Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LETIŠTĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LETIŠTĚ."— Transkript prezentace:

1 LETIŠTĚ

2 Vývoj letišť ve světě - louka, pole – kruhová plocha Zpevňování ploch
- před 2. sv. válkou – Sant Louis – Bromma u Stockolmu - po 1945 – prostá cementová deska

3 Výstavba letišť v ČR Další letiště v ČR
Praha – Kbely – vojenské, sportovní a dopravní – ČSA – pravidelný provoz Praha – Bratislava - 30 – 40 letů denně – hledání nové lokality – výstavba v Ruzyni – zahájení provozu Další letiště v ČR – Brno u obce Černovice – Mariánské Lázně – Karlovy Vary – Olšová Vrata – Brno – Tuřany – Ostrava - Mošnov

4 Historie letiště Ruzyně:
výstavba začala – základní výstavba – zahájen letecký provoz 5 travnatých drah Válka zbrzdila rozvoj. – výstavba v severním zastavovacím prostoru – další výstavba – výstavba nového komunikačního systému V roce 2003 začala V. etapa - výstavba Terminálu Sever, otevřen v lednu 2006 – přejmenování na letiště Václava Havla

5

6 LETIŠTĚ Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů
Letištěm je jakýkoliv územně vymezený soubor pozemků, jež jsou účelově vymezeny jako letiště, stavebně nebo jinak přizpůsobených pro vzlet, přistání a pohyby letadel, včetně staveb a zařízení souvisejících s těmito činnostmi a určenými pro zajištění leteckých činností a služeb (dále jen „letiště“). V ČR je 90 civilních letišť. Výčet všech letišť a jejich technické parametry zveřejňuje Ministerstvo dopravy v Letecké informační příručce (AIP), která v dílu I a II uvádí letiště způsobilá přijetí letu podle přístrojů (IFR letiště) a v dílu III letiště nepřístrojová (VFR).

7 Letiště se rozdělují z hlediska určení a vybavení na letiště:
a - vnitrostátní, jimiž jsou letiště určená a vybavená výhradně pro lety, jejichž místo odletu, mezipřistání a příletu je na území České republiky a letů při nichž není překročená hranice schengenského prostoru, b - mezinárodní, jimiž jsou celní letiště určená a vybavená pro lety, jejichž místo odletu, mezipřistání nebo příletu není na území České republiky, a jež se podle zvláštního předpisu x) dále dělí na aa) letiště s vnitřní hranicí, ab) letiště s vnější hranicí.

8 Podle okruhu uživatelů a charakteru se letiště rozdělují na:
a) Veřejná = civilní - letiště pro veřejné letecké činnosti jež přijímají v mezích své technické a provozní způsobilosti letadla všech uživatelů, b) Neveřejná letiště, jež přijímají v mezích své technické a provozní způsobilosti letadla na základě dohody s provozovatelem letiště. Vojenská letiště s povoleným provozem civilních letadel („letiště se smíšeným provozem“) Vojenská letiště určená pro potřeby ozbrojených sil.

9 Základní prvky letišť Kódové značení 1.Kódové číslo (1 – 4)
A/ jmenovitá délka dráhy vzletu – Lz (m) - provozní charakteristika 2.Kódové písmeno (A – E) B/ rozpětí křídla – b (m) C/ vzdálenost mezi vnějšími okraji kol hlavního podvozku – bo (m) - geometrické charakteristiky

10 Kódové značení letišť 1 A 2 B 3 ne včetně 1800 m C 4 D E F Kódové
číslo Kódový prvek 1 Jmenovitá délka dráhy vzletu písmeno Kódový prvek 2 Rozpětí křídla vnější rozchod kol hlavního podvozku 1 méně než 800 m A až do, ale ne až do, ale ne včetně včetně 15 m ,5 m 2 od 800 m až do, ale ne včetně 1200 m B od 15 m až do, ale od 4,5 m až do, ale ne ne včetně 24 m včetně 6 m 3 od 1200 m až do, ale ne včetně 1800 m C od 24 m až do, ale od 6 m až do, ale ne ne včetně 36 m včetně 9 m 4 1800 m a více D od 36 m až do, ale od 9 m až do, ale ne ne včetně 52 m včetně 14 m E od 52 m až do, ale od 9 m až do, ale ne ne včetně 65 m včetně 14 m F

11 Vzletová a přistávací dráha (VPD=RWY)
VPD je vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti upravená pro vzlety a přistání letadel.

