Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český svaz ochránců přírody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český svaz ochránců přírody"— Transkript prezentace:

1 Český svaz ochránců přírody
Hamerníkova 12, Jihlava , IČO:

2 V á s z v e Hledání jara Český svaz ochránců přírody 59/11 ZO JIHLAVA
58601 Jihlava, Hamerníkova 12 mobil předseda 724 047 084 V á s  z v e na celostátní akci Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP Hledání jara Na tradiční vycházce pro velké i malé budeme letos hledat, zda kvete topol, zda jsou obydlená ptačí hnízda a zda se nosí pomlázky. Koná se v  s o b o t u 7. d u b n a Odjezd vlakem z Jihlavy z hlavního nádraží ČD v 7:32 do Dolního Smrčného, směr Brno. Trasa: Dolní Smrčné – Bransouzský vrch – Panská Lhota (podle počasí a stavu terénu varianta přes pole) – Černé lesy – Brtnice. Cestou hledání znaků jara, návštěva několika studánek (otevírání), soutěž pro děti, oběd v Radniční restauraci, členitý terén, turistické oblečení, nepromokavá obuv, případně dalekohled. Návrat do Jihlavy autobusem z Brtnice ve 13:55 nebo vlakem z Bransouz v 16:02. Délka trasy: asi 10 km Vedou: Lubomír Zeman, Iva Doláková, Jan Pleva Informace: mobil (Lubomír Zeman) Zájemce všech věkových skupin srdečně zvou pořadatelé.

3 celostátní akce Sdružení Mladých ochránců přírody
HLEDÁNÍ JARA celostátní akce Sdružení Mladých ochránců přírody Budeme spolu hledat projevy jara v našich zemích, a to: 1. kvete topol 2. obydlená ptačí hnízda 3. nosí se pomlázky Trasa: Dolní Smrčné – Bransouzský vrch – Panská Lhota (podle počasí a stavu terénu varianta přes pole) – Černé lesy – Brtnice. Cestou hledání znaků jara, návštěva několika studánek (otevírání), soutěž pro děti, oběd v Radniční restauraci, členitý terén. Odjezd: v 7:32 hod. vlakem z Jihlavy z hlavního nádraží do Dolního Smrčného, směr Brno. Návrat do Jihlavy autobusem z Brtnice ve 13:55 nebo vlakem z Bransouz v 16:02. Vedou: Lubomír Zeman, Iva Doláková, Jan Pleva S sebou: turistické oblečení, nepromokavá obuv, případně dalekohled Bližší informace: Lubomír Zeman, tel.:  159 Noviny jihlavské radnice – článek z programu oslav ke Dni Země

4 Jihlavské listy – článek ze dne 6.4.2012 str. 2
Vycházka bude hledat projevy jara JIHLAVA (jv) – Za Hledáním jara se zítra vypraví členové Sdružení Mladých ochránců přírody v Jihlavě. Hledat se budou projevy jara jako kvetoucí topoly, nebo obydlená ptačí hnízda. Jihlavská vycházka pro velké i malé začne v 7:32 na hlavním vlakovém nádraží odjezdem do Dolního Smrčného. Půjde se směrem na Panskou Lhotu, Černé lesy a na oběd do Brtnice. Odtud bude návrat autobusem v 13:55 nebo vlakem z Bransouz v 16:02. Jihlavské listy – článek ze dne str. 2

5 Hledání jara na Jihlavsku
:40 Milan Pilař Rubrika: Jihlavsko Český svaz ochránců přírody v Jihlavě pořádá v sobotu 7. dubna celostátní akci Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP Hledání jara. Na tradiční vycházce pro velké i malé budou účastníci letos hledat, zda kvete topol, zda jsou obydlená ptačí hnízda a zda se nosí pomlázky. Odjezd vlakem je z hlavního nádraží v Jihlavě v 7:32 do Dolního Smrčného. Trasa vede z Dolního Smrčného na Bransouzský vrch, Panskou Lhotu, Černé lesy a Brtnici. Cestou se uskuteční kromě hledání znaků jara návštěva několika studánek, které se během vycházky otevřou, soutěž pro děti. Na účastníky čeká členitý terén, a proto by měli mít turistické oblečení, nepromokavou obuv a případně dalekohled.

6 Hledání jara se vydařilo
13 účastníků se zúčastnilo v sobotu 7. dubna celostátní akce Sdružení Mladých ochránců přírody Hledání jara v okolí Brtnice. Akci pořádala ČSOP ZO Jihlava. Během vycházky sedmiletá Eliška otevírala velkým „zlatým“ klíčem 7 studánek. U studánky Nad Žampionárnou po jejím otevření, zarecitovala verše Karla Holuba Soňa Plevová, členitým terénem se došlo na Bransouzský vrch, kde byl krásný výhled na krajinu, přes Panskou Lhotu a Černé lesy a po zelené turistické značce se došlo do města Brtnice, kde nás Jan Pleva provedl po studánkách a Soňa Plevová nás seznámila s historií města. V  Brtnici jsme navštívili knihovnu, zámek, velikonoční výstavu. Zakončení bylo v  Radniční restauraci společným obědem. Z  hledaných znaků jara jsme viděli skupinu vrb, nosit pomlázky, našli několik neobydlených ptačích hnízd, jedno obsazené hnízdo čápa bílého a prošli kolem skupiny topolů. Věcné ceny od ZO ČSOP Jihlava a Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy obdržel nejmladší účastník, dále ten kdo nalezl první znak jara a všichni účastníci obdrželi upomínkové předměty, které věnovalo město Jihlava. Účastníkům bylo nabídnuto mnoho propagačního materiálu, vydané CD o studánkách a pramenech na Jihlavsku, DVD o slavnostním otevření „Studánky Karla Holuba“. Během vycházky děti hrály soutěž Ivy Dolákové. Spokojeným účastníkům přálo i aprílové počasí po celou vycházku. JK V Jihlavě dne

