Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVINKA : KLÍČ KE KONTROLE A ZABRÁNĚNÍ ACIDÓZ. pH Bachoru pH Bachoru je ovlivněno : –koncentrací TMK –průchodem tekutin přes bachorovou stěnu –prosliněním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVINKA : KLÍČ KE KONTROLE A ZABRÁNĚNÍ ACIDÓZ. pH Bachoru pH Bachoru je ovlivněno : –koncentrací TMK –průchodem tekutin přes bachorovou stěnu –prosliněním."— Transkript prezentace:

1 NOVINKA : KLÍČ KE KONTROLE A ZABRÁNĚNÍ ACIDÓZ

2 pH Bachoru pH Bachoru je ovlivněno : –koncentrací TMK –průchodem tekutin přes bachorovou stěnu –prosliněním TMR –aciditou krmiv –rychlostí průchodu tráveniny

3 Model fermentace a charakteristiky bachorového prostředí s ohledem na bachorové pH.Krmná dávka obsahovala významné množství krmné řepy způsobujících relativně vysokou koncentraci kyseliny máselné.(modified after Kaufmann & Rohr).

4

5 ACIDÓZY: Acidóza klinická a acidóza subklinická ACIDÓZA AKUTNÍ (nebo LATENTNÍ) ACIDOZA SUBKLINICKÁ ( CHRONICKÁ ) Podmínky Stres Přísun živin Důsledky přímé, klinické a izolované Problémy týkající se chování ve stádě, nízká užitkovost, menší resistence na infekce

6 VZNIK A FÁZE POKLESU pH BACHORU PŘI ACIDÓZE KONCENTRÁTY Rychlá stravitelnost Omezení bachorové činnosti [TMK] vysoké Nízká pufrační schopnost pH < 6 + vyhynutí protozoí Modifikace metabolismu S. Bovis pH < 5.5 Vyhynutí bakterií využívajících laktát Selekce Laktobacilů pH < 5

7 VZNIK A FÁZE POKLESU pH BACHORU PŘI ACIDÓZE 1.Vyhynutí protozoí : –příliš mnoho využitelného škrobu pro fermentaci bakterií –vyšší rychlost fermentace 2.Modifikovaný metabolismus Streptococcus Bovis : –produkce laktátu a ztráta acetátu –bakterie tolerantní na kyselé prostředí (to je na pH 5)

8 VLIV pH NA RŮST BACHOROVÝCH BAKTERIÍ VLIV pH NA RŮST BACHOROVÝCH BAKTERIÍ V kultuře zředěné asi 0.167 h -1 Poznámka: malé rozdíly pH způsobují až 100% výskyt či vymizení některých druhů bakterií

9 PATOLOGICKÉ NÁSLEDKY ACIDÓZ Acidóza - příčina všech patologických stavů? ketóza nervové problémy Meteorismus Nižší stravitelnost průjmy Vředy bachoru, játra K. mléčná pH nízké vstřebávání D kyseliny mléčné Anorexie Nízká pohyblivost bachoruSlezu Atonie piloru (průchod kyselin do duodena) Dráždivý efekt Vstřebávání toxických látek kulhání Rohovina paznehtů změny Nemoci končetin Dislokace

10 SOUVISEJÍCÍ ČASTÉ PATOLOGIE  Vypočtená dávka 160 MJ NEL Skutečná dávka 140 MJ NEL ACIDÓZY Nižší využití energetické hodnoty krmiva Mobilizace tělních rezerv KETÓZA

11 ODCHYLKY FERMENTACE A STRAVITELNOST KRMNÉ DÁVKY acidóza Stravitelnost krmné dávky (základ 100 ve vztahu ke kontrole) Čas (v týdnech) Sub-acidóza

12 nepravidelný příjem SUŠINY stagnace až zastavení bachorové činnosti snížená aktivita přežvykování velký rozdíl v příjmu krmiva během dne průjmy u krav ze stejné skupiny plynaté výkaly s bublinami vláknina a hleny ve výkalech nestrávené zbytky krmiv od 1do 0,5 mm ve výkalech ve výkalech nestrávená zrna obilnin snížená účinnost krmiv snížená produkce ve srovnání s plánovanou užitkovostí Symptomy acidóz

