Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentování a publikace výsledků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentování a publikace výsledků"— Transkript prezentace:

1 Prezentování a publikace výsledků
Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci DSP 2013/2014 Garant: Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty UP v Olomouci

2 Struktura kurzu E-learningové opory: http://mefanet.upol.cz
Téma 1: Moderní formy prezentování výsledků na konferencích Připravila odb. as. Mgr. Kateřina Langová, Ph.D. Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci E-learningové opory: Téma 2: Vědecký a odborný článek Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna LF UP a Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci E-learningové opory: – Jak psát publikaci, jak připravit prezentaci (Hušák) Téma 3: Příprava přehledového článku (review): praktické zkušenosti Prof.. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. Přednosta Ortopedické kliniky LF UP v Olomouci

3 Téma 1 Moderní formy prezentování výsledků na konferencích
K. Langová Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci

4 Téma 1 Moderní formy prezentování výsledků na konferencích
E-learningové opory na výukovém portálu MEFANET Sekce „Ostatní“ Moderní formy prezentování

5 Téma 2 Vědecký a odborný článek
J. Potomková Knihovna LF UP v Olomouci

6 Abstrakt Součást odborného článku FORMY PRAKTICKÉ RADY
Slouží k rychlé orientaci o obsahu dokumentu FORMY Nestrukturovaný (odstavec, limitovaný rozsah) Strukturovaný (zrcadlí – do jisté míry- členění článku) PRAKTICKÉ RADY Nadpis – výstižný, stručný a přitažlivý Text Miniatura článku Co autor sledoval a proč? S čím pracoval a jak? Co zjistil? Co z toho vyplývá ve srovnání s jinými autory? Jsou závěry obecné nebo specifické? Informativní i bez studia celého dokumentu. Neopakuje informace z názvu.

7 Konferenční abstrakt a jeho (možný) osud (1)
Konferenční dokument 46% předložených abstrakt je přijato Sborník (Proceedings, Book of Abstracts, Supplements – tištěné, online, CD-ROM)) Časopis (často i s IF) 1/3 je později publikována „in extenso“ v rozmezí 1-6 let 44% předložených abstrakt je programovým výborem konference odmítnuto 27% odmítnutých přesto publikováno in extenso Von Elm,E, et al.,More insight into the fate of biomedical meeting abstracts: a systematic review. BMC Med Res Methodol 2003, 3:12.

8 Konferenční abstrakt a jeho (možný) osud (2)
Další doporučená literatura: Sprague S et al. Barriers to full-text publication following presentation of abstracts at annual orthopaedic meetings. J Bone Joint Surg Am. 2003;85-A(1): Rosmarakis ES et al. From conference abstract to full paper: differences between data presented in conferences and journals. FASEB J. 2005;19(7): Toma M et al. Transition from meeting abstract to full-length journal article for randomized controlled trials. JAMA ; 295(11): Falagas ME, Rosmarakis ES. Clinical decision-making based on findings presented in conference abstracts: is it safe for our patients? Eur Heart J Sep;27(17): Epub 2006 Jul 24 Scherer RW, Langenberg P, von Elm E. Full publication of results initially presented in abstracts. Cochrane Database Syst Rev Apr 18;(2):MR DeSilets LD. Reviewing conference abstracts. J Contin Educ Nurs. 2011; 42(6):244-5.

9 DeSilets LD. Reviewing conference abstracts. J Contin Educ Nurs
Good abstracts are easy to read, clear, and concise. They serve to advertise what is to come. Be sure to check spelling and grammar. If listing any products (devices, medications, simulation mannequins), provide the generic term for each.

10 DeSilets LD. Reviewing conference abstracts. J Contin Educ Nurs
The title will sell the submission as a promise of the abstract's content. It is most effective if it refers to the overall take-home message. The title should be dynamic and conclusive rather than descriptive. The abstract draft should be critiqued by colleagues.

11 DeSilets LD. Reviewing conference abstracts. J Contin Educ Nurs
Research abstracts represent actual data presentation and interpretation. If the study is in progress, say so. If it will be completed in time to present the information, include that in the abstract. Results are the most important part of the abstract. Conclusions should be straightforward, brief, and specific.

12 Abstrakt : shrnutí Součást publikace Konferenční dokument.
Nestrukturovaný Strukturovaný Původní sdělení Přehledový článek (review) – objevuje se stále častěji. Konferenční dokument. Většinou strukturovaný Instrukce pořadatelů konference

13 Konferenční dokumenty Příklad (1)
12th European Conference of Medical and Health Libraries DISCOVERING NEW SEAS OF KNOWLEDGE, Lisboa, Portugal, 2010 Programme – Scientific Programme 1. Předložení abstraktu Is there a role for medical librarians in the "brave new world" of systematic reviews development? Jarmila Potomkova1), Pavel Geier2), Janusz Feber2) 1) Palacky University Olomouc, Medical Library, Olomouc, Czech Republic 2) Department of Pediatrics, Division of Nephrology, Children's Hospital of Eastern Ontario, Ottawa, Canada. Presenting author: Jarmila Potomkova

14 Konferenční dokumenty Příklad (2)
2. Přijetí abstraktu ústní sdělení, zařazené do sekce „Health libraries in the 21st century“ 3. Předložení příspěvku in extenso pro publikaci ve sborníku konference Tištěný Online Obojí 4. Citování jinými autory Monroe-Gulick A. et al. Librarians as partners: moving from research supporters to research partners. ACRL 2013 Proceedings, pp

15 Základní typy vědeckých článků
Původní sdělení („original paper“) Nové, objevné informace, výsledky, postupy, zjištění. Přehledový článek („review“) Průřezové zpracování určitého tématu. Sumarizují a syntetizují údaje získané analýzou a kritickým hodnocením. literárních zdrojů. Usnadňují orientaci v dané oblasti. Naznačují směry dalšího výzkumu.

