Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zefektivňování, zvyšování výkonnosti zvyšování výkonnosti a kvality REENGINEERING.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zefektivňování, zvyšování výkonnosti zvyšování výkonnosti a kvality REENGINEERING."— Transkript prezentace:

1 Zefektivňování, zvyšování výkonnosti zvyšování výkonnosti a kvality REENGINEERING

2 REENGINEERING 19. a 20. stol. procesy průmyslové výroby rozkládány na nejjednodušší dílčí úkoly. 19. a 20. stol. procesy průmyslové výroby rozkládány na nejjednodušší dílčí úkoly. Současná „postindustriální éra“: Současná „postindustriální éra“: dílčí úkoly se sjednocují do ucelených podnikových procesů. Techniky pro obrodu firem = podnikový reengineering. Techniky pro obrodu firem = podnikový reengineering.

3 REENGINEERING Jedná se o zásadní přehodnocení radikální rekonstrukci podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaženo dramatického zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti, např. náklady, kvalita, služby,čas

4 REENGINEERING Zásadní změna pohledu na organizační postupy na organizační postupy a jejich radikální přetváření a jejich radikální přetváření Jejich účelem je dramatické zlepšení v rozhodujících měřících výkonu, Jejich účelem je dramatické zlepšení v rozhodujících měřících výkonu, dotýká se lidí, jejich práce, manažerů i platných hodnot, dotýká se lidí, jejich práce, manažerů i platných hodnot, reengineering reengineering zcela ignoruje to, co je, zaměřuje se na to, co by mělo být.

5 REENGINEERING Pojmy: –Zásadní –Radikální –Dramatický –Procesy a Postupy

6 REENGINEERING Zásadní Zásadní „Proč děláme, co děláme?“, „Proč to děláme způsobem, kterým to děláme?“. „Proč děláme, co děláme?“, „Proč to děláme způsobem, kterým to děláme?“. Radikální Radikální nedělat jen povrchní věci, nutnost dostat se ke kořenu věci, nebrat ohledy na existující struktury a postupy, ale vyvinout zcela nové způsoby výkonu práce. nedělat jen povrchní věci, nutnost dostat se ke kořenu věci, nebrat ohledy na existující struktury a postupy, ale vyvinout zcela nové způsoby výkonu práce.

7 REENGINEERING Dramatický Dramatický firmy ve velkých problémech, kterým nic jiného nezbývá, firmy ve velkých problémech, kterým nic jiného nezbývá, firmy, které se v budoucnu bez dramatických změn neobejdou, firmy, které se v budoucnu bez dramatických změn neobejdou, firmy na vrcholu, které v reengineeringu vidí příležitost zvýšení, náskoku před konkurencí. firmy na vrcholu, které v reengineeringu vidí příležitost zvýšení, náskoku před konkurencí. Postupy, procesy Postupy, procesy v moderním pojetí ztrácí smysl zaměření pouze na jednotlivé úkoly, v moderním pojetí ztrácí smysl zaměření pouze na jednotlivé úkoly, nutnost zaměřit se na postupy a procesy, které tvoří hodnotu pro zákazníka. nutnost zaměřit se na postupy a procesy, které tvoří hodnotu pro zákazníka.

8 Přetváření organizačních postupů několik prací je zkombinováno do jedné, několik prací je zkombinováno do jedné, rozhodují pracovníci, rozhodují pracovníci, postupné kroky jsou vykonávány v přirozeném pořadí, postupné kroky jsou vykonávány v přirozeném pořadí, postupy mají mnohonásobné verze, postupy mají mnohonásobné verze, práce je vykonávána tam, kde to má největší smysl, práce je vykonávána tam, kde to má největší smysl, kontroly jsou redukovány, kontroly jsou redukovány, manažer zakázky jako jedno místo kontaktu se zákazníkem, manažer zakázky jako jedno místo kontaktu se zákazníkem, převažují hybridní (de-)centralizované činnosti. převažují hybridní (de-)centralizované činnosti. Ne vždy se musí projevit všechny tyto charakteristiky, mohou se i navzájem vylučovat.

9 Přetváření práce, organizace, procesů Změny: Změny: org. jednotek org. jednotek - od oddělení k týmům, - od oddělení k týmům, pracovní náplně pracovní náplně - od jednoduchých úkolů k rozmanitosti, - od jednoduchých úkolů k rozmanitosti, role lidí role lidí - od kontrolování k posílení pravomoci, přípravy přípravy - od výcviku ke vzdělání, způsobu hodnocení způsobu hodnocení - od činností k výsledkům, - od činností k výsledkům, kritérií pro povyšování kritérií pro povyšování - od výkonu ke schopnosti, - od výkonu ke schopnosti, hodnot hodnot - od obranných k produktivním, práce manažerů práce manažerů - od dirigování ke koučování, organizační struktury organizační struktury - od hierarchické k ploché, - od hierarchické k ploché, funkce exekutivy funkce exekutivy - od kontroly fin. výsledků k vedení. - od kontroly fin. výsledků k vedení.

