Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentování a publikace výsledků Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci DSP 2013/2014 Garant: Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentování a publikace výsledků Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci DSP 2013/2014 Garant: Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty."— Transkript prezentace:

1 Prezentování a publikace výsledků Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci DSP 2013/2014 Garant: Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty UP v Olomouci jarmila.potomkova@upol.cz 1

2 2 Struktura kurzu Téma 1: Moderní formy prezentování výsledků na konferencích Mgr. Kateřina Langová, Ph.D. Připravila odb. as. Mgr. Kateřina Langová, Ph.D. Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci langova@tunw.upol.cz langova@tunw.upol.czlangova@tunw.upol.cz E-learningové opory: http://mefanet.upol.cz http://mefanet.upol.cz Téma 2: Vědecký a odborný článek Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna LF UP a Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci Knihovna LF UP a Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci potomkov@tunw.upol.cz potomkov@tunw.upol.czpotomkov@tunw.upol.cz E-learningové opory: http://mefanet.upol.cz – Jak psát publikaci, jak připravit prezentaci (Hušák) E-learningové opory: http://mefanet.upol.cz – Jak psát publikaci, jak připravit prezentaci (Hušák) http://mefanet.upol.cz Téma 3: Příprava přehledového článku (review): praktické zkušenosti Prof.. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. Přednosta Ortopedické kliniky LF UP v Olomouci Přednosta Ortopedické kliniky LF UP v Olomouci jiri.gallo@volny.cz jiri.gallo@volny.czjiri.gallo@volny.cz

3 3 Téma 1 Moderní formy prezentování výsledků na konferencích K. Langová Ústav lékařské biofyziky L F UP v Olomouci katerina.langova@upol.cz

4 4 Téma 1 Moderní formy prezentování výsledků na konferencích E-learningové opory na výukovém portálu MEFANET  http://mefanet.upol.cz http://mefanet.upol.cz Sekce „Ostatní“ Moderní formy prezentování

5 5 Téma 2 Vědecký a odborný článek J. Potomková Knihovna L F UP v Olomouci jarmila.potomkova@upol.cz

6 6 Abstrakt Součást odborného článku Slouží k rychlé orientaci o obsahu dokumentu FORMY Nestrukturovaný (odstavec, limitovaný rozsah) Strukturovaný (zrcadlí – do jisté míry- členění článku) PRAKTICKÉ RADY Nadpis – výstižný, stručný a přitažlivý Text  Miniatura článku  Co autor sledoval a proč?  S čím pracoval a jak?  Co zjistil?  Co z toho vyplývá ve srovnání s jinými autory?  Jsou závěry obecné nebo specifické?  Informativní i bez studia celého dokumentu.  Neopakuje informace z názvu.

7 7 Konferenční abstrakt a jeho (možný) osud (1) Konferenční dokument 46% předložených abstrakt je přijato  Sborník (Proceedings, Book of Abstracts, Supplements – tištěné, online, CD-ROM))  Časopis (často i s IF)  1/3 je později publikována „in extenso“ v rozmezí 1-6 let 44% předložených abstrakt je programovým výborem konference odmítnuto  27% odmítnutých přesto publikováno in extenso Von Elm,E, et al.,More insight into the fate of biomedical meeting abstracts: a systematic review. BMC Med Res Methodol 2003, 3:12.

8 8 Konferenční abstrakt a jeho (možný) osud (2) Další doporučená literatura : Sprague S et al. Barriers to full-text publication following presentation of abstracts at annual orthopaedic meetings. J Bone Joint Surg Am. 2003;85-A(1):158-63. Rosmarakis ES et al. From conference abstract to full paper: differences between data presented in conferences and journals. FASEB J. 2005;19(7):673-80. Toma M et al. Transition from meeting abstract to full-length journal article for randomized controlled trials. JAMA. 2006 15; 295(11):1281-7. Falagas ME, Rosmarakis ES. Clinical decision-making based on findings presented in conference abstracts: is it safe for our patients? Eur Heart J. 2006 Sep;27(17):2038-9. Epub 2006 Jul 24 Scherer RW, Langenberg P, von Elm E. Full publication of results initially presented in abstracts. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Apr 18;(2):MR000005. DeSilets LD. Reviewing conference abstracts. J Contin Educ Nurs. 2011; 42(6):244-5.