7 foto: Bc. Ivana Svobodová

8 foto: Bc. Ivana Svobodová

9 Studánka U MLÝNA foto: Jan Pleva

10 Eliška odemyká studánku NAD ŽAMPIONÁRNOU
foto: Bc. Ivana Svobodová

11 Soňa Plevová recituje básně Karla Holuba
foto: Bc. Ivana Svobodová

12 Studánka NAD ŽAMPIONÁRNOU
foto: Jan Pleva

13 foto: Jan Pleva

14 foto: Jan Pleva

15 foto: Soňa Plevová

16 foto: Soňa Plevová

17 foto: Soňa Plevová

18 Bransouzský vrch foto: Soňa Plevová

19 foto: Soňa Plevová

20 Panská Lhota foto: Jan Pleva

21 foto: Jan Pleva

22 Kostel sv. Antonína Paduánského
Panská Lhota Panská Lhota je zmiňována ve tvaru Elhota resp. Helhota roku 1233 v listině olomouckého biskupa Roberta jako desátková ves kostela ve Staré Jihlavě. Hned v následujícím roce 1234 je uvedena v tzv. Znojemské listině markraběte Přemysla, který na přání své matky královny Konstancie daroval Jihlavu, Brtnici a okolní vsi nově založenému klášteru u Tišnova. Jméno vypovídá, že se jednalo o ves založenou na méně kvalitní půdě a proto do jisté lhůty (lhoty) osvobozenou od feudálních dávek a povinností. Je  první doloženou Lhotou na Moravě. Přívlastek Panská vznikl údajně zkomolením ještě nedávno užívaného jména Panenská, odvozeného z toho, že ves v letech patřila panenskému klášteru cisterciaček Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Kostel sv. Antonína Paduánského Kostel sv. Antonína Paduánského v Panské Lhotě byl postaven až roku Je dominantou vesnice, zmiňované poprvé spolu s Brtnicí už roku V klasicistní varhanní skříni z roku 1817, přemístěné z Jihlavy, byly původní varhany v roce nahrazeny bezcenným nástrojem. V roce postavil k historické skříni nové varhany Jiří Vaculín. foto: Jan Pleva

23 Studánka v Panské Lhotě
foto: Soňa Plevová

24 foto: Soňa Plevová

25 Město Brtnice Město Brtnice (v roce 2000 povýšení na město, 2300 obyvatel, 543 m) leží v údolí říčky Brtnice, na komunikaci Jihlava – Třebíč. Název města je odvozen od míst, kde stávaly včelíny = brtě. Až do třicetileté války byla Brtnice jedním z nejbohatších městeček na Jihlavsku, kvetoucím obchodem a řemesly. V písemných pramenech je Brtnice poprvé zmiňována v roce 1234, kdy král Václav I. daroval trhovou obec Brtnici cisterciáckému klášteru v Předklášteří u Tišnova. O šest let později ji však výměnou získal zpět Od roku 1410 se Brtnice stává majetkem významného rodu pánů Brtnických z Valdštejna. Pod jejich zlatomodrým znakem se lvy městečko vzkvétalo plná dvě století. Nad městečkem byl vybudován mohutný opevněný hrad, který při pozdějších přestavbách zcela zanikl. Poprvé byl hrad přestavěn ve druhé polovině 16. století zásluhou Hynka Brtnického z Valdštejna, který byl hejtmanem moravského markrabství. Autorem přestavby byl italský architekt Baltazar Maggi de Ronio. Tehdy byly zámku vtisknuty přibližně dnešní rysy. Kolem roku 1588 vyrostl v sousedství zámeckého areálu kostel sv. Matouše. Po roce 1623 byla česká šlechta vystřídána italským rodem z Collalto et San Salvatore, který držel brtnické panství až do roku Také noví majitelé se starali o architektonické povznesení svého sídla. Přestavbou byl pověřen významný architekt Giovanni Batista Pieroni, který mj. jako poradce Albrechta z Valdštejna vedl stavbu jeho paláce v Praze. Pieroni přetvořil interiér kostela a vybudoval přilehlý klášter. Ve čtyřicátých letech, za hraběte Claudia probíhají stavební úpravy i na zámku. Z collaltovského období pochází atmosféra městečka, které si dodnes zachovalo původní rozložení. Kolem náměstí se dochovala řada renesančních a barokních domů, na nichž lze vysledovat vývoj stavitelství a jeho zdobných prvků o počátku 17. století až do nástupu empíru. Nejvýraznější průčelí má radnice, postavená koncem 16. století. Stále známější je jako místo, kde stojí rodný dům světově proslulého architekta Josefa Hoffmanna ( ). Pěkné výhledy na město a lesnatou krajinu poskytují kopce Strážka, Malín a Brtnický vrch.

26 Brtnice foto: Jan Pleva

27 foto: Bc. Ivana Svobodová


Stáhnout ppt "Český svaz ochránců přírody"

Podobné prezentace


Reklamy Google