Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žst. Kubova Huť 1. Zhotovitel: IKP Consulting Engineers, s.r.o. Subdodavatel: KPM CONSULT, a.s. PROJEKT A1/12-4: Studie organizačně-technické a investiční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žst. Kubova Huť 1. Zhotovitel: IKP Consulting Engineers, s.r.o. Subdodavatel: KPM CONSULT, a.s. PROJEKT A1/12-4: Studie organizačně-technické a investiční."— Transkript prezentace:

1 Žst. Kubova Huť 1

2 Zhotovitel: IKP Consulting Engineers, s.r.o. Subdodavatel: KPM CONSULT, a.s. PROJEKT A1/12-4: Studie organizačně-technické a investiční přípravy rozvoje kolejové dopravy v příhraniční oblasti Šumavy Podporováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci realizace Akčního plánu Rozvoje kraje Objednatel: Jihočeský kraj Spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury Doba řešení: 10/2004-10/2005

3 Osnova projektu Část I:Analytická část(12/2004) 1.1Úvod 1.2Cíl studie 1.3Územní vymezení rozsahu řešené oblasti – vnější a přeshraniční vztahy 1.4Přehled aktuálních zpracovaných dokumentů 1.5Analýza současného stavu dopravní obslužnosti 1.6Analýza nákladů a přínosů (Cost Benefit Analysis) Část II:Organizační projekt(06/2005) 2.7Návrh harmonogramu investičních akcí zahrnutých do projektu – časový plán Návrh řešení stavebních úprav a novostaveb tratí a stanic Návrh řešení stavebních úprav a novostaveb tratí a stanic Návrh řešení technických systémů tratí Návrh řešení technických systémů tratí Podklady pro ekonomiku Podklady pro ekonomiku Výkresová část Výkresová část 2.8Modely financování a realizace investičních akcí 2.9Modely provozování systému 2.10Návrh dopravní obslužnosti řešeného území včetně zapojení do IDS 2.11Návrh řízení projektu, zajištění koordinační a inženýrské činnosti 2.12Studie proveditelnosti (Feasibility Study – FS) a Analýza nákladů a výnosů (Cost Benefit Analysis – CBA) dle metodiky MMR 2.13Návrh marketingového plánu Část III:Projednání projektu Část IV:Závěrečná zpráva projektu a veřejná presentace

4 Seznam příloh Číslo přílohy Název přílohy P1 Situace a výkresy stavebních úprav a novostaveb tratí a stanic P2 Základní technické požadavky na integrovaný systém zabezpečení vedlejších tratí P3 Příklad řešení techniky tratě P4 Elektronické platby v dopravě P5 Návrh dopravní obslužnosti, jízdní řády, grafikony, profily P6 Řešení přestupních uzlů kolejová–cyklistická doprava P7 Studie proveditelnosti P8 Analýza nákladů a výnosů (CBA)

5 2.7 Návrh harmonogramu investičních akcí zahrnutých do projektu – časový plán Číslo tratě Traťový úsek Zabezpečovací zařízení TraťTrakce Průměr. trať. rych. 194Č.BudějoviceKřemžeModernizace M90 194KřemžeKřemže-městoNovéNováM90 194KřemžeKájovModernizaceTěžká střední opravaM55 194KájovHořice na Šum.ModernizaceOptimalizaceM90 194Hořice na Šum.Černá v P.Stávající M55 194Černá v Poš.Nová PecModernizace M90 194Nová PecČerný KřížModernizaceTěžká střední opravaM60 195RybníkLipno nad Vlt.ModernizaceTěžká střední opravaE50 195Lipno nad Vlt.Lipno-KramolínNovéNováE80 197ČíčeniceBavorovModernizace M90 197BavorovVolaryModernizaceTěžká střední opravaM70 194VolaryČerný KřížModernizaceTěžká střední opravaM70 194Černý KřížNové ÚdolíModernizace M70 194Nové ÚdolíHaidmühleNovéNováM70 198StrakoniceRadošoviceModernizace M90 198RadošoviceVimperkModernizaceTěžká střední opravaM60 198VimperkSoumarský MostModernizaceTěžká střední opravaM60 198Soumarský MostVolaryModernizace M85 Tabulka 3: Harmonogram – I. horizont

6 Obrázek 2 Schéma řešené oblasti, akce a realizační časové horizonty

7 2.7.2. Svršek a spodek trati, mosty, tunely a související objekty 2.7.3. Návrh řešení stavebních úprav a novostaveb tratí a stanic Rozdělení dle charakteru úpravy tratí úpravy stanic a zastávek Rozdělení dle horizontů I. horizont II. horizont Rozdělení dle tratí Hlavní železniční tratě – související tratě (informativně) 190 Č. Budějovice – Horažďovice předm. (-Plzeň) 196 Č. Budějovice – H. Dvořiště Železniční tratě v příhraniční oblasti Šumavy (podrobně) 194 Č. Budějovice (- Křemže-město) – Černý Kříž 195 Rybník – Lipno n/V (- Černá v Pošumaví) 197 Číčenice – Prachatice - Volary a 194 Volary – Nové Údolí (- Haidmühle) 198 Strakonice – Vimperk – Volary

