Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Libušín 2011 Konečný scénář bitvy. Koridor Schweiz Pevnůstka velká Pevnůstka malá Brána Tábor červených Shromaždiště Švýcarů Cesta od tábora Lesní cesta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Libušín 2011 Konečný scénář bitvy. Koridor Schweiz Pevnůstka velká Pevnůstka malá Brána Tábor červených Shromaždiště Švýcarů Cesta od tábora Lesní cesta."— Transkript prezentace:

1 Libušín 2011 Konečný scénář bitvy

2 Koridor Schweiz Pevnůstka velká Pevnůstka malá Brána Tábor červených Shromaždiště Švýcarů Cesta od tábora Lesní cesta Stožár Diváci Modrý trén Na bojišti je vybudován polní tábor s opevněním, obsazený Karlovci. Před bitvou nastoupí z hlavního tábora další dva šiky (VS a Horovci), vedení Kolchozem na koni. V pevnůstkách jsou umístěna děla – v malé rychlice, ve velké 3 další, kryté tarasy. U lesa poblíž velké pevnůstky leží hromada slámy a několik pevných prken pro udělání můstku. Zbytek bitevního pole je prázdný. Les Sláma a prkna

3 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci Bitva začíná. Komentář o domluvené rozhodující bitvě dvou králů a domluvě, že se sejdou na bitevním poli tváří v tvář – proto to není obléhání. Modré vojsko přichází na bojiště, táhne s sebou vůz, staví stany. Ve chvíli, kdy je zahlédnou červení (zatroubení, rána z děla), začínají vylézat z tábora a řadit se k bitvě. Komentář o přípravě k bitvě, a zahájení na dvě rány z děla. Ve chvíli, kdy jsou obě vojska seřazena, vypálí červení dvě rány z děla a vojska se dají do pohybu. Pavel Hora Karlovci VS Pražané RS Armitores

4 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci Vyrážejí jednotlivé voje. Pražané jsou pomalí, proto Karlovci budou mít příležitost vpadnou RS do boku. Když se Karlovci částečně natočí, pražští střelci jim vypálí salvu do boku. Několik jich padne, ostatní jsou zmateni a útok pražské pěchoty je obrátí na útěk. Pražané postupují dál, ohrožují bok VS, ti se stahují. RS se s Pražany zkonsoliduje, srovnají čelo a postupují k valu. Hora se s Armitores srazí blíže k valu a celou dobu bojují. Pavel Hora Karlovci VS Pražané RS Armitores Karlovci bo j VS RS bo j střelba a výpad Armitores Pavel Hora

5 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci VS a Karlovci se zformují až za palebnou čarou pevnůstek a čekají na RS a Pražany. Děla ve velké pevnůstce míří na RS, rychlice v malé na Pražany. Případní střelci na valech (stopinkáři) míří na Pražany. Pavel Hora se při pohledu na další dva blížící se šiky stahuje, Armitores se konsoliduje a nepronásleduje ho. Když se RS a Pražané dostanou na dostřel, pevnůstky začínají střílet. Šiky se rozpadají, panika, ztráty. Po několika výstřelech se oba šiky obracejí a neuspořádaně prchají za polovinu bitevního pole. Armitores je spořádaně následují. Karlovci VS Pražané RS bo j Armitores Pavel Hora Mohutn á palba panika, útěk

6 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci Pole je pokryto padlými a zraněnými, šiky stojí proti sobě. Králové vyjíždějí vyjednávat. Komentář o velkých ztrátách na obou stranách – modří jsou lepší v poli, červení mají děla. Je to pat, králové se domlouvají na přerušení boje a odpočinku. Po uzavření úmluvy lazarety a lehkooděnci rychle vyčistí bitevní pole od padlých. Šiky se pak stáhnou do výchozích pozic – červení stojí mezi pevnůstkami, chráněni děly, modří u trénu. Karlovci VS Pražané RS vyjednán í králů Armitores Pavel Hora

7 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci VS a Karlovci jsou před příkopem, Pavel Hora nechal část lidí (cca 25) u velké pevnůstky před příkopem, zbytek obsadil les a val. Střelci už mohou být na bráně. Přicházejí Švýcaři. Komentář o žoldnéřích a jejich cti. Obě vojska čučí, modří reagují rychleji, král jede ke Švýcatům vyjednávat. Koupí si jejich pomoc. Karlovci VS Pražané RS vyjednává ní Armitores Pavel Hora PH Schweiz

8 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci Švýcarský důstojník si koupí pomoc části Armitores (živé štíty). Modré šiky se srovnají na úrovni Švýcarů do útočné formace. Komentář o promyšlené plánu Švýcarů (aby si to diváci užili a věděli, na co se budou dívat). Karlovci VS Pražané RS Armitores Pavel Hora PH Schweiz štíty Děla

9 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci Štíty a Švýcaři vyrážejí, těsně následovaní zbytkem vojska. První salva z pevnůstek totálně vymaže živé štíty a mírně pocuchá RS a Pražany. Druhou už pevnůstky nestihnout, Švýcaři a RS se na ně vrhají. RS vyhazuje pomocí pochodní malou pevnůstku do vzduchu. Armitores útočí lesem na bok valu. Celé vojsko červených se stahuje za val. Švýcaři zatlačují nebo pobíjejí kontingent Horovců u pevnůstky, pak berou slámu a prkna, dělají si přistup do pevnůstky a zajímají dělostřelce. Část jich s RS zatlačuje VS přes bránu do opevnění. Pražané útočí na Karlovce a tlačí je přes malý můstek do opevnění (pozor, nebezpečí pádu!) Karlovci VS Pražané RS Armitores Pavel Hora PH Schweiz štíty Dělaštíty pobití salvou Schweiz Armitores RS Pražané menší ztráty

