Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická výkonnost krajů Makroekonomické agregáty s regionálním aspektem Ing. Miloslav Chlad, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická výkonnost krajů Makroekonomické agregáty s regionálním aspektem Ing. Miloslav Chlad, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická výkonnost krajů Makroekonomické agregáty s regionálním aspektem Ing. Miloslav Chlad, Ph.D.

2 Struktura přednášky Makroekonomické agregáty s regionálním aspektem Regionální HDP a metodika jeho výpočtu Možnosti a bariéry pro jeho využití na úrovni krajů Ekonomické indikátory na nižších územních celcích Vize regionálních účtů

3 Cíl přednášky Obecné požadavky kladené na statistiku Přiblížit význam makroekonomických agregátů s regionálním aspektem Rámcově informovat o regionálních účtech Možné vize

4 Obecné požadavky kladené na statistiku Nezávislost a objektivnost Komplexnost Otevřenost Jednoznačnost, věrohodnost a integrita Racionalita Flexibilita

5 Cenová statistika Šetření v domácnostech – sociální statistiky –Rodinné účty –Výběrové šetření pracovních sil –Mikrocensus Registr organizací Národní a regionální účty Regionální statistika Oblasti statistiky nabývající na významu

6 Národní účty Úkolem je zachytit ekonomické jevy a procesy, které se v minulém období uskutečnily v národním hospodářství; Analyzovat ekonomický pohyb – zachytit aspekty a důsledky (daňové, finanční, důchodové, vliv investic, spotřeby apod.) u libovolného ekonomického jevu; Poskytovat souhrnné informace o NH; Zajišťovat soulad ekonomických prognóz.

7 Makroekonomické agregáty  Produkce (výstup)  Mezispotřeba  Přidaná hodnota  Hrubý domácí produkt  Hrubý provozní přebytek  Disponibilní důchod  Náhrady zaměstnancům  Tvorba hrubého fixního kapitálu

8 Regionální účty Gilles Decand „Jestliže evropským bohatstvím je rozmanitost jejích regionů, pak úkolem regionální statistiky je odhalovat toto bohatství.“

9 Podmínky pro zařazení regionu v klasifikaci NUTS Definování jednotlivých úrovní pomocí počtu obyvatel ÚroveňMinimum Maximum NUTS 1 3 000 000 7 000 000 NUTS 2 800 000 3 000 000 NUTS 3 150 000 800 000

10

11 Výběr statistických jednotek Statistické jednotky –Místní jednotky tzv. Local Units (LU) –Místní činnostní jednotky (LKAU) Uni-regionální vers. multi-regionálních

12 Principy regionálních účtů Platí shodná pravidla jako pro Národní účty zejména ESA95 (Kapitola XIII.) Rezidenční princip znamená, že HPH je alokována do regionů, kde ji vytváří místní producenti Dojížďka a vyjížďka za prací Regionální území Extra-regio

13 Indikátory regionálních účtů Makroekonomické indikátory na regionální úrovni HPH resp. HDP HTFK Zaměstnanost Zaměstnanci Nezaměstnanost Obyvatelstvo Disponibilní důchod Odpracované hodiny

14 Charakter odhadů HPH Regionální HPH je mírou ekonomické aktivity produkčních jednotek (rezidenčních) v daném regionu. Naopak nevyjadřuje míru bohatství ve smyslu výše příjmů domácností v regionu.

15 Způsob odhadování HPH HPH může být odhadována dvěma způsoby: –Výrobní metodou + HPH = Produkce - Mezispotřeba - FISIM + Čisté daně na produkty –Důchodová metoda Kompenzace zaměstnanců Provozní přebytek Smíšené důchody (provozní přebytek u drobných živnostníků) Spotřeba fixního kapitálu Saldo daní a dotací na produkci

16 Metody při odhadování HPH Bottom-up nebo-li agregace regionální HPH Top-down nebo-li klíčování HPH Smíšené resp. pseudo-bottom-up Volba správné metody závisí hlavně na možnostech statistických zdrojů.  Regionální odhady musí souhlasit s odhady na národní úrovni

17 Uplatnění makroekonomických agregátů na regionální úrovni v rámci regionální politiky Rámec podpory společenství; Národní strategie regionálního rozvoje; Lisabonská strategie; Kohezní politika; Regionální mapa pomoci; Národní strategický referenční rámec; Operační programy; Regionální operační programy;.

18 Publikační systém Na národní úrovni –Regionální účty –Regionální statistické ročenky –Statistická ročenka ČSÚ V zahraničí –NSI –Eurostat Statistics in Focus Regional Statistical Yearbook

19 Ukázky výstupů z agendy regionálních účtů

20 Problémy Zdroje statistických dat; Mezinárodní komparativnost; Harmonizace metodiky, registrů, klasifikací; Technické zabezpečení a technologie sběru dat vers. Finance; Kvalita lidských zdrojů, kapacitní možnosti a jejich motivace; Kategorie kvality

21 Další možnosti zdokonalení Odhady za nižší regionální respektive místní úroveň Odhady za účelové regiony Rozšiřování počtu indikátorů Regionální analýzy Cíl – obstát v konkurenceschopnosti a vytvářet lepší podmínky pro život lidí


Stáhnout ppt "Ekonomická výkonnost krajů Makroekonomické agregáty s regionálním aspektem Ing. Miloslav Chlad, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google