Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky Vladimír Rogalewicz Seminář HTA dne 12.01.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky Vladimír Rogalewicz Seminář HTA dne 12.01.2012."— Transkript prezentace:

1 Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky Vladimír Rogalewicz Seminář HTA dne

2 Seminář HTA, FBMI Kladno, Český statistický úřad  Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů; každoročně specifikováno vyhláškou ČSÚ  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice  Rozhodnutí Komise 97/281/ES ze dne 21. dubna 1997 o úloze Eurostatu při tvorbě statistiky Společenství Sbírá údaje na základě zákona, který je každoročně novelizovaný. Poskytování údajů (vyplnění příslušných dotazníků) je ze zákona povinné.

3 Seminář HTA, FBMI Kladno, Český statistický úřad Data z oblasti zdravotnictví  sbírá se poměrně hodně údajů (Podle zákona č. 89/1995 odpovídá MZ ČR, provádí ÚZIS) Na webu ČSÚ lze najít některé částečné statistiky Obecně: ČSÚ se v současné době snaží shromážděná data zpracovávat do studií a analýz. V oblasti zdravotnictví se týkají zejména ekonomiky a ICT Obecné údaje – nejnovější za 2008 Podrobnější údaje – většinou za 2007 ČSÚ má málo údajů ze zdravotnictví, ale co má, to je velice kvalitně zpracované.

4 Seminář HTA, FBMI Kladno, Český statistický úřad Dostupnost dat: Vše, co ČSÚ má zpracované, má na svém webu.  základní popisné statistiky  analýzy a studie Zpracují na objednávku a za úplatu další analýzy (ovšem pouze z dat, která sbírají podle zákona a která již mají předzpracovaná)

5 Seminář HTA, FBMI Kladno, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)  Zřizovatel MZd ČR  Zodpovídá za sběr všech statistických údajů z oblasti zdravotnictví  Vše, co sbírá, je uvedeno na webu ÚZIS  O rozsahu sbíraných dat lze získat nejlepší obrázek studiem povinných statistických dotazníků (hlášení)  Na rozdíl od ČSÚ nezpracovává žádné analýzy, publikuje holá sumární data

6 Seminář HTA, FBMI Kladno, ÚZIS Sbírá poměrně hodně klinicko-epidemiologických dat. Sbírá řadu dat z ekonomiky zdravotnictví. Zdravotnické prostředky: T (MZ) Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení  Odhad celkových výdajů na zdravotnické prostředky (květen 2006)  Odhad výdajů na zdravotnické prostředky (září 2006)  Odhad výdajů na vybrané skupiny zdravot. prostředků (říjen 2007)  Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení (říjen 2007 – za 2006) po krajích do roku 2004 (někde 2005)  Vývoj přístrojového vybavení zdravot. zařízení (červen 2005 – za 2003)  Využívání počítačů a internetu ve zdrav. zařízeních v 2010 (říjen 2011)

7 Seminář HTA, FBMI Kladno, ÚZIS Dostupnost dat: Vše, co má ÚZIS zpracované, má na svém webu. Máme smlouvu o spolupráci Nabízejí za úplatu předzpracování dalších dat Nezkoušeli jsme, jestli by zpracovaly i údaje, které mají zatím pouze sebrané a nezpracované DPS-k (Data Presentation System)

8 Seminář HTA, FBMI Kladno, ÚZIS DPS-k (Data Presentation System) Příklad:

9 Seminář HTA, FBMI Kladno, Národní zdravotnické registry  Národní kardiochirurgický registr (NKCHR)  Národní onkologický registr (NOR)  Národní registr asistované reprodukce (NRAR)  Národní registr cévní chirurgie (NRCCH)  Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP)  Národní registr kardiovaskulárních intervencí (NRKI)  Národní registr kloubních náhrad (NRKN)  Národní registr nemocí z povolání (NRNP)  Národní registr novorozenců (NRNAR)  Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů  Národní registr potratů (NRPOT)  Národní registr rodiček (NRROD)  Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL)  Národní registr vrozených vad (NRVV)  Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF)

