Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce vybavení jednotky HZS kraje na zdolávání chemických havárií a souvisejících mimořádných událostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce vybavení jednotky HZS kraje na zdolávání chemických havárií a souvisejících mimořádných událostí."— Transkript prezentace:

1 Koncepce vybavení jednotky HZS kraje na zdolávání chemických havárií a souvisejících mimořádných událostí

2 Koncepce vybavení stanic HZS MSK  Základní jednotky pro zdolávání chemických havárií  pobočné hasičské stanice HZS MSK  shodná výbava pro zdolávání chemických havárií na všech základních zásahových vozidlech  Střední jednotky pro zdolávání chemických havárií  centrální hasičské stanice ÚO HZS MSK  identicky vybavené chemické automobily

3 Koncepce vybavení stanic HZS MSK  Opěrná jednotka pro zdolávání chemických havárií  centrální hasičská stanice Ostrava – Zábřeh  Technika: chemický automobil chemický kontejner

4 Základní zásahová vozidla CAS 24 1800/100 – M1ZCAS 24 3100/200 – S1Z

5 Vybavení základních zásahových vozidel  Sjednocené vybavení  ochranné oděvy  prostředky pro detekci nebezpečných látek  základní prostředky pro dekontaminaci osob a techniky  těsnící prostředky a prostředky zabraňující úniku nebezpečných látek  prostředky pro likvidaci uniklých provozních náplní vozidel

6 Vybavení základních zásahových vozidel  Detekční prostředky  Kanalizační rychloucpávka  Základní dekontaminační prostředky  4 ks ochranný oděv

7 Vybavení základních zásahových vozidel  Prostředky pro likvidaci uniklých provozních náplní vozidel – sorbent na bázi rašeliny v množství 100 l.  Základní technické prostředky – lopata, smetáky

8 Protiplynový automobil PPLA – L1

9 Vybavení protiplynového automobilu detekčními prostředky  Základní prostředky a měřící přístroje pro detekci nebezpečných látek – detekční trubice, pH papírky apod.  Speciální prostředky pro detekci a identifikaci nebezpečných látek – GDA 2, First Defender Rammanův spektrometr, Dräger MiniWarn, Dräger X-am 5000, Oldham MX 21 Plus, DC-3H-08, DC- 3E-98

10 Vybavení protiplynového automobilu detekčními prostředky Box se základní detekčními prostředky Box s detekčními přístroji RA látek

11 Vybavení protiplynového automobilu detekčními prostředky Multidetektor Dräger X-am 5000 (CO, Cl2, NH3, CH4) Multidetektor Dräger MiniWarn (CO, NH3, O2, explozivní čidlo)

12 Vybavení protiplynového automobilu detekčními prostředky Analyzátor plynů GDA 2

13 Chemický automobil

14 Vybavení chemického automobilu  Armatury (dichtfix, kulový ventil, klíče na spojky, plnící hrdlo, přechody, sací nástavec, vlévací – uklidňovací nástavec)  Čerpadla speciální přenosná čerpadla umožňující přečerpávání hořlavých kapalin a širokého spektra chemikálií (odsávač kapalin WAP – TURBO, ruční membránové čerpadlo, sudové čerpadlo LUTZ)

15 Vybavení chemického automobilu  Dekontaminace a ochranné oděvy (dekontaminační sprcha DPIX 2, ochranný oděv proti hořlavým kapalinám Isopant, podvlékací prádlo, protichemický ochranný oděv Dräger CPS 7900, rukavice proti chemikáliím, smetáček, detergent, dekontaminační činidlo Hvězda, papírové utěrky  Hadice (hadice PE-X, hadice oil Favorit, popruhy na hadice)

16 Vybavení chemického automobilu  Elektroinstalace (elektrocentrála 4,5 kW, elektrorozvaděče, kabelové navijáky, prodlužovací kabel, halogenové reflektory)  Zemnění (zemnící dráty, zemnící kolík, zemnící svorky, magnet)

17 Vybavení chemického automobilu  Prostředky pro sorpci chemických látek (násady fixomat s vyměnitelnými adaptéry, síťová lopata, sudy se sorbentem 50 l)  Těsnící prostředky (kanalizační rychloucpávka, souprava těsnících vaků, těsnící materiál)  Vytyčovací prostředky (dopravní značky, výstražné kužely, vytyčovací folie, výstražné reflexní světlo)

