Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní systém hlášení nežádoucích událostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní systém hlášení nežádoucích událostí"— Transkript prezentace:

1 Národní systém hlášení nežádoucích událostí
MUDr. Zdeněk Hřib kabinet veřejného zdravotnictví 3.LF UK

2 Cílem systému JE Benchmarking pro potřeby ZZ
se zaslepenou identitou hlásícího ZZ kódem jednotná metodika a klasifikace založená na konceptu WHO – možnost srovnání v rámci ČR i mezinárodně indikátor ve smyslu kvality sběru dat Vydávání doporučení pro praxi zdrojem záznamy o NU a jejich prevenci v systému a zahraniční doporučení pro praxi Šíření informací o bezpečnosti pacientů

3 Cílem systému NENÍ Cílem systému není předávání informací o počtech hlášených NU zřizovateli, pojišťovnám, médiím … Cílem systému není sestavování veřejných „žebříčků kvality“ Cílem systému není hledání viníků Cílem systému není vydávání závazných nařízení Cílem systému není náhrada stávajících (zákonem určených) systémů vigilance

4 Historie systému 2007 Studie sledování NU v ZZ následné péče => Metodika sledování NU v NP 2008/07 Zahájení budování systému 2009/06 Start pilotního provozu systému 2010/02 První vydaný benchmarking 2010/11 Metodika sledování NU vydána ve věstníku MZ

5 Aktuální stav systému 2011/01 Dobrovolně zapojeno 20 nemocnic převážně okresního typu 2011/04 Zapojeny povinně fakultní nemocnice a státní psychiatrické léčebny 2011/11 Zapojeno 50 zdravotnických zařízení ~ lůžek ~ 40% lůžek v ČR 2012/04 Zapojení zbylých zdravotnických zařízení přímo řízených MZ

6 Národní systém hlášení NU
Financován MZ ČR, správce KVZ 3.LF UK Po vzoru britského National Reporting and Learning System (NRLS) a dle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a EU Otevřen všem zařízením lůžkové péče zcela zdarma 2 části: centrální anonymizovaná DB + webová aplikace pro správu NU v ZZ (pro ZZ, která nemají vlastní systém)

7 Povinně hlášené události
Události nebo okolnosti, které mohly vyústit nebo vyústily v tělesné poškození pacienta, kterému bylo možné se vyhnout Neočekávaná zhoršení klinického stavu pacienta, pokud mají za následek trvalé poškození nebo úmrtí pacienta

8 Nepovinně hlášené události
Pády, dekubity, nosokomiální infekce, nežádoucí příhody u zdravotnických prostředků, nežádoucí účinky léčiv, alergické reakce u krevních derivátů a mimořádné události na úseku radiační ochrany Neočekávaná zhoršení klinického stavu pacienta, pokud nemají za následek trvalé poškození nebo úmrtí pacienta Události, kdy je poškození pacienta jen psychické či socioekonomické a také případy, kdy poškozeným je zdravotnické zařízení

9 Varianty zapojení Předávání anonymních údajů z vlastního systému vyvinutého/vlastněného nemocnicí pro interní evidenci NU Používání sdílené instance webové aplikace od 3.LF UK pro interní evidenci NU hostované v datovém centru 3.LF UK Používání vlastní instance webové aplikace od 3.LF UK pro interní evidenci NU hostované v datovém centru nemocnice

10 Varianta zapojení 1: posílání anonymizovaných dat
benchmarking Varianta zapojení 1: posílání anonymizovaných dat 3.LF UK anonymizovaná data Zdravotnické zařízení osobní údaje automatickypřes internet

11 Posílání anonymizovaných dat
Technicky náročné - nutné investice na straně zdravotnického zařízení Systém musí každodenně automaticky posílat anonymizovaná data (ale včetně volných textů s popisem události) do benchmarkové databáze Systém musí posílat i změny (například při doplnění informací k události)

12 Varianta zapojení 2: využití webové aplikace od 3.LF
benchmarking Varianta zapojení 2: využití webové aplikace od 3.LF Systém pro evidenci NU v prostoru vyhrazeném pro zdravotnické zařízení v datovém centru 3.LF UK osobní údaje 3.LF UK anonymizovaná data Zdravotnické zařízení osobní údaje přímé zadání či přepisování z papírového formuláře zabezpečeným spojením přes internet automaticky

13 Využití sdílené webové aplikace od 3.LF UK
Zdarma Pro nemocnici technicky nejjednodušší Nemocnice používající sdílenou verzi aplikace používají shodnou verzi software s individuální konfigurací systému a zcela samostatnými vlastními daty

