Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÉ ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÉ ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ"— Transkript prezentace:

1 NOVÉ ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ
(od roku 2013) A JEHO DOPADY NA OBCE Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. katedra veřejné ekonomiky, EkF, VŠB – TU Ostrava SPOV MsK, Jeseník nad Odrou,

2 ZMĚNA ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ OD ROKU 2013
Nové podmínky RUD: o 10,2 % větší objem zdrojů z daní pro rozpočty obcí (na úkor dotací) (bez vlivu ekonomického růstu) pro výraznou většinu obcí větší příjmy z daní snížení příjmů z daní u 4 největších měst a u některých obcí vlivem dopadu „započtené výměry“ Změny RUD v rámci sdílení daní (bez změny stimulačních daní): zvýšení role kritéria prostého počtu obyvatel (ze 3 % na 10 %) začlenění kritéria počtu dětí a žáků (7 %) změna kritéria výměry katastrálního území do podoby „započtené výměry“ (3%) snížení váhy sdílení daní dle velikostních kategorií (z 94 % na 80 %)

3 PŘÍJMY OBCÍ z daní ( RUD 2013)
Daň z nemovitostí 100 % Daň z příjmů FO z podnikání (30 %) Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (1,5 %) Daň z příjmů právnických osob (PO – obec) 100 % Sdílené daně: 20,83 % Daň z přidané hodnoty 22,87 % Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 23,58 % Daň z příjmů FO z podnikání (z 60 %) 23,58 % Daň z příjmů FO srážková 23,58 % Daň z příjmů PO

4 KRITÉRIA SDÍLENÍ DANÍ PRO OBCE
10 % Prostý počet obyvatel 7 % Počet dětí v MŠ a žáků ZŠ 80 % Přepočtený počet obyvatel (viz koeficienty postupných přechodů) 3 % Započtená katastrální výměra obce (max. 10 ha na obyvatele)

5 Kritérium počtu dětí a žáků
předpoklad výnosu tohoto kritéria 7,7 tis. Kč na žáka (při nulovém růstu ekonomiky v roce 2013) dopady nového kritéria dětí a žáků navštěvujících školu v obci: - není zahrnut počet tříd, mající zejména vliv na velikost výdajů obcí na školy, - méně výhodné pro malé obce s menší velikostí tříd (nemohou optimalizovat počty tříd), - zrušení úhrad za žáky mezi obcemi

6 PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENTY
Hlavní město Praha 4,0641 Plzeň 2,2961 Ostrava Brno Ostatní obce 1,0000

7 KOEFICIENTY POSTUPNÝCH PŘECHODŮ
Obce s počtem obyvatel od – do Koeficient postupných přechodů Násobek postupných přechodů 0 – 50 1,0000 1,0000 x počet obyvatel obce 51 – 2 000 1,0700 50 + 1,0700 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 50 2 001 – 1,1523 2 136,5 + 1,1523 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 2 000 – a více 1,3663 34 400,9 +1,3663 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 30 000

8 Sdílení daní dle velikostních kategorií
rozdělení obcí do kategorií změna (sblížení) nastavení koeficientů pro sdílení daní u 4 velikostních kategorií obcí stanovení koeficientů??? (koeficienty stanoveny na 4 desetinná místa bez věcné podloženosti) snížila se váha tohoto kritéria (z 94 % na 80 %) pozitivum: upustilo se od hodnocení tzv. „U - křivky“

9 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 I. (do 100) II. ( ) III. ( ) IV. ( ) V. ( ) VI. ( ) VII.( ) VIII. ( ) IX. ( ) X. ( ) XI. ( ) XII. ( ) RUD do roku 2007 RUD od roku 2008

10 Změna kritéria výměry katastrálního území do podoby „započtené výměry“
existence kritéria území pro RUD (opodstatněnost?) v roce 2012 byl daňový příjem z tohoto kritéria 42,8 tis Kč/km2, v roce 2013 po změně RUD lze čekávat 48,6 tis. Kč/km2 problémem je pojetí „započtené výměry“ – tedy stanovení maximální plochy na jednoho obyvatele (na 10 ha) kritéria RUD by měla řešit odlišnosti obcí a tedy zejména ty případy, kdy dochází opodstatněně k odchylce od průměrných hodnot, uvedený přístup započtené výměry je paradoxně konstruován zcela opačně velké hodnoty daňových příjmů u malých obcí s velkým katastrem se jeví nadhodnocené, ale je to spojeno s tím, že v podstatě není zřejmá role tohoto kritéria dopad změny do podoby „započtené výměry“ je především na menší obce, největší obcí ze skupiny jsou Staré Hamry (554 obyvatel), největší relativní dopad na daňové příjmy je u obce Modrava (59 obyvatel, snížení celkových příjmů ze sdílených daní na pětinu) dopady uvedené změny kritéria na obce (viz následující tabulka)