8 I. HORIZONT II. HORIZONT Příloha P1 Situace a výkresy 1 : 200 000 (A1-A3) Situace stavebních úprav v příslušných horizontech III. HORIZONT A VÝHLED

9 Celková situace 1 : 200 000 – ABC NET (A3) Návrh přeshraničního systému HORNÍ RAKOUSKO DOLNÍ BAVORSKO JIŽNÍ ČECHY

10 Celková situace 1 : 200 000 – Klad listů (A4) Klad listů výkresů 1 : 20 000 a 1 : 1 000

11 Výkresy 1 : 20 000 – Příklad (B1+C1) Úpravy trati České Budějovice - Kájov II. Horizont Výhled I. Horizont DETAIL STANICE 1 : 1 000 INTRAVILÁN BODENMAIS – BAVORSKÝ LES

12 Výkresy 1 : 20 000 – Příklad (B4) Novostavba trati Lipno nad Vltavou – Černá v Pošumaví II. Horizont I. Horizont INTRAVILÁNEXTRAVILÁN ZWICKAU - CENTRUMKRASLICE - KLINGENTHAL

13 Výkresy 1 : 20 000 – Příklad (B7) Úpravy trati Číčenice - Husinec II. Horizont Výhled I. Horizont BÖHMHOF – BAVORSKÝ LES EXTRAVILÁN

14 Šumavské tratě: Odhad nákladů – úpravy tratí celkem Trať/ náklady (mil. Kč) náklady (mil Kč) I. horizontII. horizont celkem Cyklická údržba současné infrastruktury* Komplexní rekonstrukce vyvolaná Modernizace Novostavba celé tratě nebo celého úseku Elektrizace Náklady CELKEM I. Horizont Cyklická údržba současné infrastruktury* Komplexní rekonstrukce vyvolaná Modernizace Novostavba celé tratě nebo celého úseku Elektrizace Náklady CELKEM II. Horizont CELKEM I. a II. Horizont mil. Kč Celkem 125323810951.1400 3.726 234218719754.55560 9.11912.845 Celkem bez neuznatelných nákladů ---2381.0951.1400 2.473 ---1871.9754.55560 6.7779.250 Poměr v %--- 9,6%44,3%46,1%0% 100% ---2,8%29,1%67,2%0,9% 100%--- 2.7.4. Podklady pro ekonomiku Tabulka 24: Odhad nákladů – celkové investiční náklady na stavební úpravy tratí

15 Technické vybavení tratí dnes zahrnuje: zabezpečovací techniku, zabezpečovací techniku, staniční zabezpečovací zařízení staniční zabezpečovací zařízení traťová zabezpečovací zařízení traťová zabezpečovací zařízení přejezdová zabezpečovací zařízení přejezdová zabezpečovací zařízení sdělovací techniku, sdělovací techniku, ostatní techniku (odbavovací systémy, mýtné, systémy provozní diagnostiky atd.) ostatní techniku (odbavovací systémy, mýtné, systémy provozní diagnostiky atd.) 2.7.6 Technické vybavení tratí ANALÝZA stávajícího stavu Požadavky DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE Vazba na ISZ – ITS - CONTROLLING Analýza

16 2.7.6. Technické vybavení tratí Příklad výstupu analýz Tabulka 39: Stav železničních stanic, nákladišť atd. Trať 195 Rybník - Lipno Název Stávající vybavení Funkce v horizontu Poznámka I. Rožmberk n. Vlt.D3 SamovratyVazba na ISZNevyhovuje Vyšší Brod-KlášterD3 SamovratyKřižováníNevyhovuje LoučoviceD3 SamovratyKřižováníNevyhovuje Vlečka 031 Pila JIPZámky Zabezpečení na plnou traťovou, vazba ISZ Doplnit Lipno n. Vlt.D3 Samovraty2 dopr. kol. 2/DOZNevyhovuje

17 2.7.6. Technické vybavení tratí Trať Vliv na GVD Zvýšení rychlosti Celkem počet přejezdů počet přejezdů Počet přejezdů 194: Č. Budějovice- Č. Kříž, Volary- Nové Údolí 96776 195: Rybník – Lipno 21113 197: Čičenice – Volary 23941 198: Strakonice - Volary 46064 Nároky na zabezpečení pro všechny tratě [počet přejezdů] 194 Příklad sumarizace výstupu analýz Nechráněné železniční přejezdy

18 Trať Počet nehod Typ přejezdu Následky nehod (osoby) Hmotnéškody celkem (Kč) Společenskáškoda Zabez. bez záv. Zabez. se záv. Nechrá-něnéSmrtTěžceLehce 194301875185 3 094 080 31 980 475 31 980 475 195111100002 831 046 603 434 603 434 197211119233 1 369 442 25 493 130 25 493 130 198212019244 7 252 840 28 591 447 28 591 447 celkem833284351514 12 547 408 86 668 488 86 668 488 Ztráta v důsledku usmrcení 1 člověka 8,099.989,- Kč Ztráta v důsledku usmrcení 1 člověka 8,099.989,- Kč Ztráta v důsledku lehkého zranění 1 člověka 301.238,- Kč Ztráta v důsledku lehkého zranění 1 člověka 301.238,- Kč Ztráta v důsledku těžkého zranění 1 člověka 2,796.600,- Kč Ztráta v důsledku těžkého zranění 1 člověka 2,796.600,- Kč Průměrná výše škod u nehod bez následků na zdraví 1 člověka 87.462,- Kč Průměrná výše škod u nehod bez následků na zdraví 1 člověka 87.462,- Kč 2.7.6.4 Bezpečnost naželezničních přejezdech 2.7.6.4 Bezpečnost na železničních přejezdech Tabulka 51: Sumarizace nehod na železničních přejezdech na šumavských tratích (1997-2004)