16 Původní sdělení Základní členění: IMRAD Introduction – úvod
Methods – metodika Results – výsledky And Discussion – diskuze. Sollaci L. et al. The introduction, methods, results, and discussion (IMRAD) structure: a fifty-year survey. J Med Libr Assoc 2004; 92(3):

17 Původní sdělení ÚVOD Klíčová otázka: Co? Proč?
Odůvodňuje, proč se práce dělá; Shrnuje dosavadní poznatky; Cituje autory, kteří v dané oblasti publikovali. Hoschl, C. Jak napsat vědecký článek.

18 Původní sdělení METODIKA
Klíčová otázka: Jak? Čím? Popisuje soubory pokusných objektů, laboratorní metody, způsob sběru a hodnocení dat, nástroje měření, statistické zpracování; Nedostatečně zpracovaná metodika je častým důvodem odmítnutí rukopisu v časopise s IF.

19 Původní sdělení VÝSLEDKY
Klíčová otázka: Co bylo zjištěno/nalezeno? Jasné a srozumitelné shrnutí zjištěných skutečností; Nejsnadnější část článku.

20 Původní sdělení DISKUZE
Klíčová otázka: Co to všechno znamená? Hodnotí význam výsledků ve srovnání s jinými autory; Srovnávají se „pro“ a „proti“ v metodice; Zvažuje zobecnění výsledků a dopad na praxi/další výzkum; Formuluje originální zjištění a závěry.

21 AUTORSKÝ TÝM Autor musí významně přispět k realizaci studie;
Spoluzodpovědnost za publikované dílo; Některé časopisy žádají specifikaci individuálních rolí autorů (např. Lancet, British Medical Journal aj.); Zabránit „umělé výrobě vědecké kariéry“.

22 Přehledový článek (review)
Klinické téma Studium účinků kloubních preparátů (chondroitin, glukosamin) na osteoartrózu

23 Definice Typologie Jak psát klasické review

24 Přehledový článek („review“) Definice
Sekundární zdroje „filtrované“ Nejkvalitnější informační zdroje obsahují výsledky hodnocení publikovaných studií Identifikace Analýza Hodnocení Syntéza Tvorba “nového poznatku“ z publikovaných údajů (suroviny).

25 Přehledový článek (review) Typologie
Klasické review subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií. Systematické review kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, která umožní získat souhrnnou odpověď na studovanou otázku. Meta-analýza systematické review, které používá statistické metody pro hodnocení studií Potomková J., Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Pediatrie pro Praxi 2004(2):

26 Klasický přehledový článek „Narrative Review“
Selektivní přístup k výběru studií Nekompletní údaje Nejsou uvedeny informační zdroje a vyhledávací postupy Nejsou předem stanovena kritéria pro zařazení x vyřazení studií Převládá hledisko autora přehledu Širší téma Může převážit subjektivní názor na kvalitu prací. Členění se podobá kapitole v knize (nebývá styl IMRAD, ale redakce časopisu může doporučit strukturu) Např. Abstrakt - Úvod – Diskuze/Závěry – Literatura.

27 Systematické review Nahrazují vyhledávání, studium a hodnocení literatury Kritické hodnocení podle předem stanovených kritérií Shrnují dostupné informace, srovnávají skupiny různé velikosti, pomáhají stanovit budoucí směry výzkumu. Jsou typickým formátem pro praxi založenou na důkazu. Mulrow C., Cook D.: Systematic Reviews. Synthesis of Best Evidence for Health Care Decisions. Royal Society of Medicine Press, London 1998.

28 CITOVANÁ LITERATURA References
Citační normy České ISO 690, ISO 690-2, novela květen 2011 Pozor na elektronické dokumenty! Projekt bibliografické citace Mezinárodní International Committee of Medical Journal Editors Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Manuscript Preparation and Submission IV A 9b Reference Style and Format Citing Medicine. NLM Style Guide for Authors, Editors and Publishers. 2nd Ed / About Entrez / Entrez/ Books Požadavky redakčních rad jednotlivých časopisů (Instructions for Authors) Např. „avoid citing abtracts…….“

29 Lékařská fakulta UP v Olomouci
Kde publikovat? Časopisy podle oborů s impakt faktorem Web of Knowledge Journal Citation Reports – View a group of journals by Subject Category Submit Nursing Sorted by: Impact Factor Sort Again Journal ranks in categories – bývá požadováno Biomedical Papers Vydavatel LF UP v Olomouci Plné texty v databázi PubMed Od r indexován Web of Science Institute for Scientific Information, USA. Od r má impakt faktor Additional Resources Lékařská fakulta UP v Olomouci 29

30 Téma 3 Příprava přehledového článku (review): Praktické zkušenosti
J. Gallo Ortopedická klinika LF UP v Olomouci

31 Doporučená literatura
Meško D. et al. Akademická příručka. Čes.upr. vyd. Martin: Osveta;2006. Hušák V., Jak napsat publikaci, jak připravit prezentaci? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci; 2007 (neprodejné).


Stáhnout ppt "Prezentování a publikace výsledků"

Podobné prezentace


Reklamy Google