Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. katedra veřejné ekonomiky, EkF, VŠB – TU Ostrava SPOV MsK, Jeseník nad Odrou, 17. 10. 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. katedra veřejné ekonomiky, EkF, VŠB – TU Ostrava SPOV MsK, Jeseník nad Odrou, 17. 10. 2013"— Transkript prezentace:

1 Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. katedra veřejné ekonomiky, EkF, VŠB – TU Ostrava petr.tomanek@vsb.cz SPOV MsK, Jeseník nad Odrou, 17. 10. 2013 petr.tomanek@vsb.cz NOVÉ ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ (od roku 2013) A JEHO DOPADY NA OBCE

2 ZMĚNA ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ OD ROKU 2013 Nové podmínky RUD: – o 10,2 % větší objem zdrojů z daní pro rozpočty obcí (na úkor dotací) (bez vlivu ekonomického růstu) – pro výraznou většinu obcí větší příjmy z daní – snížení příjmů z daní u 4 největších měst a u některých obcí vlivem dopadu „započtené výměry“ Změny RUD v rámci sdílení daní (bez změny stimulačních daní): – zvýšení role kritéria prostého počtu obyvatel (ze 3 % na 10 %) – začlenění kritéria počtu dětí a žáků (7 %) – změna kritéria výměry katastrálního území do podoby „započtené výměry“ (3%) – snížení váhy sdílení daní dle velikostních kategorií (z 94 % na 80 %)

3 PŘÍJMY OBCÍ z daní ( RUD 2013) Daň z nemovitostí 100 % Daň z příjmů FO z podnikání (30 %) Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (1,5 %) Daň z příjmů právnických osob (PO – obec) 100 % Sdílené daně: 20,83 % Daň z přidané hodnoty 22,87 % Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 23,58 % Daň z příjmů FO z podnikání (z 60 %) 23,58 % Daň z příjmů FO srážková 23,58 % Daň z příjmů PO

4 KRITÉRIA SDÍLENÍ DANÍ PRO OBCE 10 % Prostý počet obyvatel 7 % Počet dětí v MŠ a žáků ZŠ 80 % Přepočtený počet obyvatel (viz koeficienty postupných přechodů) 3 % Započtená katastrální výměra obce (max. 10 ha na obyvatele)

5 Kritérium počtu dětí a žáků předpoklad výnosu tohoto kritéria 7,7 tis. Kč na žáka (při nulovém růstu ekonomiky v roce 2013) dopady nového kritéria dětí a žáků navštěvujících školu v obci: - není zahrnut počet tříd, mající zejména vliv na velikost výdajů obcí na školy, - méně výhodné pro malé obce s menší velikostí tříd (nemohou optimalizovat počty tříd), - zrušení úhrad za žáky mezi obcemi

6 PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENTY Přepočítací koeficient Hlavní město Praha4,0641 Plzeň2,2961 Ostrava2,2961 Brno2,2961 Ostatní obce1,0000

7 KOEFICIENTY POSTUPNÝCH PŘECHODŮ Obce s počtem obyvatel od – do Koeficient postupných přechodů Násobek postupných přechodů 0 – 501,00001,0000 x počet obyvatel obce 51 – 2 0001,070050 + 1,0700 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 50 2 001 – 30 0001,15232 136,5 + 1,1523 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 2 000 30 001 – a více1,366334 400,9 +1,3663 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 30 000

8 Sdílení daní dle velikostních kategorií rozdělení obcí do 4 + 2 kategorií změna (sblížení) nastavení koeficientů pro sdílení daní u 4 velikostních kategorií obcí stanovení koeficientů??? (koeficienty stanoveny na 4 desetinná místa bez věcné podloženosti) snížila se váha tohoto kritéria (z 94 % na 80 %) pozitivum: upustilo se od hodnocení tzv. „U - křivky“

9 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 I. (do 100) II. (101-200) III. (201-300) IV. (301-1500) V. (1501-5000) VI. (5001-10000) VII.(10001-20000) VIII. (20001-30000) IX. (30001-40000) X. (40001-50000) XI. (50001-100000) XII. (100001-150000) RUD do roku 2007 RUD od roku 2008

10 Změna kritéria výměry katastrálního území do podoby „započtené výměry“ existence kritéria území pro RUD (opodstatněnost?) v roce 2012 byl daňový příjem z tohoto kritéria 42,8 tis Kč/km 2, v roce 2013 po změně RUD lze čekávat 48,6 tis. Kč/km 2 problémem je pojetí „započtené výměry“ – tedy stanovení maximální plochy na jednoho obyvatele (na 10 ha) – kritéria RUD by měla řešit odlišnosti obcí a tedy zejména ty případy, kdy dochází opodstatněně k odchylce od průměrných hodnot, uvedený přístup započtené výměry je paradoxně konstruován zcela opačně – velké hodnoty daňových příjmů u malých obcí s velkým katastrem se jeví nadhodnocené, ale je to spojeno s tím, že v podstatě není zřejmá role tohoto kritéria – dopad změny do podoby „započtené výměry“ je především na menší obce, největší obcí ze skupiny jsou Staré Hamry (554 obyvatel), největší relativní dopad na daňové příjmy je u obce Modrava (59 obyvatel, snížení celkových příjmů ze sdílených daní na pětinu) – dopady uvedené změny kritéria na obce (viz následující tabulka)

