Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce vybavení jednotky HZS kraje na zdolávání chemických havárií a souvisejících mimořádných událostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce vybavení jednotky HZS kraje na zdolávání chemických havárií a souvisejících mimořádných událostí."— Transkript prezentace:

1 Koncepce vybavení jednotky HZS kraje na zdolávání chemických havárií a souvisejících mimořádných událostí

2 Koncepce vybavení stanic HZS MSK
Základní jednotky pro zdolávání chemických havárií pobočné hasičské stanice HZS MSK shodná výbava pro zdolávání chemických havárií na všech základních zásahových vozidlech Střední jednotky pro zdolávání chemických havárií centrální hasičské stanice ÚO HZS MSK identicky vybavené chemické automobily

3 Koncepce vybavení stanic HZS MSK
Opěrná jednotka pro zdolávání chemických havárií centrální hasičská stanice Ostrava – Zábřeh Technika: chemický automobil chemický kontejner

4 Základní zásahová vozidla
CAS /100 – M1Z CAS /200 – S1Z

5 Vybavení základních zásahových vozidel
Sjednocené vybavení ochranné oděvy prostředky pro detekci nebezpečných látek základní prostředky pro dekontaminaci osob a techniky těsnící prostředky a prostředky zabraňující úniku nebezpečných látek prostředky pro likvidaci uniklých provozních náplní vozidel

6 Vybavení základních zásahových vozidel
Detekční prostředky Kanalizační rychloucpávka Základní dekontaminační prostředky 4 ks ochranný oděv

7 Vybavení základních zásahových vozidel
Prostředky pro likvidaci uniklých provozních náplní vozidel – sorbent na bázi rašeliny v množství 100 l. Základní technické prostředky – lopata, smetáky

8 Protiplynový automobil
PPLA – L1

9 Vybavení protiplynového automobilu detekčními prostředky
Základní prostředky a měřící přístroje pro detekci nebezpečných látek – detekční trubice, pH papírky apod. Speciální prostředky pro detekci a identifikaci nebezpečných látek – GDA 2, First Defender Rammanův spektrometr, Dräger MiniWarn, Dräger X-am 5000, Oldham MX 21 Plus, DC-3H-08, DC- 3E-98

10 Vybavení protiplynového automobilu detekčními prostředky
Box se základní detekčními prostředky Box s detekčními přístroji RA látek

11 Vybavení protiplynového automobilu detekčními prostředky
Multidetektor Dräger X-am 5000 (CO, Cl2, NH3, CH4) Multidetektor Dräger MiniWarn (CO, NH3, O2, explozivní čidlo)

12 Vybavení protiplynového automobilu detekčními prostředky
Analyzátor plynů GDA 2

13 Chemický automobil

14 Vybavení chemického automobilu
Armatury (dichtfix, kulový ventil, klíče na spojky, plnící hrdlo, přechody, sací nástavec, vlévací – uklidňovací nástavec) Čerpadla speciální přenosná čerpadla umožňující přečerpávání hořlavých kapalin a širokého spektra chemikálií (odsávač kapalin WAP – TURBO, ruční membránové čerpadlo, sudové čerpadlo LUTZ)

15 Vybavení chemického automobilu
Dekontaminace a ochranné oděvy (dekontaminační sprcha DPIX 2, ochranný oděv proti hořlavým kapalinám Isopant, podvlékací prádlo, protichemický ochranný oděv Dräger CPS 7900, rukavice proti chemikáliím, smetáček, detergent, dekontaminační činidlo Hvězda, papírové utěrky Hadice (hadice PE-X, hadice oil Favorit, popruhy na hadice)

16 Vybavení chemického automobilu
Elektroinstalace (elektrocentrála 4,5 kW, elektrorozvaděče, kabelové navijáky, prodlužovací kabel, halogenové reflektory) Zemnění (zemnící dráty, zemnící kolík, zemnící svorky, magnet)

17 Vybavení chemického automobilu
Prostředky pro sorpci chemických látek (násady fixomat s vyměnitelnými adaptéry, síťová lopata, sudy se sorbentem 50 l) Těsnící prostředky (kanalizační rychloucpávka, souprava těsnících vaků, těsnící materiál) Vytyčovací prostředky (dopravní značky, výstražné kužely, vytyčovací folie, výstražné reflexní světlo)

