Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úpice a okolí Vytvořil: Radek Pulkrábek (14 let), ZŠ Úpice-Lány, Palackého 793 542 32 Úpice, telefon: 499 881 124, 737 945 287 internet:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úpice a okolí Vytvořil: Radek Pulkrábek (14 let), ZŠ Úpice-Lány, Palackého 793 542 32 Úpice, telefon: 499 881 124, 737 945 287 internet:"— Transkript prezentace:

1

2 Úpice a okolí Vytvořil: Radek Pulkrábek (14 let), ZŠ Úpice-Lány, Palackého 793 542 32 Úpice, telefon: 499 881 124, 737 945 287 e-mail: zsul@zsul.cz, internet: www.zsul.cz

3 Menu Úpicko Jestřebí hory základní údaje základní údaje základní údaje základní údaje historie města pevnost T-S26 historie města pevnost T-S26 naučná stezka rozhledna naučná stezka rozhledna zajímavé objekty zajímavé objekty významné osobnosti významné osobnosti Broumovsko Babiččino údolí základní údaje základní údaje základní údaje základní údaje Adršpašské skály naučná stezka Adršpašské skály naučná stezka Jiráskovy skály Jiráskovy skály Góry Stołowe Góry Stołowe

4 Úpice Město leží v podkrkonošské oblasti v údolí řeky Úpy asi 12 kilometrů jihovýchodně od Trutnova. Město leží v podkrkonošské oblasti v údolí řeky Úpy asi 12 kilometrů jihovýchodně od Trutnova.

5 Historie města Úpice První zmínka o Úpici - jako o „městě s kostelem“- pochází z roku 1361. První zmínka o Úpici - jako o „městě s kostelem“- pochází z roku 1361. Úpice vznikla jako strážní osada u brodu přes Úpu a začátkem 14. století patřila jako správní městečko k vízmburskému panství pánů z Dubé. Úpice vznikla jako strážní osada u brodu přes Úpu a začátkem 14. století patřila jako správní městečko k vízmburskému panství pánů z Dubé.

6 V rámci zatraktivnění V rámci zatraktivnění města a okolí zde byla města a okolí zde byla v roce 2005 otevřena v roce 2005 otevřena „Historická naučná „Historická naučná stezka“. stezka“. Nachází se zde 31 Nachází se zde 31 památek. U autobusové památek. U autobusové stanice najdeme na stanice najdeme na informační tabuli mapku informační tabuli mapku i jejich podrobnější popisky. i jejich podrobnější popisky. Historická naučná stezka

7 Zajímavá místa naučné stezky Především je to dům (MUDr. Antonína Čapka) čp. 265, který stojí vedle dnešního autobusového nádraží. Především je to dům (MUDr. Antonína Čapka) čp. 265, který stojí vedle dnešního autobusového nádraží. Další zajímavou budovou je divadlo Aloise Jiráska. Další zajímavou budovou je divadlo Aloise Jiráska. Na náměstí se nachází kostel sv. Jakuba Většího, Na náměstí se nachází kostel sv. Jakuba Většího, stará radnice s Městským muzeem a galerií stará radnice s Městským muzeem a galerií J. W. Mezerové. J. W. Mezerové. Pod náměstím nalezneme nejstarší zdejší zachovalou budovu "Dřevěnku“. Pod náměstím nalezneme nejstarší zdejší zachovalou budovu "Dřevěnku“. Dřevěn ka Stará radniceKostel sv.Jakuba Divadlo A. Jiráska dům Antonína Čapka

8 Hvězdárna Úpice Lidová hvězdárna v Úpici byla Lidová hvězdárna v Úpici byla slavnostně otevřena 8. listopadu 1959. slavnostně otevřena 8. listopadu 1959. Rozprostírá se na nejvyšším Rozprostírá se na nejvyšším místě „U Lipek“, což je výhodné pro pozorování noční oblohy. místě „U Lipek“, což je výhodné pro pozorování noční oblohy. Dnes se zabývá především výzkumem vlivu sluneční aktivity na Dnes se zabývá především výzkumem vlivu sluneční aktivity na lidský organismus. Mezi další programy patří lidský organismus. Mezi další programy patří i popularizace astronomie, meteorologie, seismické i popularizace astronomie, meteorologie, seismické projevy a ekologie. projevy a ekologie.

