Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní rok 2009/2010 ŠKOLA v PŘÍRODĚ - MLADOČOV. Odjeli jsme v 8:00 hod. od školy. Poslední rozloučení s rodiči a hurá za dobrodružstvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní rok 2009/2010 ŠKOLA v PŘÍRODĚ - MLADOČOV. Odjeli jsme v 8:00 hod. od školy. Poslední rozloučení s rodiči a hurá za dobrodružstvím."— Transkript prezentace:

1 Školní rok 2009/2010 ŠKOLA v PŘÍRODĚ - MLADOČOV

2 Odjeli jsme v 8:00 hod. od školy. Poslední rozloučení s rodiči a hurá za dobrodružstvím.

3 Zastavili jsme se ve městě Litomyšli a prohlédli si tamní památky a zajímavosti. Počasí se začalo umoudřovat – přestalo konečně pršet.

4

5

6

7 Moderní umění v zahradě litomyšlského zámku bylo prostě super.

8 Klášterní zahrady byly ještě lepší! Hlavně ta obří židle, na kterou jsme samozřejmě hned vylezli.

9

10

11 Užili jsme si i na jednom z litomyšlských hřišť.

12

13 Konečně v Mladočově. Rychle jsme se zabydleli v našich pokojích.

14

15 Ve starém bazénu jsme objevili žáby a pulce.

16

17

18 Malá svačinka vždy potěší. Na čerstvém vzduchu dobře tráví.

19 Před večeří ještě krátká vycházka po okolí.

20

21 Dnes ráno jsme odjeli na školu v p ř írod ě do Mlado č ova. Dali jsme si sraz u školy v 8:00 hod a vyrazili jsme. Cestou do Mlado č ova jsme se zastavili v Litomyšli. V zámecké a klášterní zahrad ě jsme vid ě li hodn ě starých i moderních soch nap ř. Pavou č í v ě ž. Sed ě li jsme i na velké d ř ev ě né židli. Pak jsme šli na nám ě stí, kde jsme si prohlédli starou míru loket. Nakonec jsme si užili na jednom h ř išti. Když jsme p ř ijeli do Mlado č ova, dostali jsme klí č e od dvou pokoj ů – kluci jeden a my d ě v č ata druhý. Pokoje se nám líbily. Ob ě d byl d ř ív, než jsme si sta č ili vybalit. K ob ě du byla vají č ková polévka a ryba s bramborami. Pak jsme se vybalili a dali si chvíli odpo č inek. Odpoledne jsme si hráli u bazénu, kde byli žáby a pulci. Potom jsme šli na procházku, na které jsme poznávali rostliny jako penízek rolní, violka rolní, kokoška pastuší tobolka, svízel p ř ítula a pomn ě nka lesní. Prohlédli jsme si také myslivecký posed. Když jsme se vrátili z procházky, nave č e ř eli jsme se. Dostali jsme guláš s knedlíkem. Celý den se mi líbil, ale bolí m ě nohy. Kristýna Klubrtová Dnes ráno jsme odjeli na školu v p ř írod ě do Mlado č ova. Dali jsme si sraz u školy v 8:00 hod a vyrazili jsme. Cestou do Mlado č ova jsme se zastavili v Litomyšli. V zámecké a klášterní zahrad ě jsme vid ě li hodn ě starých i moderních soch nap ř. Pavou č í v ě ž. Sed ě li jsme i na velké d ř ev ě né židli. Pak jsme šli na nám ě stí, kde jsme si prohlédli starou míru loket. Nakonec jsme si užili na jednom h ř išti. Když jsme p ř ijeli do Mlado č ova, dostali jsme klí č e od dvou pokoj ů – kluci jeden a my d ě v č ata druhý. Pokoje se nám líbily. Ob ě d byl d ř ív, než jsme si sta č ili vybalit. K ob ě du byla vají č ková polévka a ryba s bramborami. Pak jsme se vybalili a dali si chvíli odpo č inek. Odpoledne jsme si hráli u bazénu, kde byli žáby a pulci. Potom jsme šli na procházku, na které jsme poznávali rostliny jako penízek rolní, violka rolní, kokoška pastuší tobolka, svízel p ř ítula a pomn ě nka lesní. Prohlédli jsme si také myslivecký posed. Když jsme se vrátili z procházky, nave č e ř eli jsme se. Dostali jsme guláš s knedlíkem. Celý den se mi líbil, ale bolí m ě nohy. Kristýna Klubrtová

