Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovaly: Jana Rozsypálková Vendula Nesvadbová 4. A, 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovaly: Jana Rozsypálková Vendula Nesvadbová 4. A, 2006"— Transkript prezentace:

1 Vypracovaly: Jana Rozsypálková Vendula Nesvadbová 4. A, 2006
PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ Vypracovaly: Jana Rozsypálková Vendula Nesvadbová 4. A, 2006

2 Definice psychologie zdraví:
Psychologie zdraví je část obecné psychologie, která se zabývá individuálním chováním člověka a životními styly, které mají vliv na jeho zdraví. Předmět psychologie zdraví: zdravý život

3 Cíle: zjistit, co naše zdraví podporuje → SALUTORY zjistit, co naše zdraví podrývá a zeslabuje → STRESORY

4 Zdraví Definice Světové zdravotnické organizace:
Zdraví je stav, kdy je člověku naprosto dobře, a to psychicky, fyzicky i sociálně. Definice zdraví podle Jara Křivohlavého: Zdraví je celkový stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobného snažení druhých lidí.

5 Vymezení normality Normalita = stav, který slouží k rozvoji zdraví
3 způsoby vymezení: STATISTICKY FUNKČNĚ SOCIOKULTURNĚ

6 STRES = stav nadměrné zátěže
EUSTRES = dobrý krátkodobý stres, motivuje nás a posunuje nás dál DISTRES = negativní dlouhodobý stres, způsobuje rozpolcení, napětí, nemoci srdce a cév

7 Vznik distresu: situace, kdy stres vznikne a my nejsme schopni ho ovlivnit (nadměrná zátěž) nepředvídatelná situace (př. úmrtí) situace se subjektivně nepřiměřenými nároky zásadní životní změna (př. přestěhování) subjektivně neřešitelné konflikty

8 Reakce na stres: Uvědomění si zátěže, potlačování stresu
Aktivace psychických obraných reakcí (př. nespavost) Aktivace fyziologických obranných reakcí (př. větší náchylnost k nemocem) První chorobné příznaky Propuknutí stresem podmíněné choroby

9 SALUTORY 1. COPING = zvládání stresu Formy zvládání stresu:
Strategie netečnosti = apatie Strategie vyhnutí se Strategie napadení útočníka Posilování vlastních zdrojů síly

10 Jak předejít stresu Zlepšit informovanost o stresoru
Zbavit se nesprávných představ Ubrat zátěž Něco zkrátit Něco přesunout na druhé Začít spolupracovat Pracovat na technikách

11 Techniky zvládání stresu
Relaxace Meditace Imaginace

12 Osobnostní charakteristiky ovlivňující coping
Přístup k těžkostem → lidé internalitní a externalitní Nezdolnost Optimismus Kladné sebehodnocení…

13 2. SOCIÁLNÍ OPORA = pomoc poskytovaná jinými lidmi člověku, který se ocitl v zátěžové situaci FUNKCE: Sociální opora slouží jako nárazník Opěrná sociální síť Připoutání osob Salutor

14 3. PREVENCE ZTRÁTY NADŠENÍ
ZTRÁTA NADŠENÍ = SYNDROM VYHOŘENÍ = BURNOUT Příznaky (symptomy): Netečnost, nezájem, změna nálad Projev nízkého sebehodnocení Zvýšená únava, nerozhodnost Špatné soustředění, snížení výkonnosti…

15 Typy zátěže: Prevence: Neuspokojivé vztahy Nezdar v činnosti, v práci
Nezvládání osobních problémů Pochybování o smysluplnosti snažení Silné otřesy sebehodnocení, sebedůvěry Prevence: Sociální opora (př. široký okruh přátel) Mnohostranný životní styl (př. zájmy, koníčky) Ujasnění životních cílů Zlepšování vztahů

16 4. POHYBOVÁ AKTIVITA FIT = způsobilý, tělesně schopný něco činit
FITNESS = termín používaný při posuzování tělesné zdatnosti: Organická – zdatnost dědičná Dynamická – to, co si člověk vybuduje pravidelným tréninkem

17 5. VÍRA, DŮVĚRA A SMYSLUPLNOST
Víra podle humanistické psychologie (Allport): Intrinsická – vnitřní víra, vychází z osobního přesvědčení člověka Extrinsická – vnější víra, motivována zvnějšku Smysl života = zaměřenost na cíl Člověk, který nemá pro co žít, trpí noogení neurózou (=ztráta smyslu života).