10 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci Švýcaři odtáhnout nebo zatlučou děla ve velké pevnůstce (komentář). Ve chvíli, když jsou v bezpečné vzdálenosti, přestává zbytek modrých marně dorážet na opevnění a spořádaně se stahuje do bezpečí. Své mrtvé berou s sebou. Vprostřed bitevního pole Švýcaři slavnostně předávají ukořistěná děla modrému králi a nechávají si platit. Modré vojsko se pak stahuje k trénu, vztyčuje tarasy a umisťuje děla. Červené vojsko posbírá své mrtvé a dává se dohromady v táboře. Švýcaři odcházejí na své shromaždiště. Karlovci VS Pavel Hora Děla Schweiz Armitores RS Pražané Armitores Pražané RS Schweiz

11 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci Poté, co se uprázdní bitevní pole, přichází vyjednávat čevený král. (komentář). Karlovci VS Pavel Hora DělaRS Armitores Pražané Schweiz vyjednává ní

12 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci Švýcaři byli nakoupeni, aby získali zpět děla. Červení vystupují z opevnění a řadí se k útoku. Švýcaři přecházejí ke Karlovcům. Komentář s vysvětlení plánu. Modří se připravují na útok, RS se staví tak, aby děla mohla střílet. Karlovci VS Pavel Hora DělaRS Armitores Pražané Schweiz

13 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci Červení zahajují útok. Děla několikrát vypálí, způsobí červeným nevýrazné ztráty. Švýcaři nechají Karlovce, aby na sebe navázali Pražany, a pak útočí na jejich křídlo. Celá linie modrých se postupně sroluje a rozpadne. Většina vojska prchá přes trén pryč. Kdo zůstane, je zabit, neuprchlé ženy z lazaretu zneužity. (komentář o prchání a plenění) Švýcaři se aristokraticky drží stranou, po dobytí trénu se stahují doprostřed bitevního pole. Znovu získaná děla i s posádkami jsou odtažena za polovinu bitevního pole. Karlovci VS Pavel Hora DělaRS Armitores Pražané Schweiz Karlovci VS Pavel Hora Schweiz Pleně ní Úprk

14 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci Modří se znovu zformují. Červení plení trén, neorganizované skupinky mužů odnášejí kořist do tábora, může propuknout několik šarvátek. Komentář o nebezpečí ztráty disciplíny. Modří zaútočí, velmi rychle vyčistí trén. Červení před nimi prchají. Modří jsou ale vysílení a zastavují se kousek před zničeným trénem, červené nepronásledují. Většina padlých obou stran zůstává ležet. Švýcaři se nechávají vyplácet červeným králem a stahují se do lesního útočiště. Červení se evidentně chystají na poslední útok (formování vojsk, nabíjení děl, vytahují nějaké kusy z pevnůstek, vyškrabávání veškerých záloh z tábora). Karlovci VS Pavel Hora Děla RS Armitores Pražané Karlovci VS Pavel Hora Schweiz ; ; ;

15 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci Modré vojsko je silně pocuchané, unavené (potácení, díry ve štítové hradbě). Modrý král žádá o pomoc Švýcary. Ti nejdříve nechtějí, pak se rozhodnou, že za hromadu peněz do toho jdou. Platba ale předem. Komentář o vyhlídkách modrých a rozhodovacích procesech v žoldnéřské jednotce. Švýcaři se staví do čela modré armády. Karlovci VS Pavel Hora Děla RS Armitores Pražané Schweiz vyjednává ní

16 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci Obě vojska se dají do pohybu. Srazí se uprostřed pole. VS se zarazí o píky, Karlovci a Hora projdou po křídlech a útočí na modré. Modří nápor dlouho nevydrží, buď padnou, nebo prchnou. Švýcaři tvoří ježka, jsou obklíčení. Několik útoků na ježka přinese červeným jen ztráty. Komentář o ježkovi. Karlovci VS Pavel Hora Děla RS Armitores Pražané Karlovci Pavel Hora VS Úprk Schweiz

17 Shromaždiště Švýcarů Stožár Diváci Švýcarský ježek je obklíčen červenými ve tvaru U otevřeného směrem k divákům a opevnění. Červený král nechá za záda VS přitáhnout děla. Pak nabídne Švýcarům kapitulaci. Ti odmítnou. Jeden/více Švýcarů chce prchnout, jsou zastřeleni na pokyn velitele žoldnéřů. VS ustoupí, ukáží se děla, která salvou pobijí všechny zbylé Švýcary. Komentář. Konec, děkovačka, modří se vrací, mrtvá vstávají z hrobů. Následují dvě liniovky a 2 kruhy zrady. Děla Karlovci Pavel Hora VS pobití salvou Děla


Stáhnout ppt "Libušín 2011 Konečný scénář bitvy. Koridor Schweiz Pevnůstka velká Pevnůstka malá Brána Tábor červených Shromaždiště Švýcarů Cesta od tábora Lesní cesta."

Podobné prezentace


Reklamy Google