22 V 7:45 hod jsme se sešli p ř ed školou. V 8:00 hod jsme vyjeli do Mlado č ova. V Litomyšli jsme si ud ě lali malou zastávku. Míra, Radek a Eva jeli autem s paní u č itelkou Šaršonovou, ostatní vezla paní Jandová. Sešli jsme se u zámku. Navštívili jsme zámeckou a klášterní zahradu. Bylo tam mnoho r ů zných soch. Na jednu jsme dokonce vylezli (velká d ř ev ě ná židle). Potom jsme šli na nám ě stí. Vid ě li jsme tam sochu Bed ř icha Smetany. Na zdi jednoho domu byla znázorn ě na stará míra na látky – loket. To proto, aby si kupující mohli ov ěř it, že je obchodník neošidil. Potom jsme si hráli na d ě tském h ř išti. V 11:00 hod jsme vyrazili do Mlado č ova a tam jsme se ubytovali. Dali jsme si dobrý ob ě d – zeleninovou polévku a rybí filé. Odpoledne jsme pozorovali žáby a pulce. Našli jsme 5 r ů zných žab a také jsme si je pojmenovali – Jumbo, Buford, Buford II., Sk ř ítek a Hn ě dka. P ř ed ve č e ř í jsme šli na procházku. Paní u č itelka nás zkoušela z rostlin. Zastavili jsme se také u mysliveckého posedu. Všichni jsme na n ě j vylezli a rozhlédli se po okolí. K ve č e ř i jsme m ě li guláš s knedlíkem. Dnešní den se nám moc líbil. Radek Sonták, Míra Smolík a Luboš Karel V 7:45 hod jsme se sešli p ř ed školou. V 8:00 hod jsme vyjeli do Mlado č ova. V Litomyšli jsme si ud ě lali malou zastávku. Míra, Radek a Eva jeli autem s paní u č itelkou Šaršonovou, ostatní vezla paní Jandová. Sešli jsme se u zámku. Navštívili jsme zámeckou a klášterní zahradu. Bylo tam mnoho r ů zných soch. Na jednu jsme dokonce vylezli (velká d ř ev ě ná židle). Potom jsme šli na nám ě stí. Vid ě li jsme tam sochu Bed ř icha Smetany. Na zdi jednoho domu byla znázorn ě na stará míra na látky – loket. To proto, aby si kupující mohli ov ěř it, že je obchodník neošidil. Potom jsme si hráli na d ě tském h ř išti. V 11:00 hod jsme vyrazili do Mlado č ova a tam jsme se ubytovali. Dali jsme si dobrý ob ě d – zeleninovou polévku a rybí filé. Odpoledne jsme pozorovali žáby a pulce. Našli jsme 5 r ů zných žab a také jsme si je pojmenovali – Jumbo, Buford, Buford II., Sk ř ítek a Hn ě dka. P ř ed ve č e ř í jsme šli na procházku. Paní u č itelka nás zkoušela z rostlin. Zastavili jsme se také u mysliveckého posedu. Všichni jsme na n ě j vylezli a rozhlédli se po okolí. K ve č e ř i jsme m ě li guláš s knedlíkem. Dnešní den se nám moc líbil. Radek Sonták, Míra Smolík a Luboš Karel

23 Ráno jsme vyjeli z Lukové do Mlado č ova. V Litomyšli jsme si ud ě lali zastávku. Podívali jsme se, kde se narodil Bed ř ich Smetana. V zámecké a klášterní zahrad ě byly r ů zné sochy a um ě lecká díla. Dokonce jsme zašli i na nám ě stí. Tam jsme zjistili, že se d ř íve m ěř ily látky pomocí lokt ů. Potom jsme se zastavili na h ř išti. Když jsme p ř ijeli do Mlado č ova, hned jsme šli na ob ě d. M ě li jsme vynikající zeleninovou polévku a filé s bramborami. Po ob ě d ě jsme si zútulnili své pokoje. Odpoledne jsme si ud ě lali procházku po okolí. P ř i vycházce jsme poznávali r ů zné rostliny (svízel p ř ítula, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ….). K ve č e ř i byl guláš s knedlíkem. Tento den se mi moc líbil a už se t ě ším na další. Eva Jandová Ráno jsme vyjeli z Lukové do Mlado č ova. V Litomyšli jsme si ud ě lali zastávku. Podívali jsme se, kde se narodil Bed ř ich Smetana. V zámecké a klášterní zahrad ě byly r ů zné sochy a um ě lecká díla. Dokonce jsme zašli i na nám ě stí. Tam jsme zjistili, že se d ř íve m ěř ily látky pomocí lokt ů. Potom jsme se zastavili na h ř išti. Když jsme p ř ijeli do Mlado č ova, hned jsme šli na ob ě d. M ě li jsme vynikající zeleninovou polévku a filé s bramborami. Po ob ě d ě jsme si zútulnili své pokoje. Odpoledne jsme si ud ě lali procházku po okolí. P ř i vycházce jsme poznávali r ů zné rostliny (svízel p ř ítula, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ….). K ve č e ř i byl guláš s knedlíkem. Tento den se mi moc líbil a už se t ě ším na další. Eva Jandová

