Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky"— Transkript prezentace:

1 Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky
Vladimír Rogalewicz Seminář HTA dne

2 Český statistický úřad
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů; každoročně specifikováno vyhláškou ČSÚ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice Rozhodnutí Komise 97/281/ES ze dne 21. dubna 1997 o úloze Eurostatu při tvorbě statistiky Společenství Sbírá údaje na základě zákona, který je každoročně novelizovaný. Poskytování údajů (vyplnění příslušných dotazníků) je ze zákona povinné. Seminář HTA, FBMI Kladno,

3 Český statistický úřad
Data z oblasti zdravotnictví  sbírá se poměrně hodně údajů (Podle zákona č. 89/1995 odpovídá MZ ČR, provádí ÚZIS) Na webu ČSÚ lze najít některé částečné statistiky Obecně: ČSÚ se v současné době snaží shromážděná data zpracovávat do studií a analýz. V oblasti zdravotnictví se týkají zejména ekonomiky a ICT Obecné údaje – nejnovější za Podrobnější údaje – většinou za 2007 ČSÚ má málo údajů ze zdravotnictví, ale co má, to je velice kvalitně zpracované. Seminář HTA, FBMI Kladno,

4 Český statistický úřad
Dostupnost dat: Vše, co ČSÚ má zpracované, má na svém webu. základní popisné statistiky analýzy a studie Zpracují na objednávku a za úplatu další analýzy (ovšem pouze z dat, která sbírají podle zákona a která již mají předzpracovaná) Seminář HTA, FBMI Kladno,

5 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)
Zřizovatel MZd ČR Zodpovídá za sběr všech statistických údajů z oblasti zdravotnictví Vše, co sbírá, je uvedeno na webu ÚZIS O rozsahu sbíraných dat lze získat nejlepší obrázek studiem povinných statistických dotazníků (hlášení) Na rozdíl od ČSÚ nezpracovává žádné analýzy, publikuje holá sumární data Seminář HTA, FBMI Kladno,

6 ÚZIS Sbírá poměrně hodně klinicko-epidemiologických dat.
Sbírá řadu dat z ekonomiky zdravotnictví. Zdravotnické prostředky: T (MZ) Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení  Odhad celkových výdajů na zdravotnické prostředky (květen 2006)  Odhad výdajů na zdravotnické prostředky (září 2006)  Odhad výdajů na vybrané skupiny zdravot. prostředků (říjen 2007)  Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení (říjen 2007 – za 2006) po krajích do roku 2004 (někde 2005)  Vývoj přístrojového vybavení zdravot. zařízení (červen 2005 – za 2003)  Využívání počítačů a internetu ve zdrav. zařízeních v 2010 (říjen 2011) Seminář HTA, FBMI Kladno,

7 ÚZIS Dostupnost dat: DPS-k (Data Presentation System)
Vše, co má ÚZIS zpracované, má na svém webu. Máme smlouvu o spolupráci Nabízejí za úplatu předzpracování dalších dat Nezkoušeli jsme, jestli by zpracovaly i údaje, které mají zatím pouze sebrané a nezpracované. DPS-k (Data Presentation System) Seminář HTA, FBMI Kladno,

8 ÚZIS DPS-k (Data Presentation System) Příklad:
Seminář HTA, FBMI Kladno,

9 Národní zdravotnické registry
Národní kardiochirurgický registr (NKCHR) Národní onkologický registr (NOR) Národní registr asistované reprodukce (NRAR) Národní registr cévní chirurgie (NRCCH) Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Národní registr kardiovaskulárních intervencí (NRKI) Národní registr kloubních náhrad (NRKN) Národní registr nemocí z povolání (NRNP) Národní registr novorozenců (NRNAR) Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů Národní registr potratů (NRPOT) Národní registr rodiček (NRROD) Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL) Národní registr vrozených vad (NRVV) Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF) Seminář HTA, FBMI Kladno,