18 Vybavení chemického automobilu
Nejiskřící a jiné nářadí (sada nejiskřícího nářadí, univerzální klíč na sudy, univerzální nůž) Záchytné nádoby (záchytná vana PE, záchytná plachta, plastový sud na chemikálie 60 l, 70 l, nerezový sud s víkem, nerezový kanystr s vlévacím nástavcem, nerezové úkapové korýtko, nerezové úkapové korýtko s odtokovou armaturou, nerezové svodné žlaby, nerezová nálevka, naběračka

19 Vybavení chemického automobilu
Ostatní prostředky (folie PE, inhibitor kyseliny akrylové, klín pod kola, kufřík s měřícími přístroji, kufřík na odběr vzorků I, II, nádoba na odběr vzorku, plachta PVC, prázdný skládací vozík, lékárnička, RHP práškový)

20 Vybavení chemického automobilu Armatury
Dichtfix Sací nástavec Uklidňovací nástavec Kulový ventil Plnící hrdlo Klíče na spojky

21 Vybavení chemického automobilu Čerpadla
Odsávač kapalin WAP TURBO Ruční membránové čerpadlo Sudové čerpadlo LUTZ vč. nástavců

22 Vybavení chemického automobilu Dekontaminace a ochranné oděvy
Dekontaminační sprcha DPIX 2 Ochranný oděv Isopant Ochranný oděv Dräger CPS 7900

23 Vybavení chemického automobilu Hadice
Sací a výtlačné hadice PE-X Výtlačná hadice Oil Favorit

24 Vybavení chemického automobilu Elektroinstalace
Elektrocentrála Honda 4500 Elektrorozvaděč Kabelový naviják

25 Vybavení chemického automobilu Zemnění
Zemnící kolík, zemnící drát, zemnící svorky, magnet

26 Vybavení chemického automobilu Prostředky pro sorpci chem. látek
Násady fixomat Síťová lopata Sudy se sorbentem á 50 l

27 Vybavení chemického automobilu Těsnící prostředky
Kanalizační rychloucpávka Souprava těsnících vaků Těsnící materiál

28 Vybavení chemického automobilu Vytyčovací prostředky
Stojan s dopravními značkami Výstražné kužely Vytyčovací folie

29 Vybavení chemického automobilu Nejiskřící a jiné nářadí
Sada nejiskřícího nářadí Univerzální klíč na sudy Univerzální nůž

30 Vybavení chemického automobilu Záchytné nádoby
Záchytná vana PE l Plastový sud na chemikálie - 70 l Nerezový sud s víkem

31 Vybavení chemického automobilu Záchytné nádoby
Nerezové úkapové korýtko Nerezové úkapové korytko s odtokem Nerezové svodné žlaby

32 Vybavení chemického automobilu Ostatní prostředky
Inhibitor kyseliny akrylové Kufřík s měřícími přístroji Skládací vozík

33 Vybavení chemického automobilu Ostatní prostředky
Sonda pro odběr kapalin Sonda pro odběr plynů Příslušenství potřebné k odběru látek Kufřík na odběr vzorků I

34 Vybavení chemického automobilu Ostatní prostředky
Skleněné odběrné láhve různých objemů pro sypké a pevné hmoty Příslušenství potřebné k odběru látek Příslušenství potřebné k označení odebraných vzorků Kufr na odběr vzorků II

35 Vybavení chemického automobilu Speciální měřící přístroje
First Defender Rammanův spektrometr Identifikuje: neznámé pevné a kapalné látky prášky, gely, kaly, pastovité hmoty BCHL, široké spektrum organických i anorganických látek, toxické průmyslové škodliviny, výbušniny, drogy, atd.

36 Chemický kontejner

37 Chemický kontejner Pro zásahy s únikem nebezpečných látek většího rozsahu Shodné kategorie vybavení technickými prostředky jako v chemickém automobilu Větší množství typů technických a věcných prostředků jednotlivých kategorií vybavení proti chemickému automobilu Rozsáhlejší vybavení ochrannými prostředky než v chemickém automobilu

38 Vybavení chemického kontejneru
Armatury Čerpadla Dekontaminace a ochranné oděvy Hadice Elektroinstalace Zemnění Prostředky pro sorpci chemických látek Těsnící prostředky

39 Vybavení chemického kontejneru
Vytyčovací prostředky Nejiskřící a jiné nářadí Záchytné nádoby Ostatní prostředky

40 Vybavení chemického kontejneru Čerpadla
Čerpadlo UECA Odstředivé čerpadlo Čerpání ropných látek, kyselin, louhů, ředidel, rozpouštědel Pohon tlakovou vodou Průtok: 800 l/min. při dopravní výšce 10 m Sací výška: 3 m Max. tlak: 6 bar Hmotnost agregátu: 58 kg