18 STRESORY 1. KOUŘENÍ Osobnost kuřáka: - multifaktoriální jev
- základem je NIKOTIN → má depresivní účinek na CNS Osobnost kuřáka: Nižší sebevědomí (podléhá sugesci reklam) Nejistý člověk

19 Účinky kouření: Prevence:
Výhody v krátkodobé perspektivě (zlepšení nálady, zvýšení sebevědomí, zvýšení výkonu) Negativní následky v dlouhodobé perspektivě (rakovina, vnitřní onemocnění, snížení kognitivních funkcí, start k dalším závislostem) Prevence: Příklad jiných lidí, kteří nekouří Nácvik nadějných životních dovedností (stres řešíme jiným způsobem než kouřením)

20 2. ALKOHOL A DROGY NÁVYK = člověk k navození stejného zážitku potřebuje více dávky ZÁVISLOST = člověk není schopen optimálně fungovat bez příjmu určité látky

21 Teorie alkoholismu: Genetická teorie → alkoholismus je dědičný
Teorie očekávání → člověk očekává příznivé účinky alkoholu Teorie snížení napětí → člověk se uvolní při malých dávkách alkoholu Teorie sníženého sebehodnocení → zvýšení sebevědomí Teorie sociálního učení → člověk podléhá vzorům ve svém okolí (nejčastější teorie)

22 3. RIZIKOVÝ SEX Hlavní problém = přenos pohlavních chorob, nezdravé projevy sexu (sex. úchylky) ZDRAVÝ SEXUÁLNÍ ŽIVOT = dva pohlavně zdraví lidé navážou oboustranně uspokojivý sexuální kontakt a zůstanou si věrni VĚRNOST = neexistence jiných sex. styků ani ze strany muže ani ze strany ženy

23 Teorie vzniku obezity:
4. PŘEJÍDÁNÍ = problém obezity Teorie vzniku obezity: Teorie sociálního učení → člověk nereaguje na pocit nasycení, má stále chuť Teorie vztažného bodu → váha člověka je dána dědičně Teorie neuspokojeného afektu → člověk se oddává jídlu, protože nemá uspokojeny své tužby Prevence = POHYB

24 DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DUŠEVNÍ HYGIENA = věda, která se zabývá duševním zdravím → vědecky zpracovává pravidla, jak si udržet psychickou rovnováhu Vymezení podle Sigmunda Freuda: Duševně zdravý je takový člověk, který má schopnost pracovat, milovat a hrát si. Duševně zdravý člověk se umí adaptovat.

25 PSYCHOTERAPIE Definice:
Psychoterapie je léčebná činnost užívající psychologických prostředků k dosažení prospěšné změny při různých poruchách, zejména při poruchách psychických funkcí. Vykonává ji pouze odborník = psychoterapeut

26 Dělení psychoterapie:
Direktivní → klient se podřizuje nařízení psychoterapeuta (experta) Nedirektivní → terapeut podněcuje klienta, který sám najde přijatelné řešení Další dělení podle kvality vztahu: Individuální Kolektivní Skupinová

27 Dělení psychoterapie podle škol:
Psychoanalytická Behavioristická Kognitivně behavioristická Humanistická

28 Příčiny vzniku psychických poruch:
Dědičnost → Chromozomální aberace (př. Downův syndrom) → Monogenní poruchy (př. Alzheimrova choroba) Vnější prostředí → Teratogenní vlivy (v prenatálním vývoji) → Tělesné poruchy (nemoci, postižení) → Psychogenní poruchy (frustrace, deprivace…)

29 Únikové egoobranné mechanismy:
→ člověk se snaží uniknout působení vnějších vlivů: Popřením skutečnosti Potlačením Fantazií Racionalizací Regresí Substitucí…

30 KONEC PREZENTACE


Stáhnout ppt "Vypracovaly: Jana Rozsypálková Vendula Nesvadbová 4. A, 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google