Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CoM a ENESCOM. Program Pakt starostů Proveditelnost úsporných opatření a přínosy pro obec Inventura stavu spotřeby energií v obci Plán akcí vedoucích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CoM a ENESCOM. Program Pakt starostů Proveditelnost úsporných opatření a přínosy pro obec Inventura stavu spotřeby energií v obci Plán akcí vedoucích."— Transkript prezentace:

1 CoM a ENESCOM

2 Program Pakt starostů Proveditelnost úsporných opatření a přínosy pro obec Inventura stavu spotřeby energií v obci Plán akcí vedoucích ke snížení energetické spotřeby města Příklad využití obnovitelných zdrojů energie – český patent Malá vodní turbína SW Energetický management Předpokládaný konec ve 12:00 h s pozvánkou na oběd Program

3 Murphyho zákony – Gordonovo rozlišení moderních věd, které platí bez výjimky pro ČVUT Rozlišení věd: Nedá-li se věc pochopit selským rozumem, jde o matematiku. Když to nedává žádný smysl, pak se jedná buď o ekonomii, nebo o psychologii. Jestliže to zapáchá, je to chemie. Nefunguje-li to, je to fyzika.

4 Priorita EU: „20 20 20 do roku 2020” oproti roku 1990 EU přijala v roce 2008 legislativní balíček zaměřený na boj proti klimatickým změnám a na zlepšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti v oblasti dodávek energie. Stanoveny závazné cíle v této oblasti - do roku 2020 : 1.snížit emise skleníkových plynů o 20 %, 2.zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energií na celkové spotřebě v EU na 20 % (pro ČR cíl 13% podílu energie z OZE), 3.zvýšit energetickou účinnost v Evropě a dosáhnout tak úspor ve spotřebě primární energie o 20 %.

5 1. ČR a emise CO 2 v evropském srovnání (přepočtu na obyvatele země) ČR snížila emise skleníkových plynů mezi roky 1990 a 2007 přibližně o 23 %. Zdroj: ČHMÚ, ČSÚ

6 2. ČR a OZE v evropském srovnání Podíl obnovitelných zdrojů energie na finální spotřebě energie Zdroj: Eurostat

7 3. ČR a energet. náročnost v evropském srovnání ekonomika ČR je stále energeticky velmi náročná Zdroj: ČSÚ

8 Konečná spotřeba energie po sektorech v EU-27, 1990-2007 Zdroj: Final energy consumption by sector (CSI 027/ENER 016)

9 Pakt STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ Je ambiciózní iniciativa EK. Dává evropským městům, jež se do ní průkopnicky zapojují, metodiku na cestu ke snižování spotřeby energie na jejich úrovni. Místní samosprávy by se měly stát vůdčími aktéry realizace udržitelné energetické spotřeby. http://www.eumayors.eu/ Podstatné informace i v češtině http://www.eumayors.eu/

10 Proč tlak na obce z hlediska snížení emisí Nejsou to jen národní vlády, které nesou zodpovědnost za boj proti globálnímu oteplování, spoluzodpovědné jsou i místní a regionální samosprávy. Města odpovídají přímo nebo nepřímo za více než polovinu emisí skleníkových plynů vznikajících využíváním energie spojeným s lidskou činností. Závazek Evropské unie ke snížení emisí bude dosažitelný pouze tehdy, když se na něm budou podílet zúčastněné strany na místní úrovni, občané a jejich uskupení. Místní a regionální samosprávy, které představují správu nejbližší občanům, musí být v čele a jít příkladem. Argumenty mohou pokračovat ……

11 Co se dá očekávat SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách Ukládá povinnost zpracovat a přijmout pro 2011 a 2014 národní akční plány pro energetickou účinnost. Stát bude zvyšovat tlak na obce a zavazovat je k energetickým úsporám.

12 Tři fáze realizace úmluvy Paktu starostů 1.Podpis smlouvy 2.Vytvoření odpovídající administrativní struktury 3.Vytvoření výchozí bilance emisí na území obce 4.Sestavení udržitelného akčního plánu energetických úspor 5.Schválení akčního plánu samosprávou 6.Realizace akčního plánu 7.Monitoring a zpětná vazba 8.Každé dva roky odeslání implementačního reportu

13

14 Co obnáší podpis úmluvy Podpis smlouvy znamená, že do roku 2020 obec sníží emise CO2 na svém územích alespoň o 20 %. Přizpůsobí administrativní strukturu města, včetně alokace dostatečných lidských zdrojů, aby bylo možné provést potřebné akce; Připraví výchozí bilanci emisí v obci jako základ akčního plánu udržitelného energetického rozvoje; Akční plán udržitelného energetického rozvoje předloží do jednoho roku od podpisu Paktu starostů a primátorů; Mobilizovat občanskou společnost na svém území, aby se účastnila realizace akčního plánu a politických opatření nutných k provádění a dosahování cílů.

15 Alespoň jednou za dva roky předložit prováděcí zprávu k účelům hodnocení, monitorování a ověřování; Sdílet své zkušenosti a postupy s dalšími městy; Organizovat Dny energie nebo Dny signatářů Paktu starostů a primátorů, umoží občanům přímo využívat příležitostí a výhod, které nabízí inteligentnější využívání energie a pravidelně informovat místní média o postupu akčního plánu; Účast na výroční konferenci starostů a primátoru EU o udržitelné energii v Evropě; Šířit poselství Paktu na vhodných fórech a především povzbuzovat další primátory k účasti v Paktu;

16 Přínosy pro obec Úspora energie ušetří peníze obci a sníží emise. Dnešní investice představují úsporu nákladů v budou- cnosti na řešení následků. Vytvoření příznivého životního prostředí a kvality života přinese obci v budoucnu konkurenční výhodu. (Dle připravovaných trendů bude financování obcí ze strany státu prováděno podle standardů vybavení a služeb, nikoliv paušálně.) 16

17 Podpora signatářům Paktu starostů a primátorů Technická a informační pomoc a sdílení znalostí a zku- šeností z Kanceláře „Paktu“ v Bruselu. Speciální pomoc z výzkumného střediska (Joint Research Centre) při přípravě a realizaci zásadních projektů. Finanční prostředky z programu Intelligent Energy Europe (přes EIB) pro realizaci projektů v rámci Ener- getických akčních plánů měst. 17

18 ENESCOM akronym : European network of Information Centers promoting Energy Sustainability and CO2 reduction among local Communities Cílem projektu ENESCOM je kromě jiného podporovat 70 nových obcí (4 v ČR) v zapojení se do Paktu starostů a poskytnout metodickou pomoc při sestavení Udržitelných energetických akčních plánů. Skupina ENESCOM je tvořená 14 partnery ze zemí EU.


Stáhnout ppt "CoM a ENESCOM. Program Pakt starostů Proveditelnost úsporných opatření a přínosy pro obec Inventura stavu spotřeby energií v obci Plán akcí vedoucích."

Podobné prezentace


Reklamy Google