Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porovnávání rozestíracích schopností

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porovnávání rozestíracích schopností"— Transkript prezentace:

1 Porovnávání rozestíracích schopností
Kohezní a adhezní práce, rozestírací koeficient Při rozestírání kapaliny po povrchu tuhé látky nebo po povrchu jiné kapaliny si konkurují přitažlivé síly mezi molekulami rozestírané kapaliny (síly kohezní) a mezimolekulární síly mezi oběma fázemi (síly adhezní), jejichž rozhraní při rozestírání zvětšuje svou plochu. kohezní práce – práce potřebná k roztržení sloupce kapaliny o jednotkovém průřezu, tj. pro vytvoření dvou nových rovnovážných rozhraní s fází C a jejich vzdálení mimo dosah působení mezimolekulárních interakcí Wk = 2 AC

2 SA/B = Wa – Wk =  BC – AB – AC
adhezní práce - práce potřebná k odtržení sloupce kapaliny A o jednotkovém průřezu od druhé fáze B Wa = AC + BC – AB Harkinsův rozestírací koeficient SA/B = Wa – Wk =  BC – AB – AC SA/B > 0 Wa > Wk Podmínka rozestírání:

3 Systémy voda-organická látka
rozestírání organických kapalin na vodném povrchu:  látky, v jejichž molekulách jsou polární skupiny - velká adheze vůči vodě (mezifázová energie AB je velice malá).  nepolární látky, adheze vůči vodě je malá, ale rovněž jejich kohezní energie je velice malá. rozestírání vody na organických kapalinách: voda má velikou kohezní energii (povrchové napětí vody je mnohem větší než povrchové napětí většiny organických látek), se na povrchu organických kapalin nerozestírá.

4 Smáčecí teplo změna entalpie při pokrytí tuhé látky kapalinou - veškerá mezifázová energie se uvolňuje ve formě tepla (smáčení je pochod nevratný) umožňuje počítat  ze změřených smáčecích tepel smáčecí úhel,  z experimentálně stanovených smáčecích úhlů smáčecí teplo Smáčecí teplo vztažené na jednotku plochy povrchu důležitá kvantitativní charakteristika energetické bilance smáčení charakterizace povahy pevného povrchu (jeho hydrofilnosti nebo hydrofobnosti, lyofilnosti nebo lyofobnosti) slouží k hodnocení kvality rozpouštědla jako prostředí pro adsorpci na tuhých látkách

5


Stáhnout ppt "Porovnávání rozestíracích schopností"

Podobné prezentace


Reklamy Google