánovník, Citrus)

21 Magnoliophyta – souplodí souplodí = trvale spojený soubor plodů vzniklý z jediného květu souplodí nažek – Fragaria souplodí peckoviček malvice = zdužnatělá češule – Rubus Malus, Pyrus

22 Magnoliophyta – plodenství plodenství = soubor plodů vzniklý z jednoho květenství p. bobulí (Vitis vinifera, Ribes) p. nažek (Helianthus – slunečnice)

23 (oddělení) Magnoliophyta obecná charakteristika: – druhově nejbohatší skupina cévnatých rostlin, probíhá dosud speciace (i v současnosti vznikají nové druhy) – vajíčka vyrůstají na megasporofylu (plodolistu), jehož okraje srůstají – megasporofyl tak vajíčka zcela ukrývá (narozdíl od nahosemenných, kde vajíčka vyrůstají nekrytá na ploše plodolistu) – dvojité oplození

24 (oddělení) Magnoliophyta Členění – 3 třídy Magnoliopsida - nesourodá skupina bazálních řádů Magnoliopsida Liliopsida - jednoděložné rostliny Liliopsida Rosopsida - dvouděložné rostliny Rosopsida

25 (třída) Magnoliopsida 8 000 druhů parafyletická nesourodá skupina byliny i dřeviny síťnatá žilnatina, celistvé listy hodně tyčinek ve spirále plodolisty obvykle vzájemně nesrůstají (apokarpní gyneceum) často obsahují silice nebo alkaloidy koření (pepř, bobkový list, skořice, muškátový oříšek…)

26 (třída) Magnoliopsida Magnoliaceae – šácholanovité Liriodendron tulipifera – liliovník tulipánokvětý Magnolia sp. – šácholan („magnolie“) Aristolochiaceae – podražcovité Asarum europaeum – kopytník evropský Nymphaeaceae – leknínovité Nuphar lutea – stulík žlutý Nymphaea sp. – leknín

27 (třída) Liliopsida = jednoděložné rostliny 50 000 druhů převážně byliny (primární absence druhotného tloustnutí) uzavřené cévní svazky (bez kambia) CS v celém průřezu stonku – ataktostélé adventivní kořeny (radikula zaniká) listy většinou nečleněné a celokrajné, vyvinuta listová pochva souběžná žilnatina jediná děloha u embrya trojčetné květy s nerozlišeným volným okvětím ve dvou kruzích pylová zrna monokolpátní

28 (třída) Liliopsida Členění – 3 podtřídy: Alismatidae – většinou vodní rostliny, nenápadné květy Alismatidae Liliidae – často geofyty, nápadné entomogamní květy Liliidae Commelinidae – většinou anemogamní nenápadné květy Commelinidae

29 (podtřída) Alismatidae Acoraceae – puškvorcovité Acorus calamus – puškvorec obecný Araceae – áronovité Calla palustris – ďáblík bahenní Lemnaceae – okřehkovité Lemna minor – okřehek malý Potamogetonaceae – rdestovité Potamogeton natans - rdest vzplývavý

30 (podtřída) Liliidae Colchicaceae – ocúnovité Colchicum autumnale – ocún jesenní Trilliaceae Paris quadrifolia – vraní oko čtyřlisté Liliaceae – liliovité Gagea lutea – křivatec žlutý Lilium martagon – lilie zlatohlávek Orchidaceae s. l. – vstavačovité (orchideje) Cypripedium calceolus – střevičník pantoflíček Dactylorhiza majalis – prstnatec májový Epipactis helleborine – kruštík širolistý Iridaceae – kosatcovité Crocus sp. – šafrán („krokus“) Gladiolus sp. – mečík („gladiol“) Iris sp. – kosatec Alliaceae – česnekovité Allium cepa – česnek cibule Allium sativum – česnek setý Allium schoenoprassum – česnek pažitka Allium ursinum – česnek medvědí

31 Amaryllidaceae – amarylkovité Galanthus nivalis – sněženka podsněžník Leucojum vernum – bledule jarní Narcissus sp. – narcis Hyacinthaceae – hyacintovité Hyacinthus sp. – hyacint Muscari sp. – modřenec Asparagaceae – chřestovité Asparagus officinalis – chřest lékařský („asparágus“) Convallariaceae – konvalinkovité Convallaria majalis – konvalinka vonná Maianthemum bifolium – pstroček dvoulistý

32 (podtřída) Commelinidae Typhaceae – orobincovité Typha sp. – orobinec Juncaceae – sítinovité Juncus effusus – sítina rozkladitá Luzula luzuloides – bika hajní Cyperaceae – šáchorovité Carex sp. – ostřice Eriophorum sp. – suchopýr Scirpus sylvaticus – skřípina lesní