11 Dopady kritéria započtené výměry na obce (dopady větší než 10 % výměry) „Ztráta“ výměry v %Počet obcíSdílené daně po ztrátě v % Počet obcí od 10 do 2032do 90 % 33 21 až 301981 až 90 % 27 31 až 401671 až 80 % 24 41 až 501861 až 70 % 8 51 až 60751 až 60 % 5 61 až 70541 až 50 % 4 71 až 80431 až 40 % 3 81 až 90321 až 30 % 0 91 až 100111 až 20 % 1 Celkem obcí105Celkem obcí 105

12 Dopady RUD v roce 2013 – Vývoj vybraných příjmů z daní za 6 a 8 měsíců – problém ekonomického vývoje (tempo růstu ekonomiky ČR 2013) – otázka vývoje celkových příjmů i souvislost s dotacemi na rok 2013 (průmět zvýšení daňových příjmů do snížení kapitálových dotací cca 50 %).

13 Daňové výnosy vybraných daní srovnání k 30.6. 2013/2012 mld. Kč výnos 2012 výnos 2013 podíl 2012 podíl 2013 výnos pro obce 2012 výnos pro obce 2013 změna 2013/2012 v % DPFO – ZČ 55,9859,0521,422,87 11,9813,50+ 12,7 DPFO - SVČ -1,20-2,1121,423,58 -0,26-0,50- 92 DP PO 68,0366,2321,423,58 14,5915,61+ 7,0 DPH 128,28146,0921,420,83 27,4530,43+ 10,9 Celkem53,5559,04+ 11,1

14 Daňové výnosy vybraných daní srovnání k 31.8. 2013/2012 mld. Kč výnos 2012 výnos 2013 podíl 2012 podíl 2013 výnos pro obce 2012 výnos pro obce 2013 změna 2013/2012 v % DPFO – ZČ 76,5380,9721,422,87 16,3718,51+ 13,1 DPFO - SVČ - 0,65- 1,1621,423,58 -0,13-0,27- 53 DP PO 75,6167,7121,423,58 16,1815,98-2,3 DPH 177,5198,721,420,83 37,4541,38+ 10,5 Celkem69,975,6+ 8,2

15 Další aspekty hospodaření obcí krátkodobé i dlouhodobé  Příspěvek na přenesený výkon státní správy obcím (změna od roku 2013) výhodnější stav pro obce s matričním a stavebním úřadem (dříve metodika podle nejvyšší funkce)  Problematika vlivu prostředků EU na rozpočty obcí období 2007 - 2013 je ne úplně dobře zaměřeno na potřeby obcí: obce mají někdy jiné priority než ty na něž jsou k dispozici prostředky (z hlediska pořadí řešení problémů), nicméně činnost přizpůsobují možným dotacím = je to správné? z pohledu státu, resp. operačních programů je to správné v tom smyslu, že obce využívají a čerpají prostředky na to, co je podporováno je to však správné z pohledu obcí – pokud obce nenaplňují své hlavní cíle či potřeby a staví to, na co jsou dotace (postaví bazén místo kanalizace)? problém je v rozložení objemu prostředků mezi priority jednotlivých OP či samotné OP

16  Udržitelnost rozpočtů z dlouhodobého hlediska hodnocení finančních vztahů uvnitř rozpočtu využití údajů (reálných) o odpisech majetku sestavení běžného a kapitálového rozpočtu nelze spoléhat na dotace dopady: potřeba zvýšení podílu kapitálových výdajů  Dotace a jejich funkce Problémy: složitá administrativa, nestejné podmínky mezi obcemi a snaha o jejich omezení, mnohdy snaha obcí o jejich využívání bez zohlednění budoucích ekonomických dopadů financování činností přenesených státem na obce (státní správa) eliminují některé specifické odlišnosti podmínek obcí, které nejsou zahrnuty mezi kritérii sdílení daní obcemi v rámci rozpočtového určení daní řeší externality při poskytování veřejných statků obcemi, kdy užitek veřejného statku přesahuje hranice obce (např. divadla, zoologické zahrady) řeší aktuální problematiku specifických podmínek obcí, kterou nepostihují dlouhodobě platná pravidla (např. povodně, ekonomické problémy regionu) zajišťují prosazování specifických záměrů celostátní politiky státu (např. bytová politika)

17 Děkuji za pozornost petr.tomanek@vsb.cz


Stáhnout ppt "Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. katedra veřejné ekonomiky, EkF, VŠB – TU Ostrava SPOV MsK, Jeseník nad Odrou, 17. 10. 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google