13 Acidóza je diagnostikována celkovým vyšetřením stáda Pozorování eventuálních klinických příznaků, Posouzení výkalů jednotlivých skupin krav, Imunodeprese a nízká zpětná odezva na ošetření, Snížení tuku v mléce? Měření pH bachoru? Měření pH výkalů? Měření pH moče? Diagnostika stáda

14 Diagnóza rozdílů Acidóza se nediagnostikuje kontrolou stáda jako celku, ale na základě rozborů mléka každé jednotlivé dojnice 306090120180240konec Dny po porodu % tuku v mléce < 2,5 < 2,9 < 3,2 < 3,5 > 4,0 Acidóza subklinická

15 Rizikové faktory acidóz Chybně sestavené krmné dávky Vysoký příjem sušiny a její rychlé strávení Vysoká stravitelnost siláží Vysoký obsah tuku v KD(>900 gramů přidaného tuku /kus ) Škroby: jemný šrot, vločky, upravovány v páře, vysoká vlhkost obilovin Špatně rozeznatelné jednotlivé částice TMR, jemná TMR Dlouhé částice TMR, které se selektují a vypadávají z TMR např. neřezaná sláma TMR není k dispozici až několik hodin Nečekané změny vlhkosti TMR během dne (zvýšení nebo snížení) Špatně provedené a náhlé změny krmných dávek Nevyvážená krmná dávka (vysoká na škroby) krátce po porodu Soupeření mezi zvířaty při příjmu krmiva (nedostatek krmných míst)

16 VÝSLEDEK DVOULETÉHO VÝZKUMU Ve spolupráci s NOVÁ TECHNOLOGIENOVÁ TECHNOLOGIE JEDINEČNÁ VOLBA ZÁKLADNÍCH SUROVINJEDINEČNÁ VOLBA ZÁKLADNÍCH SUROVIN VYSOKÁ EFEKTIVITAVYSOKÁ EFEKTIVITA PŮSOBÍ V CELÉ DÉLCE ZAŽÍVACÍHO TRAKTUPŮSOBÍ V CELÉ DÉLCE ZAŽÍVACÍHO TRAKTU

17 Nomenklatura, disociační konstanta Solí, DISOCIUJÍCÍCH KYSELINY a ZÁSADY: pKa pKa je disociační kostanta solí, definuje hodnotu pH při které je maximální disociace a nastává jeho schopnost okyselení nebo neutralizace. hodnota pKa je hodnotou pH, při které se oddělí více než 50% soli je ovlivněna (hodnotou) pH prostředí, ve kterém se sůl nachází, bez nezávislosti na analytických vlastnostech soli.

18 disociační konstanta Solí, neutralizujících KYSELINY a ZÁSADY: pKa kyselinyhodnota pKa D-L mléčná 3,68 D – mléčná 3,83 L – mléčná 3,79 octová 4,75 Propionová 4,87 máselná 4,81 uhličitany A1 uhličitany A2 6,37 10,25 Bikarbonát A1 Bikarbonát A2 6,25 6,37 Fosforečná A1 Fosforečná A2 Fosforečná A3 2,12 6,75 12,66 sulfáty 1,90 zásady 14-pkb Amoniak 9,26

19 Co se děje v bachoru? pKa je disociační kostanta solí, Uhličitany: aktivita od pH 6,37 do pH 10,25 Pro použití jako pufrů musí být rozpustné, ale pozor, mají proti kyselinový účinek, protože jakmile vstoupí do kontaktu s kyselinou okamžitě se rozpustí a pufrují kyselinu. Bikarbonáty: aktivita od pH 6,25 do pH 6,37 Aby působily musí se použít v DISOCIOVANÉ formě (iont HCO3 -) a při pH od 6,25 do 6,37. SCFA aktivita od pH 3,68 do pH 4,81 Mají pufrační účinek pouze při pH v blízkosti pH 4. Fosfáty aktivita od pH 2,12 6,75 do pH 12,66 Mají pufrační účinek v různém rozmezí pH a sekundarní funkce na kyseliny od pH podobném účinku Bikarbonátu; ALE při malé koncentraci přítomné v bachoru je jejich účinek nesignifikantní Sulfáty aktivita pH 1,9 Mají pufrační účinek pouze při pH okolo 2. Čpavek: aktivita pH 9,26 Koncentrace ČPAVKU v bachoru je tak nízká že v normálních podmínkách NEMÁ ŽÁDNÝ pufrační účinek. Mohl by ho mít v případě vysokých dávek MOČOVINY v koncentraci 50-100 mmol / Litru!