19 Silnice II. a III. Třídy = PZS se závorami, Ostatní komunikace= PMZ2+ EMZ Graf 1: Rozdělení počtu nehod dle stupně zabezpečení přejezdů na šumavských tratích Přejezdy zabezpečené světelným zařízením bez závor 32 nehod Přejezdy zabezpečené světelným nebo mechanickým zařízením se závorami 8 nehod Přejezdy nechráněné 43 nehod

20 2.7.7. Návrh řešení technických systémů tratí dle časových horizontů Zabezpečovací technika  integrovaný systém zabezpečení(ISZ) návrh ZTP  dálkový systém řízení (Volary – cílový stav)  umístění HW tratí v kontejnerech – vztah k modularitě Sdělovací technika  kabelizace - vztah k dynamice dopravy  samostatná radiofikace – vztah k bezpečnosti Ostatní technika – aplikace dopravní telematiky  terminály elektronických plateb  ovládání el. zařízení  informace pro cestující

21 Sdělovací technika Dokončit kabelizaci  světlovodný kabel  přípojový kabel  přenosové systémy Vybudovat samostatné rádio  spojení vozidlo-infrastruktura- hlasový přenos  přenos dat pro techniku zabezpečení  přenos dat pro diagnostiku ITS

22 Ostatní technika Zahrnuje především : mobilní radiostanice pro vozidla, mobilní radiostanice pro vozidla, terminály odbavovacích systémů, terminály odbavovacích systémů, telematiku energetiky. telematiku energetiky. Šumavské tratě: Odhad nákladů – ostatní technika DruhpočetKč/m.j.Celkem Vozidlové radiostanice3015 000450 000 Terminály ČK-vozidla605 000300 000 Terminály ČK- stanice2050 0001 000 000 Telematika energetiky3420 000680 000 Celkem v Kč2 430 000

23 Šumavské tratě: Odhad nákladů - technika tratí celkem Druh/náklady náklady (mil Kč) I. horizont II. horizont celkem Zabezpečovací technika 610,6666,86677,52 Sdělovací technika 62,5723,3485,91 Ostatní technika 2,433,005,43 Celkem (mil. Kč) 675,6693,20768,86 2.7.8. Podklady pro ekonomiku Tabulka 88: Odhad nákladů – celkové investiční náklady do technických systémů tratí

24 2.8. Modely financování a způsobu realizace investičních akcí Vlastníkem železniční infrastruktury na tratích řešených projektem je státní organizace Správa železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen SŽDC). – vztah k infrastruktuře Vlastníkem železniční infrastruktury na tratích řešených projektem je státní organizace Správa železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen SŽDC). – vztah k infrastruktuře Provozovatelem železniční dopravy na tratích řešených projektem jsou v současné době výhradně České dráhy, a.s. (dále jen ČD). – vztah k vozidlům Lze předpokládat, že na dopravní infrastrukturu budou vstupovat v nejbližších letech i jiní dopravci. Provozovatelem železniční dopravy na tratích řešených projektem jsou v současné době výhradně České dráhy, a.s. (dále jen ČD). – vztah k vozidlům Lze předpokládat, že na dopravní infrastrukturu budou vstupovat v nejbližších letech i jiní dopravci.

25 Další subjekty Doposud na řešených tratích provozují železniční dopravu pouze ČD. Již dnes však např. provozuje společnost Vogtlandbahn, GmbH ve spolupráci se společnosti Viamont, a.s přeshraniční linky v Karlovarském kraji: VB 1: Zwickau - Falkenstein - Kraslice (- K. Vary), VB 1: Zwickau - Falkenstein - Kraslice (- K. Vary), VB 2: Zwickau - Plauen - Cheb - Mariánské Lázně, VB 2: Zwickau - Plauen - Cheb - Mariánské Lázně, VB 8: Marktredwitz – Cheb. VB 8: Marktredwitz – Cheb.