10 Národní zdravotnické registry
Vznikly nezávisle, od 2002 spravuje ÚZIS Národní zdravotní registry vznikly převážně z iniciativy odborných lékařských společností, které stanovily odbornou náplň. O každý registr se stará určená státní instituce, tzv. správce registru, který garantuje metodickou a obsahovou jednotu registru a jeho účel. Poradním orgánem správce registru je Rada registru složená z reprezentantů navržených příslušnou odbornou lékařskou společností, zástupců MZ, pracovníků správce a případného zpracovatele. Příslušná odborná lékařská společnost je odborným garantem registru. Řada registrů má již dlouholetou tradici např. onkologický registr od roku1976 a registr hospitalizovaných od roku1960. Seminář HTA, FBMI Kladno,

11 Správa registrů Národní zdravotní registry - ÚZIS: NRHOSP, NRROD, NRNAR, NRVV, NRPOT, RLZF, NRULISL Národní zdravotní registry - KSRZIS: NKR, NRKI, NRCCH, NRKN, NOR, NRAR, NROD, NRT Registry hygienické služby - KSRZIS: RTBC, RPN, ARI, OČKO, HVY, CHLAP, KOPR, KAPR Specializované registry - KSRZIS: CITMED, RANKMED,RNI, RIP OFR RZZ, RZP, NRNP Seminář HTA, FBMI Kladno,

12 KSRZIS Seminář HTA, FBMI Kladno,

13 KSRZIS Seminář HTA, FBMI Kladno,

14 KSRZIS Dostupnost dat: Většina dat dostupná přes odborné společnosti
Klinická data většinou dá k dispozici spolupracující lékař specialista Údaje teoreticky zpracovává UZIS Seminář HTA, FBMI Kladno,

15 NRC Vytvořily některé pojišťovny, Sdružení soukromých nemocnic ČR, Asociace nemocnic ČR a Sdružení ambulantních specialistů ČR (září 2003) V současné době již nemají příliš zájem využívat NRC hledá náplň Tvorba metodik? (v současné době pro zavedení DRG) Ředitel: Ing. Pavel Kožený Seminář HTA, FBMI Kladno,

16 Národní referenční centrum - NRC
Shromáždilo pravděpodobně zajímavá data v některých specifických oblastech Projekt POSYP – kategorizace přístrojů – databáze přístrojů – oficiálně přístupné jen pro členy NRC – Ing. Karolina Došelová Dostupnost dat NRC: Zatím jsme nevyužili Dohodnuta smlouva a spolupráce Zájem o spolupráci ze strany Ing. Koženého Omezení: soukromá společnost (!!!) Seminář HTA, FBMI Kladno,

17 Ministerstvo zdravotnictví
Dle ředitele METAL-ALIANCE Předávají všechny pojišťovny čtvrtletně na MZd ČR velice podrobná data (až na úroveň jednotlivých pacientů a smluvních zařízení) MZd ČR z nich nezpracovává žádné výstupy Naše snaha dostat se k nim na MZd ČR byla neúspěšná (Ilya Ivlev) Seminář HTA, FBMI Kladno,

18 Zdravotní pojišťovny Mají obrovské množství dat
Individuální účty pojištěnců Nepříliš velký (téměř nulový) zájem dát k dispozici V poslední době ochota ze strany METAL-ALIANCE Seminář HTA, FBMI Kladno,

19 Data klinických pracovišť
Při zpracování konkrétních projektů máme tyto zkušenosti s daty z klinických pracovišť: Lékaři ochotně předávají klinická data, mají vstup i do specializovaných registrů Zdravotnická zařízení naprosto nejsou ochotna předat jakákoli ekonomická data (považují za důvěrná data) Data o přístrojích jsou v zásadě dostupná, ale špatně se získávají (pracnost, relativní neochota) Seminář HTA, FBMI Kladno,

20 Mezinárodní data EUROSTAT OECD WHO publikace
Seminář HTA, FBMI Kladno,

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky"

Podobné prezentace


Reklamy Google