24 Dnes jsme se vydali do Budislavi. Moderní kostel se nám líbil.

25 Hned za kostelem však bylo něco lepšího - skály.

26

27 Toulovcovy maštale – ještě více skal. Už se těšíme.

28

29 Začalo trochu pršet, to nám ale vůbec nevadilo.

30

31

32

33

34

35

36 V úterý jsme jeli do Toulovcových maštalí. Nejd ř íve jsme šli p ě šky z Mlado č ova do Po ř í č í. Z Po ř í č í jsme jeli do Budislavi. Po p ř íjezdu jsme šli k nové kapli, u které jsme vid ě li velké skály. Vylezli jsme ješt ě na další za loukou a dívali jsme se z nich do krajiny. Foukal tam vítr. Potom jsme šli do obchodu. Koupili jsme si zmrzlinu a pití nebo č asopis. Šli jsme k lesu a tam jsme se nasva č ili, bylo to moc dobré. Po sva č in ě jsme šli lesem ke skalám. Sledovali jsme žlutou zna č ku. Ta nás zavedla do M ě stských maštalí. Když jsme spat ř ili skály, tak jsme zírali. Lezli jsme na n ě a paní u č itelka nás fotila. Když jsme došli ke skále, která se jmenovala Hrad, za č alo pršet. Pršelo jen chvilku. Když p ř estalo, vyrazili jsme tentokrát po č ervené stezce. Šli jsme kolem pot ůč ku, až jsme narazili na mostek. Byla ho jen p ů lka, byl celý rozbitý. Našt ě stí jsme ho všichni p ř ešli a vyfotili se u rozcestí. Blížili jsme se k Toulovcovým maštalím. První skalní útvar, který jsme vid ě li, se jmenoval Hlava. Ud ě lali jsme si malou p ř estávku a pokra č ovali dál. V Toulovcových maštalích jsme procházeli skalní chodby. D ě v č ata se nám tam trochu ztratila a docela se bála. Poté, co jsme se všichni shledali, vydali jsme se na zpáte č ní cestu. Když jsme došli na silnici, jel autobus. Paní u č itelka ho stopla a tak jsme se dostali do Mlado č ova d ř íve, než jsme m ě li naplánováno. Z autobusové zastávky jsme se vydali na výstup do kopce, na kterém se nachází Mlado č ov. Tam už na nás č ekaly paní kucha ř ky s ob ě dem. Dali jsme si č o č kovou polévku a rýži s omá č kou a ku ř ecím plátkem. Po výborném ob ě d ě jsme si šli odpo č inout do našich pokoj ů. Po odpoledním klidu jsme šli k žabi č kám. Žabky sed ě li na prkn ě ve vod ě, nemohli jsme je dostat ke b ř ehu. Když jsme si p ř estali hrát se žabkami, sout ě žili jsme v ch ů zi na ch ů dách a bowlingu. V bowlingu byl nejlepší Radek a ch ů zi na ch ů dách vyhrála Kristýna. K ve č e ř i jsme m ě li t ě stoviny s rajskou omá č kou. Po ve č e ř i jsme si zase hráli chvilku s žabi č kami. Kone č n ě jsme je dostali ke b ř ehu. Nakonec jsme hráli ping pong. Koupili jsme si také lízátko a kofolu. Potom jsme se vykoupali a šli na pokoj spát. Den byl super. Vojt ě ch Štefan V úterý jsme jeli do Toulovcových maštalí. Nejd ř íve jsme šli p ě šky z Mlado č ova do Po ř í č í. Z Po ř í č í jsme jeli do Budislavi. Po p ř íjezdu jsme šli k nové kapli, u které jsme vid ě li velké skály. Vylezli jsme ješt ě na další za loukou a dívali jsme se z nich do krajiny. Foukal tam vítr. Potom jsme šli do obchodu. Koupili jsme si zmrzlinu a pití nebo č asopis. Šli jsme k lesu a tam jsme se nasva č ili, bylo to moc dobré. Po sva č in ě jsme šli lesem ke skalám. Sledovali jsme žlutou zna č ku. Ta nás zavedla do M ě stských maštalí. Když jsme spat ř ili skály, tak jsme zírali. Lezli jsme na n ě a paní u č itelka nás fotila. Když jsme došli ke skále, která se jmenovala Hrad, za č alo pršet. Pršelo jen chvilku. Když p ř estalo, vyrazili jsme tentokrát po č ervené stezce. Šli jsme kolem pot ůč ku, až jsme narazili na mostek. Byla ho jen p ů lka, byl celý rozbitý. Našt ě stí jsme ho všichni p ř ešli a vyfotili se u rozcestí. Blížili jsme se k Toulovcovým maštalím. První skalní útvar, který jsme vid ě li, se jmenoval Hlava. Ud ě lali jsme si malou p ř estávku a pokra č ovali dál. V Toulovcových maštalích jsme procházeli skalní chodby. D ě v č ata se nám tam trochu ztratila a docela se bála. Poté, co jsme se všichni shledali, vydali jsme se na zpáte č ní cestu. Když jsme došli na silnici, jel autobus. Paní u č itelka ho stopla a tak jsme se dostali do Mlado č ova d ř íve, než jsme m ě li naplánováno. Z autobusové zastávky jsme se vydali na výstup do kopce, na kterém se nachází Mlado č ov. Tam už na nás č ekaly paní kucha ř ky s ob ě dem. Dali jsme si č o č kovou polévku a rýži s omá č kou a ku ř ecím plátkem. Po výborném ob ě d ě jsme si šli odpo č inout do našich pokoj ů. Po odpoledním klidu jsme šli k žabi č kám. Žabky sed ě li na prkn ě ve vod ě, nemohli jsme je dostat ke b ř ehu. Když jsme si p ř estali hrát se žabkami, sout ě žili jsme v ch ů zi na ch ů dách a bowlingu. V bowlingu byl nejlepší Radek a ch ů zi na ch ů dách vyhrála Kristýna. K ve č e ř i jsme m ě li t ě stoviny s rajskou omá č kou. Po ve č e ř i jsme si zase hráli chvilku s žabi č kami. Kone č n ě jsme je dostali ke b ř ehu. Nakonec jsme hráli ping pong. Koupili jsme si také lízátko a kofolu. Potom jsme se vykoupali a šli na pokoj spát. Den byl super. Vojt ě ch Štefan