41 Vybavení chemického kontejneru Čerpadla
Hadicové čerpadlo GP 20/10 Ex Samonasávací čerpadlo Čerpání kapalin s bodem vznícení nad 200 °C Průtok: I.stupeň = 150 l/min. II. stupeň = 300 l/min. Sací výška: 7,5 m Max. tlak: 2 bar Hmotnost agregátu: 90 kg

42 Vybavení chemického kontejneru Čerpadla
Čerpadlo Mast Gup 3-1,5 Odstředivé čerpadlo Čerpání ropných produktů, kyselin, louhů, benzolu, znečištěných kapalin Průtok: l/min. Sací výška: 7,5 m Max. tlak: 2 bar Hmotnost agregátu: 82 kg

43 Vybavení chemického kontejneru Čerpadla
Čerpadlo Mast Tup 3-1,5 L CL Odstředivé čerpadlo Materiálové provedení - hliník Čerpání ropných látek Průtok: 320 – 600 l/min. Sací výška: 7,5 m Max. tlak: 2 bar Hmotnost agregátu: 52 kg

44 Vybavení chemického kontejneru Čerpadla
Čerpadlo Mast Tup 3-1,5 E Odstředivé čerpadlo Materiálové provedení – nerez Čerpání agresivních látek – kyselin, louhů, benzolu apod. Průtok: 200 – 620 l/min. Sací výška: 7,5 m Max. tlak: 2 bar Hmotnost agregátu: 69 kg

45 Vybavení chemického kontejneru Čerpadla
Čerpadlo Mast Ponorné čerpadlo Čerpání kyselin, louhů, vody s příměsí ropných produktů Průtok: 240 l/min. – sací výška 8 m Průtok: 320 l/min. – sací výška 4 m Průchod zrna o velikosti 8 mm Hmotnost agregátu: 50 kg

46 Vybavení chemického kontejneru Dekontaminace a ochranné oděvy
Ochranný oděv CPF Chrání proti ropným látkám a nižším koncentracím kyselin a zásad Použití při dekontaminaci, přenášení nebezpečných látek, manipulace se sudy s nebezpečnými látkami

47 Vybavení chemického kontejneru Dekontaminace a ochranné oděvy
Protichemický oděv AUER Přetlakový Plynotěsný Celokombinézový Univerzální velikost

48 Vybavení chemického kontejneru Dekontaminace a ochranné oděvy
Protichemický oděv OPCH 90 Přetlakový Plynotěsný Celokombinézový Univerzální velikost do výšky 190 cm

49 Vybavení chemického kontejneru Dekontaminace a ochranné oděvy
Dekontaminační sprcha DECAS V3 Tři komory – možnost oddělené dekontaminace, např. ženy, muži, zraněné osoby Nafouknutí vzduchem z tlakové láhve objem záchytné nafukovací vany jedné komory dekontaminační sprchy cca. 600 litrů

50 Vybavení chemického kontejneru Dekontaminace a ochranné oděvy
Vysokotlaká dekont. jednotka Dekontaminace mobilní techniky a technických prostředků Pracovní teplota vody: max. 90 °C Maximální pracovní tlak: 130 bar Objem nádrže na detergent: 8 l Délka vysokotlaké hadice: 10 m

51 Vybavení chemického kontejneru Hadice
Hadice Lila Ring Použitelná pro sání a výtlak Čerpání: kyseliny, louhy, aceton, estery, alkoholy, fenoly apod. Pracovní tlak 10 bar teplotní rozsah použití: -40°C až +90 °C Průměry hadic: 32 mm, 50 mm Délky hadic: 5 m, 10 m

52 Vybavení chemického kontejneru Hadice
Hadice PVC Použitelná pro sání a výtlak Čerpání ropných produktů Pracovní tlak: 6 bar Teplotní rozsah použití: -10°C až +60 °C Průměr hadic: 32 mm, 50 mm Délky hadic: 5 m, 10 m

53 Vybavení chemického kontejneru Hadice
Hadice Uniflex Použitelná pro sání a výtlak Čerpání 99% průmyslových chemikálií Pracovní tlak: 10 bar Teplotní rozsah použití: -25°C až 130 °C Průměr hadic: 32 mm, 50 mm

54 Vybavení chemického kontejneru Hadice
Hadice z nerezu Použitelná pro sání a výtlak Čerpání kyselin, louhů a benzínu Nesmí se čerpat halogenderiváty, látky obsahující Cl, Br, I Pracovní tlak: 40 bar Délky hadic: 5 m, 10m

55 Vybavení chemického kontejneru Ostatní prostředky
Ventilátor Použitelný pro zkrápění, srážení rozsáhlých oblaků plynů a par nebezpečných látek Provoz v prostředí Ex Pohon tlakovou vodou Výkon m3/hod.