26 Obrázek 59-60: Provozovatelé dopravy u hranic České republiky Rakouská Lokomotiva 1116.024 Taurus na trati 196 v žst. Horní Dvořiště společnosti ÖBB Lokomotiva 720.604 společnosti Viamont na horské trati 145 přes Kraslici Jednotka Regioshuttle RS1 ADtranz VT 18 na bavorské straně Šumavy ve Spiegelau na trati 906 z Zwieselu do Grafenau společnosti Regenthal Bahnbetriebs, GmbH Jednotka Regio Sprinter Siemens VT 47 společnosti Vogtlandbahn, GmbH na trati 145 mezi žst. Klingenthal a Kraslice na novém hraničním mostě

27 veřejné rozpočty, tj. veřejné rozpočty, tj. státní prostřednictvím přímo státního rozpočtu, státní prostřednictvím přímo státního rozpočtu, státní prostřednictvím SFDI, státní prostřednictvím SFDI, krajské s podporou státního rozpočtu pro silnice II. a III. třídy, krajské s podporou státního rozpočtu pro silnice II. a III. třídy, obecní s podporou krajského a státního rozpočtu pro MHD, obecní s podporou krajského a státního rozpočtu pro MHD, bankovní úvěry různých příjemců s prověrkou efektivity jejich alokace, bankovní úvěry různých příjemců s prověrkou efektivity jejich alokace, fondy EU pro podporu realizace projektů dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti území, tj. fondy EU pro podporu realizace projektů dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti území, tj. Fond soudružnosti (Kohezní fond), Fond soudružnosti (Kohezní fond), Evropský regionální rozvojový fond (ERDF), který patří ke strukturálním fondům, a to přes Evropský regionální rozvojový fond (ERDF), který patří ke strukturálním fondům, a to přes Společný regionální operační program, Společný regionální operační program, Operační program Infrastruktura, Operační program Infrastruktura, Finanční nástroj TEN – TEN-T Budget Finanční nástroj TEN – TEN-T Budget PPP programy – nejsou zcela dořešeny legislativní rámce tak, aby bylo možno kombinovat veřejné soukromé investice. PPP programy – nejsou zcela dořešeny legislativní rámce tak, aby bylo možno kombinovat veřejné soukromé investice. 2.8.3. Investiční zdroje 2.8.3.1 Investiční zdroje pro železniční infrastrukturu – dopravní cestu

28 Státní rozpočet - jedná se o programy : Státní rozpočet - jedná se o programy : Program 327610 - Podpora pořízení a obnovy kolejových vozidel Program 327610 - Podpora pořízení a obnovy kolejových vozidel Program 227620 - Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy Program 227620 - Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy Podmínkou poskytnutí prostředků je zapojení prostředků dopravce do integrovaného dopravního systému (IDS) v daném regionu. Podmínkou poskytnutí prostředků je zapojení prostředků dopravce do integrovaného dopravního systému (IDS) v daném regionu. Územní rozpočty Územní rozpočty Fondy EU - Strukturální fond ERDF/Společný regionální operační program Fondy EU - Strukturální fond ERDF/Společný regionální operační program Finanční instituce – pro dopravce Finanční instituce – pro dopravce 2.8.3.6. Investiční zdroje pro drážní vozidla – dopravní prostředky

29 2.8.4.1 Vymezení nákladů Tabulka 89 Náklady na železniční infrastrukturu v I. horizontu bez „neuznatelných nákladů“ Náklady na železniční infrastrukturu Druh nákladů/náklady Náklady celkem (v mil Kč) Odkaz Stavební úpravy tratí celkem* bez neuznatelných nákladů 2.473,00 viz Tabulka 24 Technické systémy tratí celkem bez neuznatelných nákladů 675,00 viz Tabulka 88 Náklady I. horizont celkem bez neuznatelných nákladů 3.148,00 * Jde o náklady na stavební úpravy tratí bez tzv. „neuznatelných nákladů“, zde vypočteno bez nákladů na „cyklickou údržbu současné infrastruktury“ 2.8.4. Modely financování

30 Subjekt/skupinaPřínosyStát zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a v silniční dopravě obecně Kraj zvýšení bezpečnosti, snížení objemu úhrad za „prokazatelnou ztrátu“v železniční dopravě, tržby z platebních systémů SŽDC snížení nákladů údržby, snížení nákladů za řízení provozu na řešených tratí Dopravce dnes výhradně ČD- zlepšený standard tratí vede k zvýšení tržeb, k snížení provozních nákladů, ale také snížení prokazatelné ztráty 2.8.4.2. Vymezení přínosů Tabulka 90: Popis přínosů jednotlivých subjektů/skupin Graf 3: Odborný odhad procentuálního poměru přínosů projektu pro jednotlivé subjekty/skupiny přínosů projektu pro jednotlivé subjekty/skupiny

31 2.8.4.3. Model financování Graf 4: Základní model alokace zdrojů Graf 5: Model investičních zdrojů s uplatněním PPP

32 Souběžně s obnovou techniky tratí musí být zabezpečena obnova vozového parku tak, aby byly využity nové standardy tratí dle navrženého GVD. Souběžně s obnovou techniky tratí musí být zabezpečena obnova vozového parku tak, aby byly využity nové standardy tratí dle navrženého GVD. Nákup vozidel musí být podřízen časovému harmonogramu modernizace zabezpečovací a sdělovací techniky. Nákup vozidel musí být podřízen časovému harmonogramu modernizace zabezpečovací a sdělovací techniky. Řešitelé doporučují nákup vozidel realizovat vždy až po ukončení modernizace a obnovy techniky tratí. Řešitelé doporučují nákup vozidel realizovat vždy až po ukončení modernizace a obnovy techniky tratí. Náklady na drážní vozidla TraťPočetNákladycelkem (v mil Kč) Trať 194 13910 Trať 195 5350 Trať 197 7490 Trať 198 4280 Nákladycelkem292.030 2.8.5. Investice do drážních vozidel Tabulka 91 Počet nových vozidel a potřebné investice