18 Vybavení chemického automobilu  Nejiskřící a jiné nářadí (sada nejiskřícího nářadí, univerzální klíč na sudy, univerzální nůž)  Záchytné nádoby (záchytná vana PE, záchytná plachta, plastový sud na chemikálie 60 l, 70 l, nerezový sud s víkem, nerezový kanystr s vlévacím nástavcem, nerezové úkapové korýtko, nerezové úkapové korýtko s odtokovou armaturou, nerezové svodné žlaby, nerezová nálevka, naběračka

19 Vybavení chemického automobilu  Ostatní prostředky (folie PE, inhibitor kyseliny akrylové, klín pod kola, kufřík s měřícími přístroji, kufřík na odběr vzorků I, II, nádoba na odběr vzorku, plachta PVC, prázdný skládací vozík, lékárnička, RHP práškový)

20 Vybavení chemického automobilu Armatury DichtfixSací nástavecUklidňovací nástavec Kulový ventilPlnící hrdloKlíče na spojky

21 Vybavení chemického automobilu Čerpadla Odsávač kapalin WAP TURBO Ruční membránové čerpadlo Sudové čerpadlo LUTZ vč. nástavců

22 Vybavení chemického automobilu Dekontaminace a ochranné oděvy Dekontaminační sprcha DPIX 2 Ochranný oděv Isopant Ochranný oděv Dräger CPS 7900

23 Vybavení chemického automobilu Hadice Sací a výtlačné hadice PE-X Výtlačná hadice Oil Favorit

24 Vybavení chemického automobilu Elektroinstalace Elektrocentrála Honda 4500 Elektrorozvaděč Kabelový naviják

25 Vybavení chemického automobilu Zemnění Zemnící kolík, zemnící drát, zemnící svorky, magnet

26 Vybavení chemického automobilu Prostředky pro sorpci chem. látek Násady fixomat Síťová lopata Sudy se sorbentem á 50 l

27 Vybavení chemického automobilu Těsnící prostředky Kanalizační rychloucpávka Souprava těsnících vaků Těsnící materiál

28 Vybavení chemického automobilu Vytyčovací prostředky Stojan s dopravními značkami Výstražné kužely Vytyčovací folie

29 Vybavení chemického automobilu Nejiskřící a jiné nářadí Sada nejiskřícího nářadí Univerzální klíč na sudy Univerzální nůž

30 Vybavení chemického automobilu Záchytné nádoby Záchytná vana PE - 220 l Plastový sud na chemikálie - 70 l Nerezový sud s víkem

31 Vybavení chemického automobilu Záchytné nádoby Nerezové úkapové korýtko Nerezové úkapové korytko s odtokem Nerezové svodné žlaby

32 Vybavení chemického automobilu Ostatní prostředky Inhibitor kyseliny akrylové Kufřík s měřícími přístroji Skládací vozík

33 Vybavení chemického automobilu Ostatní prostředky  Sonda pro odběr kapalin  Sonda pro odběr plynů  Příslušenství potřebné k odběru látek Kufřík na odběr vzorků I

34 Vybavení chemického automobilu Ostatní prostředky  Skleněné odběrné láhve různých objemů pro sypké a pevné hmoty  Příslušenství potřebné k odběru látek  Příslušenství potřebné k označení odebraných vzorků Kufr na odběr vzorků II

35 Vybavení chemického automobilu Speciální měřící přístroje First Defender Rammanův spektrometr Identifikuje:   neznámé pevné a kapalné látky   prášky, gely, kaly, pastovité hmoty   BCHL, široké spektrum organických i anorganických látek, toxické průmyslové škodliviny, výbušniny, drogy, atd.

36 Chemický kontejner

37  Pro zásahy s únikem nebezpečných látek většího rozsahu  Shodné kategorie vybavení technickými prostředky jako v chemickém automobilu  Větší množství typů technických a věcných prostředků jednotlivých kategorií vybavení proti chemickému automobilu  Rozsáhlejší vybavení ochrannými prostředky než v chemickém automobilu

38 Vybavení chemického kontejneru  Armatury  Čerpadla  Dekontaminace a ochranné oděvy  Hadice  Elektroinstalace  Zemnění  Prostředky pro sorpci chemických látek  Těsnící prostředky

39 Vybavení chemického kontejneru  Vytyčovací prostředky  Nejiskřící a jiné nářadí  Záchytné nádoby  Ostatní prostředky

40 Vybavení chemického kontejneru Čerpadla Čerpadlo UECA  Odstředivé čerpadlo  Čerpání ropných látek, kyselin, louhů, ředidel, rozpouštědel  Pohon tlakovou vodou  Průtok: 800 l/min. při dopravní výšce 10 m  Sací výška: 3 m  Max. tlak: 6 bar  Hmotnost agregátu: 58 kg

