Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CMP v dětství, úskalí a specifika CMP v dětství, úskalí a specifika H.Medřická 1, M.Kunčíková 1, R.Píža 1, H.Medřická 1, M.Kunčíková 1, R.Píža 1, D.Školoudík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CMP v dětství, úskalí a specifika CMP v dětství, úskalí a specifika H.Medřická 1, M.Kunčíková 1, R.Píža 1, H.Medřická 1, M.Kunčíková 1, R.Píža 1, D.Školoudík."— Transkript prezentace:

1 CMP v dětství, úskalí a specifika CMP v dětství, úskalí a specifika H.Medřická 1, M.Kunčíková 1, R.Píža 1, H.Medřická 1, M.Kunčíková 1, R.Píža 1, D.Školoudík 2,V.Procházka 3 D.Školoudík 2,V.Procházka 3 1 Klinika DN, 2 Neurologická klinika, 3 RDG ústav FN Ostrava Březen 2008

2 CMP v dětství Úvod Celosvětový zdravotnický problém Incidence Děti 2,7/100 tis./rok Děti 2,7/100 tis./rok Dospělí 400/100 tis./rok Dospělí 400/100 tis./rok

3 Specifika CMP v dětství V etiologii V klinickém obraze Limitace léčebných alternativ věkovým faktorem

4 Patofyziologické poznámky U dítěte vyšší objem vody v mozku, vyšší energetické nároky při myelinizaci vyšší energetické nároky při myelinizaci Perfuse 100-150 ml/100 g/1min. ( do 15.roku věku ) Vyšší vaskularizace a fragilita cév ( zejm. u nezralých ) Nepřipravenost kolaterál, i když obliterace může aktivovat embryon. preformované cévní anastomózy

5 Dělení CMP Ischemické 80% Hemoragické 20% ( SAK 5% ) Pro rozsáhlost ischemických inzultů nezmiňujeme hemoragické CMP a problematiku novorozeneckého údobí

6 Etiologické faktory Neovlivnitelné ( rasa, pohlaví, věk, genetická podmíněnost.…) ( rasa, pohlaví, věk, genetická podmíněnost.…)Ovlivnitelné ( hypertenze, porucha lipidového metabolismu, DM, onemocnění srdce, obezita…) ( hypertenze, porucha lipidového metabolismu, DM, onemocnění srdce, obezita…)

7 Etiologické faktory u dětí Raná rizika Onemocnění srdce ( 30%) Cévní anomálie kong. ( 20% manifestace u dětí ) Vaskulopatie ( moya-moya, fibromuskul. dysplazie ) Vaskulitidy ( záněty, autoimunní onemocnění, toxické noxy…) Disekce ( zejm. intrakraniální cévy)

8 Ukázka 16- ti letá dívka s hypoplasií AV Ukázka 16- ti letá dívka s hypoplasií AV

9 Ukázka hypoplasie a. vertebralis vpravo s agenezí distálního segmentu nad PICA vpravo

10 Etiologické faktory - pokračování Koagulopatie ( 5%) a trombofilní stavy ( zejm.APS) ( zejm.APS) Genet. podmíněnost ( 5% ) ( MELAS, CADASIL, Marfanův syndrom., hyperhomocysteinémie -4x častěji ) ( MELAS, CADASIL, Marfanův syndrom., hyperhomocysteinémie -4x častěji )

11 Klinický obraz Úskalí neurologického obrazu spočívá V rozmanité etiologii CMP Ve vývojovém hledisku - ložiskový neurologický nález je modifikován reakcí nejméně zralé struktury mozku na inzult, který je lokalizován jinde - ložiskový neurologický nález je modifikován reakcí nejméně zralé struktury mozku na inzult, který je lokalizován jinde

12 Vlastní klinický obraz ischemické CMP Specifika Specifika Dynamický průběh : epileptický záchvat, mozečkový syndrom, porucha vědomí, kmenová a ložisková symptomatologie, ovlivnění PMV Vliv věkového údobí, celkového stavu organismu, kompenzačních mechanismů, lepší reparabilita než v dospělosti v dospělosti

13 Ischemické CMP Trombotické 2/3 Embolické 1/3 Trombembolické ( trombofilní stavy) Tepenné disekce ( kong. nebo získané), 5% u dětí a adolescentů ( prudká bolest hlavy, krku asociovaná s mechanickým inzultem) 30% ischemických CMP etiologicky nezařazeno

14 Diagnostika Široké možnosti Individuální variabilita ( dle klinického vývoje) Preference neinvazivních metod ( bez CA) s monitorací dynamiky

15 Diagnostický algoritmus AnamnézaVyšetření Klinická ( neurolog, kardiolog…) Klinická ( neurolog, kardiolog…) Laboratorní ( komplexnost vč. hematokoagulace ) Metody zobrazovací ( TDS, CT a MR s modifikacemi, AG…) Elektrofyziologická ( EEG, EP…)

16 Terapeutický koncept Cíl léčby Plná restituce tkáně Prevence recidivy V souladu se standardy pro dospělé s důrazem na Časový faktor Obnovu makro a mikrocirkulace Stabilitu buněčných struktur