33 Etapa Investiční akce IAxyzSpecifikaceTrať I. Etapa IA1 Obnova zabezpečovací techniky trať 194 IA2 Sdělovací technika trať 194, 198, 197 IA3 Stavební úpravy úsek tratě 194 Č.Budějovice – Křemže IA4 Stavební úpravy zbytek tratě 194 II. Etapa IA5 Obnova zabezpečovací techniky trať 198 IA6 Stavební úpravy trať 198 IA7 Obnova zabezpečovací techniky trať 197 III. Etapa IA8 Stavební úpravy trať 195 prodloužení tratě Lipno-Kramolín možnost uplatnění v PPP IA9 Stavební úpravy trať 197 IA10 Obnova zabezpečovací techniky Sdělovací technika trať 195 Etapa/roky123456I.Etapa Zahájení 01/xy01 Konec 12/xy03 II. Etapa Zahájení 06/xy03 Konec 03/xy06 III. Etapa Zahájení 01/xy03 Konec 12/xy06 2.8.6. Způsoby realizace investičních akcí Tabulka 92: Rozklad investic na etapy a investiční akce v I. horizontu Tabulka 93: Předpokládaný časový harmonogram jednotlivých etap

34 2.9. Model provozování systému Výchozí atributy: Legislativa ČR Vlastnictví infrastruktury Dopravci udělování povinností subjektům působícím v drážní dopravě, oddělování vlastnictví infrastruktury od jejího provozování. Zákon o dráhách ještě definuje udělování povinností subjektům působícím v drážní dopravě.  České dráhy, a.s. – určené k provozování železniční dopravy na celostátních drahách a drahách regionálních ve vlastnictví státu,  Správa železniční dopravní cesty, s.o. – určené k hospodaření s celostátní dráhou a drahami regionálními ve vlastnictví státu.

35 2.9.4.1. Základní postavení vlastníka dráhy Dráhu může vlastnit stát, kraj, ale i soukromý vlastník (právnická osoba). Povinnosti vlastníka dráhy: Povinnost údržby dráhy Povinnost péče o rozvoj a modernizaci dráhy Povinnost zajištění provozuschopnosti dráhy Povinnost zajištění provozování dráhy Přednost v přidělení cesty dostává žadatel zabezpečující: veřejnou drážní dopravu zabezpečující dopravní obslužnost daného území, nákladní drážní dopravu pro zajištění vývozu českého zboží do zahraničí, drážní dopravu zabezpečující mezinárodní tranzit a kombinovanou dopravu. 2.9.4.2. Postavení vlastníka dráhy jako přídělce

36 2.9.4.3. Vlastník drážních vozidel Pořízení vozidel dopravcem/objednatelem dopravy: výhody – nevýhody Pořízení vozidel dopravcem Pořízení vozidel objednavatelem dopravy Výhody není nutné zajistit investiční prostředky Nevýhody je nutnost vynaložení velkých finančních prostředků v krátkém časovém období nutnost sledování limitů maximální doby platnosti práva provozování dopravy Nevýhody nutnost dlouhodobého závazku k přidělení práva na provozování drážní dopravy v delším (minimálně 15-ti letém) časovém horizontu* Výhody není dlouhodobý závazek k dopravci je potlačeno konkurenční prostředí je uplatněno konkurenční prostředí dlouhodobá závislost objednavatele na dopravci je možnost snižování dotací na zajištění dopravní obslužnosti

37 2.9.5.2. Dnešní stav M ajitelem drážní infrastruktury je stát prostřednictvím SŽDC (Správy železniční dopravní cesty, s.o.) Zajištění údržby a provozu dopravní cesty Drážní dopravce ČD Objednavatel dopravy - kraj ČD

38 2.9.5.4. Controlling veřejné dopravy Plánovací úroveň Plánovací úroveň plánování veřejné dopravy plánování veřejné dopravy plán linek plán linek obsluha území obsluha území atd.. atd.. Organizační úroveň Organizační úroveň jízdní řády jízdní řády smlouvy s dopravci smlouvy s dopravci sledování ekonomiky sledování ekonomiky Operativní úroveň Operativní úroveň sledování dodržování smluv sledování dodržování smluv garance přestupových vazeb garance přestupových vazeb řešení operativních problémů řešení operativních problémů

39 Obrázek 63 Operativní a organizační část controllingu veřejné dopravy Dispečink koordinátora IDS Jihočeského kraje Dispečink dopravcůDispečink ČD- tratě TINA a TEN Dopravní prostředky nezařazené pod dispečink dopravců Informace cestujícím, zaměstnancům, prostředkům atd. (mobil, int. vozidla, atd.) Dispečink: Správců cest Řízení provozu IZS Policie Plnění jízdních řádů Predikce dysfunkcí v systému Plánovací úroveň Controllingu

