Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj evropské spolupráce a integrace Komise. Literatura F+P, kapitola 10, 11 F+P, kapitola 10, 11 Nugent Neill – The Government and Politics of the European.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj evropské spolupráce a integrace Komise. Literatura F+P, kapitola 10, 11 F+P, kapitola 10, 11 Nugent Neill – The Government and Politics of the European."— Transkript prezentace:

1 Vývoj evropské spolupráce a integrace Komise

2 Literatura F+P, kapitola 10, 11 F+P, kapitola 10, 11 Nugent Neill – The Government and Politics of the European Union – Ch. 10, 11 Nugent Neill – The Government and Politics of the European Union – Ch. 10, 11 Cini Michelle – European Union Politics – Chapter 10, 11 Cini Michelle – European Union Politics – Chapter 10, 11 www.euroskop.cz – sekce o Komisi a EP www.euroskop.cz – sekce o Komisi a EP www.euroskop.cz www.euportal.cz – konzervativní kritika EU www.euportal.cz – konzervativní kritika EU www.euportal.cz

3 I) Mandát a poslání Komise Čl. 211 SES Čl. 211 SES - - Strážce smlouvy a prováděcích aktů (sekundární legislativa) - - Vydává doporučení nebo zaujímá stanoviska - - Legislativní iniciativa a vlastní rozhodovací pravomoci - - vykonává pravomoci k provádění předpisů vydaných Radou a EP

4 Jen byrokracie? Jasná politická mise Jasná politická mise Vlastními pány Vlastními pány Neutrální vztah k členským státům (teoreticky) Neutrální vztah k členským státům (teoreticky) Velmi těsný vztah s lobbyistickými skupinami Velmi těsný vztah s lobbyistickými skupinami Nadnárodní vs. národní elementy Nadnárodní vs. národní elementy

5 II) Utváření Komise Kolegium Komise jmenována vládami ČS – všechny ČS jednají kolektivně Kolegium Komise jmenována vládami ČS – všechny ČS jednají kolektivně Výslech před výborem EP Výslech před výborem EP EP může souhlasit či nesouhlasit s jednotlivými Komisaři, odmítnout však může jen celou Komisi, či předsedu EP může souhlasit či nesouhlasit s jednotlivými Komisaři, odmítnout však může jen celou Komisi, či předsedu Komisaři slibují prosazovat jen zájmy celého Společenství Komisaři slibují prosazovat jen zájmy celého Společenství

6 III) Složení Komise Předseda – primus inter pares? Předseda – primus inter pares? - Reprezentace, vedení jednání, rozdělování portfolií Komisaři – kalibr Komisaři – kalibr - Ovlivňuje národní příslušnost? - Jeden Komisař za každý stát, může se změnit Rozhoduje se „kolegiálním“ způsobem Rozhoduje se „kolegiálním“ způsobem

7 Struktura administrativy Komise Rozdělena podle funkčních a sektorových linií Rozdělena podle funkčních a sektorových linií Silně inspirováno FR systémem Silně inspirováno FR systémem Služby - Directorates General  Directorates  Divisions (dohromady cca 20 000 lidí) Služby - Directorates General  Directorates  Divisions (dohromady cca 20 000 lidí) Kabinety – skupina lidí osobně vybraná Komisařem Kabinety – skupina lidí osobně vybraná Komisařem - Osobní asistenti, podpora a expertiza - Oči a uši - Dříve dominováno národností Komisaře, dnes musí být multinacionální - Přístupové dveře ke Komisaři

8 Multinacionální povaha Komise Multinacionální povaha vs. meritokracie Multinacionální povaha vs. meritokracie Překladatelské povinnosti – 20% Překladatelské povinnosti – 20% Výhody Výhody - Nejrozvinutější multinacionální organizace světa - Poskytuje unikátní zkušenost svým zaměstnancům - Výběr expertů napříč EU - Důvěra národních vlád Nevýhody Nevýhody - Lidský faktor – národní loajalita - Meritokracie je omezována (kvóty, parachutage…) - Rozdílné způsoby práce – může způsobit problémy

9 IV) Funkce Komise Legislativní iniciativa Legislativní iniciativa Exekutiva Exekutiva Strážce smluv a sekundárního práva Strážce smluv a sekundárního práva Vnější reprezentace ES (WTO, bilaterální smlouvy) Vnější reprezentace ES (WTO, bilaterální smlouvy) Prostředník při jednání (např. smírčí procedura) Prostředník při jednání (např. smírčí procedura) „svědomí EU“ „svědomí EU“