37 Ráno jsme se nasnídali a vyrazili na autobus. Autobusem jsme jeli do Budislavi. Vid ě li jsme moderní kapli a pak jsme se vydali p ě šky do M ě stských a Toulovcových maštalí. Cestou jsme se stavili v malém obch ů dku, kde jsme si koupili zmrzlinu. V maštalích se nám líbily velké skály, po n ě kterých jsme lezli – nap ř. skála Hrad nebo Oslí díra. Pak jsme se já, Ven ď a, Martin, Eva a Terezka ve skalách trochu ztratili. Nakonec jsme paní u č itelky a ostatní našli. Všem se nám skály moc líbily. Vydali jsme se zpátky do Mlado č ova. Č ekal na nás dobrý ob ě d – č o č ková polévka a rýže s ku ř ecím masem a omá č kou. Po ob ě d ě jsme se šli podívat na žáby.Paní u č itelky nám vymyslely sout ě že. Chodili jsme na ch ů dách a hráli bowling. Dob ř e jsme se bavili. Dokonce jsem vyhrála v ch ů zi na ch ů dách. V bowlingu byl nejlepší Radek. Potom jsme si ješt ě hráli venku. K ve č e ř i jsme m ě li t ě stoviny s rajskou omá č kou. V 20:00 hod jsme se šli umýt a spát. Celý den se mi moc líbil, nejvíc sout ě ž na ch ů dách. Kristýna Klubrtová Ráno jsme se nasnídali a vyrazili na autobus. Autobusem jsme jeli do Budislavi. Vid ě li jsme moderní kapli a pak jsme se vydali p ě šky do M ě stských a Toulovcových maštalí. Cestou jsme se stavili v malém obch ů dku, kde jsme si koupili zmrzlinu. V maštalích se nám líbily velké skály, po n ě kterých jsme lezli – nap ř. skála Hrad nebo Oslí díra. Pak jsme se já, Ven ď a, Martin, Eva a Terezka ve skalách trochu ztratili. Nakonec jsme paní u č itelky a ostatní našli. Všem se nám skály moc líbily. Vydali jsme se zpátky do Mlado č ova. Č ekal na nás dobrý ob ě d – č o č ková polévka a rýže s ku ř ecím masem a omá č kou. Po ob ě d ě jsme se šli podívat na žáby.Paní u č itelky nám vymyslely sout ě že. Chodili jsme na ch ů dách a hráli bowling. Dob ř e jsme se bavili. Dokonce jsem vyhrála v ch ů zi na ch ů dách. V bowlingu byl nejlepší Radek. Potom jsme si ješt ě hráli venku. K ve č e ř i jsme m ě li t ě stoviny s rajskou omá č kou. V 20:00 hod jsme se šli umýt a spát. Celý den se mi moc líbil, nejvíc sout ě ž na ch ů dách. Kristýna Klubrtová

38 Tento den jsme se rozhodli vydat se do Toulovcových maštalí. Šli jsme p ě šky z Mlado č ova do Po ř í č í. Z Po ř í č í jsme jeli autobusem do Budislavi. Tam jsme se zastavili na ob č erstvení a pokra č ovali dál. Ve skalách jsme vid ě li mnoho zajímavých skalních útvar ů. Paní u č itelka nás fotila, jak jsme lezli po skalách. Prolézali jsme r ů znými chodbami a to se nám moc líbilo. Když jsme prošli celé maštale, dali jsme si malou sva č inu a šli jsme zpátky na autobus. Paní u č itelce se poda ř ilo stopnout d ř ív ě jší autobus a tak jsme p ř ijeli do Mlado č ova d ř ív. K ob ě du byla č o č ková a ku ř ecí maso s rýží. Ob ě d nám moc chutnal. Po ob ě d ě jsme šli odpo č ívat. Pak jsme si hráli venku s žábami. Potom jsme m ě li turnaj v ch ů zi na ch ů dách a bowlingu. Moc se nám to líbilo. Skv ě lé byly chodby ve skalách, ale vedou žáby – ty jsou prost ě nejlepší. Radek Sonták, Míra Smolík, Lubomír Karel Tento den jsme se rozhodli vydat se do Toulovcových maštalí. Šli jsme p ě šky z Mlado č ova do Po ř í č í. Z Po ř í č í jsme jeli autobusem do Budislavi. Tam jsme se zastavili na ob č erstvení a pokra č ovali dál. Ve skalách jsme vid ě li mnoho zajímavých skalních útvar ů. Paní u č itelka nás fotila, jak jsme lezli po skalách. Prolézali jsme r ů znými chodbami a to se nám moc líbilo. Když jsme prošli celé maštale, dali jsme si malou sva č inu a šli jsme zpátky na autobus. Paní u č itelce se poda ř ilo stopnout d ř ív ě jší autobus a tak jsme p ř ijeli do Mlado č ova d ř ív. K ob ě du byla č o č ková a ku ř ecí maso s rýží. Ob ě d nám moc chutnal. Po ob ě d ě jsme šli odpo č ívat. Pak jsme si hráli venku s žábami. Potom jsme m ě li turnaj v ch ů zi na ch ů dách a bowlingu. Moc se nám to líbilo. Skv ě lé byly chodby ve skalách, ale vedou žáby – ty jsou prost ě nejlepší. Radek Sonták, Míra Smolík, Lubomír Karel