40 2.10. Návrh dopravní obslužnosti řešeného území včetně zapojení do IDS zachování současného provozně technického řešení tratí povede k jejich úpadku v současné době mají řešené tratě převážně turistický význam řešená síť tratí musí být koncipována jako páteřní na níž musí být koncentrována majoritní část existujících i výhledových přepravních proudů (nejen turistického charakteru) zapojení řešených tratí do IDS vyžaduje zásadní zrychlení provozu, zvýšení kvality nabídky a zlepšení přestupních vazeb v celém systému provozní řešení odpovídající výše uvedeným požadavkům bylo realizováno navržením taktového grafikonu pro jednotlivé horizonty

41 Obrázek 65 Rostoucí poptávka po přepravě kol vede České dráhy, a.s. k rozšiřování nabídky služeb Obrázek 66 K úspěšnému průběhu MS v raftingu 2003 na Vltavě pod hrází vodní nádrže Lipno přispěla i přeprava raftů a lodí vozy Českých drah, a.s. na trati 195 mezi žst. Loučovice a Lipno nad Vltavou.

42 Obrázek 68 Osobní vlak Os 20909 složený z Bmto a BDs vedený lokomotivou 210.026 přijíždí po nově elektrizované trati 195 do zastávky Herbertov. Boční detail vozu Bmto. Obrázek 69 Motorový vůz řady 810 v žst. Rybník a lokomotiva 749.100 ve stanici Loučovice na trati 195, kde po dobu rekonstrukce trakčního vedení zajišťovaly službu za elektrické lokomotivy.

43 Obrázek 70 Motorové vozy řady 810 v zast. Vrábče a v žst. Český Krumlov na trati 194, kde jsou nejčastěji používanými vozy pro osobní dopravu.

44 Rekonstrukce a modernizace vozového parku Motorová dvouvozová jednotka řady 814+914 Jedná se o ucelenou dvouvozovou jednotku s motorovým vozem řady 814 (z vozů řady 810) a řídicím vozem řady 914 (z řady vozů 010). Jedná se o ucelenou dvouvozovou jednotku s motorovým vozem řady 814 (z vozů řady 810) a řídicím vozem řady 914 (z řady vozů 010). Cena přestavby je činí 20 000 000. Cena přestavby je činí 20 000 000. Jihočeský kraj bude na dopravci (ČD) důsledně vyžadovat nasazení modernizovaných jednotek 814 + 914 i na šumavské tratě. Jihočeský kraj bude na dopravci (ČD) důsledně vyžadovat nasazení modernizovaných jednotek 814 + 914 i na šumavské tratě. Zpracovaný koncept rozvoje šumavských tratí předkládaný v této studii počítá v jednotlivých horizontech s razantní obměnou vozového parku, která je jednou ze zásadních podmínek obnovy a rozvoje šumavských tratí a dodržení navrhovaných GVD. Zpracovaný koncept rozvoje šumavských tratí předkládaný v této studii počítá v jednotlivých horizontech s razantní obměnou vozového parku, která je jednou ze zásadních podmínek obnovy a rozvoje šumavských tratí a dodržení navrhovaných GVD. Modernizace vozů řady 814 + 914 však řeší jen částečně současnou akutní potřebu obměny naprosto nevyhovující a evropským parametrům zcela neodpovídající vozby, není však koncepčním řešením pro šumavské tratě – viz. text kapitoly 2.10.2.5 Předpokládaný typ drážního vozidla. Modernizace vozů řady 814 + 914 však řeší jen částečně současnou akutní potřebu obměny naprosto nevyhovující a evropským parametrům zcela neodpovídající vozby, není však koncepčním řešením pro šumavské tratě – viz. text kapitoly 2.10.2.5 Předpokládaný typ drážního vozidla.

45 2.10.22 Všeobecné předpoklady a vnější vazby základním předpokladem funkčnosti dopravního systému je jeho stabilita v čase základním předpokladem funkčnosti dopravního systému je jeho stabilita v čase stanovení jednotlivých systémových uzlů taktového grafikonu vychází z koncepčních a rozvojových záměrů v dálkové dopravě stanovení jednotlivých systémových uzlů taktového grafikonu vychází z koncepčních a rozvojových záměrů v dálkové dopravě v oblasti přeshraniční dopravy byly zohledněny zejména přípojové vazby v uzlu Linec v oblasti přeshraniční dopravy byly zohledněny zejména přípojové vazby v uzlu Linec požadavek přestupních vazeb a délky cestovních dob generoval nároky na dopravní infrastrukturu požadavek přestupních vazeb a délky cestovních dob generoval nároky na dopravní infrastrukturu

46 2.10.2.3. Rozdělení cílového řešení na horizonty Dostupnost vybraných míst JK z Českých Budějovic (h:mm) MístoSoučasný stavI.horizontII.horizontIII.horizont Český Krumlov 0:460:33 0:22 Vyšší Brod 1:181:351:120:47 Lipno n. Vlt. 1:451:561:291:04 Horní Planá 1:461:271:151:02 Vodňany 0:330:300:26 Prachatice 1:120:570:46 Volary 2:051:381:20 Haidmühle (SRN) /2:011:45 Volyně 1:141:241:160:56 Vimperk 1:541:551:361:16 Kubova Huť 2:252:191:591:39 Tabulka 101 Dostupnost vybraných míst Jihočeského kraje z Českých Budějovic