41 Vybavení chemického kontejneru Čerpadla Hadicové čerpadlo GP 20/10 Ex  Samonasávací čerpadlo  Čerpání kapalin s bodem vznícení nad 200 °C  Průtok: I.stupeň = 150 l/min. II. stupeň = 300 l/min.  Sací výška: 7,5 m  Max. tlak: 2 bar  Hmotnost agregátu: 90 kg

42 Vybavení chemického kontejneru Čerpadla Čerpadlo Mast Gup 3-1,5  Odstředivé čerpadlo  Čerpání ropných produktů, kyselin, louhů, benzolu, znečištěných kapalin  Průtok: 200-600 l/min.  Sací výška: 7,5 m  Max. tlak: 2 bar  Hmotnost agregátu: 82 kg

43 Vybavení chemického kontejneru Čerpadla Čerpadlo Mast Tup 3-1,5 L CL  Odstředivé čerpadlo  Materiálové provedení - hliník  Čerpání ropných látek  Průtok: 320 – 600 l/min.  Sací výška: 7,5 m  Max. tlak: 2 bar  Hmotnost agregátu: 52 kg

44 Vybavení chemického kontejneru Čerpadla Čerpadlo Mast Tup 3-1,5 E  Odstředivé čerpadlo  Materiálové provedení – nerez  Čerpání agresivních látek – kyselin, louhů, benzolu apod.  Průtok: 200 – 620 l/min.  Sací výška: 7,5 m  Max. tlak: 2 bar  Hmotnost agregátu: 69 kg

45 Vybavení chemického kontejneru Čerpadla Čerpadlo Mast  Ponorné čerpadlo  Čerpání kyselin, louhů, vody s příměsí ropných produktů  Průtok: 240 l/min. – sací výška 8 m  Průtok: 320 l/min. – sací výška 4 m  Průchod zrna o velikosti 8 mm  Hmotnost agregátu: 50 kg

46 Vybavení chemického kontejneru Dekontaminace a ochranné oděvy Ochranný oděv CPF  Chrání proti ropným látkám a nižším koncentracím kyselin a zásad  Použití při dekontaminaci, přenášení nebezpečných látek, manipulace se sudy s nebezpečnými látkami

47 Vybavení chemického kontejneru Dekontaminace a ochranné oděvy Protichemický oděv AUER  Přetlakový  Plynotěsný  Celokombinézový  Univerzální velikost

48 Vybavení chemického kontejneru Dekontaminace a ochranné oděvy Protichemický oděv OPCH 90  Přetlakový  Plynotěsný  Celokombinézový  Univerzální velikost do výšky 190 cm

49 Vybavení chemického kontejneru Dekontaminace a ochranné oděvy Dekontaminační sprcha DECAS V3  Tři komory – možnost oddělené dekontaminace, např. ženy, muži, zraněné osoby  Nafouknutí vzduchem z tlakové láhve  objem záchytné nafukovací vany jedné komory dekontaminační sprchy cca. 600 litrů

50 Vybavení chemického kontejneru Dekontaminace a ochranné oděvy Vysokotlaká dekont. jednotka   Dekontaminace mobilní techniky a technických prostředků   Pracovní teplota vody: max. 90 °C   Maximální pracovní tlak: 130 bar   Objem nádrže na detergent: 8 l   Délka vysokotlaké hadice: 10 m

51 Vybavení chemického kontejneru Hadice Hadice Lila Ring  Použitelná pro sání a výtlak  Čerpání: kyseliny, louhy, aceton, estery, alkoholy, fenoly apod.  Pracovní tlak 10 bar  teplotní rozsah použití: -40°C až +90 °C  Průměry hadic: 32 mm, 50 mm  Délky hadic: 5 m, 10 m

52 Vybavení chemického kontejneru Hadice Hadice PVC   Použitelná pro sání a výtlak   Čerpání ropných produktů   Pracovní tlak: 6 bar   Teplotní rozsah použití: -10°C až +60 °C   Průměr hadic: 32 mm, 50 mm   Délky hadic: 5 m, 10 m

53 Vybavení chemického kontejneru Hadice Hadice Uniflex  Použitelná pro sání a výtlak  Čerpání 99% průmyslových chemikálií  Pracovní tlak: 10 bar  Teplotní rozsah použití: -25°C až 130 °C  Průměr hadic: 32 mm, 50 mm

