Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 – Vytápění Zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 – Vytápění Zdroje."— Transkript prezentace:

1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 – Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1

2 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie – vody, – půdy, – vzduchu, – větru, – slunečního záření, – geotermální, – biomasy – skládkového plynu – kalového plynu a bioplynu 2

3 Využití energie vody, půdy, vzduchu Nízkopotenciální zdroj - teplota v rozmezí cca -20 až +30°C Nutno zvýšit teplotní úroveň -> tepelné čerpadlo … 3

4 Tepelné čerpadlo Tepelný stroj, umožňující využití nízkopotenciálního tepla okolí pro energetické systémy budov. Výparník-kompresor-kondenzátor- redukční ventil Kompresorové x absorpční Topný faktor (COP) – Podíl výkonu a příkonu >1 opt 3 – Závislý na pracovních podmínkách Chladivo – Freony!!! 4

5 Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelné čerpadlo – Vzduch Venkovní vzduch -18 +30°C Proměnná teplota ovlivňuje topný faktor Instalace venkovní jednotky s ventilátorem 5

6 Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelné čerpadlo – Voda Studniční – Dvě studny – Další čerpadlo Povrchová – výměník nebo čerpání? 6

7 Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelné čerpadlo – Země Zemní kolektor 1,0- 1,8 m hluboko, 15-35 W/m 2, rozteč 0,6-1 m, délka 100 m Vrty (20-100 W/m), čtyři trubky DN 25-32 hloubka 75-150 m 7

8 Použití TČ Příprava teplé vody, ohřev bazénu – Optimální pracovní podmínky – Systémy vzduch-voda, chlazení sklepa… – Samostatné zařízení nebo kombinace s TČ pro vytápění? 8

9 Použití TČ Teplovodní vytápění – Nízkoteplotní zdroj → nízkoteplotní soustava, podlahové vytápění, desková tělesa, konvektory? – Bivalentní nebo monovaletní zdroj ? (elektrokotel, pevná paliva, solární kolektory) – Konstantní pracovní podmínky – X požadavky na proměnný výkon otopné soustavy – → akumulace tepla, hydraulické řešení 9

10 Zapojení - příklady řešení 1 10 Příklad 1: Tepelné čerpadlo s akumulační nádrží – pouze vytápění 2xTRV RS Č3

11 Zdroje - příklady řešení 2 Zapojen í umožňuje pr á ci zdroje v optim á ln í ch podm í nk á ch a přeru š ovaný chod zdroje s přest á vkami v ř á du dnů.Průtočný ohřev TUV je ve srovn á n í se z á sobn í kovým př í znivý z hlediska stagnace TUV (legionella). 11 2xTRV RS Č3 TRB Č5 PV 3xZV

12 Zdroje - příklady řešení 3 12 Příklad 3: Bivalentní zdroj – tepelné čerpadlo s nízkoteplotními kolektory.Teplovodní vytápění,průtočný ohřev TUV. Použití teplotně stratifikovaného zásobníku umožňuje využití nízkopotenciálního tepla kolektorů k předehřevu teplé vody. Č1 PV EN Č4 Č2 2xTRV RS Č3 TRB Č5 PV 3xZV

13 Solární energie Slunce - pohyb po obloze difúzní a přímé záření solární konstanta 1360 W/m 2 zaclonění mraky skutečně dopadající energie max 1000 W/m 2 13 Globální sluneční záření dopadající na území ČR [MJ. m -2.rok]

14 Solární energie Pasivní systémy solární okno skleník (zimní zahrada) akumulační stěna TROMBE 14

15 Využití solární energie Aktivní solární systémy – vodní, vzdušné kolektory – fotovoltaické články 15

16 Zapojení solárního kolektoru pro přípravu teplé vody 16 Č TRB Č PV 3xZV SV TVC

17 Kogenerace plynový motor s elektrickým generátorem topným zdrojem je chlazení motoru výkon např 42 kW tepla + 25 kW elektřiny X hluk X nesoučasnost odběru tepla a elektřiny problém s prodejem el.energie 17

18 Palivové články Zdroj elektrické energie a tepla Oxidací (spalováním) chemických látek se u nich chemická energie mění na energii elektrickou.chemická energieenergii elektrickou Obdobně jako u galvanických článků i zde probíhají chemické reakce, ale rozdíl je v tom, že se k jedné elektrodě přivádí palivo (např. vodík) a ke druhé okysličovadlo (např. kyslík).galvanických článkůelektroděvodíkkyslík Během provozu lze u palivových článků palivo doplňovat, takže mohou pracovat trvale.palivových článků Klasický palivový článek je kyslíko-vodíkový článek, který má dvě pórovité platinové elektrody, mezi nimiž je elektrolyt.elektrolyt Palivové články se používají v elektromobilech.elektromobilech 18

19 Palivový článek ve vytápění 19

20 Biomasa 20 Výhřevnost Polena16 MJ/kg Brikety, peletky 19 MJ/kg Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů užitkových zvířat. Suchý proces Mokrý proces

21 Přednosti a nevýhody biomasy +  Obnovitelná energie.  Lokální zdroj  Do ovzduší se dostane jen CO 2, které rostliny spotřebovaly při fotosyntéze pro svůj růst. proces nepřispívá, na rozdíl od fosilních paliv, ke skleníkovému efektu. 21 -  Obsah vody má velký vliv na výhřevnost.  Větší nároky na prostor.  Nutná likvidace popela.  Menší komfort provozu.

22 Mokrý proces – výroba bioplynu 22

23 Kotle na spalování biomasy – zplynovací kotel 23

24 Kotel na peletky = kotel na zplynování dřeva + zásobník paliva + dopravník 24

25 Doprava peletek 25

26 Náklady na vytápění RD 100GJ www.tzb-info.cz 26 2007 2008 2009 2010

27 Zkouška Zkouška probíhá písemnou a ústní formou s přihlédnutím k výsledku práce na cvičení. Před zahájením písemné části zkoušky musí mít student zapsán zápočet v indexu. Písemná část zkoušky má 20 otázek; z toho 10 ze zdravotní techniky (vodovod,kanalizace,plynovod) a 10 z vytápění. Pokud student neuspěje u jedné z částí písemné zkoušky,musí opakovat celou zkoušku Délka písemné zkoušky je 2x50 minut. Výsledná klasifikace je na základě výsledku z písemné části, hodnocení ze cvičení a případné doplňující otázky při ústní části zkoušky. 27

28 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Děkuji za pozornost 28


Stáhnout ppt "ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 – Vytápění Zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google