Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská politika ve 3. tisíciletí Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška konference Fórum českého stavebnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská politika ve 3. tisíciletí Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška konference Fórum českého stavebnictví."— Transkript prezentace:

1 Hospodářská politika ve 3. tisíciletí Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška konference Fórum českého stavebnictví 2010 Praha, 3. března 2010

2 2 Motto „ To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. “ Tomáš Baťa (1932)

3 3 Hospodářská politika Definice rámce provádění HP

4 4 Hospodářská politika Přehled opatření Makroekonomická opatření v době krize makroekonomické politiky monetární politika použití standardních nástrojů měnové politiky účinnost transmisního mechanizmu použití nestandardních nástrojů quantitative easing fiskální politika standardní nástroje fiskální politiky (vestavěné stabilizátory, diskreční politika) expanzivní fiskální politika - účinnost fiskálních balíčků stabilita vs. změny v legislativě

5 5 Hospodářská politika Monetární politika HLAVNÍ CÍL: ZABEZPEČOVAT CENOVOU STABILITU Zdroj: ČNB

6 6 Hospodářská politika Monetární politika

7 7 Nastavení měnověpolitických sazeb FED razantně snižuje úrokové sazby stejně reaguje i ČNB posléze reaguje i ECB + další opatření centrálních bank na dodávání likvidity Transmise do tržních sazeb k určitému poklesu tržních sazeb dochází dochází ale také k rozšíření rozdílu mezi měnověpolitickými sazbami a tržními sazbami

8 8 Hospodářská politika Monetární politika 1. Transmise v kreditním kanálu dopady do reálné ekonomiky relativně příznivá výše úrokových sazeb (finanční náklady) se nepromítá do vyšší ziskovosti firem roste počet nesplácených úvěrů Úvěry se selháním (%) Zdroj: ČNB

9 9 Hospodářská politika Monetární politika 1. Transmise v kreditním kanálu (pokračování) dopady do finančního sektoru přísnější pravidla pro poskytování kreditu ze strany bank klesající dynamika růstu úvěrů v ČR Úvěry nefinančním podnikům a domácnostem (meziroční změny v %) Zdroj: ČNB

10 10 Hospodářská politika Monetární politika 2. Transmise v úrokovém kanálu nejistoty ohledně budoucího vývoje i přes stále příznivou možnost půjček neroste spotřeba a investice domácností vývoj na pracovním trhu (rostoucí nezaměstnanost) Měnověpolitické, tržní a klientské úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům a živnostníkům v ČR (nové obchody, v %) Zdroj: ČNB

11 11 Hospodářská politika Monetární politika 3. Transmise v kurzovém kanálu dopady na kurz – oslabení na konci roku 2008 dopady na reálnou ekonomiku a nižší zahraniční poptávka tlumí funkčnost mechanizmu v oblasti exportu návrat na apreciační trend v roce 2009

12 12 Hospodářská politika Fiskální politika Vestavěné (automatické) stabilizátory progresivní daně z příjmu, pojištění v nezaměstnanosti sociální transfery subvence (např. do zemědělství, státní výkup zemědělských přebytků) Záměrná jednorázová nebo krátkodobá opatření (diskreční politika) změny míry zdanění změny s dopadem na korporátní sektor (odpisy) změny s dopadem na obyvatelstvo (výše sociálních dávek a transferových výdajů, programy vytváření nových pracovních míst financovaných vládou) veřejné práce a výdajové programy, změny ve výši výdajů na státní správu apod. nesystémová opatření - stimulační balíčky (šrotovné,...)

13 13 Hospodářská politika Fiskální politika FISKÁLNÍ POLITIKA STEJNĚ JAKO MONETÁRNÍ PŮSOBÍ SVOU TRANSMISÍ NA POPTÁVKU Expanzivní fiskální politika (Státní rozpočet = vyrovnaný či deficitní) podporuje agregátní poptávku snížení čistých daní zvýšení vládních nákupů apod. růst --- HDP, zaměstnanost, cenová hladina Restriktivní fiskální politika (Státní rozpočet = přebytkový) omezuje nebo snižuje agregátní poptávku zvýšení čistých daní snížení vládních nákupů pokles --- HDP, zaměstnanost, cenová hladina reakce MP --- sazby, interakce hosp. politik role soukromých investic (především vzestupná fáze ek. cyklu) SESTUPNÁ FÁZE EKONOMICKÉHO CYKLU VZESTUPNÁ FÁZE EKONOMICKÉHO CYKLU

14 14 Hospodářská politika Fiskální politika ČR příjmy a výdaje (včetně mandatorních) za rok 2009 vychází z extrapolovaných dat ke konci listopadu 2009 mandatorní výdaje stále rostou vysokým tempem a dosahují skoro výše příjmů SR ztratili jsme manévrovací prostor

15 15 Hospodářská politika Fiskální politika v zahraničí Zdroj: pimco.com

16 16 Hospodářská politika Závěr Jak dál ve 3. tisíciletí zadlužování států a přístup fiskální politiky je nejen v ČR smrtící maastrichtská kriteria fiskální (ne)disciplíny (1993) vs. např. Pakt stability a růstu (1997) nesledovat slepě nominální veličiny --- sledovat reálné veličiny nutné reformy – včera bylo pozdě pečlivě načasovat utahování měnové politiky interakce monetární a fiskální politiky nejdříve stahování dodávacích facilit --- likvidity teprve poté sazby --- nutná tvrdá fiskální konsolidace --- zvýšení sazeb = (mimo jiné) vyšší náklady na obsluhu státních dluhů vytvářet stabilní prostředí pro podnikání ekonomicky znevýhodňovat „nepráci“ v médiích i na přednáškách se snažím podporovat hospodářskou politiku, která je uvážlivá, rozumná, nesvazující, motivační,...

17 Děkuji za pozornost Dotazy, diskuze Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Česká národní banka Na příkopě 28 115 03 Praha 1 www.cnb.cz


Stáhnout ppt "Hospodářská politika ve 3. tisíciletí Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška konference Fórum českého stavebnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google