9 DeSilets LD. Reviewing conference abstracts. J Contin Educ Nurs. 2011;42(6):244-5  Good abstracts are easy to read, clear, and concise.  They serve to advertise what is to come.  Be sure to check spelling and grammar.  If listing any products (devices, medications, simulation mannequins), provide the generic term for each. 9

10 DeSilets LD. Reviewing conference abstracts. J Contin Educ Nurs. 2011;42(6):244-5  The title will sell the submission as a promise of the abstract's content.  It is most effective if it refers to the overall take-home message.  The title should be dynamic and conclusive rather than descriptive.  The abstract draft should be critiqued by colleagues. 10

11 DeSilets LD. Reviewing conference abstracts. J Contin Educ Nurs. 2011;42(6):244-5  Research abstracts represent actual data presentation and interpretation.  If the study is in progress, say so.  If it will be completed in time to present the information, include that in the abstract.  Results are the most important part of the abstract.  Conclusions should be straightforward, brief, and specific. 11

12 12 Abstrakt : shrnutí Součást publikace  Nestrukturovaný  Strukturovaný  Původní sdělení  Přehledový článek (review) – objevuje se stále častěji. Konferenční dokument.  Většinou strukturovaný  Instrukce pořadatelů konference

13 Konferenční dokumenty Příklad (1) 12th European Conference of Medical and Health Libraries DISCOVERING NEW SEAS OF KNOWLEDGE, Lisboa, Portugal, 2010 Http://www.apdis.pt/eahil2010/en/index.html Programme – Scientific Programme 1. Předložení abstraktu Is there a role for medical librarians in the "brave new world" of systematic reviews development? Jarmila Potomkova1), Pavel Geier2), Janusz Feber2) 1) Palacky University Olomouc, Medical Library, Olomouc, Czech Republic 2) Department of Pediatrics, Division of Nephrology, Children's Hospital of Eastern Ontario, Ottawa, Canada. Presenting author: Jarmila Potomkova 13

14 Konferenční dokumenty Příklad (2) 2. Přijetí abstraktu ústní sdělení, zařazené do sekce „Health libraries in the 21st century“ 3. Předložení příspěvku in extenso pro publikaci ve sborníku konference Tištěný Online Obojí 4. Citování jinými autory Monroe-Gulick A. et al. Librarians as partners: moving from research supporters to research partners. ACRL 2013 Proceedings, pp. 382-387. http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/2013/paper s/GulickOBrienWhite_Librarians.pdf 14

15 15 Základní typy vědeckých článků Původní sdělení („original paper“) Nové, objevné informace, výsledky, postupy, zjištění. Přehledový článek („review“) Průřezové zpracování určitého tématu. Sumarizují a syntetizují údaje získané analýzou a kritickým hodnocením. literárních zdrojů. Usnadňují orientaci v dané oblasti. Naznačují směry dalšího výzkumu.

16 16 Původní sdělení  Základní členění: IMRAD Introduction – úvod Methods – metodika Results – výsledky And Discussion – diskuze. Sollaci L. et al. The introduction, methods, results, and discussion (IMRAD) structure: a fifty-year survey. J Med Libr Assoc 2004; 92(3):364-367.

17 17 Původní sdělení ÚVOD Klíčová otázka: Co? Proč? Odůvodňuje, proč se práce dělá; Shrnuje dosavadní poznatky; Cituje autory, kteří v dané oblasti publikovali. Hoschl, C. Jak napsat vědecký článek. http://www.tigis.cz/images/stories/psychiatrie/1999/01/16dopisy.pdf

18 18 Původní sdělení METODIKA Klíčová otázka: Jak? Čím? Popisuje soubory pokusných objektů, laboratorní metody, způsob sběru a hodnocení dat, nástroje měření, statistické zpracování; Nedostatečně zpracovaná metodika je častým důvodem odmítnutí rukopisu v časopise s IF.

19 19 Původní sdělení VÝSLEDKY Klíčová otázka: Co bylo zjištěno/nalezeno? Jasné a srozumitelné shrnutí zjištěných skutečností; Nejsnadnější část článku.

20 20 Původní sdělení DISKUZE Klíčová otázka: Co to všechno znamená? Hodnotí význam výsledků ve srovnání s jinými autory; Srovnávají se „pro“ a „proti“ v metodice; Zvažuje zobecnění výsledků a dopad na praxi/další výzkum; Formuluje originální zjištění a závěry.