39 Dnes jsme se vydali autobusem do Budislavi. Z Budislavi jsme šli p ě šky do M ě stských maštalí, kde bylo mnoho skal. Po jejich prohlédnutí jsme se vydali po č ervené zna č ce do Toulovcových maštalí. Tam jsme vid ě li mnoho zajímavých skal – nap ř. Oslí díra ( v ní byly Oslí uši), Hrad, Zvon apod. Dokonce jsme se já, Kiki, Ven ď a, Martin a Terezka mezi vchodem a východem z maštalí ztratili. Výlet do maštalí se mi moc líbil, i když byl velmi vy č erpávající. Po návratu jsme šli na ob ě d. M ě li jsme č o č kovou a rýži s masem a omá č kou. Pak jsme šli na pokoj a odpo č ívali. Po odpoledním klidu jsme šli ven. Hráli jsme si a sout ě žili. Mn ě se moc neda ř ilo. V ch ů zi na ch ů dách jsem byla pátá a bowling mi nešel v ů bec. K ve č e ř i byla rajská a t ě stoviny. Potom jsme z ů stali ješt ě chvíli venku. V osm hodin jsme se umyli a šli spát. Tento den se mi moc líbil, hlavn ě ty velké skály. Eva Jandová Dnes jsme se vydali autobusem do Budislavi. Z Budislavi jsme šli p ě šky do M ě stských maštalí, kde bylo mnoho skal. Po jejich prohlédnutí jsme se vydali po č ervené zna č ce do Toulovcových maštalí. Tam jsme vid ě li mnoho zajímavých skal – nap ř. Oslí díra ( v ní byly Oslí uši), Hrad, Zvon apod. Dokonce jsme se já, Kiki, Ven ď a, Martin a Terezka mezi vchodem a východem z maštalí ztratili. Výlet do maštalí se mi moc líbil, i když byl velmi vy č erpávající. Po návratu jsme šli na ob ě d. M ě li jsme č o č kovou a rýži s masem a omá č kou. Pak jsme šli na pokoj a odpo č ívali. Po odpoledním klidu jsme šli ven. Hráli jsme si a sout ě žili. Mn ě se moc neda ř ilo. V ch ů zi na ch ů dách jsem byla pátá a bowling mi nešel v ů bec. K ve č e ř i byla rajská a t ě stoviny. Potom jsme z ů stali ješt ě chvíli venku. V osm hodin jsme se umyli a šli spát. Tento den se mi moc líbil, hlavn ě ty velké skály. Eva Jandová

40 Ve středu jsme odcestovali z Mladočova do nedaleké Proseče.

41 Místní školáci tam vytvořili Planetární stezku.

42

43 Proseč je zajímavé město. Škoda, že počasí není trochu lepší. Prší, prší, jen se leje.

44 Před deštěm jsme se schovali do muzea dýmek.

45

46

47

48 Dýmky jsme si nejen prohlédli, ale i koupili – teda my, kluci.

49 Holky víc zajímala selská světnice.

50 Vytrvalý déšť nás nebavil, a tak jsme si zašli do restaurace na čaj a trošku jsme se zahřáli.

51

52 Večer jsme si trochu zasoutěžili. V házení kroužky zvítězil Radek Sonták před Martinem Hrubčíkem a Lukášem Hejlem.

53 Dnes jsme se rozhodli zajet do Prose č e. Jeli jsme autobusem z Po ř í č í. Když jsme tam p ř ijeli, prohlédli jsme si nám ě stí. Pak jsme se vydali k místní základní škole na Planetární stezku. Celou jsme ji ale neprošli, protože pršelo a bylo moc mokro. Prohlídli jsme si jen n ě kolik malých planet a Slunce. Cestou zp ě t jsme narazili na starou evangelickou školu založenou roku 1783! Paní u č itelka nám na ní ukázala, jak lidé d ř íve stav ě li domy, nepot ř ebovali k tomu ani h ř ebíky. Potom na nás č ekalo muzeum dýmek. Snažili jsme se je všechny spo č ítat, bylo jich asi 420. Také jsme si nakoupili suvenýry. Kluci malé dýmky a d ě v č ata p ř ív ě šky. Po nákupu jsme se nasva č ili. Po sva č in ě jsme m ě li rozchod. Kupovali jsme hra č ky a dáre č ky. Nakonec jsme šli do restaurace a vypili si v teple ovocný č aj. V jednu hodinu odpoledne jsme jeli autobusem zp ě t do Mlado č ova. Od zastávky jsme zas museli šlapat do kopce. Byli jsme unavení, ale zvládli jsme to. K ob ě du jsme m ě li písmenkovou polévku a rizoto. Po odpoledním klidu jsme se trochu u č ili. Č ekala nás cvi č ení z č eského jazyka a matematiky. K ve č e ř i byl ku ř ecí hamburger s bramborami. P ř ed spaním jsme si na chodb ě zahráli turnaj v házení obrou č kami na kolíky. My kluci jsme jasn ě zvít ě zili. Nejlepší byl Rá ď a, pak Martin a t ř etí místo obsadil Lukáš. Den se nám moc líbil a t ě šíme se na zít ř ek do záchranné stanice pro zran ě ná zví ř ata. Radek Sonták, Míra Smolík, Lukáš Hejl a Vojt ě ch Štefan Dnes jsme se rozhodli zajet do Prose č e. Jeli jsme autobusem z Po ř í č í. Když jsme tam p ř ijeli, prohlédli jsme si nám ě stí. Pak jsme se vydali k místní základní škole na Planetární stezku. Celou jsme ji ale neprošli, protože pršelo a bylo moc mokro. Prohlídli jsme si jen n ě kolik malých planet a Slunce. Cestou zp ě t jsme narazili na starou evangelickou školu založenou roku 1783! Paní u č itelka nám na ní ukázala, jak lidé d ř íve stav ě li domy, nepot ř ebovali k tomu ani h ř ebíky. Potom na nás č ekalo muzeum dýmek. Snažili jsme se je všechny spo č ítat, bylo jich asi 420. Také jsme si nakoupili suvenýry. Kluci malé dýmky a d ě v č ata p ř ív ě šky. Po nákupu jsme se nasva č ili. Po sva č in ě jsme m ě li rozchod. Kupovali jsme hra č ky a dáre č ky. Nakonec jsme šli do restaurace a vypili si v teple ovocný č aj. V jednu hodinu odpoledne jsme jeli autobusem zp ě t do Mlado č ova. Od zastávky jsme zas museli šlapat do kopce. Byli jsme unavení, ale zvládli jsme to. K ob ě du jsme m ě li písmenkovou polévku a rizoto. Po odpoledním klidu jsme se trochu u č ili. Č ekala nás cvi č ení z č eského jazyka a matematiky. K ve č e ř i byl ku ř ecí hamburger s bramborami. P ř ed spaním jsme si na chodb ě zahráli turnaj v házení obrou č kami na kolíky. My kluci jsme jasn ě zvít ě zili. Nejlepší byl Rá ď a, pak Martin a t ř etí místo obsadil Lukáš. Den se nám moc líbil a t ě šíme se na zít ř ek do záchranné stanice pro zran ě ná zví ř ata. Radek Sonták, Míra Smolík, Lukáš Hejl a Vojt ě ch Štefan