20 pH 5 8 7 6 4 Alkalóza Limit NEODVRATNÁ Acidóza SUBKLINICKÁ Acidóza Normální hodnoty pro stabilní fermentaci pH denní průměr PŘIROZENÉ PUFRAČNÍ FAKTORY pKa: disociační konstanta maximální pufrační efekt pH 5 8 7 6 4 > 306090120 Působení v čase - minuty FO SF ÁT Y pKaSoli TMK pKa bikarbonátpKa Acidóza

21 pH 5 8 7 6 4 5 8 7 6 4 SOLI TMK > 306090120 Působení v čase - minuty FO SF ÁT Y pKa BIKARB ONÁTY pKa Alkalóza denní průměrná hodnota pH : 5,8 – 6,2 NEEXISTUJE žádný přírodní PUFR který by garantoval pH v rozmězí 5,8 a 6,2 (denní průměrná hodnota pH) Acidóza pKa Limit NEODVRATNÁ Acidóza Normální hodnoty pro stabilní fermentaci SUBKLINICKÁ Acidóza PŘIROZENÉ PUFRAČNÍ FAKTORY

22 pH 5 8 7 6 4 5 8 7 6 4 SOLI TMK > 306090120 Působení v čase - minuty FO SF ÁT Y pKa BIKARB ONÁTY pKa Alkalóza Acidóza pKa Limit NEODVRATNÁ Acidóza Normální hodnoty pro stabilní fermentaci SUBKLINICKÁ Acidóza Q – Base Q – Base garantuje PUFRAČNÍ aktivitu OKAMŽITĚ a v dlouhém časovém úseku, kdy již jiné neúčinkují denní průměrná hodnota pH : 5,8 – 6,2

23 - - - + + + ++ Q - Base HCO 3 - KREV Situace v poměru iontů nevyvážená (+ >> -) Regulace iontů (z krve) Zvýšení bachorového pH REGULACE NEBEZPEČÍ ACIDÓZY - - - + + + ++ - - Efekt na bachorové Ph - NOVĚ!

24 denní průměrná hodnota pH = < 6,0

25 MNOHONÁSOBNÁ AKTIVITA Výsledkem je stabilita denní průměrné hodnoty pH >>> 6,2 Dieta - - - + + + + + - - - - - + + ++ HCO 3 - přitahuje iont bikarbonátu KREV Q - Base Q - Base garantuje PUFRAČNÍ aktivitu OKAMŽITĚ a v dlouhém časovém úseku, kdy již jiné neúčinkují kontrolovaná mikrobiotická fermentace zvýšení pH

26 MNOHONÁSOBNÁ AKTIVITA kontrolovaná mikrobiotická fermentace HCO 3 - přitahuje iont bikarbonátu z KRVE ALE TAKÉ ZDE By Cerri Claudio

27 DVOJÍ ÚČINEK DVOJÍ ÚČINEK 1.Okamžitý pufrační účinek v krmné dávce 2.Aktivně působí v krvi a vyvažuje dlouhodobě poměr Aniotů-Kationtů 2,8 krát koncentrovanější než Bikarbonát !

28 Q - Base moderní krmné dávky, jistota a výkonnost Protože: Moderní krmné dávky pro dojnice musí být bohaté na energii, ale přesto musí zajistit zdraví a funkčnost bachoru a střev. Jen tak dosáhneme maximální stravitelnost krmné dávky a produkci mléka.

29 Q-Base ÚČINEK PUFRU Q-Base = JE AKTIVNÍ O 50 % DELŠÍ DOBU NEŽ BIKARBONÁT PRAVIDELNĚ POKRÝVÁ pH o 50 % VÍCE ÚČINNÉHO SPEKTRA pH ÚČINEK PUFRU Q-Base = JE AKTIVNÍ O 50 % DELŠÍ DOBU NEŽ BIKARBONÁT PRAVIDELNĚ POKRÝVÁ pH o 50 % VÍCE ÚČINNÉHO SPEKTRA pH TMK BIKAR BONÁT SODNÝ FOSFÁTY Q-Base Čas minuty 0 90 120 240 300 30 60 180 pH

