Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Hospodářská politika státu
Měnová politika Důchodová a cenová politika Zahraničněobchodní politika

3 Měnová politika Hospodářské procesy, které probíhají v národním hospodářství a zprostředkovává je trh, se uskutečňují pomocí peněz I když oběh peněz je spojen s oběhem statků a služeb, relativně se osamostatnil

4 Historie peněz Už v dávných dobách se objevila potřeba směny různého zboží Nejjednodušším způsobem je prostá vzájemná výměna věcí stejné hodnoty, často označovaná jako barterový obchod

5 První formou peněz se staly všeobecné ekvivalenty nebo také komoditní (zbožové) peníze, které byly různé pro různé části světa a různé epochy Ve starověkém Babylóně to bylo obilí, v Číně mušličky, staří Slované používali plátno

6 Předmincovní platidla

7 Ovšem v průběhu historie se jako nejvhodnější komodita pro tento účel ukázalo zlato
Bylo poměrně vzácné, dobře zpracovatelné, neomezeně trvanlivé a široce akceptované. Zlato bylo jako platidlo použitelné v jakémkoli stavu, ovšem z praktických důvodů se časem rozšířily mince

8 Vznik mincí

9 Používání mincí se v průběhu věků stalo neefektivní pro manipulaci s většími částkami peněz a proto se začaly používat papírové peníze – bankovky Hodnota těchto bankovek se odvozovala od množství zlata, které reprezentovala, bankovky byly tzv. kryté zlatem - zlatý standard

10 První bankovky

11 V průběhu 20. století ekonomiky jednotlivých států upouštějí od používaní zlatého standardu
Jako peníze nadále neslouží kov, ale samotné bankovky tištěné centrální bankou, které původně představovaly pouhou poukázku na zlato

12 Vedle standardních peněz existují ještě velmi dobré peněžní substituty, které je téměř dokonale nahrazují, a sice bezhotovostní peníze. Jde fakticky o vklady u jednotlivých bank nebo jiných finančních institucí, které lze prakticky okamžitě proměnit ve standardní peníze

13 Česká národní banka Měnovou politiku státu uskutečňuje Česká národní banka. Zaměřuje se především na udržení stability měny. Tato politika spočívá v regulování množství peněz v oběhu. Peníze se dostávají do oběhu především poskytováním úvěrů podnikům obchodními bankami. ČNB proto ovlivňuje množství peněz, které mohou banky podnikům půjčit.

14

15 Důchodová a cenová politika
V tržní ekonomice příjmy a výdaje obyvatelstva v zásadě určuje trh, na němž se tvoří ceny statků, služeb a práce Do určité míry tyto příjmy a výdaje ovlivňuje stát svojí rozpočtovou politikou. K regulaci příjmů a výdajů obyvatelstva stát přijímá ještě další opatření, která označujeme jako jeho důchodovou a cenovou politiku.

16 V soukromém sektoru stát mzdy nereguluje, ale stanoví např
V soukromém sektoru stát mzdy nereguluje, ale stanoví např. délku pracovní doby, dovolené na zotavenou, výši minimální mzdy Ve státním sektoru stanoví minimální výši mzdových tarifů v jednotlivých tarifních stupních

17

18 Většina cen zboží a služeb je tvořena na základě tržního mechanismu
Stát však reguluje ceny produktů poskytovaných tzv. přirozenými monopoly (např. energie, osobní doprava, poštovní a telekomunikační služby), a o sociální únosnost některých produktů (nájemné z bytů). Touto politikou sleduje především určité sociální cíle. Rozsah působení státu v této oblasti se postupně snižuje

19

20 Zahraničně obchodní politika
Ekonomika každého státu je do určité míry zapojena do mezinárodní dělby práce Projevuje se to tím, že část zboží se směňuje se zahraničními

21 Mezi státy dochází rovněž k pohybu kapitálu (např
Mezi státy dochází rovněž k pohybu kapitálu (např. část domácích podniků kupují zahraniční fyzické a právnické osoby, domácí podniky zakládají pobočky v jiných zemích) a práce (např. v naší zemi pracují zahraniční pracovníci, naši lidé pracují v jiných zemích).

22 Nástroje zahraničně obchodní politiky:
tvorba kurzů koruny k zahraničním měnám sbližování s EU, případný přechod na euro celní politika je řízena jednotně pro celou EU uzavírání mezinárodních smluv zahraničně obchodní zastoupení obchodní mise našich politiků a podnikatelů

23

24 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google