54 Ráno jsme se vydali autobusem do Prose č e. V Prose č i jsme prošli č ást Planetární stezky, vid ě li jsme modely Slunce, Zem ě, Merkuru i Marsu. Pak jsme narazili na starou školu, která byla založena v roce 1783. Potom jsme šli do muzea dýmek, napo č ítali jsme jich 420. Byly velké, malé, z r ů zného d ř eva. Koupili jsem si suvenýry a nasva č ili se. Pak jsme m ě li rozchod. Koupili jsme r ů zné dárky pro rodi č e. Protože pršelo, dali jsme si v jedné restauraci č aj a trochu se tam oh ř áli. Po č aji jsme jeli zpátky do Mlado č ova na ob ě d. M ě li jsme rizoto. Po ob ě d ě byl polední klid a po n ě m u č ení mu č ení – vzory podstatných jmen. K ve č e ř i byl hamburger. Ve č er jsme sout ě žili v házení obrou č kami. Tento den se mi moc líbil. Eva Jandová Ráno jsme se vydali autobusem do Prose č e. V Prose č i jsme prošli č ást Planetární stezky, vid ě li jsme modely Slunce, Zem ě, Merkuru i Marsu. Pak jsme narazili na starou školu, která byla založena v roce 1783. Potom jsme šli do muzea dýmek, napo č ítali jsme jich 420. Byly velké, malé, z r ů zného d ř eva. Koupili jsem si suvenýry a nasva č ili se. Pak jsme m ě li rozchod. Koupili jsme r ů zné dárky pro rodi č e. Protože pršelo, dali jsme si v jedné restauraci č aj a trochu se tam oh ř áli. Po č aji jsme jeli zpátky do Mlado č ova na ob ě d. M ě li jsme rizoto. Po ob ě d ě byl polední klid a po n ě m u č ení mu č ení – vzory podstatných jmen. K ve č e ř i byl hamburger. Ve č er jsme sout ě žili v házení obrou č kami. Tento den se mi moc líbil. Eva Jandová

55 Po snídani jsme šli na autobus. Jeli jsme do Prose č e. V Prose č i jsme se kousek prošli po Planetární stezce. Vid ě li jsme modely Slunce a n ě kolika planet. Našli jsme také školu starou 227 let. Pak jsme šli do muzea dýmek. Napo č ítali jsme jich 420. M ě li tam také vystaveno, jak se žilo d ř ív. Prohlédli jsme si kuchy ň i ložnici, staré žehli č ky nebo šaty. V muzeu si každý koupil n ě jakou mali č kost. Pak jsme se nasva č ili a po sva č in ě jsme m ě li rozchod. Protože pršelo, schovali jsme se v restauraci a dali si ovocný č aj. Ve t ř i č tvrt ě na jednu jsme odjeli zp ě t do Mlado č ova. K ob ě du byla písmenková polévka a rizoto. Po ob ě d ě jsme m ě li polední klid a ve č ty ř i hodiny jsme se za č ali u č it. Když jsme to všechno zvládli, nave č e ř eli jsme se. Byl ku ř ecí hamburger. Pak jsme házeli obru č emi, kluci byli jasn ě lepší. Hlavn ě byla legrace. Celý den se mi líbil. Kristýna Klubrtová Po snídani jsme šli na autobus. Jeli jsme do Prose č e. V Prose č i jsme se kousek prošli po Planetární stezce. Vid ě li jsme modely Slunce a n ě kolika planet. Našli jsme také školu starou 227 let. Pak jsme šli do muzea dýmek. Napo č ítali jsme jich 420. M ě li tam také vystaveno, jak se žilo d ř ív. Prohlédli jsme si kuchy ň i ložnici, staré žehli č ky nebo šaty. V muzeu si každý koupil n ě jakou mali č kost. Pak jsme se nasva č ili a po sva č in ě jsme m ě li rozchod. Protože pršelo, schovali jsme se v restauraci a dali si ovocný č aj. Ve t ř i č tvrt ě na jednu jsme odjeli zp ě t do Mlado č ova. K ob ě du byla písmenková polévka a rizoto. Po ob ě d ě jsme m ě li polední klid a ve č ty ř i hodiny jsme se za č ali u č it. Když jsme to všechno zvládli, nave č e ř eli jsme se. Byl ku ř ecí hamburger. Pak jsme házeli obru č emi, kluci byli jasn ě lepší. Hlavn ě byla legrace. Celý den se mi líbil. Kristýna Klubrtová