10 V) Kritika Komise Netransparentní Netransparentní Nedemokratická Nedemokratická Vzdálená obyvatelům Vzdálená obyvatelům Pomalá a neoperativní Pomalá a neoperativní Sleduje vlastní cíle a ne obecně prospěšné cíle – teorie dobytého pole Sleduje vlastní cíle a ne obecně prospěšné cíle – teorie dobytého pole Příliš těsné vazby s lobbyisty Příliš těsné vazby s lobbyisty

11 Vývoj evropské spolupráce a integrace Evropský parlament

12 Co vy na to? Evropský parlament je nejzbytečnější institucí EU. Evropský parlament je nejzbytečnější institucí EU. Evropští poslanci jen tyjí z našich daní a nic nedělají. Evropští poslanci jen tyjí z našich daní a nic nedělají. EP pouze plýtvá,organizace je nesmyslná a nepřehledná, spousta majetku, který je k nepotřebě. EP pouze plýtvá,organizace je nesmyslná a nepřehledná, spousta majetku, který je k nepotřebě. Chodit k volbám do EP je ztráta času. Chodit k volbám do EP je ztráta času.

13 Struktura Mandát EP Mandát EP Postavení EP ve struktuře EU Postavení EP ve struktuře EU Volby do EP Volby do EP Vnitřní fungování EP Vnitřní fungování EP

14 1) Mandát EP Zpočátku Shromáždění marginální Zpočátku Shromáždění marginální V Jean Monnetově vizi mělo jen kontrolní význam V Jean Monnetově vizi mělo jen kontrolní význam V průběhu smluvních revizí radikálně zvětšené pravomoci V průběhu smluvních revizí radikálně zvětšené pravomoci  Nejdynamičtěji se rozvíjející instituce EU

15 EP po Maastrichtu 2. a 3. pilíř jen velmi omezené vstupy  Rada bude brát plně v potaz názory EP, EP může předkládat dotazy, názory a doporučení 2. a 3. pilíř jen velmi omezené vstupy  Rada bude brát plně v potaz názory EP, EP může předkládat dotazy, názory a doporučeníPravomoci: přezkoumávání a schvalování evropské legislativy a rozpočtu přezkoumávání a schvalování evropské legislativy a rozpočtu demokratická kontrola jiných institucí EU, včetně nejstaršího práva – sesadit Komisi (Santerova Komise) demokratická kontrola jiných institucí EU, včetně nejstaršího práva – sesadit Komisi (Santerova Komise) souhlas se jmenováním předsedy Evropské komise a členů Komise souhlas se jmenováním předsedy Evropské komise a členů Komise volba Evropského ombudsmana volba Evropského ombudsmana schvalování důležitých mezinárodních smluv (např. obchodní či asociační dohody mezi EU a třetími zeměmi) schvalování důležitých mezinárodních smluv (např. obchodní či asociační dohody mezi EU a třetími zeměmi)

16 2) Postavení EP ve struktuře EU  EP volen přímo od r. 1979, jediná instituce EU s přímým demokratickým mandátem  EP se podílí na přípravě legislativních aktů ES (1. pilíř)  srovnej s nár. Parlamenty Ve většině otázek ekonomické spolupráce (vnitřní trh) rovnocený partner Rady Ve většině otázek ekonomické spolupráce (vnitřní trh) rovnocený partner Rady Přirozený partner Komise? Přirozený partner Komise? Nejpřístupnější instituce EU – cíl lobbování Nejpřístupnější instituce EU – cíl lobbování Každá fyzická i právnická osoba právo petice k EP Každá fyzická i právnická osoba právo petice k EP

17 Druhy vstupů do rozhodovacího procesu Konzultace – nejstarší; Rada si nezávazně vyslechne názor EP Konzultace – nejstarší; Rada si nezávazně vyslechne názor EP Spolupráce – zavedeno JEA; EP může navrhnout změny návrhu Komise a stanoviska Rady v 1. čtení, postupně ustupuje ve prospěch procedury spolurozhodování Spolupráce – zavedeno JEA; EP může navrhnout změny návrhu Komise a stanoviska Rady v 1. čtení, postupně ustupuje ve prospěch procedury spolurozhodování Spolurozhodování – Maastricht; EP rovnocený s Radou, 2 čtení, v případě přetrvávajících sporů – smírčí výbor Spolurozhodování – Maastricht; EP rovnocený s Radou, 2 čtení, v případě přetrvávajících sporů – smírčí výbor Souhlas - vyžaduje se pro důležité mezinárodní smlouvy, rozšíření EU a pro některá významná rozhodnutí v rámci Společenství Souhlas - vyžaduje se pro důležité mezinárodní smlouvy, rozšíření EU a pro některá významná rozhodnutí v rámci Společenství Rozpočet - schválení rozpočtu vyžaduje souhlas EP, jehož se dosahuje podle zvláštní procedury Rozpočet - schválení rozpočtu vyžaduje souhlas EP, jehož se dosahuje podle zvláštní procedury