54 Vybavení chemického kontejneru Hadice Hadice z nerezu  Použitelná pro sání a výtlak  Čerpání kyselin, louhů a benzínu  Nesmí se čerpat halogenderiváty, látky obsahující Cl, Br, I  Pracovní tlak: 40 bar  Délky hadic: 5 m, 10m

55 Vybavení chemického kontejneru Ostatní prostředky Ventilátor  Použitelný pro zkrápění, srážení rozsáhlých oblaků plynů a par nebezpečných látek  Provoz v prostředí Ex  Pohon tlakovou vodou  Výkon 24 000 m3/hod.

56 Odběry vzorků a jejich analýza jednotkami HZS MSK  Technické vybavení pro odběr vzorků ve skupenství pevném, kapalném, plynném  Prvotní analýza v místě zásahu: ropné produkty, produkty hoření, výbušné plyny, bojové chemické látky, otravné plyny, průmyslové škodliviny  Nemožnost v místě zásahu prvotně analyzovat biologické látky  Přesná analýza odebraných vzorků v Chemické laboratoři HZS MSK

57 Fotodokumentace zásahů jednotek HZS MSK

58

59 Chemická laboratoř HZS MSK Úkoly a možnosti   Chemická a radiační kontrola   Výjezdová skupina CHL HZS MSK   Oblast vzdělávání

60 Chemická laboratoř HZS MSK Chemicko – toxikologické pracoviště  detekce a stanovení plynných a těkavých škodlivin v ovzduší  odběry vzorků životního prostředí  stanovení ropných látek ve vodách a v zemině  stanovení nebezpečných škodlivin a jiných toxických látek  chemický rozbor vody (pH, vodivost, stanovení těžkých kovů, síranů, dusičnanů, fosforečnanů, atd.

61 Chemická laboratoř HZS MSK Chemicko – toxikologické pracoviště  identifikace neznámých anorganických a organických látek  zabývá se problematikou BCHL (převoz, stanovení, likvidace)  biochemická analýza látek inhibujících cholinesterázu  identifikace kontaminantů životního prostředí různými metodami (FTIR, GC-MS, UV/VIS)

62 Chemická laboratoř HZS MSK Chemicko – toxikologické pracoviště  stanovení obsahu účinných složek v dekontaminačních směsích  shromažďuje a analyzuje informace o zjištěném nebezpečí a poskytuje odborné informace  provádí doplňkové monitorování území ČR  provádí likvidaci zastaralého speciálního a zdraví škodlivého materiálu, pouze BCHL I a BCHL II

63 Chemická laboratoř HZS MSK Radiometrické pracoviště  provádění chemického a radiačního průzkumu v terénu  odběry vzorků životního prostředí  monitorování terénu radiometrem DC-3E-98, identifikace radionuklidů spektrometrem GR 135 a InSpector 1000  převoz neznámé radioaktivní látky a její identifikace

64 Chemická laboratoř HZS MSK Radiometrické pracoviště  shromažďuje a analyzuje informace o zjištěném nebezpečí a poskytuje odborné informace  provádí doplňkové monitorování území ČR

65 Chemická laboratoř HZS MSK Oblast vzdělávání  vlastní odborná příprava  příprava složek IZS – zaměření na protiradiační a protichemickou přípravu  příslušníci HZS - velitelé družstev, velitelé čet, řídící důstojníci, technici CHaTS  velitelé a příslušníci družstev RCHPz AČR  PČR

66 Chemická laboratoře HZS MSK Detekce plynných NL Přenosný monitor TOL MiniRAE 2000  plyny schopné ionizace (88)  fotoionizační detektor  koncentrace v ppm  aromatické uhlovodíky,aldehydy, ketony, aminy, amidy, chlorované uhlovodíky, sloučeniny síry, nenasycené uhlovodíky, alkoholy, nasycené uhlovodíky

67 Chemická laboratoře HZS MSK Detekce plynných NL Dräger MultiIMS  detekce skupin BCHL  neidentifikuje jednotlivé složky v rámci skupiny  princip spektrometrické pohyblivosti iontů

68 Chemická laboratoře HZS MSK Detekce plynných NL Analyzátor Plynu GDA 2 kombinace detekčních technik:  speciální typ hmotnostní spektrometrie  fotoionizační detektory  elektrochemická cela  specifické detektory – zpravidla speciální detektory na bázi oxidů kovů