10 ZAVÁDĚNÍ REENGINEERINGU 1) firmy v hlubokých potížích (např. začátek 80. let:Ford) 2) podniky, jejichž vedení takové potíže předvídá 3) firmy ve „vrcholové kondici“ (např. fiHallmark a Wal-Mart)

11 PŘÍKLAD REENGINEERINGU IBM CREDIT Původní operace zprostředkování žádosti o financování: 1) Prodejní zástupce → tlf.žádost zaměstnanci v ústředí firmy; 2) formulář do úvěrového oddělení, vstupní info do PC systému + prověření dlužníka, výsledky → oddělení obchodní politiky; 3) upravení podmínek pro poskytování půjček; 4) žádost → cenaři, stanovení úrokové sazby; 5) nabídkový dopis doručen obchodnímu zástupci v terénu.

12 PŘÍKLAD REENGINEERINGU IBM CREDIT Proces: 7 dnů až 2 týdny Proces: 7 dnů až 2 týdny manažeři prošli všech 5 kroků: čistá práce na 1 žádosti = 90 minut manažeři prošli všech 5 kroků: čistá práce na 1 žádosti = 90 minut Problém ve struktuře procesu! Problém ve struktuře procesu! V současnosti: specialisti nahrazeni univerzálními úředníky specialisti nahrazeni univerzálními úředníky žádost vyřizuje jen 1 pracovník žádost vyřizuje jen 1 pracovník využití nového, propracovaného PC systému využití nového, propracovaného PC systému

13 PŘÍKLAD REENGINEERINGU IBM CREDIT Radikální změna procesu jako celku jako celkuVýsledek: 90 % zkrácení cyklu 90 % zkrácení cyklu stonásobného zvýšení produktivity stonásobného zvýšení produktivity

14 CHARAKTERISTICKÉ RYSY Mění se pracovní jednotky Mění se pracovní jednotky Procesy mají variantní provedení Procesy mají variantní provedení Mění se charakter jednotlivých pracovních činností a role lidí Mění se charakter jednotlivých pracovních činností a role lidí Kroky procesu jsou vykonávány v přirozeném sledu Kroky procesu jsou vykonávány v přirozeném sledu Mění se příprava k výkonu práce Mění se příprava k výkonu práce

15 CHARAKTERISTICKÉ RYSY Mění se příprava k výkonu práce Mění se příprava k výkonu práce Zaměření na výkonová kritéria a změny v odměňování Zaměření na výkonová kritéria a změny v odměňování Mění se organizační struktura Mění se organizační struktura Převažují hybridní centralizované/decentralizovan é operace Převažují hybridní centralizované/decentralizovan é operace

16 PODNIKY a REENGINEERING nejvíce pojišťovací společnosti nejvíce pojišťovací společnosti další odvětví: další odvětví:telekomunikace energetické závody energetické závody chemický průmysl, odvětví elektroniky, počítačů a farmacie odvětví elektroniky, počítačů a farmacie dosud zaostává: dosud zaostává: maloobchod, bankovnictví a také státní správa

17 Shrnutí Úspěšně ho lze dosáhnout: Úspěšně ho lze dosáhnout: vyvoláním změny pomocí vhodného nápadu, vyvoláním změny pomocí vhodného nápadu, návrhu realizace nápadu, návrhu realizace nápadu, jeho rozhodnutí a implementace. jeho rozhodnutí a implementace. Pro jeho přijetí v podniku je nutné: Pro jeho přijetí v podniku je nutné: komunikace s pracovníky a vysvětlení nutnosti změn, komunikace s pracovníky a vysvětlení nutnosti změn, zapojení pracovníků do přípravy a realizace změny, zapojení pracovníků do přípravy a realizace změny, dosazení odpůrců na významná místa v procesu změny. dosazení odpůrců na významná místa v procesu změny. Cílem změn jsou lidé, administrativa a technologie. Cílem změn jsou lidé, administrativa a technologie.

18 .

19 .


Stáhnout ppt "Zefektivňování, zvyšování výkonnosti zvyšování výkonnosti a kvality REENGINEERING."

Podobné prezentace


Reklamy Google