Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S námi jste nalezli ten správný směr Společně kráčíme do nové budoucnosti S námi jste nalezli ten správný směr Společně kráčíme do nové budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S námi jste nalezli ten správný směr Společně kráčíme do nové budoucnosti S námi jste nalezli ten správný směr Společně kráčíme do nové budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 S námi jste nalezli ten správný směr Společně kráčíme do nové budoucnosti S námi jste nalezli ten správný směr Společně kráčíme do nové budoucnosti

2 Stojíme přede dveřmi nové životní epochy Svět, jak ho známe, se změní!

3 Chtěli bychom vám poskytnout informace týkající se: -pravdy o hodnotě lidské práce a peněz -skutečnosti o tvorbě hodnot -o funkčnosti systému makro a mikroekonomiky -o důležitosti rovnováhy práce a peněz

4 Co dělají vlády jednotlivých států? -zatajují skutečnosti o tvorbě a hodnotách lidské práce a peněz -vytvářejí umělé krize -globalizací ovládají člověka i jeho peníze -nepravdami vnášejí mezi lidi strach, kdo se bojí, lépe se ovládá -zadlužují každého člověka, včetně novorozenců

5 Jak se dostat z této pasti ven? Začít znovu používat zdravý selský rozum a hledat pravdu!

6 Pravda o hodnotě práce a peněz Stále platí rčení bez práce nejsou koláče! Naše doba, ale vede myšlení lidí, jiným směrem. Nyní se stalo zvykem, že bez práce rychle zbohatnout! Co z toho plyne? Lidé se snaží získat peníze, jak se dá. Přes různé investice do rádoby investičních programů. Přitom zapomínají, že prací se tvoří hodnoty a peníze!

7 Abychom mohli dosáhnout finanční jistoty, je nutné rozložit svoje pracovní nasazení a vydělané peníze do stabilních základů finanční nezávislosti. Základy finanční nezávislosti se skládají ze čtyř pilířů: 1.Tvorba hodnot – pracovním nasazením 2.Vydělané peníze – část použít a část investovat 3.Výhodné investice – tvorba aktiv( pasivní příjem) 4. Ekonomická soběstačnost

8 1.pilíř: Tvorba hodnot – pracovní nasazení Mít stálou práci a příjem je jednou z priorit každého člověka. Kdo tvrdí něco jiného, dělá to buď proto, že je finančně zajištěný někým, kdo vytvořil hodnoty svoji prací pro další generace a nebo k penězům přišel pravděpodobně nečestným způsobem. Kdo pracuje, vytváří zákonitě hodnoty a získává peníze!

9 Zákony vesmíru je nutné dodržovat, kdo si myslí, že je může obcházet, tak brzy zjistí, že je obejít nelze! Díky pracovnímu nasazení se člověk naučí tvořit a vážit si vydělaných peněz. Bez práce nelze postavit první pilíř finanční nezávislosti.

10 2.pilíř : vydělané peníze, část použít a část investovat Tvorba rezervy je prvním krokem k vytvoření určitého kapitálu, který člověk potom může výhodným způsobem investovat. Nejprve je nutné splatit z části vytvořené rezervy všechny dluhy a současně začít pomalu výhodně investovat. Potom se každému otevře brána k finanční nezávislosti. Část investic je dobré chránit před inflací, uložením do drahých kovů!

11 3. pilíř: tvorba aktiv-pasivního příjmu Tvorbou pasivního příjmu se člověk začne stávat finančně nezávislým na vnějším světě. Je důležité si umět rozložit i tento pasivní příjem do min. tří skupin různých investic. a/ drahé kovy b/nemovitosti c/ finanční trhy, fondy - akcie,dluhopisy, aj..

12 4.pilíř: ekonomická soběstačnost Vzniká, když první tři pilíře jsou plně funkční. Je dobré naučit se využívat různé zajímavé možnosti a nabídky, které mě mohou přivést na správné místo. Na co nezapomínat: Píle a trpělivost přivede každého člověka k tomuto cíli! Být obezřetný a nespoléhat na zázraky! Umět se správně rozhodnout!

13 Skutečnosti o tvorbě hodnot Hodnoty se tvoří prací nikoli penězi. Nyní spousta lidí má pomýlené myšlení o tvorbě hodnot. Většina se ubírá ke krokům rychlého a bezpracného zbohatnutí. Tato rozhodnutí následně přináší velká zklamání. Dnešní doba, je dobou kdy se člověk má znovu naučit přijmout to, že prvním krokem k tvorbě hodnot je pečlivá práce. Když toto pochopí, vyhraje!