56 Ve čtvrtek jsme vyrazili do záchranné stanice Pasíčka. Počasí nám zatím přeje – neprší a je docela teplo.

57

58

59

60

61

62 Ve č tvrtek 27.5.10 jsme se rozhodli jet do Prose č e do záchranné stanice pro zví ř ata. Jeli jsme autobusem z Po ř í č í do Prose č e. Z Prose č ejsme šli p ě šky do záchranné stanice pro zví ř ata Pasí č ka. Vid ě li jsme zví ř átka v klecích a voliérách, nejvíce poran ě né ptáky. První zví ř átka byly dv ě fretky z Chrudimi, které našli policisté na autobusové zastávce. Pán je musel vzbudit, abychom je vid ě li. Byla tam také liška, která páv ů m ve vedlejší kleci ukousla hlavu a vrátila se do své a zahladila stopy. Podhrabala se, pak noru zahrabala a dala na to kamínky a d ě lala jako že nic. Potom jsme vid ě li rysa, který byl k ř ížencem karpatského a ostrovida a nemohl být v ZOO. A také jsme vid ě li veverky, které tam byly odmali č ka. Museli je krmit každé dv ě hodiny sm ě sí kozího mléka a tatry. A jedna se zabydlela pánovi za košilí. A také jsme tam vid ě li slepou sovu Rozárku, která oslepla, když narazila do jedoucího auta. Potom jsme se nasva č ili. Pak za č alo pršet a šli jsme p ě šky na autobusovou zastávku zpátky do Prose č e. Autobusem op ě t do Mlado č ova a od zastávky jsme šli p ě šky již známou cestou do ubytovny. P ř evlékli jsme se a šli jsme na ve č e ř i. M ě li jsme nudle s mákem. Po ve č e ř i jsme šli do obch ů dku si n ě co koupit. Den se nám moc líbil a t ě šíme se dom ů. Dozv ě d ě li jsme se r ů zné zajímavosti o zví ř atech a ptácích. P ř edposlední den pobytu zapsali spole č nými silami všichni chlapci. Ve č tvrtek 27.5.10 jsme se rozhodli jet do Prose č e do záchranné stanice pro zví ř ata. Jeli jsme autobusem z Po ř í č í do Prose č e. Z Prose č ejsme šli p ě šky do záchranné stanice pro zví ř ata Pasí č ka. Vid ě li jsme zví ř átka v klecích a voliérách, nejvíce poran ě né ptáky. První zví ř átka byly dv ě fretky z Chrudimi, které našli policisté na autobusové zastávce. Pán je musel vzbudit, abychom je vid ě li. Byla tam také liška, která páv ů m ve vedlejší kleci ukousla hlavu a vrátila se do své a zahladila stopy. Podhrabala se, pak noru zahrabala a dala na to kamínky a d ě lala jako že nic. Potom jsme vid ě li rysa, který byl k ř ížencem karpatského a ostrovida a nemohl být v ZOO. A také jsme vid ě li veverky, které tam byly odmali č ka. Museli je krmit každé dv ě hodiny sm ě sí kozího mléka a tatry. A jedna se zabydlela pánovi za košilí. A také jsme tam vid ě li slepou sovu Rozárku, která oslepla, když narazila do jedoucího auta. Potom jsme se nasva č ili. Pak za č alo pršet a šli jsme p ě šky na autobusovou zastávku zpátky do Prose č e. Autobusem op ě t do Mlado č ova a od zastávky jsme šli p ě šky již známou cestou do ubytovny. P ř evlékli jsme se a šli jsme na ve č e ř i. M ě li jsme nudle s mákem. Po ve č e ř i jsme šli do obch ů dku si n ě co koupit. Den se nám moc líbil a t ě šíme se dom ů. Dozv ě d ě li jsme se r ů zné zajímavosti o zví ř atech a ptácích. P ř edposlední den pobytu zapsali spole č nými silami všichni chlapci.

