Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sálavé a průmyslové vytápění Metodika návrhu sálavých systémů vytápění pro velkoprostorové objekty Ing. Ondřej Hojer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sálavé a průmyslové vytápění Metodika návrhu sálavých systémů vytápění pro velkoprostorové objekty Ing. Ondřej Hojer."— Transkript prezentace:

1 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Metodika návrhu sálavých systémů vytápění pro velkoprostorové objekty Ing. Ondřej Hojer

2 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění OBSAH PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ Návrh vytápění světlými plynovými zářiči Návrh vytápění tmavými a kompaktními zářiči Návrh vytápění sálavými panely Rozdíl mezi sálavými a teplovzdušnými systémy vytápění průmyslových objektů

3 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Návrh vytápění světlými a tmavými zářiči

4 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Použitá literatura Cihelka, J.: Sálavé vytápění. 2. dopl. a přeprac. vydání. SNTL 1961. Praha. 376 str. Kotrbatý, M.: Sálavé vytápění – sálavé panely, infrazářiče. Společnost pro techniku prostředí 1993. Praha. 39 str. Kotrbatý, M.; Seidl, J.: Průmyslové otopné soustavy. Společnost pro techniku prostředí 2000. České Budějovice. 64 str. Kolektiv: Topenářská příručka. 2001, Praha: GAS. 2 500. 80-86176-82-7 Brož, K.: Vytápění. Skripta ČVUT. Vydavatelství ČVUT 2002. Praha. 205 str. ASHRAE: ASHRAE Handbook – HVAC Applications 2003. 2003 Vít, M., Málek, B. a Z. Matthauserová: Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb. Věstník MZ. ČR, Editor. 2004, Ministerstvo Zdravotnictví. p. 16-28 ČNI: ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky. 2005 Kotrbatý, M. a kol.: Vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů (I- IVX). Seriál článků www.tzb-info.cz. 2006 až 2007www.tzb-info.cz

5 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Návrh vytápění zářiči Návrh tepelného výkonu a umístění zářičů Z rovnice tepelné rovnováhy prostoru se vypočítá teplota osálaných stěn a teplota vnitřního vzduchu Zkontroluje se výsledná teplota v různých místech Pokud není výsledek uspokojivý, změní se tepelný výkon (rozmístění) a postup se opakuje Teorie vs. Praxe Rozmístění zářičů dle úhlu jádrového sálání a možností zavěšení Rozdělení objektu na části ochlazované stejným způsobem Výpočet tepelné ztráty standardními postupy (teplota pod podlahou 10°C, venkovní teplota pro výpočet infiltrace t e = t ev - 8°C, teplotní gradient 0,5 K/m, zátopová přirážka 0,1 až 0,2 ) Výpočet instalovaného výkonu z tepelných ztrát koeficienty podle způsobu zavěšení, typu zářiče Podělení výsledného instalovaného výkonu uvažovaným počtem zářičů Kontrola maximální intenzity sálání Návrh větrání, odvodu spalin, přívodu plynu

6 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Úhel jádrového sálání, sálavá účinnost, funkce

7 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění h=58% h=63% h=73% h=67% h=82% Kolektiv: Topenářská příručka. 2001, Praha: GAS. 2 500. 80-86176-82-7

8 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Kolektiv: Topenářská příručka. 2001, Praha: GAS. 2 500. 80-86176-82-7 h=50% h=63% h=72%

9 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Druh zářičeKoeficient C 1 Tmavý neizolovaný 0,0122 Tmavý izolovaný 0,0120 Světlý s otevřenou komorou 0,0125 Světlý s delta komorou neizolovaný 0,0119 Světlý s delta komorou izolovaný s mřížkou 0,0098 e k [-]součinitel využití spalin e k = 0,95nepřímý odvod spalin z vytápěného prostoru e k = 0,86přímý odvod spalin mimo vytápěný prostor (kouřovody) teplota spalin u tmavých zářičů 180°C e k = 0,70 přímý odvod, vyšší teplota spalin A [m 2 ]vytápěná podlahová plocha Q celk [kW]celková potřeba tepla Q inst [kW]instalovaný výkon Kolektiv: Topenářská příručka. 2001, Praha: GAS. 2 500. 80-86176-82-7 Odvozeno z DIN 3372 - 1 Podle DIN 3372 – je zde ve vzorci t r, „Behaglichkeitstemperatur“ teplota, kterou bych spíš zadával jako výslednou (operativní) (teplota pohody prostředí)

10 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění F [-]střední sálavý účinek F = 0,40při vodorovném osazení F = 0,70při šikmém osazení ZářičT-NT-IS-OS-DNS-DI sálavá účinnosth S [-] vodorovné0,6300,7200,5800,6700,820 šikmé0,5800,6700,5500,6200,780 osazení v prostoru, konstr. a provoz f [-] vodorovné0,1900,2170,1740,1930,195 šikmé0,3070,3550,2770,3130,325 osazení v prostoruf’ [-] vodorovné0,2140,2450,1970,2280,279 šikmé0,3450,3980,3270,3690,464 konstantaK [-]-0,890 0,8800,8500,700 absorpceA S [-]-0,850 Kolektiv: Topenářská příručka. 2001, Praha: GAS. 2 500. 80-86176-82-7 Odvozeno z DIN 3372 - 1

