Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kohezní a adhezní práce, rozestírací koeficient Při rozestírání kapaliny po povrchu tuhé látky nebo po povrchu jiné kapaliny si konkurují přitažlivé síly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kohezní a adhezní práce, rozestírací koeficient Při rozestírání kapaliny po povrchu tuhé látky nebo po povrchu jiné kapaliny si konkurují přitažlivé síly."— Transkript prezentace:

1 Kohezní a adhezní práce, rozestírací koeficient Při rozestírání kapaliny po povrchu tuhé látky nebo po povrchu jiné kapaliny si konkurují přitažlivé síly mezi molekulami rozestírané kapaliny (síly kohezní) a mezimolekulární síly mezi oběma fázemi (síly adhezní), jejichž rozhraní při rozestírání zvětšuje svou plochu. kohezní práce – práce potřebná k roztržení sloupce kapaliny o jednotkovém průřezu, tj. pro vytvoření dvou nových rovnovážných rozhraní s fází C a jejich vzdálení mimo dosah působení mezimolekulárních interakcí W k = 2  AC

2 adhezní práce - práce potřebná k odtržení sloupce kapaliny A o jednotkovém průřezu od druhé fáze B W a =  AC +  BC –  AB Podmínka rozestírání: W a > W k Harkinsův rozestírací koeficient S A/B = W a – W k =  BC –  AB –  AC S A/B > 0

3 Systémy voda-organická látka rozestírání organických kapalin na vodném povrchu:  látky, v jejichž molekulách jsou polární skupiny - velká adheze vůči vodě (mezifázová energie  AB je velice malá).  nepolární látky, adheze vůči vodě je malá, ale rovněž jejich kohezní energie je velice malá. rozestírání vody na organických kapalinách: voda má velikou kohezní energii (povrchové napětí vody je mnohem větší než povrchové napětí většiny organických látek), se na povrchu organických kapalin nerozestírá.

4 Smáčecí teplo změna entalpie při pokrytí tuhé látky kapalinou - veškerá mezifázová energie se uvolňuje ve formě tepla (smáčení je pochod nevratný) umožňuje počítat  ze změřených smáčecích tepel smáčecí úhel,  z experimentálně stanovených smáčecích úhlů smáčecí teplo Smáčecí teplo vztažené na jednotku plochy povrchu  důležitá kvantitativní charakteristika energetické bilance smáčení  charakterizace povahy pevného povrchu (jeho hydrofilnosti nebo hydrofobnosti, lyofilnosti nebo lyofobnosti)  slouží k hodnocení kvality rozpouštědla jako prostředí pro adsorpci na tuhých látkách

5


Stáhnout ppt "Kohezní a adhezní práce, rozestírací koeficient Při rozestírání kapaliny po povrchu tuhé látky nebo po povrchu jiné kapaliny si konkurují přitažlivé síly."

Podobné prezentace


Reklamy Google