Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Karel IV. Otec vlasti Martina Šestauberová 2.C.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Karel IV. Otec vlasti Martina Šestauberová 2.C."— Transkript prezentace:

1 Karel IV. Otec vlasti Martina Šestauberová 2.C

2 Dětství a mládí Nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny byl pokřtěn jménem Václav Otec jej poslal na francouzský královský dvůr, kde přijal při biřmování jméno Karel V Paříži se mu dostalo rozsáhlého vzdělání hlavně ve znalosti jazyků Od roku 1334 vykonával úřad markraběte moravského

3 V roce 1344 se významně podílel na založení pražského arcibiskupství
V roce 1346 byl Karel zvolen římským králem a po smrti svého otce Jana Lucemburského se stal i králem českým K této příležitosti dal zhotovit novou královskou svatováclavskou korunu, později se podílel i na formulování korunovačního řádu

4

5 V roce 1348 založil v Praze vysoké učení, nejstarší univerzitu na sever od Alp – Karlova univerzita
Je tvořena 17 fakultami sídlících především v Praze, dvě sídlí v Hradci Králové a jedna v Plzni. Celkem zde studuje přes 47 tisíc studentů Pečeť univerzity

6 Jako český král stál u zrodu Nového Města pražského
Nachází se zde Národní divadlo, Národní muzeum a Novoměstská radnice

7 Nechal vybudovat Karlův most
Nejstarší stojící most přes řeku Vltavu  v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice Původně gotická stavba spojující pravý břeh Vltavy s levým v centru Prahy.

8 Brzy poté založil Karel IV
Brzy poté založil Karel IV. hrad Karlštejn s unikátní kaplí svatého Kříže Ten byl určený jako místo uložení říšských korunovačních klenotů Dříve nazýván také Karlův Týn V současnosti je hrad významnou národní kulturní památkou a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku

9 Kaple svatého Kříže 127 deskových obrazů světců a světic
Dokončena a vysvěcena roku 1365 Na výzdobě se podílel dvorní malíř Mistr Theodorik

10  Karel IV. zanechal po sobě několik spisů, mezi nejznámější patří autobiografie Vita Caroli
Dílo zachycuje zážitky z mládí, kdy žil v cizině a počátky pobytu v Čechách do roku 1340 Prolínají se zde osobní prožitky s císařovým veřejným působením, značný prostor zabírají náboženské a morální úvahy

11 Koncem roku 1356 byla dovršena jednání o Zlaté bule Karla IV.
= středověká listina obvykle opatřená zlatou pečetí Karel se energicky věnoval vladařským povinnostem jak v říši, tak v Čechách a své diplomatické schopnosti projevoval státnickými rozhodnutími a taktickými koalicemi, spíše než silou a řečí zbraní Karel IV. rozšířil teritorium českého státu. Získal Dolní Lužici, Svídnicko, Bavorsko

12

13 Císař Svaté říše římské
Roku 1355 se vydává do Říma Na Boží hod velikonoční je korunován na císaře společně se svou manželkou Annou Svídnickou Stává se nejmocnějším mužem tehdejšího známého světa

14 Braniborská expanze Roku 1371 spor s markrabětem Otou Braniborským
Získání Braniborska pro Lucemburky Znak markrabství braniborského

15 V pohřební řeči v prosinci roku 1378 byl Karel IV. nazván Otcem vlasti
Již současníci si byli vědomi jeho neobyčejného významu pro České království, které prožívalo za Karlovy vlády všestranný rozvoj hospodářský, kulturní i umělecký.

16 Zásluhy Karla IV. Praha se stala politickým sídlem
Založil novou státní instituci Svým vladařským uměním dovedl hospodářství českých zemí k prosperitě Ovlivnil osud české země i celé střední Evropy

17 Zdroje Děkuji vám za pozornost www.wikipedie.cz www.panovnici.cz
Karel IV.- František Kavka Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Karel IV. Otec vlasti Martina Šestauberová 2.C."

Podobné prezentace


Reklamy Google