47 2.10.2.5 Předpokládaný typ drážního vozidla Obecné specifikace vozidla (parametry) nízkopodlažní vozidla (snadný nástup/výstup) nízkopodlažní vozidla (snadný nástup/výstup) obsaditelnost nových motorových jednotek- min. 70 míst k sezení obsaditelnost nových motorových jednotek- min. 70 míst k sezení obsaditelnost nových elektrických jednotek- min. 120 míst k sezení obsaditelnost nových elektrických jednotek- min. 120 míst k sezení trakční parametry nových motorových jednotek- min. poměrný výkon 8 kW/t trakční parametry nových motorových jednotek- min. poměrný výkon 8 kW/t trakční parametry nových elektrických jednotek- min. poměrný výkon 10 kW/t trakční parametry nových elektrických jednotek- min. poměrný výkon 10 kW/t max. rychlost uvažovaných jednotek 120 km/h max. rychlost uvažovaných jednotek 120 km/h nápravový max. 16 t nápravový max. 16 t

48 Výstupy z návrhu dopravní obslužnosti Formulace plánu linek Formulace plánu linek Formulace přestupních uzlů taktového grafikonu Formulace přestupních uzlů taktového grafikonu Přípojné vazby- obecně Přípojné vazby- obecně Jízdní řády, Grafikony, Rychlostní profily (P5) Jízdní řády, Grafikony, Rychlostní profily (P5) Jízdní doby Jízdní doby Spotřeby pohonných hmot a trakční energie Spotřeby pohonných hmot a trakční energie Potřeba vozidel Potřeba vozidel Potřeby provozního personálu Potřeby provozního personálu Doporučené návaznosti veřejnou linkovou dopravu Doporučené návaznosti veřejnou linkovou dopravu Vše pro: 1. a 2. horizont a jednotlivé tratě

49 2.11. Návrh řízení projektu, zajištění koordinační a inženýrské činnosti Řídící skupina Hlavní partneři programu Jihočeský kraj Ministerstvo dopravy MMR MŽP SŽDC s.o Šumavský národní park Města Koordinátor programu Odborná pracovní skupina Pracovní tým koordinátora Statutární město (Č.B) Obrázek 77 Navrhované principiální schéma řízení projektu

50 2.11.4.1. Manager projektu Nositel projektu Jihočeský kraj Řídící skupina Koordinátor programu Manager projektu Projektová organizace (kancelář) Stavební firmy Dodavatelé- ost. Investoři Inženýring Konzultanti Evropské fondy Obrázek 78 Navrhované schéma vazeb při řízení projektu a vztahu koordinátora a managera projektu Manager projektu:  pracuje dle dispozic koordinátora programu ŠD  zajišťuje realizaci projektů  dle cílů jednotlivých etap

51 2.12.1. Studie proveditelnosti (Feasibility Study- FS) Podrobně je studie proveditelnosti rozpracována v příloze P7 FS nastoluje metodicky správný směr pro hodnocení efektivity a udržitelnosti této investice Je orientovaná na I. Horizont méně neznámých vyšší vypovídající schopnost Zohledňuje nadregionální charakter projektu. Respektuje možnost využití fondů EU.

52 2.12.1. Studie proveditelnosti (Feasibility Study- FS) Tabulka 108: Hodnotící ukazatele z Net CF Projektu (Cash Flow to the Project) Bez vlivu financování Název ukazateleZkratka Současná hodnotaPV-1 197,50mil. Kč Čistá současná hodnotaFNPV/C-1 791,27mil. Kč Vnitřní výnosové procentoFIRR/C-2,8444% Index rentabilityFNPV/I-0,57Kč/Kč Skutečná doba návratnosti z nediskontovaných CFDNnevrátí selet Skutečná doba návratnosti z diskontovaných CFDisk. DNnevrátí selet Hodnota Tabulka 109: Hodnotící ukazatele z Net CF Vlastního kapitálu (Cash Flow to tho Equity) Se zahrnutím vlivu financování Název ukazateleZkratka Současná hodnotaPV663,61mil. Kč Čistá současná hodnotaFNPV/K565,64mil. Kč Vnitřní výnosové procentoFIRR/K11,470% Index rentabilityFNPV/I0,18Kč/Kč Skutečná doba návratnosti z nediskontovaných CFDN15,3let Skutečná doba návratnosti z diskontovaných CFDisk. DN15,5let Hodnota

53 2.12.1. Studie proveditelnosti (Feasibility Study- FS) Závěry: Tabulka 108: Investice není vhodná pro typického privátního investora. Tabulka 109: Hotovostní toky pro vlastníka ukazují: kladný dopad na vlastní kapitál této společnosti protože se uvažuje o spolufinancování z fondů EU O tomto faktu vypovídají všechny uvedené ukazatele zejména FNPV/K = 565,64 mil. Kč).