30 JAK PŮSOBÍ? Q Base po každém krmení brání snížení pH bachoru, mezi krmením v průběhu celého dne je stále aktivní a vždy stravitelný Ph bachoru 5,8 6,26,8 Bikarbonát sodný Komerční Mix pufrů Q- Base spektrum působení ve větší šířce času. DÁVKA KREV SLINY BIKARBONÁT BIKARBONÁT BIKARBONÁT IONT bikarbonátu BIKARBONÁT +\-+++++ ++

31 JAK PŮSOBÍ? Po každém krmení brání snížení pH bachoru, mezi krmením v průběhu celého dne je stále aktivní a vždy stravitelný JAK PRACUJE? Podporuje zvyšování bachorového pH v čase. Zajišťuje vyšší výkonnosti důležitých orgánů dojnice: končetiny = méně laminitid, pohlavní orgány = zlepšení reprodukce, bachor = lepší využitelnost krmné dávky,

32 JAK PŮSOBÍ? Po každém krmení brání snížení pH bachoru, mezi krmením v průběhu celého dne je stále aktivní a vždy stravitelný. výhody Maximální příjem sušiny, Maximální stravitelnost krmné dávky, Safety DIET = krmná dávka je bezpečná Vyšší zdravotní jistota, Více mléka a kvalitnější mléčné složky

33 Q – Base v krmné dávce: Vláknina nižší než 16%, NDF nižší než 30%, Škrob vyšší než 23%, Produkce mléka je vyšší než 28 litrů, Obsah mléčného tuku je nižší než 3,5 %. Skupiny dojnic v laktaci MÉNĚ než 170 dnů KOLIK: v dávce 30-80 g / kus / den PROČ: Odlišuje se pufračním účinkem použitím nekonvečních zdrojů minerálií, Stabilizuje pH bachoru během celého dne a také mezi krmením, Ke zlepšení stravitelnosti krmné dávky. Q – Base : úprava pH bachoru k dosažení co nejlepšího využití krmné dávky. kdy!

34 Q - Base v krmné dávce V období přípravy na porod, V po porodním období při rozdoji, Ve skupinách s nejvyšší užitkovostí Kolik: V dávce 30-80 g / kus / den Libovolně JAKO „PREVENCE“ RIZIKA SUBKLINICKÝCH ACIDÓZ Proč: Připravuje bachor na produkční krmné dávky krav v laktaci Je jiný pufračním účinkem použitím nekonvečních zdrojů minerálií, Stabilizuje pH bachoru během celého dne a také mezi krmením, Ke zlepšení stravitelnosti krmné dávky. kdy!

35 Q - Base jako částečná náhrada krmné sody: Je li dávkována krmná soda, Krmné dávky s více kyselými silážemi, Při výskytu laminitid. Kolik: 1% krmné sody se nahradí 0,5% krmné sody + 0,25% Q QQ Q - Base Proč: Je jiný pufračním účinkem, použitím nekonvečních zdrojů minerálií, Stabilizuje pH bachoru během celého dne a také mezi krmením, Ke zlepšení stravitelnosti krmné dávky kdy!

36 Nahradíme Bikarbonát sodný: Je pravda, že jsme na krmnou sodu zvyklí, ale existuje také nový produkt vývoje vědeckého výzkumu na poli bachorové fermentace: Q- Base řešení moderních krmných dávek dojnic Q – Base : úprava pH bachoru k dosažení co nejlepšího využití krmné dávky.

37 Q - Base

38 NB 55 Q. BASE ROZSAH ÚČINKU NA pH MNOHEM ŠIRŠÍ, ÚČINKUJE I KDYŽ JE BIKARBONÁT JIŽ NEAKTIVNÍ (PŘI VYŠŠÍ ACIDITĚ A TAKÉ PŘI VYŠŠÍ ZÁSADITOSTI); EFEKT PROTI KYSELINÁM “DLOUHOTRVAJÍCÍ ÚČINEK”; STIMULUJE AUTO-PRODUKCI IONTŮ BIKARBONÁTU Z KRVE DO BACHORU; 2,8 KRÁT ÚČINĚJŠÍ NEŽ BIKARBONÁT; DÁVKA 30-50 g/KUS/DEN.


Stáhnout ppt "NOVINKA : KLÍČ KE KONTROLE A ZABRÁNĚNÍ ACIDÓZ. pH Bachoru pH Bachoru je ovlivněno : –koncentrací TMK –průchodem tekutin přes bachorovou stěnu –prosliněním."

Podobné prezentace


Reklamy Google