21 21 AUTORSKÝ TÝM  Autor musí významně přispět k realizaci studie;  Spoluzodpovědnost za publikované dílo;  Některé časopisy žádají specifikaci individuálních rolí autorů (např. Lancet, British Medical Journal aj.);  Zabránit „umělé výrobě vědecké kariéry“.

22 Přehledový článek (review) Klinické téma Studium účinků kloubních preparátů (chondroitin, glukosamin) na osteoartrózu 22

23  Definice  Typologie  Jak psát klasické review 23

24 24 Přehledový článek („review“) Definice  Sekundární zdroje „filtrované“ Nejkvalitnější informační zdroje obsahují výsledky hodnocení publikovaných studií  Identifikace  Analýza  Hodnocení  Syntéza Tvorba “nového poznatku“ z publikovaných údajů (suroviny).

25 25 Přehledový článek (review) Typologie  Klasické review subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií.  Systematické review kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, která umožní získat souhrnnou odpověď na studovanou otázku. Meta-analýza systematické review, které používá statistické metody pro hodnocení studií Potomková J., Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Pediatrie pro Praxi 2004(2):105-106. http://www.solen.czhttp://www.solen.cz

26 26 Klasický přehledový článek „ Narrative Review“  Selektivní přístup k výběru studií Nekompletní údaje Nejsou uvedeny informační zdroje a vyhledávací postupy Nejsou předem stanovena kritéria pro zařazení x vyřazení studií  Převládá hledisko autora přehledu  Širší téma  Může převážit subjektivní názor na kvalitu prací.  Členění se podobá kapitole v knize (nebývá styl IMRAD, ale redakce časopisu může doporučit strukturu) Např. Abstrakt - Úvod – Diskuze/Závěry – Literatura.

27 27 Systematické review  Nahrazuj í vyhledávání, studium a hodnocení literatury  Kritické hodnocení podle předem stanovených kritérií  Shrnují dostupné informace, srovnávají skupiny různé velikosti, pomáhají stanovit budoucí směry výzkumu.  Jsou typickým formátem pro praxi založenou na důkazu. Mulrow C., Cook D.: Systematic Reviews. Synthesis of Best Evidence for Health Care Decisions. Royal Society of Medicine Press, London 1998.

28 28 CITOVANÁ LITERATURA References Citační normy České  ISO 690, ISO 690-2, novela květen 2011  Pozor na elektronické dokumenty!  Projekt bibliografické citace http://www.citace.com/ Mezinárodní  International Committee of Medical Journal Editors Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.  http://www.icmje.org/index.html http://www.icmje.org/index.html  Manuscript Preparation and Submission IV A 9b Reference Style and Format  http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html  Citing Medicine. NLM Style Guide for Authors, Editors and Publishers. 2nd Ed. 2007.  http://www.pubmed.com / About Entrez / Entrez/ Books http://www.pubmed.com Požadavky redakčních rad jednotlivých časopisů (Instructions for Authors)  Např. „avoid citing abtracts…….“

29 Lékařská fakulta UP v Olomouci29 Kde publikovat?  Časopisy podle oborů s impakt faktorem http://isiknowledge.com Web of Knowledge Journal Citation Reports – View a group of journals by Subject Category Submit Nursing Sorted by: Impact Factor Sort Again  Journal ranks in categories – bývá požadováno  Biomedical Papers Vydavatel LF UP v Olomouci http://biomed.papers.upol.cz Plné texty v databázi PubMed Od r. 2008 indexován Web of Science  Institute for Scientific Information, USA. Od r. 2010 má impakt faktor Additional Resources 29

30 30 Téma 3 Téma 3 Příprava přehledového článku (review): Praktické zkušenosti J. Gallo Ortopedická klinika LF UP v Olomouci jiri.gallo@volny.cz

31 31 Doporučená literatura Meško D. et al. Akademická příručka. Čes.upr. vyd. Martin: Osveta;2006. Hušák V., Jak napsat publikaci, jak připravit prezentaci? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci; 2007 (neprodejné). http://mefanet.upol.czhttp://mefanet.upol.cz


Stáhnout ppt "Prezentování a publikace výsledků Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci DSP 2013/2014 Garant: Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty."

Podobné prezentace


Reklamy Google