63 Ve č tvrtek ráno jsme se nasnídali a po snídani jsme šli na pokoj. Potom jsme šli ven, kde jsme hráli hry a šli jsme na ob ě d. K ob ě du byla rýžová polévka a maso špenát a bramborový knedlík. Po ob ě d ě jsme si sbalili plášt ě nku a pen ě ženku a šli jsme na autobus, kterým jsme jeli do Prose č e. Šli jsme do záchranné stanice. Kde jsme vid ě li hodn ě zví ř at, fretku, kunu skalní, výra, sovu pálenou, jest ř ába, sokola, lišky, psa mývalovitého, velkého krkavce, pávy, holuby, veverky, motáka pochopa, kozy, č ápy bílé i č erné, ovce, rysa, zajíce polního a mor č ata. O krkavci jsme se dozv ě d ě li, že umí mluvit. Vid ě li jsme sovu, která díky nárazu do auta oslepla, ale pohybovala se jako slepci pomocí hmatu a sluchu. V ě tšina pták ů m ě la poran ě ná k ř ídla od nárazu do elektrického vedení. Také jsme se dozv ě d ě li, že kuna skalní má na b ř íšku bílou skvrnu a že se krkavci dožívají hodn ě let. Vid ě li jsme lišku, která byla siln ě týrána, prý ji zavírali v králíkárn ě a nekrmili, až si za č ala kousat sv ů j vlastní ocas hlady. Č asto ji bili, m ě la zlomené kosti a žebra, dokonce nevid ě la na pravé oko. V králikárn ě už nem ě la místo, ležela ve vlastních výkalech, až ji uhnil kožich. Byl zázrak, že se v ů bec uzdravila, ale stále nev ěř í lidem. Výr velký má silné drápy a jednomu pánovi - veteriná ř i je zaryl skrz ruku. Výr je velká sova.Na v ě tvích strom ů si brousí drápy, v ě tve ve voliérách musí být kulaté, aby se jim drápy nezk ř ivily a nem ě li na pa ř átech mozoly. V ě tve ve voliérách se musí vym ěň ovat za č erstvé, protože č erstvá k ů ra pták ů m slouží jako regenera č ní krém. V jedné volié ř e jsme pozorovali 4 veverky. Jedí i mrkev. Náš pr ů vodce je vychoval. Krmil je po dvou hodinách st ř íka č kou. Ony mu spaly pod košilí. V této stanici polovinu zví ř at tvo ř í ptáci, kte ř í narazili do elektrického vedení. Byla tam zví ř ata, která zrovna lé č ili. Protože m ě li v úmyslu je vrátit zpátky do p ř írody, návšt ě vníci k nim nemohli. Pak jsme jeli autobusem zpátky do Mlado č ova. K ve č e ř i byly nudle s mákem. Unaveni zážitky jsme dnes ve č er usínali. Spole č nými silami zapsala všechna d ě v č ata. Ve č tvrtek ráno jsme se nasnídali a po snídani jsme šli na pokoj. Potom jsme šli ven, kde jsme hráli hry a šli jsme na ob ě d. K ob ě du byla rýžová polévka a maso špenát a bramborový knedlík. Po ob ě d ě jsme si sbalili plášt ě nku a pen ě ženku a šli jsme na autobus, kterým jsme jeli do Prose č e. Šli jsme do záchranné stanice. Kde jsme vid ě li hodn ě zví ř at, fretku, kunu skalní, výra, sovu pálenou, jest ř ába, sokola, lišky, psa mývalovitého, velkého krkavce, pávy, holuby, veverky, motáka pochopa, kozy, č ápy bílé i č erné, ovce, rysa, zajíce polního a mor č ata. O krkavci jsme se dozv ě d ě li, že umí mluvit. Vid ě li jsme sovu, která díky nárazu do auta oslepla, ale pohybovala se jako slepci pomocí hmatu a sluchu. V ě tšina pták ů m ě la poran ě ná k ř ídla od nárazu do elektrického vedení. Také jsme se dozv ě d ě li, že kuna skalní má na b ř íšku bílou skvrnu a že se krkavci dožívají hodn ě let. Vid ě li jsme lišku, která byla siln ě týrána, prý ji zavírali v králíkárn ě a nekrmili, až si za č ala kousat sv ů j vlastní ocas hlady. Č asto ji bili, m ě la zlomené kosti a žebra, dokonce nevid ě la na pravé oko. V králikárn ě už nem ě la místo, ležela ve vlastních výkalech, až ji uhnil kožich. Byl zázrak, že se v ů bec uzdravila, ale stále nev ěř í lidem. Výr velký má silné drápy a jednomu pánovi - veteriná ř i je zaryl skrz ruku. Výr je velká sova.Na v ě tvích strom ů si brousí drápy, v ě tve ve voliérách musí být kulaté, aby se jim drápy nezk ř ivily a nem ě li na pa ř átech mozoly. V ě tve ve voliérách se musí vym ěň ovat za č erstvé, protože č erstvá k ů ra pták ů m slouží jako regenera č ní krém. V jedné volié ř e jsme pozorovali 4 veverky. Jedí i mrkev. Náš pr ů vodce je vychoval. Krmil je po dvou hodinách st ř íka č kou. Ony mu spaly pod košilí. V této stanici polovinu zví ř at tvo ř í ptáci, kte ř í narazili do elektrického vedení. Byla tam zví ř ata, která zrovna lé č ili. Protože m ě li v úmyslu je vrátit zpátky do p ř írody, návšt ě vníci k nim nemohli. Pak jsme jeli autobusem zpátky do Mlado č ova. K ve č e ř i byly nudle s mákem. Unaveni zážitky jsme dnes ve č er usínali. Spole č nými silami zapsala všechna d ě v č ata.

64 Spinkalo se nám jako doma u maminky.

65

66

67 Ráno nastal čas balení. Uteklo to vskutku rychle.

68

69

70 Ještě jsme si dali turnaj v šipkách.

71 V šipkách byl nejlepší Lukáš Hejl, za ním se umístili Míra Smolík a Radek Sonták.

72 Loučení s Mladočovem, poslední oběd a hurá domů.

73

74

75


Stáhnout ppt "Školní rok 2009/2010 ŠKOLA v PŘÍRODĚ - MLADOČOV. Odjeli jsme v 8:00 hod. od školy. Poslední rozloučení s rodiči a hurá za dobrodružstvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google