9 Zřícenina Vízmburk Hrad Vízmburk byl založen před Hrad Vízmburk byl založen před rokem 1279. Byl postaven k ochraně rokem 1279. Byl postaven k ochraně zemských hranic, v roce 1447 jej však zemských hranic, v roce 1447 jej však vyplenili Slezané. Dnes již na místě vyplenili Slezané. Dnes již na místě nalezneme pouze rozvaliny. nalezneme pouze rozvaliny. V letech 1972-1983 zde byl uskutečněn V letech 1972-1983 zde byl uskutečněn archeologický průzkum pod vedením dr. Antonína archeologický průzkum pod vedením dr. Antonína Hejny. V současné době jsou zbytky hradu Hejny. V současné době jsou zbytky hradu chráněny provizorním přístřeškem a pohyb chráněny provizorním přístřeškem a pohyb v rozvalinách je návštěvníkům povolen pouze na v rozvalinách je návštěvníkům povolen pouze na vlastní nebezpečí. vlastní nebezpečí.

10 Rodina Čapkova Své dětství a mládí v Úpici Své dětství a mládí v Úpici prožily děti lékaře Antonína prožily děti lékaře Antonína Čapka: Helena, Josef a Karel. Čapka: Helena, Josef a Karel. Rodina tu žila celkem sedmnáct let Rodina tu žila celkem sedmnáct let od roku 1890. od roku 1890. Úpice se proto často objevuje Úpice se proto často objevuje v pohádkových příbězích bratří Čapků, například ve v pohádkových příbězích bratří Čapků, například ve Velké pohádce doktorské či v Pohádce pošťácké. Velké pohádce doktorské či v Pohádce pošťácké.

11 Významné osobnosti Do roku 1907 bydlela v Úpici rodina Čapkova. V jejich Do roku 1907 bydlela v Úpici rodina Čapkova. V jejich vile dnes najdeme služebnu Policie České republiky. vile dnes najdeme služebnu Policie České republiky. V Úpici se roku 1920 narodil Antonín Hejna – jeden V Úpici se roku 1920 narodil Antonín Hejna – jeden ze zakladatelů české archeologie. Jeho poslední prací bylo ze zakladatelů české archeologie. Jeho poslední prací bylo odhalení hradu Vízmburk v Havlovicích. odhalení hradu Vízmburk v Havlovicích. Městské muzeum představuje expozici úpické rodačky Městské muzeum představuje expozici úpické rodačky Julie Winterové-Mezerové, která malovala obrazy Julie Winterové-Mezerové, která malovala obrazy především s přírodní tématikou. především s přírodní tématikou.

12 Významné osobnosti Úpicka Josef Čapek – český malíř, grafik, prozaik, básník Josef Čapek – český malíř, grafik, prozaik, básník Karel Čapek – spisovatel, filozof, humanista, autor Karel Čapek – spisovatel, filozof, humanista, autor románů, divadelních her, povídek, cestopisů a pohádek románů, divadelních her, povídek, cestopisů a pohádek Antonín Hejna – významný archeolog Antonín Hejna – významný archeolog Julie Winterová-Mezerová – malířka krajinářka Julie Winterová-Mezerová – malířka krajinářka Karel Čapek Antonín Hejna Josef Čapek J. W. Mezerová

13 Jestřebí hory Jestřebí hory s nejvyšším bodem Žaltmanem jsou Jestřebí hory s nejvyšším bodem Žaltmanem jsou částí Broumovské vrchoviny. částí Broumovské vrchoviny. Protíná je řeka Metuje a Petříkovický potok. Protíná je řeka Metuje a Petříkovický potok.

14 Pěchotní srub T-S26 Hřebenem Jestřebích hor se táhne linie opevnění Hřebenem Jestřebích hor se táhne linie opevnění zbudovaná před druhou zbudovaná před druhou světovou válkou. světovou válkou. Pěchotní srub T-S26 Pěchotní srub T-S26 byl vybudován v roce 1938 byl vybudován v roce 1938 u vesnice Odolov v horském u vesnice Odolov v horském masívu Jestřebích hor. masívu Jestřebích hor. Patřil do opevnění s nejdokonalejším evropským pevnostním Patřil do opevnění s nejdokonalejším evropským pevnostním systémem. systémem.

15 Rozhledna Žaltman Rozhledna Žaltman je jedním Rozhledna Žaltman je jedním z nejznámějších míst Jestřebích z nejznámějších míst Jestřebích hor. Ve výšce 739 m n. m. je hor. Ve výšce 739 m n. m. je postavena železná konstrukce postavena železná konstrukce s točitými schody. s točitými schody. Rozhledna byla uvedena do Rozhledna byla uvedena do provozu roku 1967. provozu roku 1967.

16 Broumovsko Oblast Broumovska leží v severovýchodních Oblast Broumovska leží v severovýchodních Čechách. V této lokalitě se nachází skalní město, Čechách. V této lokalitě se nachází skalní město, které v místě Vlčí rokle dělí toto území na Adršpašské které v místě Vlčí rokle dělí toto území na Adršpašské a Teplické skály. a Teplické skály.