17 Terapeutický koncept Terapeutický koncept FázeAkutní SubakutníStabilizační Prevence Primární Sekundární ( ASA s vědomým úskalím, duální th s dipiridamolem ) ( ASA s vědomým úskalím, duální th s dipiridamolem )

18 Kazuistika ( 16,5 letý hoch D.V.) 11.6.07 akutní hemiplegie, fatická porucha CT neg., AG disekce ACM l. dx., ošetření stentem TDS průtok obnoven 50% CT neg., AG disekce ACM l. dx., ošetření stentem TDS průtok obnoven 50% 12.6. CTP reperfusní změny v BG l. dx., PAG výměna sheatu, i.a. Hep. M2 ACM l.dx 14.6. MR průtok ACM zachován, vasogenní edém ( Plavix 75 mg +Anopyrin 100 mg ) ( Plavix 75 mg +Anopyrin 100 mg ) 5.9. MR- postischem. změny MRA bez stenosy, TDS průtok normalizován

19 Akutní AG l.dx. (11.6.07) - disekce ACM l.dx. Akutní AG l.dx. (11.6.07) - disekce ACM l.dx.

20 Stent ACM l. dx. ( TDS obnovení průtoku ACM o 50% )

21 Ischemie v povodí ACM l.dx., vasogenní edém MR DWI s Gd ( 14.6.) 3 dny po implantaci stentu

22 Reziduální stenosa v povodí ACM l.dx. MRA 3 dny po příhodě, TDS stenosa do 40% Reziduální stenosa v povodí ACM l.dx. MRA 3 dny po příhodě, TDS stenosa do 40%

23 Postischemické reziduum F-T kortikálně ( MR 3 měs. po CMP)

24 Vlastní soubor r. 2005-2007 Děti s CMP hospitalizované na KDN FNO Vlastní soubor r. 2005-2007 Děti s CMP hospitalizované na KDN FNO Prvohospitalizace s Dg CMP Ve 3- letém údobí bylo celkem s CMP 18 dětí, z toho 14 ischemických 14 ischemických 4 hemoragické 4 hemoragické Průměrný věk činil 9,8 r. nejmladší 0,5r., nejstarší 17,6 r. nejmladší 0,5r., nejstarší 17,6 r.

25 Věková struktura ( roky, měs.) 200520062007 Nejmladší9,00,50,54,0 Nejstarší17,610,1017,5 Průměr celkem12,25,710,10

26 Struktura pacientů dle pohlaví

27 200520062007Celkem Hypertenze0011 CMP2035 IM2125 DM1001 Tyreopatie0011 Ranná rizika2237 Rizikové faktory v rodinné anamnéze a ranném údobí dítěte

28 200520062007Celkem Fyzická zátěž2035 Infekt1225 Alkohol1001 Provokující faktory předcházející vzniku CMP

29 Akutní klinický obraz Akutní klinický obraz 200520062007Celkem Hemiparéza vlevo0123 Hemiparéza vpravo3036 Kvadruparéza1001 Mozečkový syndrom2035 Léze hlavových nervů2136 Fatická porucha0011 Vegetativní projevy2237 Epilepsie1012

30 CMP, etiologie CMP, etiologie 200520062007Celkem CMP ischemická 42814 Disekce 22 Vaskulitida1 23 Hypoplasie cévní 112 Trombofilní stav Kardioembolizace FoA s L-P zkratem21 1 1+11 Jednozn. neurčeno3126 (42,8%)

31 Rankinova škála (14 pac.) Vývoj klinického obrazu ( soběstačnosti) 200520062007celkem 21. den (dimise) Skóre 0 134 13137 21 1 3 4 22 90.den Skóre 031610 111 2 2 3 22 Následné údobí (6.měs. ) Skóre 03 2 611 11 1 20 22

32 Vlastní soubor r.2005-2007 Souhrn FoA s L-P zkratem celkem v 5-ti případech ( 35,7%) FoA hemodynamicky významný v 1 případě ( koincidence s trombofilním stavem ) Endovaskularní ošetření disekce ve 2 případech ( 14% v 3-letém souboru, 25% v r. 2007)

33 Vlastní soubor r.2005-2007 Souhrn - pokračování Plná úprava Plná úprava 21.den dosažena u 11-ti dětí ( Rankin 0-1) 90. den u 12-ti - 85,7% ( Rankin 0) Reziduum po 6. měsíci ve 2 případech ( Rankin 2) ( vaskulitida s komplikovaným průběhem )

34 Závěr Závažnost CMP bez věkové limitace Standardizace Dg - th konceptu Včasnost Dg a th s centralizací pacientů Zavádění moderních léčebných metod do nižších věkových kategorií Nezbytnost multioborové spolupráce


Stáhnout ppt "CMP v dětství, úskalí a specifika CMP v dětství, úskalí a specifika H.Medřická 1, M.Kunčíková 1, R.Píža 1, H.Medřická 1, M.Kunčíková 1, R.Píža 1, D.Školoudík."

Podobné prezentace


Reklamy Google