14 Varianta zapojení 3: vlastní instalace web.aplikace
benchmarking Varianta zapojení 3: vlastní instalace web.aplikace Zdravotnické zařízení Systém od 3.LF UK pro evidenci NU v síti zdravotnického zařízení v jeho datovém centru osobní údaje 3.LF UK anonymizovaná data přímé zadání či přepisování z papírového formuláře zabezpečeným spojením přes internet automaticky

15 Používání vlastní instalace webové aplikace od 3.LF UK
Placená varianta (náklady na údržbu vlastní instance musí pokrýt nemocnice z vlastních zdrojů) Interní evidence umístěná v rámci sítě nemocnice Možná integrace s interními systémy nemocnice pro předvyplňování informací o pacientech nebo využití existujících hesel uživatelů

16 Podmínky zapojení nemocnice
Přístup k internetu Zajištění edukace vlastních zaměstnanců Pozice „manažer(ů) rizika“ (nejde o nové pracovní místo, jen oprávnění v systému) Deklarování nepunitivního přístupu Systém otevřený lůžkovým zařízením všech typů Nutné uzavření písemné smlouvy

17 Popis webové aplikace od 3.LF UK

18 Používání webové aplikace
Žádné technické nároky na účastníka, kromě přístupu na internet Po právní stránce systém zcela v souladu s platnou legislativou – zákon na ochranu osobních údajů (101/2000 Sb.) Přestože se nepoužívají rodná čísla a jména, přesto jde o zpracování osobních údajů = nutná smlouva o zpracování OÚ

19 Zpracování osobních údajů
Zdravotnické zařízení je správcem osobních údajů 3.LF je zpracovatelem osobních údajů Organizační a technická opatření pro ochranu dat 3.LF automaticky vytváří anonymizovanou kopii pro benchmarking Pracovníci 3.LF pracují pouze s anonymizovanými daty Nikdo jiný (ani MZ) nemá přístup k datům

20

21 Formulář hlášení Dostupný i nepřihlášeným uživatelům
Události nahlášené nepravdivě je možné vyřadit z dalšího zpracování a statistiky Do benchmarkingu se započítávají jen „přijaté“ Hlásící dostává informaci automaticky odesílaným mailem (zadá-li při hlášení adresu) o postupu řešení události Hlásící může i dodatečně (po zahájení zpracování hlášení) doplnit některé informace (například ekonomické zhodnocení)

22 Formulář hlášení Většina polí může být nepovinná a případně i neviditelná (dle požadavků zdravotnického zařízení výběr ze společného seznamu položek) Minimální vyžadovaná data Datum narození, pohlaví pacienta Kdy se událost stala a na jakém typu oddělení Druh události dle WHO Výsledné poškození pacienta Text popisující co se stalo a jak bylo řešeno Případně text popisující jaká byla zjištěná příčina a jaká byla provedena prevence

23 Formulář hlášení Některé druhy událostí (pády, medikační pochybení, pracovní úrazy, dekubity, nosokomiální infekce, krádeže) mají specializované oddíly formuláře navíc Možnost nahlásit i událost bez pacientů nebo s více zasaženými pacienty Možnost nahlásit i událost bez pracovníků nebo s více zúčastněnými pracovníky

24

25 Seznam nahlášených událostí
Přístupný jen oprávněným uživatelům Zabezpečený jménem a heslem Lze měnit jakékoliv údaje zadané hlásícím Každá událost se nachází aktuálně v nějakém pojmenovaném stavu Nově nahlášeno Přijato k řešení Uzavřeno bez preventivních opatření ….

26

27 Výstupní sestavy Tisk jednotlivých hlášení
Statistka za určené období generovaná jako tabulka kompatibilní s MS Excel včetně pracoviště druhu NU závažnosti následků času události věku a pohlaví

28

29

30

31

32 Anonymizovaný kvartální benchmarking

33 Benchmarking Zasílaný čtvrtletně em osobám pověřených jeho převzetím Skupinový benchmarking je zasílán pouze pokud je ve skupině dostatek zařízení na to, aby nebylo možné identifikovat jednotlivé členy Pro standardizované indikátory jsou jako denominátory používány počty nových hospitalizací a lůžkodny Každé ZZ zná pouze svůj 3ti místný kód

34 Struktura benchmarkingu
Pro každou skupinu má benchmarking 4 části Denominátory (lůžkodny a nové hospitalizace) Statistika všech nahlášených událostí Statistika jen poškozujících událostí Statistika jen klinicky významných všemi hlášených NU

35

36

37 Všechny incidenty

38 Klinicky významné všemi hlášené

39 Klinicky významné všemi hlášené

40 Klinicky významné všemi hlášené

41 Další informace Web kabinetu: kabinetu: Demoverze:


Stáhnout ppt "Národní systém hlášení nežádoucích událostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google