56 Odběry vzorků a jejich analýza jednotkami HZS MSK
Technické vybavení pro odběr vzorků ve skupenství pevném, kapalném, plynném Prvotní analýza v místě zásahu: ropné produkty, produkty hoření, výbušné plyny, bojové chemické látky, otravné plyny, průmyslové škodliviny Nemožnost v místě zásahu prvotně analyzovat biologické látky Přesná analýza odebraných vzorků v Chemické laboratoři HZS MSK

57 Fotodokumentace zásahů jednotek HZS MSK

58 Fotodokumentace zásahů jednotek HZS MSK

59 Chemická laboratoř HZS MSK Úkoly a možnosti
Chemická a radiační kontrola Výjezdová skupina CHL HZS MSK Oblast vzdělávání

60 Chemická laboratoř HZS MSK Chemicko – toxikologické pracoviště
detekce a stanovení plynných a těkavých škodlivin v ovzduší odběry vzorků životního prostředí stanovení ropných látek ve vodách a v zemině stanovení nebezpečných škodlivin a jiných toxických látek chemický rozbor vody (pH, vodivost, stanovení těžkých kovů, síranů, dusičnanů, fosforečnanů, atd.

61 Chemická laboratoř HZS MSK Chemicko – toxikologické pracoviště
identifikace neznámých anorganických a organických látek zabývá se problematikou BCHL (převoz, stanovení, likvidace) biochemická analýza látek inhibujících cholinesterázu identifikace kontaminantů životního prostředí různými metodami (FTIR, GC-MS, UV/VIS)

62 Chemická laboratoř HZS MSK Chemicko – toxikologické pracoviště
stanovení obsahu účinných složek v dekontaminačních směsích shromažďuje a analyzuje informace o zjištěném nebezpečí a poskytuje odborné informace provádí doplňkové monitorování území ČR provádí likvidaci zastaralého speciálního a zdraví škodlivého materiálu, pouze BCHL I a BCHL II

63 Chemická laboratoř HZS MSK Radiometrické pracoviště
provádění chemického a radiačního průzkumu v terénu odběry vzorků životního prostředí monitorování terénu radiometrem DC-3E-98, identifikace radionuklidů spektrometrem GR 135 a InSpector 1000 převoz neznámé radioaktivní látky a její identifikace

64 Chemická laboratoř HZS MSK Radiometrické pracoviště
shromažďuje a analyzuje informace o zjištěném nebezpečí a poskytuje odborné informace provádí doplňkové monitorování území ČR

65 Chemická laboratoř HZS MSK Oblast vzdělávání
vlastní odborná příprava příprava složek IZS – zaměření na protiradiační a protichemickou přípravu příslušníci HZS - velitelé družstev, velitelé čet, řídící důstojníci, technici CHaTS velitelé a příslušníci družstev RCHPz AČR PČR

66 Chemická laboratoře HZS MSK Detekce plynných NL
Přenosný monitor TOL MiniRAE 2000 plyny schopné ionizace (88) fotoionizační detektor koncentrace v ppm aromatické uhlovodíky,aldehydy, ketony, aminy, amidy, chlorované uhlovodíky, sloučeniny síry, nenasycené uhlovodíky, alkoholy, nasycené uhlovodíky

67 Chemická laboratoře HZS MSK Detekce plynných NL
Dräger MultiIMS detekce skupin BCHL neidentifikuje jednotlivé složky v rámci skupiny princip spektrometrické pohyblivosti iontů

68 Chemická laboratoře HZS MSK Detekce plynných NL
Analyzátor Plynu GDA 2 kombinace detekčních technik: speciální typ hmotnostní spektrometrie fotoionizační detektory elektrochemická cela specifické detektory – zpravidla speciální detektory na bázi oxidů kovů

