Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANALÝZA KONSTRUKCÍ zimní semestr 2009 - 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANALÝZA KONSTRUKCÍ zimní semestr 2009 - 2010."— Transkript prezentace:

1 ANALÝZA KONSTRUKCÍ zimní semestr

2 ANKC – analýza konstrukcí
Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. katedra mechaniky, B316 vedoucí Experimentálního centra FSv, D1038 konzultace : pondělí 8:00 – 9:00 hodin, čtvrtek 8:00 – 9:00 hodin po předchozí dohodě i v jiných termínech, nejlépe mailem :

3 Literatura připravujeme pro Vás skriptum
Blažek, V., Kufner, V., Kuklík, P. : Stavební mechanika 40, skriptum ČVUT, Praha, 2002 Šejnoha, J., Bittnarová, J. : Pružnost a pevnost, skriptum ČVUT, Praha, 2004 Bittnarová, J., Konvalinka, P. : Stavební mechanika 30 (doplňkové skriptum - příklady), skriptum ČVUT, Praha, 2005 webové stránky kde najdete interaktivní testy

4 Průběh semestru Hodnocení předmětu je bodové – celkem 100 bodů,
z nichž 34 bodů lze získat za práci v semestru (testy), zbývajících 66 bodů u zkoušky. Zápočet a body v průběhu semestru lze získat za : domácí cvičení na internetu : přihlášení rodným číslem (generuje koeficienty a,b,c) bude zprovozněno na začátku 2. týdne semestru testy na přednášce : test I se koná 30. října 2009 v 10:00 v C219, test II se koná 4. prosince v 10:00 v C219.

5 Testy do doby konání testu I ( do 12:00 hod.) je nutné splnit zadání 1. až 3. domácího cvičení, do doby konání testu II ( do 12:00 hod.) je nutné splnit zadání 4. až 6. domácího cvičení, a to jak na internetu tak písemně. Studentům, kteří nesplní uvedené požadavky nebude umožněna účast na testech. bodová hodnocení testů budou zveřejněna na internetu. Studentům, kteří získají alespoň 17 bodů a řádně odevzdají domácí cvičení, bude udělen zápočet. Studentům, kteří nezískají 17 bodů, ale získají alespoň 14 bodů, bude umožněno psát náhradní domácí úkol. Pokud jej úspěšně odevzdají, získají zápočet. Studentům, kteří získají méně než 14 bodů, nebude zápočet udělen.

6 Domácí úkoly Pokud se některý student nebude moci zúčastnit testu a
věrohodně doloží důvod své nepřítomnosti, bude mu umožněno absolvovat příslušný test v náhradním termínu – nejdříve však v zápočtovém týdnu. Termíny náhradních testů určí přednášející. Domácí úkoly v grafické podobě odevzdat v papírových deskách s označením jména, příjmení, studijní skupiny, školního roku a předmětu (v dokonalé grafické kvalitě, ve formě statického výpočtu, psané tužkou, na bílých kancelářských papírech formátu A4)

7 Zkouška se skládá z části písemné a části ústní
písemná část sestává z teoretického testu a praktického testu zkoušku mohou absolvovat jen ti studenti, kteří úspěšně složili zkoušku z předmětů SM3 a PRPE a zápočet z ANKC a mají je zapsány v indexu studentům, kteří získají v součtu z obou testů plný počet 34 bodů bude na prvním zkouškovém termínu zapsána známka A (výborně)

8 klasifikační stupnice pro hodnocení :
studentům, kteří získají v součtu z obou testů méně než 34 ale více než 30 bodů, bude u zkoušky prominut praktický test před každým termínem zkoušky vypisuji hromadnou předzkouškovou konzultaci klasifikační stupnice pro hodnocení : A – výborně (100 – 90 bodů) B – velmi dobře (90 – 80 bodů) C – dobře (80 – 70 bodů) D – uspokojivě (70 – 60 bodů) E – dostatečně (60 – 50 bodů) F – nedostatečně ( méně než 50 bodů)

9 Termíny zkoušek předtermín 18.12. 2009 v 10:00 hodin v C219
řádné termíny : středa 6.1., 13.1., 20.1.,27.1.,3.2. a – přihlášky v KOSu předzkouškové konzultace od 14:00 hodin v D1038, jinak v úterý 5.1., 12.1., 19.1., 26.1.,2.2. a vždy od 14:00 hodin v D1038