69 Chemická laboratoře HZS MSK Detekce plynných NL Gastec  kvalitativní analýza neznámých plynů  trubičky se sorbentem  kapalná činidla

70 Chemická laboratoře HZS MSK Detekce plynných NL CHP-71  zjišťování BCHL  ve vzduchu  na povrchu osob, terénu, různých objektů  kontaminace odebraných vzorků

71 Chemická laboratoře HZS MSK Detekce plynných NL Detekční trubičky  BCHL  průmyslové škodliviny

72 Chemická laboratoře HZS MSK Detekce kapalných NL Detehi t  nervově-paralytické BCHL Průkazníkové papírky  kapalné zpuchýřující a nervově-paralytické BCHL

73 Chemická laboratoře HZS MSK Předběžné zpracování vzorků SOUL  výbušnost  hořlavost  výparnost  oxidační vlastnosti  žíravost  nebezpečné reakce s vodou

74 Chemická laboratoře HZS MSK Předběžné zpracování vzorků Oximetr a pH metr HACH  měření rozpuštěného kyslíku ve vodě  měření pH

75 Chemická laboratoře HZS MSK Předběžné zpracování vzorků Přenosný spektrofotometr  orientační stanovení ukazatelů kvality vod (dusičnany, dusitany, amoniak, kyanidy, fluoridy, fosforečnany, celkový fosfor, hliník, celková tvrdost, železo

76 Chemická laboratoře HZS MSK Předběžné zpracování vzorků First Defender Rammanův spektrometr Identifikuje:   neznámé pevné a kapalné látky   prášky, gely, kaly, pastovité hmoty   BCHL, široké spektrum organických i anorganických látek, toxické průmyslové škodliviny, výbušniny, drogy, atd.

77 Chemická laboratoře HZS MSK Předběžné zpracování vzorků True Defender FT Mobilní IČ spektrometrIdentifikuje:  neznámé pevné a kapalné látky  organické a některé z anorganických látek, výbušniny, drogy

78 Zpracování vzorků v laboratoři kvalitativní analýza pH metr Inolabkonduktometr Eutech NOC 510

79 Zpracování vzorků v laboratoři kvalitativní analýza GC-MS systém Agilent technologies identifikace  těkavých organických látek  návykových látek  organických chemických přípravků  akcelerantů hoření

80 Zpracování vzorků v laboratoři kvalitativní analýza IČ spektrometr Shimadzu identifikace  organických látek  některých anorganických látek  chemických přípravků

81 Zpracování vzorků v laboratoři kvalitativní analýza fotometrické metody HACH DR 4 000  stanovení ukazatelů kvality vody  stanovení koncentrace BCHL

82 Zpracování vzorků v laboratoři kvalitativní analýza polarografie ECO Tribo polarograf  stanovení TK ve vodě

83 Zpracování vzorků v laboratoři kvalitativní analýza spektrometrie IČ spektrometr Shimadzu  NEL v zemině  NEL ve vodách

84 Přístroje RA pracoviště Zásahový radiometr DC-3H-08 DC-3E-98

85 Přístroje RA pracoviště Zásahový dozimetr Ultra Radiac RAD115  indikátor přítomnosti zdrojů záření gama  měřič příkonu dávkového ekvivalentu  operativní dozimetr s možností přímého odečítání dávkového ekvivalentu

86 Přístroje RA pracoviště Osobní dozimetr SOR/R-20 verze DMC  stanovení obdržených dávek osob  signalizace překročení dvou úrovní dávkového ekvivalentu (1 mSv a 50 mSv) a dvou úrovní příkonu dávkového ekvivalentu

87 Přístroje RA pracoviště Exploranium GR 135  měření dávkového příkonu  identifikace radionuklidů

88 Přístroje RA pracoviště Monitorovací souprava  pojezdové měření PDE

89 Přístroje RA pracoviště Contamat  plošná aktivita (záření α, β+γ

90 Přístroje RA pracoviště Polovodičový gama spektrometr Falcon 5000  vyhledávání a identifikace radionuklidů s následným vyhodnocením jejich spekter

91 Přístroje RA pracoviště Sada monitorovací sítě

92 Chemicko-toxikologické pracoviště chemické laboratoře HZS MSK

93

94 Radiometrické pracoviště chemické laboratoře HZS MSK

95 Dotazy ??? Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Koncepce vybavení jednotky HZS kraje na zdolávání chemických havárií a souvisejících mimořádných událostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google