14 Co jsou peníze? Peníze jsou pouze výměnný prostředek mezi různými subjekty! Napomáhají nám získat právě ty, vytvořené hodnoty.

15 Lze žít bez peněz? Dnes, jak je světová ekonomika nestavena, tak nelze. Co by se stalo, kdyby padly veškeré měny? Jedinou záchranou by se stal stabilně vybudovaný směnný obchod, který dokáže vytvářet hodnoty.

16 Dochází k záměně pojmů ohledně hodnot. Hodnoty vytvořené prací dokážou přečkat jakoukoli krizi! A co hodnota peněz? To je úplně jiná záležitost a nelze ji srovnávat z tvorbou hodnoty vytvářenou prací. Hodnota peněz – měnová hodnota by měla být podložena zlatem, ale v současnosti peníze tuto hodnotu ztratili

17 Je zavádějící si myslet, že hodnota peněz = hodnotě, vytvořenou prací! Jak se produkují papírové peníze? Citát šéfa emisní banky USA Bena Bernankeho: „Vláda vlastní tiskárnu, která dovoluje produkovat tolik dolarů, kolik si vláda přeje.“ Dluhy, které vládám v této souvislosti vznikly, se musí splatit! Jaké jsou však důsledky neomezeného „vyrábění“ peněz?

18 Nechtějme ani domyslet! JSOU KATASROFÁLNÍ! Kdo má naději tomuto čelit? POUZE PŘIPRAVENÍ LIDÉ

19 O funkčnosti systému makro a mikroekonomiky: Pojem makroekonomika a její funkčnost: Je ekonomikou států závislých na výrobě a obchodu, kterými se vytvářejí hodnoty na základě vyprodukovaných výrobků v rámci národního hospodářství. Závislost na výrobě a jejich výrobcích!

20 Co je inflace, která je vytvořená v národním hospodářství? Je-li v oběhu více peněz, než odpovídá disponibilní hodnotě ve formě zboží, pak dochází k růstu cen.Peníze tímto ztrácí kupní sílu a dochází k devalvaci.

21 Co je mikroekonomika a jakou má funkčnost? Je ekonomika výrobních koncernů, korporací a firem, kteří vlastní jednotlivá výrobní střediska, ve kterých vyrábí různé výrobky v rámci soukromého hospodářství. Samostatnost a nezávislost! Důležitost pro národní hospodářství!

22 O důležitosti rovnováhy práce a peněz Kdo respektuje vyváženost práce vůči penězům má vyhráno a jen tak ho něco neporazí. Nikdy se nemůže dostat do situace bez práce a výdělku! Kdo jenom nepatrně vybočí z této rovnováhy, nese si jako důsledky nezaměstnanost a chudobu!

23 My máme v rukách ty správné trumfy a dokážeme vám ukázat přesný směr, jak se vymanit z pout finanční závislosti a vstoupit na cestu jistoty, nezávislosti a svobody!

24 O fenoménu jménem MVS

25 Marketing vzájemné spolupráce neboli „MVS“ V každé době našeho letopočtu bylo zvykem, že lidskou práci jsme měníli za peníze. Dnešní doba, je dobou hazardu s lidskou prací v podobě velké nezaměstnanosti a úbytku peněz z domácností. Vzájemnou spoluprácí, vytvoříme nový ekonomický systém mezi jednotlivci a jejich rodinami.

26 - Poptávka po práci je čím dál vyšší - Poptávka po pravidelném výdělku je neustálá Poptávka po práci 100% Pracovní možnosti 65 % Poptávka po výdělku 100% Pravidelný výdělek 45%

27 Nezaměstnanost stále stoupá! To znamená, využít možnosti menších podnikatelských aktivit, které jsou zastřešeny smluvními partnery. Zapojit se do programu MVS, který je schopen propojit vzájemné nabídky a poptávky mezi sebou navzájem.

28 „NOVÁ BUDOUCNOST“ Když lidé dokážou využít možnosti MVS a začnou svoje nadání, schopnosti, různé služby a zboží uplatňovat pro KLUB MVS o.s., tak toto OS dokáže vytvořit silnou skupinu kupní síly a postupně se všem začne i finančně dařit. Stačí využít pracovní pozice : Rodinný Profesní Specialista

29 MVS je jistota Fenomén je v tom, že dokáže zabezpečit neustálou práci a možnost pravidelných výdělků. V případě pádu měny, tento systém ustojí ve formě směnného obchodu. Zajistí všem účastněným to nejdůležitější - jistotu pracovní, následně finanční a v případě krachu světové ekonomiky vzájemnou výpomoc.

