Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAKTICKÁ VODÍTKA PRO TY, KTEŘÍ UVAŽUJÍ O MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SLUŽBY, POMÁHÁNÍ LIDEM JEDNAT S HOMOSEXUALITOU Z BIBLICKÉHO POHLEDU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAKTICKÁ VODÍTKA PRO TY, KTEŘÍ UVAŽUJÍ O MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SLUŽBY, POMÁHÁNÍ LIDEM JEDNAT S HOMOSEXUALITOU Z BIBLICKÉHO POHLEDU."— Transkript prezentace:

1 PRAKTICKÁ VODÍTKA PRO TY, KTEŘÍ UVAŽUJÍ O MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SLUŽBY, POMÁHÁNÍ LIDEM JEDNAT S HOMOSEXUALITOU Z BIBLICKÉHO POHLEDU

2 SLUŽBA EXODUS

3 ČÁST PRVNÍ Vyhlašovat, že změna homosexuála je možná skrze proměňující moc Ježíše Krista

4 ČÁST DRUHÁ Vybavit křesťany & církve k udržení biblického pohledu na sexualitu, ale také k slitování & milosti vůči osobám postiženým homosexualitou

5 Služba poradenstvím, podpůrnými skupinami & jinými službami lidem ovlivněným homosexualitou. ČÁST TŘETÍ

6 CÍLE  Jaký je tvůj důvod pro založení této služby?  Povolání-Jsi zralý, otevřený vůči Bohu?  Vykazatelnost-ochota?  Výcvik-učednictví?  Výchova-vyučující, uspokojující?  Úrovně…skupiny?

7 Osobní kritéria  Jaký je tvůj důvod pro založení této služby?  Myslíš si, že je to ‘dobrá, Samaritánsko- křesťanská’ záležitost nebo ‘být in’?  Jsi v ‘záchranném módu’ nebo naplňuješ své vlastní potřeby, např. PÝCHU? VICTORY OVER HOMOSEXUALITY IS NOT A REASON FOR MINISTRY.

8 BOŽÍ POVOLÁNÍ JAK POZNÁME, ŽE JSME POVOLÁNI? BŮH nám často ukáže mnoho let Dopředu, jaké má pro nás povolání. JSI ZRALÝ KŘESŤAN? …ZNAJÍ TVÍ NEJBLIŽŠÍ A NEJDRAŽŠÍ TVÉ SVĚDECTVÍ?…NEBO JE SKRÝVÁŠ? POKUD SVÉ SVĚDECTVÍ SKRÝVÁŠ VSTUPUJEŠ DO SLUŽBY ZE ŠPATNÝCH DŮVODŮ.

9 ZÁKLADEM MUSÍ BÝT BŮH GOD NESPĚCHEJ …možná předbíháš BOŽÍ načasování a mineš tak požehnání ‘BOŽÍCH USTANOVENÍ’

10 PODPORA  Duch Svatý to každému, kdo má v tom svůj díl, řekne. Přijals potvrzení a požehnání jiných křesťanů ke vstupu do této služby?  Jsi podporován rodinou Boží? Jestli ne, je důležité, abys byl: budeš potřebovat duchovní výživu, modlitební podporu, a také být zodpovědný vůči vedení církve.

11 ZÁVISLOST  Musíš být „zralým křesťanem“  Musíš být zcela závislý na Bohu  Jak je pro tebe důležité, že se druzí na tebe dívají jako na ‘Křesťanského vůdce’???? (ano, tohle může být past)

12 VŮDCOVSTVÍ Jestli se máme stát vedoucími musíme mít  Věrnost Musíme být věrni Bohu  Upřímnost Pokud máme být vedoucími, nemůžeme zatajit své svědectví.  Správcovství Musíme dokázat, že jsme služebníky. Budeme zodpovědní za uklízení po druhých lidech after other people and come along those who are coming out of gay lifestyles.

13 PŘEDSTAVENÍ SEBE  Chodíme  Mluvíme  Oblékáme se  Chováme se  Svým humorem  Svými manýrami Lidé budou velmi pečlivě sledovat tvůj život a ti, kteří jím budou osloveni, budou následovat tvůj příklad. Musíme se prezentovat, tak, jak to dělal Ježíš. Potřebujeme jej odrážet ve způsobu jak:

14 SLUŽBA NA OSTŘÍ NOŽE OBTÍŽNÁ POZICE

15 Požadavky- Buď připraven?  Obětovat čas  Úsilí  Energii Požadavek na služebníka je být ZBUDOVANÝ a OPERATIVNÍ

16 Výcviky a kvalifikace  Výcvik vám může zabezpečit asociace křesťanských poradců (ACC)  Je možné získat akreditaci 1, 2 a 3 stupně.  Tato akreditace bude vyžadována kvůli registraci státní legislativou, toto rozhodnutí vejde v platnost v roce 2008.

