Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 - Executive Information Systems Informační systémy pro vrcholový management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 - Executive Information Systems Informační systémy pro vrcholový management."— Transkript prezentace:

1 2 - Executive Information Systems Informační systémy pro vrcholový management

2  Co jsou EIS?  Charakteristické rysy EIS  Historie a trendy EIS  Přístupy ke konstrukci EIS  Etapy vývoje EIS  Výhody a omezení EIS  Software pro EIS  „Soft“ informace v EIS

3  Power, D. J. Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers, Greenwood/Quorum, 2002.  http://dssresources.com/ http://dssresources.com/  Wikipedia Wikipedia  …

4  Specifický typ DSS určený pro vrcholový management  Počítačové systémy umožňující manažerům snadný přístup k relevantním informacím (interním i externím) potřebným k dosažení úspěchu  DSS pomáhající vrcholovým manažerům v ad hoc analýzách  Systém pomáhající manažerům monitorovat klíčové informace

5  Určeny přímo pro vrcholový management  Pro jejich používání není třeba speciální zaškolení  Snadná obsluha, často „na míru“ konkrétnímu uživateli (uživatelsky přátelský)  Textové, tabulkové a grafické výstupy  Přístup k širokému spektru zdrojů informací  Výběr, filtrování, sledování klíčových informací  Zpravodajství o stavu, výjimkách, trendech  Umožňují drill-down analýzu dat

6  Zpočátku přebíraly data z MIS (operační, účetní), uspořádaly je do podoby tabulek a grafů, umožňovaly prohlížení podrobností zajímavých pro vyšší management  Průkopníci: Northwest Industries, Lockheed  Komerční sw: Pilot, Comshare

7  Zpřístupnění výstupů i pro nižší management (EIS jako Enterprise Information Systems)  Bohatší možnosti analýzy  Zpřístupnění výsledků externím uživatelům (spolupracující firmy) – konkurenční výhoda  Multimediální komunikace, umělá inteligence  Sbližování s DSS, BI (reporting, analýzy, dashboardy)  Využití nástrojů data miningu  Síťové verze (původně mainframe řešení)

8  Metoda vedlejšího produktu  Nulová metoda  Metoda klíčových ukazatelů  Metoda komplexní studie  Metoda CSF (Critical success factor)

9  Nevěnuje se (nebo jen málo) analýze požadavků  Manažer dostává sadu reportů, které jsou „vedlejším produktem“ probíhajících transakcí

10  Chybí formální, systematická snaha po dodávání informací  Neformální shromažďování informací z důvěryhodných zdrojů

11  Dobrý stav organizace je poměřován sadou klíčových finančních ukazatelů  Tyto ukazatele se trvale sledují  Vedoucí manažeři jsou informováni pouze o těch ukazatelích, které nesplňují očekávané parametry

12  Jsou komplexně analyzovány informační potřeby manažerů  Výsledky porovnány se stávajícími výstupy informačního systému  Pro chybějící potřeby jsou doplněny vhodné nástroje

13  Identifikace prostřednictvím formálního dotazování  Zjištění cílů, které jsou pro úspěch firmy zásadní  Nalezení způsobů, jak těchto cílů dosáhnout (klíčové ukazatele)  Dohoda, jakým způsobem měřit pokrok při dosahování těchto cílů

14  Návrh – očekávání, požadavky na zdroje, časový plán, odpovědnost  Tvorba prototypu – ukázka, jak budou informace systémem zpracovávány a prezentovány  Výchozí verze – po schválení prototypového řešení; určení klíčových cílů systému (jaké informace bude poskytovat, jaké budou funkce, jaký sw bude použit)  Postupný rozvoj – zdokonalování podle nových požadavků, uživatelů a funkčních možností  Evoluce a rozšiřování – zdokonalování možností a nové skupiny uživatelů

15  Kvalitní informace (správné, relevantní, kompletní, ověřené a včas)  Uživatelské rozhraní (bezpečný a utajený přístup k datům, rychlá odezva, přístup přes Internet, minimalizováno používání klávesnice a myši – dotykové obrazovky – není potřebná podrobná znalost fungování hw a sw)  Technické možnosti (agregované informace, trendy, odchylky, ad hoc analýzy, multidimenzionální prezentace dat, predikce, drill-down, …)  Další (úspora času, zvýšení produktivity, zlepšení komunikačních možností, hledání příčin problémů, plánování, …)

16  Ekonomická  vysoká cena  Obtížně vyčíslitelné přínosy  Technická  Sdílení mnoha zdrojů informací  Platnost informací  Kvalita informací  Omezený rozsah funkcí, chybí komplexní výpočty  Přílišná komplexnost systému  Organizační  Narušený denní pořádek  Zahlcení informacemi  Ztráta synchronizace manažerských činností  Destabilizace organizace

17 ParametrEISDSS Zaměření naAktuální stav, drill-downAnalýzy, podpora rozhodování UživateléVrcholový managementManažeři, analytici, asistenti AplikaceSledování prostředí, identifikace problémů a příležitostí Různé oblasti manažerského rozhodování Podpora rozhodnutíNepřímá; nestrukturované problémy a postupy Semistrukturované problémy, ad hoc a opakující se rozhodovací situace Hlavní využitíSledování cíle, rozpoznání příležitosti Plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, kontrola Přizpůsobení uživateli Na míru individuálního stylu Styly komunikace, individuální hodnocení Podrobné informaceDostupné (drill-down)Obvykle nejsou ModelyOmezené možnostiHlavní komponenta, simulace

18  Klasické:  Comshare Inc. (www.comshare.com)  Pilot Software Inc. (www.pilotsoftware.com ) - SAP  Officeware Systems ( www.oware.com) www.oware.com  Business Objects (http://www.businessobjects.com/) – SAP…http://www.businessobjects.com/  Nástroje pro vývoj aplikací EIS  … CDD (co dům dal)  Comshare Commander tools  Pilot Software’s Command Center Plus and Pilot Decision Support Suite

19

20

21  Neoficiální, subjektivní, intuitivní, mlhavé, předpokládané, vágní, fuzzy informace  Predikce, odhady, spekulace  Vysvětlení, ohodnocení, interpretace  Zpravodajství, trendy, data z externích průzkumů  Rozvrhy, formální plány  Domněnky, pocity, nápady  Neověřené zprávy, klepy, o čem se mluví…  Soft informace mohou zlepšit význam EIS


Stáhnout ppt "2 - Executive Information Systems Informační systémy pro vrcholový management."

Podobné prezentace


Reklamy Google