17 Adršpašské skály Velmi navštěvovaným místem je Adršpašské Velmi navštěvovaným místem je Adršpašské skalní město, které je menší součástí skalní město, které je menší součástí Adršpašsko-teplických skal. Adršpašsko-teplických skal. Mezi známé útvary Mezi známé útvary skalního města patří skalního města patří Milenci, Starosta Milenci, Starosta a Starostová, Džbán... a Starostová, Džbán... Jezírko s malým Jezírko s malým a velkým vodopádem a velkým vodopádem tvoří přírodní úkaz tvoří přírodní úkaz a oblíbenou turistickou a oblíbenou turistickou atrakci. atrakci.

18 Jiráskovy skály Zámeček Bischofstein a zřícenina hradu Zámeček Bischofstein a zřícenina hradu Skály se nacházejí nedaleko Teplic nad Skály se nacházejí nedaleko Teplic nad Metují. Jsou součástí Jiráskových skal. Metují. Jsou součástí Jiráskových skal. Dole pod hradem se Dole pod hradem se nalézá Černé jezírko se nalézá Černé jezírko se skutečně černou vodou po skutečně černou vodou po rašelině. rašelině. V této oblasti lze také využít skalní lezení. V této oblasti lze také využít skalní lezení. Černé jezírko Čapí vrch Hrad skály

19 Góry Stołowe Turisticky atraktivní je národní park Góry Turisticky atraktivní je národní park Góry Stołowe v nedalekém Polsku. Stołowe v nedalekém Polsku. Zde se nachází nejvyšší pískovcový vrch Zde se nachází nejvyšší pískovcový vrch Polska, Velká Hejšovina a skalní útvar Polska, Velká Hejšovina a skalní útvar Bledné skály. Bledné skály. Jedná se o labyrint rozsedlin Jedná se o labyrint rozsedlin a klenutých průchodů. Jimi je a klenutých průchodů. Jimi je vedena prohlídková trasa, která vedena prohlídková trasa, která zpřístupňuje nejzajímavější partie Bledných skal. zpřístupňuje nejzajímavější partie Bledných skal.

20 Babiččino údolí Nedaleko Úpice, kousek od České Skalice, se Nedaleko Úpice, kousek od České Skalice, se rozprostírá krásný přírodní park, Babiččino údolí. rozprostírá krásný přírodní park, Babiččino údolí. Česká Skalice, Ratibořice a údolí Úpy jsou místa spjatá Česká Skalice, Ratibořice a údolí Úpy jsou místa spjatá s dětstvím Boženy Němcové, která spisovatelka zmiňuje ve svých s dětstvím Boženy Němcové, která spisovatelka zmiňuje ve svých knihách. knihách. Sousoší babičky s dětmi

21 Naučná stezka Ratibořic Údolím návštěvníky nejlépe provede naučná stezka. Údolím návštěvníky nejlépe provede naučná stezka. K zajímavým místům patří Barunčina škola, Muzeum Boženy K zajímavým místům patří Barunčina škola, Muzeum Boženy Němcové, lesní studánka, lovecký pavilon, zámek Ratibořice, sousoší Němcové, lesní studánka, lovecký pavilon, zámek Ratibořice, sousoší Babičky s dětmi, Panská hospoda, Panský mlýn, Staré bělidlo, Babičky s dětmi, Panská hospoda, Panský mlýn, Staré bělidlo, Viktorčin splav a Rýzmburský altán. Viktorčin splav a Rýzmburský altán. Viktorčin splav Ratibořický zámek Staré bělidlo Rýzmburský altán

22 Prameny a fotografie http://www.fylkir.ic.cz/upice.phphttp://www.ergis.czhttp://www.jestrebihory.czhttp://www.jestrebihory.nethttp://www.t-s26.czhttp://adrspassko-a-broumovsko.turistik.cz/cs/http://www.vitejte.czhttp://www.tuzemska-dovolena.czhttp://www.sweb.czhttp://www.pampeliska.cz V. Hartigová-Meichsnerová: Věčné návraty. Úpice 2005. J. Veteška: Úpicko tenkrát a dnes. Praha 2004. Hudba: Lánská hymna Zd. Möglich a D. Teichmanová


Stáhnout ppt "Úpice a okolí Vytvořil: Radek Pulkrábek (14 let), ZŠ Úpice-Lány, Palackého 793 542 32 Úpice, telefon: 499 881 124, 737 945 287 internet:"

Podobné prezentace


Reklamy Google