18 3) Volby do EP EP reprezentuje lid států EU – legitimita EU EP reprezentuje lid států EU – legitimita EU Volen na 5 let Volen na 5 let Volit může každý způsobilý občan Unie žijící v kterémkoliv státě EU Volit může každý způsobilý občan Unie žijící v kterémkoliv státě EU Dohromady 732 poslanců – málo nebo moc? Dohromady 732 poslanců – málo nebo moc? Malé země nadreprezentovány – ČR 24, NĚM 99 Malé země nadreprezentovány – ČR 24, NĚM 99 ALE, lidé v EU mají velmi malý zájem o práci EP – viz klesající volební účast ALE, lidé v EU mají velmi malý zájem o práci EP – viz klesající volební účast  EP odtržen od voličů, podceňování významu EP

19 EP a pochybná legitimita EU? Volby do EP – národní volby 2. řádu Volby do EP – národní volby 2. řádu Kampaně založené na domácích otázkách Kampaně založené na domácích otázkách Neexistuje žádná celoevropská strana Neexistuje žádná celoevropská strana Žádný boj celoevropských vizí Žádný boj celoevropských vizí Voliči mají pocit, že jejich hlas nic nezmění Voliči mají pocit, že jejich hlas nic nezmění  Poslanců příliš mnoho, slabá reprezentace  Neznalost pravomocí EP  Nepochopení práce EP a fungování EU (srovnej s nár. parlamenty)  Obecný nezájem o dění v EU – „vzdálenost“

20 Řešení? Změna přístupů poslanců EP a kandidátů Změna přístupů poslanců EP a kandidátů Vznik celoevropské platformy Vznik celoevropské platformy Změna přístupu politických elit ČS Změna přístupu politických elit ČS

21 4) Vnitřní fungování EP EP – „babylónská věž“ EU EP – „babylónská věž“ EU  Bábel jazyků  „zpupné plýtvání“ – sídla ve Štrasburku, Luxemburku a Bruselu Nejvyšší orgán – předsednictví – předseda (Josep Borell Fontelles) a 14 místopředsedů (M. Ouzký); předsednický mandát – 30 měsíců Nejvyšší orgán – předsednictví – předseda (Josep Borell Fontelles) a 14 místopředsedů (M. Ouzký); předsednický mandát – 30 měsíců Obrovská diverzita úhlů pohledu Obrovská diverzita úhlů pohledu Politický život založen na parlamentních frakcích Politický život založen na parlamentních frakcích Praktické fungování založeno na výborech Praktické fungování založeno na výborech

22 Politické frakce Frakce EP vs. politické strany v nár. parlamentech Frakce EP vs. politické strany v nár. parlamentech EPP-ED – středová formace, nejsilnější frakce, 264 mandátů EPP-ED – středová formace, nejsilnější frakce, 264 mandátů PSE – 200 mandátů, socialisté PSE – 200 mandátů, socialisté ALDE – 90 mandátů, liberálovně konzervativní ALDE – 90 mandátů, liberálovně konzervativní Verts/ALE – 42 mandátů, zelení a svobodná aliance Verts/ALE – 42 mandátů, zelení a svobodná aliance GUE/NGL – 41 mandátů, konfederace levicových poslanců GUE/NGL – 41 mandátů, konfederace levicových poslanců IND/DEM – 33 mandátů, nezávislost a demokracie IND/DEM – 33 mandátů, nezávislost a demokracie UEN – 30 mandátů, Evropa suveréních států UEN – 30 mandátů, Evropa suveréních států NI – 32, nezařazení NI – 32, nezařazení

23 Výbory 20 stálých výborů 20 stálých výborů ad hoc výbory ad hoc výbory Sektorově rozdělené Sektorově rozdělené Složení účastníků odráží rozložení sil v plénu Složení účastníků odráží rozložení sil v plénu Skutečné centrum politické práce Skutečné centrum politické práce Setkání 1 – 2 x měsíčně, veřejná Setkání 1 – 2 x měsíčně, veřejná

24 Stáže a pracovní příležitosti www.euroskop.cz – Evropská unie, Instituce EU, Evropský parlament www.euroskop.cz – Evropská unie, Instituce EU, Evropský parlament www.euroskop.cz http://europa.eu.int/epso/working/workhome _en.htm http://europa.eu.int/epso/working/workhome _en.htm http://europa.eu.int/epso/working/workhome _en.htm http://europa.eu.int/epso/working/workhome _en.htm


Stáhnout ppt "Vývoj evropské spolupráce a integrace Komise. Literatura F+P, kapitola 10, 11 F+P, kapitola 10, 11 Nugent Neill – The Government and Politics of the European."

Podobné prezentace


Reklamy Google