30 ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM ! Projekt „MVS“ vám ukáže ten správný směr! Kdo má chuť pracovat a zároveň i ušetřit, ten má u nás vždy dveře otevřené! Jak to u nás funguje!

31 Systém MVS - graf KLUB MVS RPS -nabídky JRT VOKR koordinátor Zájemci o práci Zájemci o výhody a slevy

32 Zájemce o práci - smlouva o zprostředkování s JRT VoKr,s.r.o. a následně získání pozice RPS. Tímto krokem se stává i zájemcem o slevy v KLUBU MVS o.s. Zájemce o výhody a slevy - podepíše přihlášku do OS a stane se členem, který může začít přes slevové karty využívat různé výhody a slevy od RPS. STÁLÉ SLEVY! JRT VoKr,s.r.o. - zařadí zájemce o podnikání do pozice Rodinný Profesní Specialista a nabídne mu členství v OS

33 RPS- od JRT VoKr,s.r.o. získá na základě SOZ a uveřejněním v elektronickém reklamním katalogu zákazníka a zároveň odbyt na svoje nabídky služeb a zboží. Co z toho plyne? STÁLÝ PŘÍJEM! KLUB MVS - zajistí svým členům přes zprostředkovatele JRT VoKr,s.r.o. vhodného poskytovatele na slevy v oblasti služeb a zboží, který vystupuje pod společným názvem RPS. STÁLÝ PŘÍJEM, SLEVY A VÝHODY JSOU PRIORITOU MVS!

34 STÁLÝ PŘÍJEM RPS - PROJEKTANT v MVS Roční příjem: frekvence 1 projekt za měsíc se slevou 20% Cena projektu: 500000 Kč Cena za dílo: 7% - cena běžná Příjem za rok Úspora výdajů 40% za rok z poloviny výdělku 336000 Kč – po slevě 67200 Kč Práce projektanta v makroekonomice: Frekvence běžně 4 projekty za rok při ceně 7% Příjem za rok Úspora výdajů v průměru 5% z poloviny výdělku 140000 Kč 3500 Kč

35 STÁLÝ PŘÍJEM RPS - malíř v MVS Roční příjem: frekvence 4 x byt 3+1 za měsíc se slevou 20% Cena za 1 m2 práce: 25 Kč – běžná průměrná cena ( počet m2 cca 200 ) Cena za 1 m2 práce u slevy 20% : 20 Kč Příjem za rok Úspora výdajů 40% za rok z poloviny výdělku 192000 Kč – po slevě 38400 Kč Práce projektanta v makroekonomice: Frekvence běžně 2 x byt 3+1/ měsíc: cena 25 Kč/m2 ( počet m2 cca 200 ) Příjem za rok Úspora výdajů v průměru 5% z poloviny výdělku 120000 Kč 3000 Kč

36 Spolupráce přes MVS = výhoda oproti prodeji frančízy „MVS“ -Zdarma reklamní servis -Minimální roční členský poplatek u KLUBU MVS o.s. - Umístění reklamy na společném serveru KLUBU -Při poskytnutí slevy, osvobození od pravidelných provizí -Zajištění odbytu nabízených služeb a zboží -Užívání společného názvu „Rodinný profesní specialista“ - Využívání různých výhod a slev

37 Frančíza -Pravidelná úhrada ažió poplatku 1x / 5 let -Pravidelná úhrada měsíčního smluvního poplatku -Umístění reklamy na společném serveru - Možnost využití společného jména firmy

38 Porovnání ročního ceníku - Frančíza & MVS REALITY - dvě provozovny Frančíza: MVS: od 200000 Kč / rok od 300 Kč / rok Měsíční min. ažió 14000 Kč roční členský popl. OS nebo 10% z měsíčních tržeb Celkem: od 368000 Kč OD 300 Kč

39 MVS - Správné argumenty, které můžou přesvědčit - Zajištěný pravidelný odbyt od členů KLUBU MVS o.s. - Zajištěná pravidelná práce přes zprostředkovatele JRT Vokr, s.r.o. a stálý výdělek - Úspora v rodinném rozpočtu 20-40% - Možnost postupného oddlužení z uspořených peněz - Možnost pravidelných investic - Postupné vytvoření vzájemné soběstačnosti v makro- ekonomice formou MIKROEKONOMIKY

40 Když masa lidí pochopí, o co jde, vytvoří se soběstačný systém mikroekonomiky pod názvem „MVS“, který bude schopen odolat i těm nejtěžším krizím, které přijdou!!!!! Když přijde skutečná krize, lidé zapojeni v „MVS“ budou jediní, kteří toto ustojí!