11 Sdílené daně po ztrátě v %
Dopady kritéria započtené výměry na obce (dopady větší než 10 % výměry) „Ztráta“ výměry v % Počet obcí Sdílené daně po ztrátě v % od 10 do 20 32 do 90 % 33 21 až 30 19 81 až 90 % 27 31 až 40 16 71 až 80 % 24 41 až 50 18 61 až 70 % 8 51 až 60 7 51 až 60 % 5 61 až 70 41 až 50 % 4 71 až 80 31 až 40 % 3 81 až 90 21 až 30 % 91 až 100 1 11 až 20 % Celkem obcí 105

12 Dopady RUD v roce 2013 Vývoj vybraných příjmů z daní za 6 a 8 měsíců
problém ekonomického vývoje (tempo růstu ekonomiky ČR 2013) otázka vývoje celkových příjmů i souvislost s dotacemi na rok 2013 (průmět zvýšení daňových příjmů do snížení kapitálových dotací cca 50 %).

13 Daňové výnosy vybraných daní srovnání k 30.6. 2013/2012
mld. Kč výnos 2012 2013 podíl výnos pro obce výnos pro obce 2013 změna 2013/2012 v % DPFO – ZČ 55,98 59,05 21,4 22,87 11,98 13,50 + 12,7 DPFO - SVČ -1,20 -2,11 23,58 -0,26 -0,50 - 92 DP PO 68,03 66,23 14,59 15,61 + 7,0 DPH 128,28 146,09 20,83 27,45 30,43 + 10,9 Celkem 53,55 59,04 + 11,1

14 Daňové výnosy vybraných daní srovnání k 31.8. 2013/2012
mld. Kč výnos 2012 2013 podíl výnos pro obce výnos pro obce 2013 změna 2013/2012 v % DPFO – ZČ 76,53 80,97 21,4 22,87 16,37 18,51 + 13,1 DPFO - SVČ - 0,65 - 1,16 23,58 -0,13 -0,27 - 53 DP PO 75,61 67,71 16,18 15,98 -2,3 DPH 177,5 198,7 20,83 37,45 41,38 + 10,5 Celkem 69,9 75,6 + 8,2

15 Další aspekty hospodaření obcí krátkodobé i dlouhodobé
Příspěvek na přenesený výkon státní správy obcím (změna od roku 2013) výhodnější stav pro obce s matričním a stavebním úřadem (dříve metodika podle nejvyšší funkce) Problematika vlivu prostředků EU na rozpočty obcí období je ne úplně dobře zaměřeno na potřeby obcí: obce mají někdy jiné priority než ty na něž jsou k dispozici prostředky (z hlediska pořadí řešení problémů), nicméně činnost přizpůsobují možným dotacím = je to správné? z pohledu státu, resp. operačních programů je to správné v tom smyslu, že obce využívají a čerpají prostředky na to, co je podporováno je to však správné z pohledu obcí – pokud obce nenaplňují své hlavní cíle či potřeby a staví to, na co jsou dotace (postaví bazén místo kanalizace)? problém je v rozložení objemu prostředků mezi priority jednotlivých OP či samotné OP

16 Udržitelnost rozpočtů z dlouhodobého hlediska
hodnocení finančních vztahů uvnitř rozpočtu využití údajů (reálných) o odpisech majetku sestavení běžného a kapitálového rozpočtu nelze spoléhat na dotace dopady: potřeba zvýšení podílu kapitálových výdajů Dotace a jejich funkce Problémy: složitá administrativa, nestejné podmínky mezi obcemi a snaha o jejich omezení, mnohdy snaha obcí o jejich využívání bez zohlednění budoucích ekonomických dopadů financování činností přenesených státem na obce (státní správa) eliminují některé specifické odlišnosti podmínek obcí, které nejsou zahrnuty mezi kritérii sdílení daní obcemi v rámci rozpočtového určení daní řeší externality při poskytování veřejných statků obcemi, kdy užitek veřejného statku přesahuje hranice obce (např. divadla, zoologické zahrady) řeší aktuální problematiku specifických podmínek obcí, kterou nepostihují dlouhodobě platná pravidla (např. povodně, ekonomické problémy regionu) zajišťují prosazování specifických záměrů celostátní politiky státu (např. bytová politika)

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "NOVÉ ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google