33 Poaceae – lipnicovité (trávy) 10 000druhů Kosmopolitní Dominují ve stepích Kulaté duté stéblo s kolénky Listy ve 2 řadách Pochva, jazýček, ouška Unikátní stavba květu 1 vajíčko Škrobnatý endosperm – mouka

34 Poaceae – lipnicovité (trávy) Alopecurus pratensis – psárka luční Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený Avena sativa – oves setý Briza media – třeslice prostřední Calamagrostis epigejos – třtina křovištní Dactylis glomerata – srha laločnatá (s. říznačka) Elytrigia repens – pýr plazivý Hordeum vulgare – ječmen dvouřadý Lolium perenne – jílek vytrvalý Phalaris arundinacea – chrastice rákosovitá Phleum pratense – bojínek luční Phragmites australis – rákos obecný Poa sp. – lipnice Secale cereale – žito seté Stipa sp. –- kavyl Triticum aestivum – pšenice setá Zea mays – kukuřice setá

35 (třída) Rosopsida 75 % krytosemenných byliny i dřeviny (sekundární tloustnutí) eustélé (kambium) radikula pokračuje v růstu – hlavní kořen listy řapík + čepel (pochvy zřídka) květy – cyklické, nejčastěji 5četné – rozlišený kalich a koruna G většinou cenokarpní (srůst plodolistů) pyl trikolpátní Pyl máku Gyneceum - semeník apokarpní coenokarpní

36 (třída) Rosopsida 5 podtříd: Ranunculidae Proteidae Caryophyllidae Rosidae Asteridae

37 Jak poznat některé základní čeledi Ranunculaceae K a C nerozlišeny P (okvětí) neustálený počet okvětních plátků spousta tyčinek (A) i plodolistů (G) ve spirále apokarpní gyneceum členěné listy – Ranunculus (pryskyřník), Anemone (sasanka), Caltha (blatouch), …

38 Jak poznat některé základní čeledi Caryophyllaceae vstřícné listy 5četné květy K5 C5 A5+5 G(5) tobolka květenství vidlan často obsahují saponiny – Cerastium (rožec), Stellaria (ptačinec), Silene (silenka), Dianthus (hvozdík)

39 Jak poznat některé základní čeledi Rosaceae dřeviny i byliny listy střídavé, často složené, s palisty, zubaté aktinomorfní květy K5 C5 A∞ G1- ∞ zmnožené tyčinky – Rubus (ostružiník), Fragaria (jahodník), Rosa (růže), Prunus (třešeň, švestka), Pyrus (hrušeň), Malus (jabloň)

40 Jak poznat některé základní čeledi Fabaceae listy složené; velmi často s palisty zygomorfní květy K5 C5 A10 G1 C5; (motýlokvěté květy), spodní 2 srostlé do člunku (na bázi však volné), horní pavéza, 2 boční křídla lusky (G1) endosperm chybí, zásoby uloženy v embryu (dělohy) hospodářsky a ekologicky významná skupina symbióza s rodem Rhizobium – zelené hnojení - Trifolium (jetel), Vicia (vikev), Lathyrus (hrachor)

41 Jak poznat některé základní čeledi Brassicaceae listy značně dělené 4 korunní plátky K4 C4 A4+2 G(2) plod šešule/šešulka květenství hrozen bez listenů glukosinoláty (thioglykosidy) – Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka), Brassica oleracea (zelí, kedluben, květák,…)

42 Jak poznat některé základní čeledi Lamiaceae vstřícné křižmostojné zubaté listy hranatá lodyha zygomorfní květy K(5) C(5) A4 G(2) tvrdky aromatické – koření (tymián, oregano) – Lamium (hluchavka), Salvia (šalvěj)

43 Jak poznat některé základní čeledi Apiaceae listy složené, listová pochva dutá lodyha aktinomorfní květy K5 C5 A5 G(2) okolík obaly dvounažka – Daucus carota (mrkev), Heracleum (bolševník)

44 Jak poznat některé základní čeledi Asteraceae často latex aktinomorfní květy K(5) [C(5) A5] G(2) nažka (často s chmýrem) květenství úbor se zákrovem trubkovité a jazykovité květy – Bellis perennis (sedmikráska) obecná, Helianthemum annuum (slunečnice roční)

45 Děkuji za pozornost! na exkurzích to ještě procvičíme


Stáhnout ppt "Úvod do morfologie a systému krytosemenných kresby Jan Košnar Jitka Kocková, Alžběta Manukjanová 2012 upraveno dle Libora Ekrta UNB – Cvičení 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google