41 III.část Spolupráce v MVS

42 Hlavní zastřešení a celého systému „ MVS“ JRT VoKr,s.r.o. - zprostředkovatel, sdružuje „RPS“ KLUB MVS o.s. - sdružuje členy, jako rodinné příslušníky Tyto dvě organizace vytvoří silnou a soběstačnou skupinu lidí, se kterou všichni dokážeme získat a prosadit vše, co zrovna budeme potřebovat! Stačí nás z celku 10%.

43 Obchodní zástupce – poradce, není nutný. Samotní členové KLUBU MVS o.s. můžou tuto příležitost šířit dál

44 Odměna za dva nové členy -sleva na roční členský poplatek v následujícím období Bonus pro nového člena -výroba webových stránek zdarma ( v případě, že člen nemá svoji prezentaci na internetu )

45 Klient-zájemce o práci „RPS“ -Nabízí svoje výrobky, služby nebo zboží s výraznou slevou, členům KLUBU MVS o.s. -Svoji práci provádí na základě ŽL -Uzavírá smluvní vztah na základě Žádosti a prohlášení, následně podepíše Smlouvu o zprostředkování, včetně Informačního protokolu, který je nedílnou přílohou tohoto smluvního vztahu -Podepíše přihlášku do KLUBU MVS o.s. – možnost využití výhod a slev. Uhradí roční členský poplatek a získá bonusovou kartu

46 Rodinný Profesní Specialista – „RPS“ PROČ? Rodinný - pracuje pro svoji rodinu (členy KLUBU MVS ) Profesní - může nabídnout jakoukoliv profesi - rodině OS Specialista – odborník, který odvádí profesionální práci

47 Zájemce o členství v KLUBU MVS o.s. -Stává se, po vyplnění Přihlášky a prohlášení aktivním členem OS -Získá po úhradě členského poplatku zdarma bonusovou kartu na základě písemné žádosti -Od tohoto okamžiku, čerpá a využívá výhody a slevy od smluvních partnerů JRT VoKr,s.r.o. - Slevy pro člena jsou ve výši 20-40%

48 Roční členské poplatky – člen, jako zákazník pro „RPS“ 500 Kč - pracující, studenti 300 Kč - důchodci, invalidé, rodiče s rodič. příspěvkem 1000 Kč – Právnické osoby

49 Čerpání slev u KLUBU MVS o.s. -dostupné pro všechny členy v programu

50 Čerpání výhod u KLUBU MVS o.s. - dostupné pro každého člena

51 Slevy ve výši 20-40%, kde je uplatnit? Každý člen KLUBU MVS o.s. uplatní na základě předložení bonusové karty Výhody, kde je získat? Každý člen KLUBU MVS o.s., získá: výhody u smluvního partnera JRT VoKr,s.r.o., na základě objednávky a předložení bonusové karty, bez uplatnění výše slev 20-40%, ale za jiných výhodných podmínek.

52 Bonusové karty jsou 4 STANDARD BONUS - 20% - pro jednotlivce V.I.P. BONUS - 30% - pro jednotlivce EXCLUSIVE BONUS - 40% - pro jednotlivce FAMILY BONUS - 30% - pro 1 RPS a až 8 rodinných příslušníků, za určitých podmínek Zájemce je získá na základě Žádosti

53 SMLUVNÍ PRATNEŘI, KLUB MVS O.S. A JRT VOKR.S.R.O. VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI ORGANIZACEMI, DROBNÝMI PODNIKATELI A ZÁROVEŇ I ČLENY OS, VZÁJEMNÝM VÝMĚNÝM OBCHODEM ZA PENÍZE, VYTVOŘÍ CELEK, KTERÝ JE NEZÁVISLÝ NA OKOLNÍM SVĚTĚ!

54 I kdyby přišla jakákoliv těžká světová krize, pád měn nebo ještě něco horšího, naše společenství „MVS“ toto vždy ustojí! DRŽÍME V RUKÁCH TY SPRÁVNÉ TRUMFY!

55 Někdo musí přijít první, aby svými činy dokázal změnit k lepšímu naši společnou budoucnost! My jsme ti první a po nás už budou jen ti druzí, třetí………

56 Děkujeme Vám za Vaši pozornost ! KONEC


Stáhnout ppt "S námi jste nalezli ten správný směr Společně kráčíme do nové budoucnosti S námi jste nalezli ten správný směr Společně kráčíme do nové budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google