69 Chemická laboratoře HZS MSK Detekce plynných NL
Gastec kvalitativní analýza neznámých plynů trubičky se sorbentem kapalná činidla

70 Chemická laboratoře HZS MSK Detekce plynných NL
CHP-71 zjišťování BCHL ve vzduchu na povrchu osob, terénu, různých objektů kontaminace odebraných vzorků

71 Chemická laboratoře HZS MSK Detekce plynných NL
Detekční trubičky BCHL průmyslové škodliviny

72 Chemická laboratoře HZS MSK Detekce kapalných NL
Detehit nervově-paralytické BCHL Průkazníkové papírky kapalné zpuchýřující a nervově-paralytické BCHL

73 Chemická laboratoře HZS MSK Předběžné zpracování vzorků
SOUL výbušnost hořlavost výparnost oxidační vlastnosti žíravost nebezpečné reakce s vodou

74 Chemická laboratoře HZS MSK Předběžné zpracování vzorků
Oximetr a pH metr HACH měření rozpuštěného kyslíku ve vodě měření pH

75 Chemická laboratoře HZS MSK Předběžné zpracování vzorků
Přenosný spektrofotometr orientační stanovení ukazatelů kvality vod (dusičnany, dusitany, amoniak, kyanidy, fluoridy, fosforečnany, celkový fosfor, hliník, celková tvrdost, železo

76 Chemická laboratoře HZS MSK Předběžné zpracování vzorků
First Defender Rammanův spektrometr Identifikuje: neznámé pevné a kapalné látky prášky, gely, kaly, pastovité hmoty BCHL, široké spektrum organických i anorganických látek, toxické průmyslové škodliviny, výbušniny, drogy, atd.

77 Chemická laboratoře HZS MSK Předběžné zpracování vzorků
True Defender FT Mobilní IČ spektrometr Identifikuje: neznámé pevné a kapalné látky organické a některé z anorganických látek, výbušniny, drogy

78 Zpracování vzorků v laboratoři kvalitativní analýza
pH metr Inolab konduktometr Eutech NOC 510

79 Zpracování vzorků v laboratoři kvalitativní analýza
GC-MS systém Agilent technologies identifikace těkavých organických látek návykových látek organických chemických přípravků akcelerantů hoření

80 Zpracování vzorků v laboratoři kvalitativní analýza
IČ spektrometr Shimadzu identifikace organických látek některých anorganických látek chemických přípravků

81 Zpracování vzorků v laboratoři kvalitativní analýza fotometrické metody
HACH DR 4 000 stanovení ukazatelů kvality vody stanovení koncentrace BCHL

82 Zpracování vzorků v laboratoři kvalitativní analýza polarografie
ECO Tribo polarograf stanovení TK ve vodě

83 Zpracování vzorků v laboratoři kvalitativní analýza spektrometrie
IČ spektrometr Shimadzu NEL v zemině NEL ve vodách

84 Přístroje RA pracoviště
Zásahový radiometr DC-3E-98 Zásahový radiometr DC-3H-08

85 Přístroje RA pracoviště
Zásahový dozimetr Ultra Radiac RAD115 indikátor přítomnosti zdrojů záření gama měřič příkonu dávkového ekvivalentu operativní dozimetr s možností přímého odečítání dávkového ekvivalentu

86 Přístroje RA pracoviště
Osobní dozimetr SOR/R-20 verze DMC stanovení obdržených dávek osob signalizace překročení dvou úrovní dávkového ekvivalentu (1 mSv a 50 mSv) a dvou úrovní příkonu dávkového ekvivalentu

87 Přístroje RA pracoviště
Exploranium GR 135 měření dávkového příkonu identifikace radionuklidů

88 Přístroje RA pracoviště
Monitorovací souprava pojezdové měření PDE

89 Přístroje RA pracoviště
Contamat plošná aktivita (záření α, β+γ

90 Přístroje RA pracoviště
Polovodičový gama spektrometr Falcon 5000 vyhledávání a identifikace radionuklidů s následným vyhodnocením jejich spekter

91 Přístroje RA pracoviště
Sada monitorovací sítě

92 Chemicko-toxikologické pracoviště chemické laboratoře HZS MSK

93 Chemicko-toxikologické pracoviště chemické laboratoře HZS MSK

94 Radiometrické pracoviště chemické laboratoře HZS MSK

95 Dotazy ??? Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Koncepce vybavení jednotky HZS kraje na zdolávání chemických havárií a souvisejících mimořádných událostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google