10 Exkurze v průběhu listopadu a prosince nabízím možnost exkurze na zajímavé stavby v Praze (Tunel Blanka, most přes údolí u Stádlece, podzemní štola Josef v Mokrsku, výstavba estakády Lahovice, apod.) vzhledem k omezenému počtu účastníků bude při větším zájmu rozhodovat pořadí přihlášených – sledujte www stránku a v případě zájmu se ihned přihlaste! Přednost při velkém zájmu obvykle dávám studentům, kteří chodí pravidelně na přednášky a mají z testu I více než 12 bodů

11 Prosba zkontrolujte si, zda mailová adresa, kterou jste uvedli v systému KOS je ta, kterou běžně používáte, případně si poštu přesměrujte občas vám připomenu, že se blíží termín odevzdání, nebo vám oznámím, že se koná něco, co by vás mohlo zajímat – například předtestová konzultace nebo exkurze pokud byste měli zájem o práci v Experimentálním centru FSv, nebo budete mít konkrétní dotaz, využijte také písemnou komunikaci:

12 Zkouška pevnosti betonu v tlaku

13 Zkušební těleso v zatěžovacím lisu

14 Zkouška pevnosti nosníku v ohybu

15 Zkouška únosnosti styčníku

16 Zkouška únosnosti lepeného skla

17 Zkouška spřažené konstrukce

18 Zkouška předpjatých nosníků

19 1. PŘÍČINKOVÉ ČÁRY dosud jsme předpokládali, že na konstrukci působí stálé zatížení – poloha a velikost zatížení byla konstantní u inženýrských konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy atd.) hraje významnou roli – pohyblivé zatížení (pohyblivá soustava sil), které je zpravidla svislé, mění se pouze poloha soustavy (velikost a vzájemná vzdálenost sil jsou neměnné – stálé – veličiny v každém průřezu tedy vzniká nekonečné množství hodnot M, Q, N (pro každý z nekonečného množství zatěžovacích stavů jedna hodnota M, Q, N)

20 Při řešení statických účinků na konstrukci v konkrétním
průřezu používáme tzv. příčinkové čáry – je to závislost polohy zatížení a velikosti hledané statické veličiny, která je vyjádřena graficky. U staticky určitých konstrukcí je příčinková funkce lineární. Definice příčinkové čáry : Příčinková čára statické veličiny (M, Q, N, R, …) je čára, jejíž pořadnice η udávají velikost statické veličiny ve vyšetřovaném průřezu při pohybu osamělé síly F = 1 po nosníku.

21 1.1 Příčinkové čáry – prostý nosník

22 Příčinková čára reakce

23 Příčinková čára momentu v průřezu x

24 Příčinková čára posouvající síly v průřezu x

25 1.2 Příčinkové čáry – konzola

26 Příčinková čára reakce

27 Příčinková čára posouvající síly v průřezu x

28 Příčinková čára momentu v průřezu x

29 1.3 Kinematické řešení uvolníme nebo do konstrukce vložíme vazbu, která odpovídá uvažované statické veličině zavedeme příslušnou deformaci tvar deformace konstrukce odpovídá hledané příčinkové čáře (předpokládáme lineární průběh deformací) určíme jednu pořadnici příčinkové čáry, ostatní dopočítáme z podobnosti trojúhelníků

30 Uvolnění vazby při výpočtu příčinkové čáry reakce uvolníme pouze vazbu v místě a směru příslušné reakce

31 Vložení vazby při výpočtu příčinkové čáry posouvající síly nebo momentu vložíme příslušnou vazbu do průřezu konstrukce

32 Příčinkové čáry – spojitý nosník
a) z definice příčinkové čáry rozkreslíme nosník na části nesoucí a nesené vyřešíme příčinkovou čáru na tom nosníku, kde je zadán průřez příčinková čára pokračuje na všech nosnících vyšší úrovně (nesených) Ve vnějších podporách původního nosníku má příčinková čára nulové pořadnice, ve vnitřních kloubech má zlomy. Je vždy lineární (platí pro staticky určité konstrukce). b) kinematicky

33 Hierarchické působení nosníků

34

35

36 Hierarchické působení nosníků

37

38

39 Děkuji za pozornost a těším se s vámi na shledanou za týden


Stáhnout ppt "ANALÝZA KONSTRUKCÍ zimní semestr 2009 - 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google