12 Rozdělení VPD - nepřístrojové – vizuální prostředky - přístrojové – vizuální i nevizuální prostředky, 4 kategorie Návrh VPD – dle kódového značení Určení délky VPD dle letově technické vlastnosti letadel atmosférické podmínky v oblasti letiště podélný sklon RWY stav povrchu RWY

13 Sklony VPD Podélné sklony nesmí přesáhnout: - 1 procento, kde kódové číslo je 3 nebo 4; - 2 procenta, kde kódové číslo je 1 nebo 2. Příčné sklony povrch RWY musí být pokud možno střechovitý s výjimkou, kdy rychlý odtok vody zajistí jednotný příčný spád ve směru větru nejčastěji spojeného s deštěm. Příčný sklon musí být nejlépe: - 1,5 %, kde kódové písmeno je C, D, E nebo F; - 2 %, kde kódové písmeno je A nebo B;

14 Vzletové a přistávací pásy (VPP)
VPP je vymezená plocha včetně VPD a dojezdové dráhy určená k zajištění bezpečnosti letadla (vyjetí, vzlet a přistání). - nesmí být objekty - travnatý pás

15 Překážkové roviny a plochy
« Přístrojová VPD – kód.číslo 4 (mezinárodní letiště) A – OP vzletového prostoru B - OP přibližovacího prostoru C - OP přechodové roviny D - OP vnitřní vodor. plochy E - OP kuželové plochy F - OP vnější vodor. plochy G – OP provozních ploch

16 Nepřístrojová VPD » kódové číslo 2 (vnitrostátní letiště)
A – OP vzletového a přibližovacího prostoru B - OP přechodové roviny C - OP vnitřní vodorovné plochy D - OP kuželové plochy G – OP provozních ploch

17 Součástí letiště jsou:
a - pozemky a zpevněné plochy b - ostatní nezastavěné prostory pro VPD, c - pozemky pod vzletovými a přibližovacími prostory, d - stavby vzletových a přistávacích drah, e - pozemky a stavby určené k ochraně vzletových a přistávacích drah a vzletových a přibližovacích prostorů, f - stavby sloužící k zajištění provozování letiště, leteckých činností a služeb při odbavovacím procesu na letišti, g - energetická zařízení a provozně technologické soubory zajišťující funkci letištní infrastruktury, bezpečnost leteckého provozu a jeho šetrnost k ŽP, h - přístupové pozemní komunikace.

18 Uspořádání stání letadel
Rozvinuté uspořádání Nejjednodušší způsob – letadla umístěna podél odbavovací budovy nebo okolo. Otevřená plocha Letadla jsou umístěna v několika řadách. – pohyb cestujících k vzdálené řadě zásadně busy nebo pojízdnými čekárnami. !!! Křížení letadel s mechanizačními prostředky!!!

19 Ostrovní nástupiště Prstová nástupiště
Jednotlivá nástupiště jsou spojena s odbavovací Budovou podzemními tunely nebo nadzemními chodbami. Požadavek oddělení odletů a příletů komplikuje tento způsob a již se přestává navrhovat. Prstová nástupiště Nejvhodnější způsob k zvýšení odbavovací kapacity v část airside Výhoda : maximální využití odbavovací plochy jednoduchá instalace nástupních mostů Nevýhoda : omezený prostor pro handling, ve stísněném prostoru hluk a výfuky

20 Typy stání letadel Otočná – letadla zajíždějí vlastní
silou motorů a takto stání opouštějí. Nose – in - letadla zajíždějí vlastní silou, po odbavení jsou vytlačována. Průjezdná - dtto otočná bez otáčení


Stáhnout ppt "LETIŠTĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google