17 Útoky – buď připraven?  Jsi připraven na KRITIKU a ÚTOKY, poté, co jsi udělal to nejlepší, cos mohl.  Jsou takoví, kteří půjdou a budou KRITIZOVAT a NIČIT vše, co ses snažil vybudovat.  Budou útočit na tvou práci, i na tebe samotného. Někdy je to NEÚNOSNÉ, ale Pán ti dá MILOST to unést.

18 OČEKÁVÁNÍ Máme své vlastní představy, jak by věci měly vypadat…  O nejlepším poradenství, vyučování, supervizi, …atd … Do 19. dubna 1812 byl Titanik považován za nepotopitelný. Mnozí křesťané ve své službě ztroskotali kvůli nereálným očekáváním. BUĎ REALISTA! JSI POTOPITELNÝ!

19 Cíl – dobrý pracovník  Výcvik  Poradenství  Podpora  Veřejné projevy  Evangelizace 2 Timoteova 2:15 “Usiluj, aby ses mohl představit jako osvědčený před Bohem, dělník, který se nemá za co stydět a který správně vykládá slovo pravdy”. Protože Bůh bude zkoušet, jakým jsme mu druhem pracovníků a zda je náš život postaven na jeho SLOVĚ, a JEHO slovo zabudováno v našich životech, to samo nám ukazuje jak žít a sloužit MU.

20 BŮH vezme to, co bylo nicotné a vybaví tak, že se stane něčím, schopným vést, provázet, chápat, povzbuzovat, popohánět druhé, osušit slzy a odstranit nepořádek. POKORA

21 DVĚ TVÁŘE PÝCHY Pravda má dvě tváře:  Jedna je „vysokomyslnost“, myslíme si, že jsme vším a musíme být všude.  Druhá je „méněcennost“, myslíme si, že to nejsme schopni dělat a Bůh si nás nemůže použít. BŮH používá každého a každý má dary od BOHA jen se musíme naučit jak je v plné míře využít. Před BOHEM jsme na tom všichni stejně, není jediného člověka, který má vyšší postavení než jiní. Pro pýchu existuje ještě jedno slovo a to je: JÁ

22 BUĎ CITLIVÝ Nepoužívej své jméno a adresu jako kontaktní: Používej PO BOX. Zvaž vhodné jméno např.: ‘GHOBE’ ne „KROTITEL GAYŮ“ atp. Měj zvláštní telefonní linku Neobětuj svou rodinu kvůli službě. Je moudré nemít svou kancelář doma, kvůli možným útokům ze strany “Gay Aktivistů” nebo “nespokojeného klienta” Ať ti, kdo tě podporují, přátelé a jiné organizace, vědí, co se děje nového tak, že budou pravidelně dostávat ‘bulletin’.

23 Buduj svou pověst a cti Pána, tak že MU dovolíš se postarat o zbytek. SLOVA TVÝCH ÚST Reklama je drahá. Pravděpodobně najdeš slova ve vlastních ústech, která budou mluvit o tvé vlastní zkušenosti. Jesus is the way!! Jesus is the truth and the Truth will set you FREE.

24 Modlitba MODLÍME SE, ABY VÁS PÁN UZNAL ZA HODNÉ SVÉHO POVOLÁNÍ A ABY SVOU MOCÍ NAPLNIL KAŽDÝ VÁŠ DOBRÝ ZÁMĚR K NĚMUŽ VÁS POBÍDNE VAŠE VÍRA. MODLÍME SE, ABY TAK BYLO VE VAŠEM ŽIVOTĚ OSLAVENO JMÉNO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, A VY V NĚM, PODLE MILOSTI NAŠEHO BOHA A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA AMEN


Stáhnout ppt "PRAKTICKÁ VODÍTKA PRO TY, KTEŘÍ UVAŽUJÍ O MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SLUŽBY, POMÁHÁNÍ LIDEM JEDNAT S HOMOSEXUALITOU Z BIBLICKÉHO POHLEDU."

Podobné prezentace


Reklamy Google