54 2.12.2. Analýza nákladů a výnosů (Cost-Benfifit Analysis – CBA) Podrobně je analýza nákladů a výnosů rozpracována v příloze P8. Takto upravené toky vykazují: Kladné celkové výsledky projektu. - ENPV = 1385,09 mil. Kč - EIRR = 12,41% - Disk CF = 12,3 let (doba návratnosti) Projekt lze doporučit k realizaci. Hodnotící ukazatele ze socio-ekonomických toků Název ukazateleZkratka Současná hodnotaPV1 811,28mil. Kč Čistá současná hodnotaENPV1 385,09mil. Kč Vnitřní výnosové procentoEIRR12,41% Index rentabilityENPV/I0,44Kč/Kč Skutečná doba návratnosti z nediskontovaných CFDN10,2let Skutečná doba návratnosti z diskontovaných CFDisk. DN12,3let Benefit/Cost RatioB/C2,07index NPV výnosůNPVR2 679,7 mil. Kč NPV nákladůNPVC1 294,6 mil. Kč Hodnota

55 2.13 Návrh marketingového plánu 2.13.3. Komunikační kanály Pro informování veřejnosti lze využít následující kanály pro předávání informací: přímá komunikace informace prostřednictvím informačních a prodejních center (IPC), informace prostřednictvím prodejních středisek, příprava a distribuce letáků informujících o dopravním řešení dané oblasti a o plánovaném vztahu k IDS kraje, informační a prodejní plakátovací plochy, internet ; propagace reklama, např. inzerce v regionálním i mimo regionálním tisku (inzertní noviny), rozhlas, televize, nepřímá komunikace, např. články a rozhovory v tisku, rozhlase a televizi; informace distribuované obcemi distribuce informačních brožur/ letáků, regionální veletrhy a výstavy; informace distribuované dopravci distribuce informačních brožur/ letáků. Projekt tohoto charakteru potřebuje masivní propagaci!

56 Shrnutí a závěry Části II – Organizační projekt zlepšit podmínky cestování zlepšit vazby mezi jednotlivými spoji a druhy dopravy usnadnit přestupy mezi: individuální dopravou a systémy hromadné dopravy železnicí a turistickými / cykloturistickými trasami usnadnit rozvoj integrovaných dopravních systémů a vytvořit atraktivní alternativu k individuální automobilové dopravě Základní přístup řešitelů:

57 Shrnutí a závěry Části II – Organizační projekt Železnice jsou součástí dopravního systému kraje. Stavební stav železničních tratí je špatný Technické vybavení tratí je nedostatečné Stav vozového parku zastaralý Železnice jsou ve velkém konkurenčním tlaku silniční dopravy souběh tratí se silnicemi krátké jízdní doby Šumava patří k chráněným oblastem NP Šumava, CHKO Šumava, CHKO Blanský les a oblastí Natura 2000 Výchozí atributy řešené oblasti

58 Shrnutí a závěry Části II – Organizační projekt Atraktivnost kolejové dopravy Návrh optimální polohy dopravní technologie pomocí: krácení jízdních dob maximální zvýšení cestových rychlostí možností inteligence dopraví cesty efektivní rozvíjení investic do infrastruktury dynamiky moderních dopravních prostředků částečnou elektrifikací Využití principů Cotrollingu veřejné dopravy Možnosti dopravní telematiky Sledování ekonomických ukazatelů projektu (náklady/přínosy) Přístup k řešení:

59 Shrnutí a závěry Části II – Organizační projekt Konstatování plyne z přístupu řešitelů k projektu, proto: je nutno realizovat doporučení jednotlivých částí studie tak, aby se skutečnost nevychýlila výrazně od předpokladů Práce z doporučení je nutno doplnit o aktualizované FS a CBA Výchozími atributy prací budou výsledky této studie Závěry a rizika: Projekt je udržitelný a pro investora investičně bonitní

60 Shrnutí a závěry Části II – Organizační projekt Nebude dostatek vůle rozvíjet koncepčně dělbu dopravní práce v rámci integrovaného dopravnímu systémů kraje. Nebudou uplatněny organizační nástroje udržitelného rozvoje dopravy v regionech. Nebude dostatečná politická vůle k regulaci dopravy v řešené oblasti. Nebudou rozvíjeny dopravně-telematické aplikace podpory udržitelného rozvoje dopravy. Rizika předpokladů:

61 Závěrečné konstatování Cílem investičních akci I. horizontu je, aby systém veřejné dopravy v oblasti Šumavy byl schopen nabízet srovnatelné služby konkurenceschopné s individuální automobilovou dopravou. Systém železniční dopravy se postupně v I. a II. časovém horizontu stane plnohodnotnou součástí celého dopravního systému Šumavy a Jihočeského kraje. Zároveň budou vytvořeny předpoklady pro realizaci výhledových horizontů.

62 IKP Consulting Engineers, s.r.o.  Ing. arch. Zdeněk Kindl  Ing. Lukáš Mašín  Ing. Otakar Trčka KPM CONSULT, a.s.  Ing. František Kopecký  Ing. Vít Janoš  Ing. Jiří Kalčík  p. Jiří Kohl


Stáhnout ppt "Žst. Kubova Huť 1. Zhotovitel: IKP Consulting Engineers, s.r.o. Subdodavatel: KPM CONSULT, a.s. PROJEKT A1/12-4: Studie organizačně-technické a investiční."

Podobné prezentace


Reklamy Google