11 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Kolektiv: Topenářská příručka. 2001, Praha: GAS. 2 500. 80-86176-82-7 Vít, M., B. Málek, and Z. Matthauserová, Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb, V.M. ČR, Editor. 2004, Ministerstvo Zdravotnictví. p. 16-28 Kontrola maximální intenzity sálání Hygienické požadavky Intenzita osálání temena hlavy nesmí překročit 200 W/m 2 Příklad: Při sálavém vytápění haly je výsledná teplota ve výšce hlavy pracovníka t g = 27 °C (měřeno kulovým teploměrem Vernon-Jokl, tj.  100 mm), teplota vzduchu t i = 18 °C, rychlost proudění vzduchu w a = 0,25 m.s -1. Zkontrolujte požadavek podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – intenzita osálání hlavy pracovníka nesmí být větší než 200 W.m -2. Podle vztahu (1) je radiační teplota t mrt = 37 °C, dosazením do vztahu (2) vychází intenzita sálání 33,9 W.m -2. (1) (2) Měření: Návrh:

12 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Schéma pro navrhování světlých zářičů v příčném a podélném směru Rozmisťování

13 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Doporučené vzdálenosti tmavých zářičů v podélném směru Rozmisťování

14 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Příklad: Navrhněte sálavé vytápění objektu montážní haly (t g = 16°C) viz. výkresová dokumentace. Hala se nachází v obci Domažlice (venkovní výpočtová teplota -15°C, krajina s intenzivními větry, chráněná, osaměle stojící B = 8 Pa 0,67 ). Ze severní strany je připojen administrativní přístavek, který bude řešen samostatným projektem vytápění administrativní části. Základem haly je vazníková konstrukce o rozteči 6 m. Celkové rozměry haly jsou 54 x 60 x 6 m pod vazník. Celý prostor bude provozován na dvě směny bez sobot a nedělí. Jedná se o chladný provoz bez výrazných vnitřních zisků. Obvodová konstrukce je sendvičová s U = 0,3 W/m 2 K. Okna jsou dvouvrstvá s U = 1,5 W/m 2 K. Podlaha je standardní s U = 0,6 W/m 2 K. Vrata budou opatřena vzduchovou clonou a jejich U = 1,7 W/m 2 K. Střecha má součinitel prostupu tepla U = 0,24 W/m 2 K. Světlík U = 1,5 W/m 2 K. Počítejte s 0,5 násobnou výměnou vzduchu. ČNI: ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky. 2005 Kotrbatý, M.; Seidl, J.: Průmyslové otopné soustavy. Společnost pro techniku prostředí 2000. České Budějovice. 64 str.

15 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Světlík 2 x 3,0 x 48,0 m Okno 2,5 x 46,0 m Vrata 3,0 x 4,5 m 1 34 Q celk = 230 kW Q 1 = 35,6 kWQ 1 inst = 32,9 kW Q 2 = 28,1 kWQ 2inst = 28,1 kW Q 3 = 15,9 kWQ 3inst = 15,9 kW Q 4 = 14,0 kWQ 4inst = 14,0 kW Celkové tepelné ztráty 2 Potřebný instalovaný výkon

16 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Schéma pro navrhování světlých zářičů v příčném a podélném směru Rozmisťování

17 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Doporučené vzdálenosti tmavých zářičů v podélném směru Rozmisťování

18 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění 17 kW 23 kW 17 kW 23 kW 17 kW 23 kW 17 kW 2 x 12 kW 23 kW 17 kW 2 x 12 kW

19 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění

20 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Co všechno může ovlivnit výsledný návrh: Finance!!! Požadavky na provoz Směnnost Typ pracoviště Vytížení pracoviště Otevírání dveří Technologie Vnitřní zisky Konstrukce haly Vazníky Střecha Výška Na co nezapomenout! Regulace (čidla, sekce) Plyn Odvod spalin Větrání

21 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Shrnutí návrhu vytápění plynovými zářiči 1.Volba druhu a typu zářiče dle výšky haly, možností zavěšení (hmotnost), charakteru provozu (rychlost náběhu), konstrukce haly) 2.Rozmístění zářičů dle úhlu jádrového sálání, možností zavěšení (vazníky, střecha), provozu a charakteru budovy 3.Rozdělení objektu na části ochlazované stejným způsobem a se stejným druhem a typem zářiče 4.Výpočet tepelné ztráty standardními postupy ČSN 06 0210, EN 12 831 (teplota pod podlahou 10°C, venkovní teplota pro výpočet infiltrace t e = t ev - 8°C, teplotní gradient 0,5 K/m, zátopová přirážka 0,1 až 0,2 ostatní přirážky 0, rozlehlé haly M = 1) 5.Výpočet potřebného instalovaného výkonu z tepelných ztrát koeficienty podle způsobu zavěšení, druhu a typu zářiče 6.Podělení výsledného instalovaného výkonu uvažovaným počtem zářičů 7.Kontrola maximální intenzity sálání (Minimální hygienické výšky zavěšení) 8.Návrh větrání, odvodu spalin, přívodu plynu, regulace 9.Výpočet finančních nákladů

22 Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz Sálavé a průmyslové vytápění Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Sálavé a průmyslové vytápění Metodika návrhu sálavých systémů vytápění pro velkoprostorové objekty Ing. Ondřej Hojer."

Podobné prezentace


Reklamy Google