Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav fyziky a biofyziky PřF JU www.prf.jcu.cz/ufy www.prf.jcu.cz/ufy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav fyziky a biofyziky PřF JU www.prf.jcu.cz/ufy www.prf.jcu.cz/ufy."— Transkript prezentace:

1 Ústav fyziky a biofyziky PřF JU www.prf.jcu.cz/ufy www.prf.jcu.cz/ufy

2 Nebiologické obory na PřF JU Fyzika, Biofyzika, Měřící a výpočetní technika Chemie, Biologická chemie/Biological chemistry, Bioinformatika/Bioinformatics (+ JKUniv. Linz) Aplikovaná matematika, Aplikovaná informatika, Informatika a archivnictví Učitelství pro SŠ  fyzika, chemie, matematika, informatika, biologie

3 Nová budova PřF

4 Ústav fyziky a biofyziky PřF JU bakalářskémagisterskédoktorské Biofyzika Fyzika pro vzděláváníUčitelství fyziky pro SŠ Fyzika Fyzikální měření a modelování Měřicí a výpočetní technika – prezenční Měřicí a výpočetní technika – kombinované Mechatronika

5 Modulární struktura studijních oborů společný fyzikální základ vybrané biologické a chemické předměty += biofyzika druhá aprobace, pedagogika (mgr.) += učitelství rozšiřující fyzikální předměty += fyzika informatické a technické předměty += měřící a výpočetní technika, mechatronika

6 Přijetí ke studiu Bez přijímacího řízení Fyzika, Fyzika pro vzdělávání a Biofyzika:  Minimálně 3 roky výuky matematiky a minimálně 2 roky výuky fyziky na střední škole Měřicí a výpočetní technika, Mechatronika (prezenční i kombinované studium):  Minimálně 3 roky výuky matematiky na střední škole V případě nesplnění některého z uvedených kritérií musí uchazeč projít testem z daného předmětu / předmětů

7 doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.  počítačové simulace, statistická termodynamika prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.  biofyzika, femtosekundová spektroskopie, přenos energie a elektronů v přírodní i umělé fotosyntéze RNDr. Milan Durchan, CSc.  Biofyzika Mgr. Marcel Fuciman, Ph.D.  biofyzika, optika, jaderná fyzika RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.  astronomie a astrofyzika, plazmová astrofyzika, sluneční fyzika, počítačové simulace Pracovníci ÚFY (1/2)

8 Ing. Helena Poláková, Ph.D.  fyzikální inženýrství, nízkoteplotní plazma Ing. Ladislav Ptáček  elektrotechnika, zpracování signálů, audiovizuální technika doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.  experimentální fyzika nízkoteplotního plazmatu, depozice tenkých a nanostrukturovaných povrchů, formování nanočástic Mgr. Martin Čada, Ph.D.  nízkoteplotní plazma, příprava tenkých vrstev plazmovými metodami Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D.  nízkoteplotní plazma, užitá elektronika, pevné látky Pracovníci ÚFY (2/2)

9 Studijní obor Měřící a výpočetní technika Příklady témat bakalářských prací I. Měření impedance Zpracování nahrávek ptáků Analýza a simulace elektrických obvodů Využití RFID karet ve výrobě Měření hluku a stavba hlukoměru Využití SW pro zpracování zvuku

10 Měřící a výpočetní technika Příklady témat bakalářských prací II. Zabezpečení, ochrana a zálohování dat v malých a středních firmách Měření teploty dotykovou a bezdotykovou metodou na polovodičových součástkách Stabilizovaný zdroj pro plazmovou aparaturu SW pro modelování plazmatu Webová databáze zpěvů ptáků Programování a ovládání servomotoru Experimentální stanovení toku tepla půdou nebo umělým substrátem pomocí čidla HFP01-SC

11 Měřící a výpočetní technika Příklady témat bakalářských prací III. Systém sběru dat pro efektivní regulaci štíhlé výroby Využití platformy UNITY 3D ve výuce Měření vlivu vnějších faktorů na účinnost fotovoltaických panelů Sestavy v 3D Modeláři SolidWorks Sestava programovatelného logického automatu (PLC) a asynchronního motoru Správa a údržba elektrických točivých strojů v JE Temelín

12 Biofyzika, Fyzika Příklady témat bak. a mag. prací Počítačové simulace interakcí biomolekul s povrchy Fluorescentní protein citlivý na elektrické napětí,využívající motorický protein prestin Srovnávací studie elektronové mikroskopie a mikroskopie skenovací sondou a jejich využití ve fotosyntetickém výzkumu Teoretické studium tautomerů uracilu a jejich interakcí s Mg 2+ Možnosti využití metod imunolokalizace ve skenovacím elektronovém mikroskopu s autoemisní tryskou Studium samoorganizace bakteriochlorofylových agregátů Zpracování družicových dat z SDO

13 (Super)rychlé děje …rychle (  = 0.01-1s) …ještě rychleji  = 0.001-0.01s Femtosekundová laserová laboratoř

14 Zastavování času  = 1  s = 10 -6 s

15 Sekvence obrázků = časový vývoj

16 Femtosekundová laserová laboratoř

17

18

19 Fyzika plazmatu

20 Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

21 Sluneční fyzika Slunce – obří plazmatický útvar, nejbližší hvězda Zemi, jíž vděčíme za život Slunce není „mrtvé“ těleso ale jedná se o těleso poměrně aktivní… Víme například, že aktivita Slunce se mění v průměrně jedenáctiletém cyklu a tento cyklus může mít vliv na život na Zemi… Příští maximum sluneční aktivity se očekává v roce 2012

22 Sluneční fyzika Z tohoto důvodu se snažíme Slunci porozumět – proto ho zkoumáme pozorováním nebo teoreticky Zde se Sluncem zabýváme teoreticky – snažíme se simulovat procesy, které se odehrávají ve vyšších vrstvách sluneční atmosféry s cílem tyto procesy zcela pochopit K tomu využíváme výkonné výpočetní techniky v podobě clusterů, např. ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR v Ondřejově

23

24

25 Sluneční fyzika Od Slunce se také snažíme „naučit“, jak na Zemi získat dostatek energie – chtěli bychom na Zemi postavit termojadernou elektrárnu a pokrýt tak stále rostoucí požadavky na odběr eletrické energie

26 110 face Povrch TiO 2

27

28

29 Molekulární dynamika modeluje vývoj systémů na molekulárních rozměrech a umožňuje získávat informace těžko dostupné experimentálně Počítačové simulace

30 DNA chip

31

32

33 Digitalizace zvuku, AD/DA převodníky Zpracování, efektování, komprese Zpracování zvuku

34 Jednotlivé složky „zvuku“ Spektrum Co vlastně slyšíme?

35 Jak vypadá převod zvuku na nuly a jedničky? Digitalizace zvuku

36

37

38 Příprava kvalifikovaných odborníků se strojírensko- elektrotechnickým vzděláním: informatika automatizace a řízení, senzorová techniky řešení systémových návrhů Návrhy, vývoj, implementace a analýza elektromechanických a elektrohydraulických zařízení s počítačovým řízením.


Stáhnout ppt "Ústav fyziky a biofyziky PřF JU www.prf.jcu.cz/ufy www.prf.jcu.cz/ufy."

Podobné prezentace


Reklamy Google