10 Seminář HTA, FBMI Kladno, Národní zdravotnické registry Vznikly nezávisle, od 2002 spravuje ÚZIS Národní zdravotní registry  vznikly převážně z iniciativy odborných lékařských společností,  které stanovily odbornou náplň.  O každý registr se stará určená státní instituce, tzv. správce registru,  který garantuje metodickou a obsahovou jednotu registru a jeho účel.  Poradním orgánem správce registru je Rada registru  složená z reprezentantů navržených příslušnou odbornou lékařskou společností, zástupců MZ, pracovníků správce a případného zpracovatele.  Příslušná odborná lékařská společnost je odborným garantem registru.  Řada registrů má již dlouholetou tradici  např. onkologický registr od roku1976 a registr hospitalizovaných od roku1960.

11 Seminář HTA, FBMI Kladno, Správa registrů Národní zdravotní registry - ÚZIS: NRHOSP, NRROD, NRNAR, NRVV, NRPOT, RLZF, NRULISL Národní zdravotní registry - KSRZIS: NKR, NRKI, NRCCH, NRKN, NOR, NRAR, NROD, NRT Registry hygienické služby - KSRZIS: RTBC, RPN, ARI, OČKO, HVY, CHLAP, KOPR, KAPR Specializované registry - KSRZIS: CITMED, RANKMED,RNI, RIP OFR RZZ, RZP, NRNP

12 Seminář HTA, FBMI Kladno, KSRZIS

13 Seminář HTA, FBMI Kladno, KSRZIS

14 Seminář HTA, FBMI Kladno, KSRZIS Dostupnost dat: Většina dat dostupná přes odborné společnosti Klinická data většinou dá k dispozici spolupracující lékař specialista Údaje teoreticky zpracovává UZIS

15 Seminář HTA, FBMI Kladno, NRC Vytvořily některé pojišťovny, Sdružení soukromých nemocnic ČR, Asociace nemocnic ČR a Sdružení ambulantních specialistů ČR (září 2003) V současné době již nemají příliš zájem využívat NRC hledá náplň Tvorba metodik? (v současné době pro zavedení DRG) Ředitel: Ing. Pavel Kožený

16 Seminář HTA, FBMI Kladno, Národní referenční centrum - NRC Shromáždilo pravděpodobně zajímavá data v některých specifických oblastech Projekt POSYP – kategorizace přístrojů – databáze přístrojů – oficiálně přístupné jen pro členy NRC – Ing. Karolina Došelová Dostupnost dat NRC: Zatím jsme nevyužili Dohodnuta smlouva a spolupráce Zájem o spolupráci ze strany Ing. Koženého Omezení: soukromá společnost (!!!)

17 Seminář HTA, FBMI Kladno, Ministerstvo zdravotnictví Dle ředitele METAL-ALIANCE Předávají všechny pojišťovny čtvrtletně na MZd ČR velice podrobná data (až na úroveň jednotlivých pacientů a smluvních zařízení) MZd ČR z nich nezpracovává žádné výstupy Naše snaha dostat se k nim na MZd ČR byla neúspěšná (Ilya Ivlev)

18 Seminář HTA, FBMI Kladno, Zdravotní pojišťovny Mají obrovské množství dat Individuální účty pojištěnců Nepříliš velký (téměř nulový) zájem dát k dispozici V poslední době ochota ze strany METAL-ALIANCE

19 Seminář HTA, FBMI Kladno, Data klinických pracovišť Při zpracování konkrétních projektů máme tyto zkušenosti s daty z klinických pracovišť:  Lékaři ochotně předávají klinická data, mají vstup i do specializovaných registrů  Zdravotnická zařízení naprosto nejsou ochotna předat jakákoli ekonomická data (považují za důvěrná data)  Data o přístrojích jsou v zásadě dostupná, ale špatně se získávají (pracnost, relativní neochota)

20 Seminář HTA, FBMI Kladno, Mezinárodní data  EUROSTAT  OECD  WHO  publikace

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky Vladimír Rogalewicz Seminář HTA dne 12.01.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google